Page 52

4.

analyse imago: het imago is het totaal van beelden, associaties en ervaringen dat belangengroepen koppelen aan de openbare basisscholen. Het imago wordt bepaald door de handelingen van de fysieke identiteit.

5.

GAPs tussen 1 en 2, 1 en 3, 1 en 4 GAP 1: verschil tussen gewenste en werkelijke identiteit GAP 2: verschil tussen gewenste en fysieke identiteit GAP 3: verschil tussen gewenste identiteit en imago

In de eerste analyses, stap 1 t/m 4 heb ik om de identiteiten en het imago in inzichtelijk te maken gebruik gemaakt van frequentietabellen. In stap 5 heb ik om de GAPs te kunnen formuleren en nuanceren ook gebruik gemaakt van kruistabellen. Ik kies er bewust voor deze te integreren en niet als aparte bijlage bij te voegen, omdat het juist de grafieken en tabellen zijn die de argumenten ondersteunen. Daarna plaats ik de resultaten van de analyses in het overkoepelende perspectief tolerantie dat is gebouwd op en bestaat uit vier universele waarden, te weten: Geluk, Hoop, Rede en Eerbied. Op basis van de hieruit verkregen inzichten, stel ik aan het einde van dit hoofdstuk mijn plan van aanpak op om de eventuele GAPs weg te werken. GAPs kunnen weggewerkt worden door het veranderen van de wensen van de leiding, in dit geval het ministerie van Onderwijs, wetgeving en VOO. Ook kunnen de inzichten van de medewerkers veranderd worden door scholing. Daarnaast kan het uiterlijk en het gedrag van de openbare scholen veranderd worden. Als laatste een nabeschouwing die gekoppeld wordt aan een verbeterplan voor het imago. Ik begin met de algemene gegevens van de responderende openbare basisscholen om een goed beeld te hebben van de respondenten en de verhouding met hun omgeving, leerling-populatie en voorkomende levensbeschouwingen op betreffende scholen.

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

N=185 Waar bevindt uw school zich? % Platteland

24,3

34,1

N=181 Hoeveel procent van de kinderen op uw school heeft minimaal 1 ouder van nietwesterste afkomst? %

7,2

Stad > 100.000 inw.

20,5 21,1

Stad < 100.000 inw. dorp

7,7 12,7

0% 1-25%

7,7 25-50% 50-75%

64,6 75-100%

52

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement