__MAIN_TEXT__

Page 1

TalentCrowding Onderwijsvernieuwing: iedereen ‘doet’ er aan. Er is echter één groep die nooit geraadpleegd wordt: de kinderen zelf! Zouden die ook mee kunnen praten over hun eigen onderwijs? Suzan Baldinger en Lex Hupe voegden de daad bij het woord en organiseerden in 2013 de eerste Kidscrowddag. Het bleek een schot in de roos! De resultaten waren echte eye-openers voor zowel de politiek als de leerkrachten. Het onderwijs gaat hiermee actief aan de slag in de toekomst. En de tweede Kidscrowddag is afgelopen maart gehouden!

Kinderen blijken zeer zinnige bijdragen te kunnen leveren aan het gesprek over zinvol onderwijs. Ze vinden het fantastisch om serieus genomen te worden en zijn zeer goed in staat te benoemen wat ze echt belangrijk vinden.

Kindermanifest Op een Kidscrowddag wordt door leerkrachten en leerlingen samen gewerkt aan onderwijsvernieuwing voor hun school. De mening en ideeën over de inrichting van het schoolplein, de klas en vooral het onderwijs zelf worden door middel van workshops uitgewerkt. De uitkomsten van de workshops worden vastgelegd in een kindermanifest dat door het kinderpersbureau wordt opgesteld. Een Kidscrowddag wordt begonnen met het doen van een plechtige belofte door de organisatie. Hierin verklaart het schoolbestuur dat het absoluut openstaat voor de inbreng van de kinderen en de voorstellen serieus meeneemt in het opstellen van het schoolbeleid. Dat is voor de kinderen een belangrijk statement. In workshops als de Droomschool gaan leerlingen als gelijkwaardige partners samen met leerkrachten op zoek naar antwoorden op vragen als ‘Hoe ziet het onderwijs van onze dromen eruit?’, ‘Hoe ziet een geschoold mens eruit?’ en ‘Wat moet een ideale leraar allemaal doen en kunnen?’. In de workshops Toekomstlessen gaat het over lessen die nu minder aan bod komen, maar een vaste plek in het curriculum zouden moeten krijgen. Denk hierbij aan filosofie, digitale vaardigheden, levensbeschouwing, expressie enzovoort. Wanneer je het als team op school aandurft zulke belangrijke onderwerp onder de loep te nemen mét de kinderen, heb je een flinke dosis lef nodig. Dit zou ook heel confronterend kunnen uitpakken. Immers, de uitkomst is onzeker: waar komen ze mee? Wat doen we niet goed? 28

educare | juni 2014

Actief burgerschap Het team van de school erkent de substantiële bijdrage van de kinderen en betrekt ze actief als medeburgers bij het onderwijsproces. Zo worden zowel leerkrachten als leerlingen eigenaar van hun eigen (onderwijs-)leerproces. Iedereen voelt zich op deze manier meer betrokken bij het onderwijs, het leren wordt er rijker en leuker door! De aandacht verplaatst zich dan ook naar het proces van het leren in plaats van naar het resultaat van de eindproducten. Dat maakt dat alle leerlingen, maar ook de leerkrachten, de kans krijgen op hun eigen wijze hun talenten te ontwikkelen bij de inrichting van de leeromgeving; letterlijk en figuurlijk! De prestatienorm verdwijnt naar de achtergrond. Daar wordt iedereen gelukkiger van. Dit is voor teams op de scholen dus een win-winsituatie!

Het leerproces centraal Jan Walburg, bijzonder hoogleraar positieve psychologie, legt uit dat prestatienormen de talentontwikkeling van kinderen in de weg staan. Ze hebben een negatief effect. Stress en druk staan de bloei van de kinderen en hun talenten in de weg. Als kinderen weten dat je op prestaties stuurt en dat beloont, zullen zij hun eigen prestatienormen verlagen om toch de beloning binnen te halen. Zij zullen hun ambities naar beneden bijstellen. Dit doen zij intuïtief. Wanneer je het proces van het leren centraal stelt en dat beloont in plaats van het uiteindelijke product (het toetsresultaat), zullen ze betere prestaties leveren en tot bloei komen! Dat is precies waar de Kidscrowddag om draait!

In verbinding met de leerling Als volwassenen kinderen als gelijkwaardige medeburgers behandelen, gaat de deur naar een betekenisvoller leersys-

Profile for Tijdschrift Educare Archief

TalentCrowding  

Onderwijsvernieuwing: iedereen ‘doet’ er aan. Er is echter één groep die nooit geraadpleegd wordt: de kinderen zelf! Zouden die ook mee kunn...

TalentCrowding  

Onderwijsvernieuwing: iedereen ‘doet’ er aan. Er is echter één groep die nooit geraadpleegd wordt: de kinderen zelf! Zouden die ook mee kunn...

Advertisement