Page 60

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

%

Levensbeschouwelijke

Levensbeschouwelijke ontwikkeling

Ik ervaar levensbeschouwelijk

ontwikkeling vat ik op als een

op mijn school valt voor mij onder

onderwijs hetzelfde als

manier om waarden en

het “pedagogisch klimaat”

godsdienstonderwijs

normen over te dragen N=139

N=139

N=131

Helemaal mee eens

23,0

21,6

3,8

Mee eens

59,0

54,0

20,6

Niet mee eens

8,9

21,6

52,7

Helemaal niet mee eens

2,8

2,9

22,9

Hier blijkt uit dat levensbeschouwelijke ontwikkeling daadwerkelijk iets anders inhoudt dan godsdienstonderwijs. Maar vakinhoudelijk zou er op basis van bovenstaande nog wel het een en ander kunnen worden toegevoegd. Want de overdracht van waarden en normen houdt niet per definitie in dat we ook aandacht schenken aan de andere levensbeschouwingen die in onze cultuur voorkomen. En het pedagogisch klimaat is zeker niet hetzelfde als levensbeschouwelijke ontwikkeling en het ontwikkelen van eigen waarden en normen. Hoe wij met elkaar omgaan en het ‘modelen’ dat de leerkrachten hier in doen, heeft absoluut raakvlakken met het ontwikkelen van een levensbeschouwing. Maar zo komen de verschillende overtuigingen inhoudelijk niet tot hun recht. Hieronder is in kaart gebracht hoe men aankijkt tegen werkelijke identiteit. Dat is de uitvoering van de visie, de missie.

De kerndoelen voor geestelijke stromingen Algemene doelstelling Het onderwijs in geestelijke stromingen is erop gericht de leerlingen vertrouwd te maken met de verscheidenheid aan geestelijke stromingen in onze multiculturele samenleving. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

60

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement