Talentontwikkeling door Passie-onderwijs

Page 1

Talentontwikkeling door Passie-onderwijs

Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren. Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht, zo is er ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid. Marinus Knoope, fysicus, hield zich jarenlang bezig met de vraag in hoeverre en op welke wijze de mens invloed heeft op zijn eigen levensomstandigheden. In 1989 ontdekte hij de creatiespiraal, een verrassend eenvoudig en praktisch toepasbare beschrijving van de natuurlijke weg waarmee de mens zijn wensen realiseert. Van zijn boek ‘de creatiespiraal’ zijn inmiddels meer dan 140.000 ex verkocht in Nederland. Hij gaf (en geeft) er meer dan 3000 lezingen over bij zowel profit als non-profit organisaties. De creatiespiraal wordt door vele (grote) ondernemingen toegepast in hun werkwijzen. In 2009 legde Chantal Trigallez contact met Marinus Knoope met het verzoek de creatiespiraal toepasbaar te mogen maken voor kinderen / jongeren. Haar motivatie is om kinderen al op jonge leeftijd contact te laten maken met hun wensen/verlangens en daarmee met zichzelf en anderen. Hierdoor worden talenten makkelijker/sneller aangeboord en ontwikkeld alsmede een groot aantal andere vaardigheden die de levenskwaliteit bevorderen. De methodiek werd geïmplementeerd in de werkwijze van het Talenten Theater (NH). De methodiek is inmiddels vertaald in musicalvorm, een handboek/roman en een werkboek (samenvatting handboek). Inmiddels vindt er implementatie van de methodiek plaats in het regulier onderwijs.

1