Page 43

Actieve pluriformiteit Het lijkt alsof actief pluriform onderwijs alleen maar op de openbare basisschool hoeft plaats te vinden. De wet spitst zich hierin toe op het openbaar onderwijs. Men gaat er kennelijk vanuit dat de maatschappelijke pluriformiteit zich meer manifesteert op de openbare school en dat om die reden de verplichting om kinderen voor te bereiden op een pluriforme en multiculturele samenleving niet geldt voor een bijzondere school. De vraag is echter of de bijzondere school vanuit zijn denominatie wel zo actief gericht is op de multiculturele en pluriforme samenleving of zich richt op een deel van de samenleving, mede om het eigen gedachtegoed te behouden en misschien zelfs te versterken106. Artikel 46. Karakter openbaar onderwijs107 1.

Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

106

Veugelers, Wiel, Kat, Ewoud de, Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs

107

www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 46, lid 3 43

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement