Page 57

Artikel 46 van de Wet op het Primair onderwijs: karakter openbaar onderwijs135 1.

Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

2.

Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.

3.

Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

N=120 Dit betekent dat er levensbeschouwelijk onderwijs gegegeven moet worden. % 1,2 18,3

16,7

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eesn

57,5

Helemaal niet mee eens

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

N=120 Dit betekent voor scholen dat er actief aandacht besteed moet worden aan de waarden en overtuigingen uit andere culturen. % 3,3 0,8 Helemaal mee eens

32,5

Mee eens Niet mee eens

63,3 Helemaal niet mee eens

135

www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 46 lid 3 57

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement