Page 171

Literatuur Baumann, Gerd, The Multicultural Riddle, London: Routledge, 1999 Bakker en Rigg, Cok en Elizabeth, De persoon van de leerkracht, Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2004 Bos te, Klaas en Huigsloot, Maurits, Over Openbaar Onderwijs, Woerden: VOS/ABB, 2008, 10 oktober Becking Bob, Metz, Annette, Verhaal als Identiteits-code, Utrecht: Universiteit Utrecht, 2008

Braster, J.F.A., De identiteit van het openbaar onderwijs, Groningen: Wolters Noordhoff, 1996 Dassel, S., Bijzonder in het openbaar. Op weg naar actief pluriform onderwijs, Amsterdam: Humanistisch Verbond, 2003

Derkx, Peter, De multiculturele samenleving: een humanistisch ideaal, Amsterdam: Uitgeverij SWP Dohmen, Joep, Tegen de Onverschilligheid, Amsterdam: Ambo, 2007 Dohmen, Joep, Brief aan een middelmatige man; pleidooi voor een nieuwe publieke moraal, Amsterdam: Ambo, 2010 Grinten, Jaap van der, Mind the Gap, Amsterdam: Boom, 2004 Huizinga, J., Homo Ludens, een proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur, Groningen: H.D. Tjeenk Willink, 1974

Kunneman, Harry, Voorbij het dikke ik, Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2009 Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2006 Miedema, Siebren, De onmogelijke mogelijkheid van levensbeschouwelijke opvoeding, inaugurele rede, Amsterdam: Vrije Universiteit, faculteit der Psychologie en Pedagogiek, 2003

Pals, Daniel L., Eight theories of religion, New York: Oxford University Press Inc., 2006 Schepper, Jef de, Levensbeschouwing ontwikkelen, didactiek voor levensbeschouwing in het primair onderwijs, Hilversum: Kwintessens, 2004

Swanborn, Peter, Basisboek Sociaal onderzoek, Amsterdam: Boom Onderwijs, 2002 Vereniging voor Openbaar Onderwijs, De identiteit van het openbaar onderwijs: Waar staat dat voor, waar gaat dat voor?, Almere: Vereniging voor Openbaar Onderwijs, 2000 en Pluriformiteit is een manier van leren, 2008

Veugelers, Wiel, Waarden en normen in het onderwijs. Zingeving en humanisering: autonomie en sociale betrokkenheid, Utrecht: Universiteit voor Humanistiek, 2003 Veugelers, Wiel en Kat de, Ewoud, Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs, Antwerpen-Apeldoorn: Garant, 2005 Veugelers, Wiel, Kat de, Ewoud en Derriks, Mechtild, Aandacht voor geestelijke stromingen in het openbaar onderwijs, Amsterdam: Instituut voor de Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam: 2004

Voorst, Roanne van, Jullie zijn anders als ons, Amsterdam: De Bezige Bij, 2010 Winter, Micha de, Opvoeding in democratie, Amsterdam: SWP, 2006 Witvliet, Theo, Het geheim van het lege midden, Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2003 171

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement