Educareplus: Beleef het bos, uitgebreide spelregels

Page 1

EducarePlus: Beleef het bos Uitgebreide spelregels

Van zelf ervaringen opdoen in de natuur onthoud en leer je veel meer dan van een les, een boek of een film. Daarom ontwierp Joseph Cornell een leermethode voor natuur- en milieueducatie: ‘Sharing Nature’. Met behulp van spelvormen leren vàn en ìn de natuur. Zo doen kinderen ervaringen op die ze hun leven lang niet vergeten. Zijn recept? Bouw een natuurervaring op in vier fasen. Kom eerst in beweging en maak plezier. Zorg dan voor concentratie en focus. Dan volgen diepgaande natuurervaringen. En: deel tot slot de ervaringen, want leren verdiept zich enorm door te praten over wat iedereen heeft beleefd. Sharing Nature© is een leermethode voor natuur- en milieueducatie, ontwikkeld door de Amerikaan Joseph Cornell. Sharing Nature wordt wereldwijd ingezet om mensen diepgaande natuurervaringen te geven. In dit artikel leer je hoe je kinderen in de natuur directe, diepgaande ervaringen op kunt laten doen met bomen. In plaats van kinderen te vertellen over bomen, ga je met hen de natuur in en zorg je ervoor dat ze zelf directe ervaringen opdoen over bomen, zodat ze dingen leren die levensecht en betekenisvol voor ze zijn. Met deze spelvormen leren kinderen ván de natuur en ín de natuur in plaats van óver de natuur en geef je ze ervaringen mee die ze hun hele leven niet meer vergeten. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. – Helen Keller

Flow Learning™

Flow Learning is de didactiek waarmee je leerlingen in vier fasen begeleidt naar een steeds intensere beleving van de natuur. Fase 1: Stimuleer enthousiasme. De spelvormen in deze fase zorgen voor beweging en plezier. Fase 2: Concentreer de aandacht. Er komt daardoor concentratie, rust en focus. Fase 3: Directe natuurervaringen. Zorg voor eigen, diepgaande ervaringen in de natuur waarbij je op kunt gaan in de natuur (flow). Fase 4: Deel inspiratie en ervaringen. Het leren verdiept door te reflecteren op wat je hebt meegemaakt en hebt geleerd. Op de volgende pagina vind je voor elke fase een spelvorm.