Page 121

uitstroompercentage is 90% het hier niet mee eens. Dit bevestigt mijn vooronderstelling en komt overeen met de uitslag van dit onderzoek dat wanneer het cognitieve niveau lager is, men het levensbeschouwelijke aspect van de identiteitsontwikkeling meer onder het pedagogisch klimaat vindt horen en levensbeschouwelijk onderwijs in bepaalde vakken zoals sociale vaardigheden en emotionele vorming aanbiedt. LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland' Levensbeschouwelijke ontwikkeling komt het best tot zijn recht als het wordt Hoeveel procent van de

opgenomen in het totale curriculum in samenhang met de zaakvakken. N=137

kinderen op uw school

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

stroomt gemiddeld uit naar havo of hoger? 0% n=10

20

70

0

10

1-25% n=28

21,4

67,9

10,7

0

25-50% n=55

21,8

61,8

16,4

0

50-75% n=38

28,9

47,4

21,1

2,6

75-100% n=6

16,7

50

33,3

0

Bovenstaande tabel bevestigt de eerdere grafiek. Van de 137 geënquêteerden vindt een grote meerderheid dat levensbeschouwelijke ontwikkeling het best tot zijn recht komt als het wordt opgenomen in het totale curriculum in samenhang met de zaakvakken.

Deelconclusie Levensbeschouwing GAP 2 (gewenste-fysieke) Bij een groot deel van de geënquêteerde openbare basisscholen komen de diverse levensbeschouwingen uit de pluriforme samenleving aan bod. Het grootste percentage geeft aan dit in andere vakken te integreren. Ruim 80% vindt dat levensbeschouwelijk onderwijs in het totale curriculum thuishoort in samenhang met de andere vakken en niet als apart vak moet worden aangeboden. Dit stemt in algemeenheid overeen met de gewenste identiteit. 38,9% van de 131 respondenten vindt de wetgeving niet toereikend voor hun missie en visie ten aanzien van levensbeschouwelijk onderwijs.

121

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement