Page 103

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

De samenstelling van uw leerling-populatie: hoeveel procent van de kinderen op uw school heeft minimaal een ouder van niet-westerse afkomst? 0% n=18 1-25% n=91 25-50% n=9 50-75% n=9 75-100% n=11

0% n=18 1-25% n=91 25-50% n=9 50-75% n=9 75-100% n=11 Hoeveel procent van de kinderen op uw school stroomt gemiddeld uit naar havo of hoger? 0% n=10 1-25% n=28 25-50% n=55 50-75% n=38 75-100% n=6

0% n=10 1-25% n=28 25-50% n=55 50-75% n=38 75-100% n=6

Levensbeschouwelijke ontwikkeling op mijn school valt voor mij onder het pedagogisch klimaat.

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

16,7 77,8 5,6 0 22,0 51,6 22,0 4,4 44,4 22,2 33,3 0 0 77,8 22,2 0 27,3 45,5 27,3 0 Levensbeschouwelijke ontwikkeling vat ik op als een manier om waarden en normen over te dragen. 16,7 72,2 5,6 5,6 24,2 56,0 16,5 3,3 33,3 44,4 11,1 11,1 11,1 66,7 11,1 11,1 27,3 63,6 9,1 0 Levensbeschouwelijke ontwikkeling vat ik op als een manier om waarden en normen over te dragen. Helemaal mee eens Mee eens Niet mee Helemaal niet eens mee eens 20 60 10 10 35,7 60,7 3,6 0 20 60 16,4 3,6 21,1 57,9 15,8 5,2 0 50 33,3 16,7 Levensbeschouwelijke ontwikkeling op mijn school valt voor mij onder het pedagogisch klimaat. 20 60 20 0 32,1 50 14,3 3,6 20 54,5 23,6 1,8 18,4 55,3 23,7 2,6 16,7 33,3 33,3 16,7

Deelconclusie Levensbeschouwing GAP 1 (gewenst-werkelijk) Het is duidelijk dat men op de openbare basisscholen positiever staat tegenover levensbeschouwing dan tegenover GVO/HVO. Dat is te wijten aan het facultatieve aspect van GVO en HVO. Men onderschrijft namelijk de noodzaak tot levensbeschouwelijk onderwijs aan ALLE kinderen. Daarnaast geeft een groot deel van de respondenten aan niet uit te komen met de onderwijstijd voor de andere vakken wanneer een deel van de groep GVO/HVO volgt.

103

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement