Page 65

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee eens

16,7

45,5

27,3 32,8 55,7 8,4 3,1 9,9 42,7 35,9 11,5

N=132 Godsdienstig onderwijs moet pas na schooltijd op school worden aangeboden. %

Niet mee eens 11,5 52,7 28,2 7,6

Helemaal mee eens

11,4

45,5

Ja: 67,4 Nee: 32,6

11,5 58,5 23,1 6,9 11,5 49,6 33,6 5,3

Mee eens

25

N=124 Onze missie verwoordt duidelijk onze doelstellingen over de levensbeschouwelijke Identiteitsontwikkeling van de school en het onderwijs. %

N=131 Deze verplichtingen komen overeen met onze visie op levensbeschouwelijk onderwijs. %

18,2 25,0 45,5 11,4

N=130 Deze verplichtingen komen overeen met de openbare identiteit van mijn school. %

16,7 27,3 45,5 10,6

N=131 Ik kan mij als openbare school vinden in deze verplichtingen. %

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee eens

N=131 Scholen moeten volgens de wet godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs geven aan kinderen van wie de ouders dit wensen. %

N=131 volgens de wet en de kerndoelen moeten de geestelijke stromingen aan alle kinderen onderwezen worden. %

N=131 Wij vinden dat wij daarmee voldoen-de aandacht besteden aan de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke identiteit van de leerlingen. %

N=132 Onze school biedt HVO/GVO aan kinderen van ouders die dat wensen. %

N=132 Godsdienstig onderwijs hoort niet thuis in het openbaar onderwijs. %

N=132 Godsdienstig onderwijs moet pas na schooltijd worden aangeboden. %

LimeSurvey

Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

15,3 46,6 32,1 6,1

LimeSurvey

Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

16,1 58,1 23,4 2,4

LimeSurvey

Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

N=132 Godsdienstig onderwijs hoort niet thuis in het openbare onderwijs %

10,6

18,2

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

65

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement