Page 105

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

Hoe zou u de omgeving categoriseren? * Als kritisch democratisch burger in een multiculturele samenleving moet je ook iets weten over de andere culturen en levensbeschouwingen. 120 N=120

100

5,3 56

2,6 64,5

5,3 57,9

80 60 40

44 31,5

32,9

kerkelijk n=25

niet kerkelijk n=19

mix n=76

helemaal niet mee eens

0

5,3

0

niet mee eens

0

5,3

2,6

mee eens

56

57,9

64,5

helemaal mee eens

44

31,5

32,9

20 0

Van het totaal aantal respondenten (120) is men het slechts op drie scholen niet eens met bovengenoemde stelling. Het valt mij op dat dit dan wel drie scholen zijn in een niet-kerkelijke en gemixte omgeving. De volledige onderschrijving zien we op de openbare scholen in de kerkelijke omgeving.

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

Hoeveel procent van de kinderen op uw school stroomt gemiddeld uit naar havo of hoger? * Als kritisch democratisch burger in een multiculturele samenleving moet je ook iets weten over de andere culturen en levensbeschouwingen. N=119

120 100 80 60 40 20 0

4,3 56,5

63,8

2,9 2,9 57,1

39,2

36,2

37,1

0% n=8

1-25% n= 23

25-50% n=47

50-75% n=35

75-100% n=6

0

0

0

2,9

0

niet mee eens

12,5

4,3

0

2,9

0

mee eens

62,5

56,5

63,8

57,1

83,3

25

39,2

36,2

37,1

16,7

helemaal niet mee eens

helemaal mee eens

12,5 62,5

25

83,3

16,7

105

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement