Page 100

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland' Levensbeschouwelijke ontwikkeling valt voor mij onder het pedagogisch klimaat. Zijn er meerdere

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

geloofsgemeenschappen binnen uw leerling-populatie? Ja n=131

22,1

53,4

21,4

3,1

Nee n=8

12,5

62,5

25

0

Platteland n=37

18,9

64,9

13,5

2,7

Stad > 100.000 inwoners n=27

25,9

44,4

25,9

3,8

Stad < 100.000 inwoners n=28

25

50

17,9

7,1

19,1

53,2

27,7

0

Kerkelijk n=28

21,4

53,6

25,0

0

Niet kerkelijk n=24

16,7

58,3

20,8

4,2

Mix n=87

23,0

52,9

20,7

3,4

Waar bevindt uw school zich?

Dorp n=47 Hoe zou u de omgeving categoriseren?

Levensbeschouwelijke ontwikkeling vat ik op als een manier om waarden en normen Zijn er meerdere

over te dragen.

geloofsgemeenschappen binnen

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

uw leerling-populatie? Ja n=131

22,9

59,5

14,5

3,1

Nee n=8

25

50

0

25

27

62,2

5,4

5,4

Stad > 100.000 inwoners n=27

25,9

48,1

18,5

7,5

Stad < 100.000 inwoners n=28

21,4

64,3

10,7

3,6

Dorp n=47

19,1

59,6

19,1

2,2

25,0

60,7

14,3

0

25

41,6

16,7

16,7

21,8

63,2

12,6

2,4

Waar bevindt uw school zich? Platteland n=37

Hoe zou u de omgeving categoriseren? Kerkelijk n=28 Niet kerkelijk n=24 Mix n=87

100

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement