Page 69

LimeSurvey

Ja Nee

N=132 Als de rest van de groep die dit onderwijs niet volgt geen voortschrijdend onderwijs (zoals rekenen, taal etc.) mag krijgen, komt u dan nog uit met de verplichte onderwijstijd voor de andere vakken? %

N= 132 Onze school biedt godsdienst- en/of humanistisch vormingsonderwijs aan kinderen van ouders die dat wensen. %

Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

67,4 32,6

55,3 44,7

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

N=152 Wanneer de inspectie binnen uw school het aanbod van geestelijke stromingen zou controleren, voldoet uw onderwijs dan aan deze wettelijke verplichting? %

N= 152 Wanneer u in groep 8 leerlingen zou toetsen op het onderdeel geestelijke stromingen, voldoet uw onderwijs dan aan de kerndoelen? %

Ja

38,4

48

Ja

52

53,3 Waarschijnlijk niet

Waarschijnlijk niet

Uit bovenstaande tabel en grafieken blijkt dat het aanbod van geestelijke stromingen niet voldoende is. Dit correspondeert dus niet met de missie van de gewenste identiteit. Een groot deel van de ondervraagde respondenten ervaart het facultatief aanbieden van GVO/HVO onderwijs niet als positief, omdat zij geen voortschrijdend onderwijs aan de andere leerlingen mag aanbieden op het moment dat een aantal uit de groep de verdiepende levensbeschouwingslessen volgt onder schooltijd. Men zegt in de knel te komen met de onderwijstijd van andere vakken.

69

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement