Page 112

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

Van de 131 respondenten kan 61,1% zich hier in vinden. Dat betekent dat 38,9% dat niet kan. Zij vinden de wetgeving niet toereikend voor hun visie op levensbeschouwelijk onderwijs, òf zij zouden hun visie moeten herwaarderen. 64,2%van de 131 respondenten is het eens met deze wettelijke verplichtingen. 70% van de 130 vindt dat dit overeenkomt met hun openbare identiteit en 51,1% van de 131 zegt dat het aansluit op hun visie over levensbeschouwelijk onderwijs.

GVO/HVO Artikel 50 en 51 geven de wettelijke verplichting weer godsdienstig en/of levensbeschouwelijk/humanistisch vormingsonderwijs aan te bieden aan de kinderen van wie de ouders dit wensen164. Uit de eerste analyses is al gebleken dat meer dan de helft van de respondenten het hier mee eens. Echter 47,4% is het niet eens met deze wettelijke verplichting GVO aan te bieden. In de praktijk wordt het door 67,4% wel conform wetgeving uitgevoerd, maar 44 % geeft aan door het facultatieve aspect ervan niet uit te komen met de rest van de vakken in het onderwijscurriculum.

164

www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 50 en 51 112

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement