Page 127

C. GAP 3: Verschil tussen gewenste identiteit en imago Het imago wordt bepaald door de handelingen die voortkomen uit de gewenste GVP’s. Deze GVP’s zijn gebaseerd op de kernwaarden van het openbaar onderwijs zoals de VOS/ABB deze heeft opgesteld. De drie belangrijkste daarvan heb ik als uitgangspunten neergezet op basis van de visie of de hogere doelstellingen van het openbaar onderwijs, die bestaan uit de wetgeving èn de kernwaarden. Er vindt op dit niveau eigenlijk een soort afrekening plaats. Als er geen enkele van de drie GVP’s met het openbaar onderwijs wordt geassocieerd is er sprake van een GAP tussen de wens en de realiteit. Intern imago gaat over hoe het contact van de openbare basisscholen naar buiten toe is. Hoe profileren zij zich? Het externe imago gaat over hoe het contact vanuit het ministerie van Onderwijs, de onderwijsinspectie en de VOO naar de scholen toe is. In het onderdeel van het interne imago van de analyse zoom ik in op de visie en de missie van de openbare basisscholen zelf en leg dit naast hun uitspraken over de identiteit en met name het levensbeschouwelijke aspect hiervan, die terug te vinden zijn in de werkelijke en fysieke identiteit. Het externe imagoprobleem, dat meer in relatie tot de overheid richting scholen staat leg ik naast de werkelijke identiteit en de GVP’s.

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

Waar bevindt uw school zich? * Op mijn school is beleid ten aanzien van de vormgeving van levensbeschouwelijk onderwijs. N=139 120 100 29,7

29,6

60

21,6

33,3

40

48,6

46,4

21,3

80 10,6 68,1 14,3 37

39,3

platteland n=37

std > 100.000 inwoners n=27

stad < 100.000 inwoners n=28

dorp n=47

We zijn hier mee bezig

29,7

29,6

46,4

21,3

Nee

21,6

33,3

14,3

10,6

Ja

48,6

37

39,3

68,1

20 0

127

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement