Page 68

LimeSurvey

17,5 57,5 25,0 0

10,8 52,5 35,8 0,8

5,8 35,8 54,2 4,2

N=120 Als kritisch democratisch burger in een multiculturele en pluriforme samenleving moet je ook iets weten over de andere culturen en levensbeschouwingen. %

N=120 Burgerschapsontwikkeling is alleen de voorbereiding op kritisch democratisch deelnemen aan de maatschappij. %

32,5 63,3 3,3 0,8

N=120 het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit komt voldoende aan bod binnen burgerschapsontwikkeling. %

16,7 57,5 18,3 7,5

N=120 Op onze school wordt expliciet aandacht geschonken aan burgerschapsvorming. %

N=120 Artikel 46 betekent voor scholen dat er actieve aandacht besteed moet worden aan de waarden en overtuigingen uit andere culturen. %

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee eens

N=120 Artikel 46 betekent dat er levensbeschouwelijk onderwijs gegeven moet worden. %

Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

35,0 61,7 2,5 0,8

Zoals de grafiek duidelijk aangeeft is er geen discrepantie op het vlak van de gewenste identiteit die in de wetgeving en de kerndoelen duidelijk is verwoord en de werkelijke identiteit van het openbaar onderwijs in Nederland. Althans, niet bij de geënquêteerde directeuren. Samenvattend kan ik dan ook over de werkelijke identiteit zeggen dat deze geen discrepanties lijkt te vertonen met de gewenste identiteit, zoals verwoord in de wetgeving. Maar wanneer 80% het ergens wel over eens is, betekent dit dat er toch een aantal scholen is dat het er niet mee eens is. Daar valt dus nog het een en ander aan te doen. Ik kom hier in mijn conclusies, plan van aanpak en aanbevelingen op terug.

Stap 3. Fysieke Identiteit In stap 3 gaat het om het in beeld brengen van het uiterlijk, het gedrag en het uitvoeren van de werkelijke identiteit. Het resultaat hiervan vormt de fysieke identiteit. Alle elementen van de fysieke identiteit moeten een eenduidig beeld naar buiten geven. Dit beeld zou moeten aansluiten bij de gewenste identiteit en de GVP’s. In de volgende tabel en grafieken wordt duidelijk hoe de fysieke identiteit er uit ziet van de openbare scholen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Ook hier komen we een overlap tegen met de gewenste en de werkelijke identiteit. Van de 139 respondenten heeft 51,1% inmiddels beleid voor de vormgeving van levensbeschouwelijk onderwijs. 18,7% nog niet en 30,2% is hier mee bezig.

68

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement