Page 102

De ondertitel van deze scriptie is: de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. Vanuit mijn premisse dat er misverstanden zijn rond de gebruikte terminologie en onduidelijkheden in de wetgeving zoom ik specifiek in op de vragen rondom levensbeschouwelijk onderwijs. We zien in de laatste tabel dat men positief staat tegenover artikel 46 en de interpretaties die ik daaraan heb gegeven in de enquête. Men is positiever over de aandacht die gegeven moet worden aan de waarden en overtuigingen uit andere culturen dan over het specifieke levensbeschouwelijke onderwijs dat volgens mijn interpretatie ook uit dit artikel voortvloeit. Het percentage dat het hier niet mee eens is, ligt wat hoger ten opzichte van het oneens-percentage dat de aandacht aan de waarden en overtuigingen uit andere culturen weer geeft. Het overgrote deel van de respondenten zegt ook dat levensbeschouwelijke ontwikkeling opgevat wordt als het overbrengen van waarden en normen en dat het onder het pedagogisch klimaat valt. Deze twee hebben dan ook een grote overlap. De tabel hierna bevestigt het bovenstaande, met één belangrijk verschil. Van de groep respondenten met een percentage van 25-50% kinderen met minimaal één ouder van niet-westerse afkomst, is 33,3% het niet eens met de stelling dat levensbeschouwelijke ontwikkeling onder het pedagogisch klimaat valt. Ook vat 22,2% van hen het niet op als een manier van waarden en normen overdragen. Dat percentage ligt bij de scholen met een andere samenstelling van de leerling-populatie veel lager, behalve bij de respondenten met 75-100% kinderen met minimaal één ouder van niet-westerse afkomst. Daar is het percentage dat het met de beide stellingen niet eens is het hoogst. Hoe meer verschillen in etnische en culturele achtergrond er op een school zijn, hoe minder men de levensbeschouwelijke ontwikkeling als pedagogisch klimaat of het overdragen van waarden en normen opvat. Maar hoe dan wel? Hetzelfde zien we gebeuren bij de scholen waarvan het uitstroompercentage > havo hoger wordt, hoe minder men het eens is met deze stellingen. Ik vind dit een opvallende uitslag. Zou het bij cognitief intelligentere mensen dan allemaal vanzelf gaan? En hoe vullen ze de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de identiteit dan wel in? Deze vragen komen dan toch bij me op en prikkelen de nieuwsgierigheid…

102

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement