Als er porno opduikt in je huis..... hoe hou ik die rotzooi bij mijn kind weg?

Page 1

Als er porno opduikt in je huis Hoe hou ik die rotzooi bij mijn kind weg?

Maurits van Huijstee wist altijd precies hoe hij moest opvoeden. Tot zijn zoon twaalf werd, en een smartphone kreeg …

Twijfels Verbieden of communiceren? Luisteren of zeggen ‘hoe het hoort’? Straffen of begeleiden? ‘Ja, maar…’ of ‘Ja, èn…’? Dwarsdenken of omdenken? Moraliseren of laissez-faire? Betrokkenheid of bemoeizucht? Voorleven of hapklare brokken? Verbinden of verdwalen? Preken of bespreken? Voorlichting of waardenvorming?

40

educare | augustus 2013

Ooit dacht ik dat ik precies wist waar het allemaal om draait bij opvoeden. Luisteren. En wel luisteren met de intentie om te horen en te voelen. Niet: munitie verzamelen ter voorbereiding op je eigen woorden. Iedereen wil gehoord worden. Kinderen net zo zeer als volwassenen. Het heeft geen zin om wijsheden te spuien als je kinderen daar niet voor open staan. Ze willen eerst bevestigd krijgen dat ze zelf gehoord zijn. Dat hun mening belangrijk is. Dat hun gevoelens er toe doen. I don’t care how much you know until I know how much you care. Toch?

Geen machtsmisbruik Bij ons in huis hangen wij het model van Thomas Gordon aan. Voor wie Thomas Gordon niet kent: hij ontwikkelde een opvoedkundig model waarbij het er om gaat je kinderen zo veel mogelijk zonder machtsgebruik op te voeden. Ik-boodschappen en echt luisteren staan daarbij centraal. Mijn vrouw is een succesvol Gordon-trainer, en geeft bovendien ook nog eens thuis vaak het goede voorbeeld. Ik doe mijn best. En er zijn veel dagen dat ik het idee heb dat ik het goed doe. Maar tegenwoordig zie ik in mezelf echter de autoritaire figuur naar voren komen die ik nooit heb willen zijn. Dat is allemaal begonnen met twee gebeurtenissen: mijn oudste zoon is twaalf geworden, en … hij heeft een smartphone aangeschaft.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.