Educare 2014 nummer 4

Page 1

JAARGANG 32 •nr.4 / 2014 • € 6,60

Gasthoofdre dacteur A

andra Tv hleexm a:

an der H ilst

Talent

Leren door kunst:

De kracht van verwondering Vier je talent!

Kinderen mogen uniek zijn

• Kunst in de lessen zorgt voor talentontwikkeling • Action painting: gevoelens op papier • Een film maken is meer dan een mooi plaatje

praktische praktische inspiratie inspiratie voorvoor ouders, ouders, opvoeders opvoeders en leerkrachten en leerkrachten EDU14_TDS_nr4 2.indd 1

11-08-14 09:53