Page 101

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland' T.a.v. art. 46: Dit betekent dat er levensbeschouwelijk onderwijs gegeven moet Zijn er meerdere

worden.

geloofsgemeenschappen binnen

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

uw leerling-populatie? Ja n=115

16,5

58,3

18,2

7

Nee n=5

20

40

20

20

Platteland n=30

23,3

60

10

6,7

Stad > 100.000 inwoners n=23

8,7

60,9

21,7

8,7

Stad < 100.000 inwoners n=24

16,7

54,2

12,4

16,7

Dorp n=43

16,3

55,8

25,6

2,3

Kerkelijk n=25

24,0

52,0

20

4

Niet kerkelijk n=19

26,4

52,6

10,5

10,5

Mix n=76

11,9

60,5

19,7

7,9

Waar bevindt uw school zich?

Hoe zou u de omgeving categoriseren?

Zijn er meerdere geloofsgemeenschappen binnen uw leerling-populatie? Ja n=115 Nee n=5 Waar bevindt uw school zich? Platteland n=30 Stad > 100.000 inwoners n=23 Stad < 100.000 inwoners n=24 Dorp n=43 Hoe zou u de omgeving categoriseren? Kerkelijk n=25 Niet kerkelijk n=19 Mix n=76

T.a.v. art. 46: Dit betekent voor scholen dat er actieve aandacht besteed moet worden aan de waarden en overtuigingen uit andere culturen. Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee eens 32,2 40

63,5 60

3,5 0

0,8 0

36,7 21,7 50 25,6

63,3 65,3 45,8 72,1

0 8,7 4,2 2,3

0 4,3 0 0

48 47,4 23,7

52 47,4 71,1

0 5,2 3,9

0 0 1,3

Vanzelfsprekend ben ik op dit levensbeschouwelijke aspect veel dieper ingegaan dan op de andere aspecten waarmee ik een eventuele kloof aantoon. De onderzoeksvraag is immers:

â&#x20AC;&#x153;Hoe ziet men in de context van onze huidige samenleving op de openbare basisscholen de openbare identiteit en de vormgeving van de levensbeschouwelijke component hiervan?â&#x20AC;?

101

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement