Page 111

B. GAP 2: Verschil tussen gewenste en fysieke identiteit De tweede GAP brengt verschillen in beeld tussen de gewenste en fysieke identiteit. Deze kunnen ontstaan als de openbare basisscholen andere uitgangspunten voor hun handelen hanteren, dan de bedoeling is. De fysieke identiteit is de uitkomst van de uitvoering van de GVP’s. De onderdelen die ik hier in kaart gebracht heb zijn de actieve pluriformiteit en het burgerschap. Levensbeschouwelijk onderwijs beschouw ik in de analyse van de kloof tussen de gewenste en de fysieke identiteit als het fysieke element waarmee de GVP’s worden geconfronteerd. Als eerste breng ik in beeld of men op de geënquêteerde openbare basisscholen vindt dat hun missie en visie ten aanzien van de levensbeschouwelijke component van de identiteitsontwikkeling aansluiten op de gewenste identiteit zoals verwoord in de wetgeving. Vervolgens laat ik zien hoe de vormgeving van het levensbeschouwelijke element plaatsvindt op deze scholen. Dit wordt uitgesplitst in geestelijke stromingen en GVO/HVO, levensbeschouwing en burgerschap. En als laatste laat ik zien waar de kloof zit.

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

Waar bevindt uw school zich? * Deze twee verplichtingen (art. 50 en 51 helemaal niet mee helemaal niet mee helemaal niet mee + kerndoelen) komenniet overeen mee eens;met onze visie op levensbeschouwelijk eens; stad > 100.000 eens; stad < 100.000 eens; dorp n=46; 4,3 platteland n=34;onderwijs. 11,8 inwoners n=25; 8 inwoners n=26; 11,5 niet mee eens; dorp niet mee eens; stad > niet mee eens; stad < N=131 n=46; 30,4 100.000 inwoners mee eens; platteland n=34; 61,8

n=25; 60

mee eens; stad > helemaal mee eens; 100.000 inwoners platteland n=34; 26,5 n=25; 32

platteland n=34 helemaal niet mee eens

0

100.000 inwoners n=26; 42,4

mee eens; stad < 100.000 inwoners n=26;mee 34,6eens; helemaal

helemaal mee eens; stad < 100.000 dorp n=46; 6,5 inwoners n=26; 11,5

stad > 100.000 helemaal mee eens; stad < 100.000 stad > 100.000 inwoners n=25 inwoners n=26 inwoners n=25; 0

mee eens; dorp n=46; 58,7

dorp n=46

8

11,5

4,3

niet mee eens

11,8

60

42,4

30,4

mee eens

61,8

32

34,6

58,7

helemaal mee eens

26,5

0

11,5

6,5

111

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement