Page 62

onderwijs werkt hierin ook niet handig mee139. Dat geeft mijns inziens te veel ruimte, omdat niet geëxpliciteerd wordt wat er precies moet worden aangeboden en hoe dit geborgd dient te worden.

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

Stemmen de wetgeving (artikel 50 en 51) en de kerndoelen geestelijke stromingen met elkaar overeen? N=132 Ja

31,8

Nee

37,1

Geen idee

31,1

%

LimeSurvey

Het openbaar onderwijs is neutraal, dus van levensbeschouwelijk onderwijs kan geen sprake zijn N=150

Scholen moeten volgens de wet godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs geven aan kinderen van wie de ouders dit wensen. Bent u het hiermee eens? N-131

Volgens de wet en de kerndoelen moeten de geestelijke stromingen (levensbeschouwingen) aan alle kinderen onderwezen worden. Bent u het hiermee eens? N=131

Deze verplichtingen komen overeen met de identiteit van mijn school. N=130

Deze verplichtingen komen overeen met onze visie op levensbeschouwelijk onderwijs. N=131

Ik kan mij als openbare school vinden in deze verplichtingen N=131

Onze missie verwoordt duidelijk onze doelstellingen over de levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van de school en het onderwijs N=124

Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

8,7

9,9

32,8

11,5

11,5

11,5

16,1

Mee eens

10,0

42,7

55,7

58,5

49,6

52,7

58,1

Niet mee eens

52,0

35,9

8,4

23,1

33,6

28,2

23,4

Helemaal niet

29,3

11,5

3,1

6,9

5,3

7,6

2,4

%

Helemaal mee eens

mee eens

Samen met de visie en de kernwaarden over de levensbeschouwelijke component van de identiteit kunnen we dit samenvatten in de GVP’s. Dit zijn de persoonlijkheidskenmerken van het openbaar onderwijs, de zogenaamde kernwaarden en die vind je als het goed is in de visie en missie terug. De maatschappelijke ontwikkelingen van tegenwoordig en het gemis aan gemeenschapsgevoel en groepsidentiteit, voeden de belangstelling voor thema’s zoals diversiteit, waarden, normen en goed

139

www.denederlandsegrondwet.nl, artikel 23 lid 2 62

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement