Natuur beleven met kinderen

Page 1

met kinderen

Meer weten? Sharing Nature® is een leermethode voor natuur- en milieueducatie, ontwikkeld door Joseph Cornell in de VS. Over de hele wereld zijn Sharing Nature workshops te volgen, ook in Nederland. Sharing Nature activiteiten zijn erop gericht kinderen een diepgaande ervaring op te laten doen in de natuur. Meedoen? Zie www.sharingnature.nl.

“Ga als begeleider niet tussen het kind en de natuur instaan door erover te vertellen, maar laat de

praktisch

Natuur beleven

Elk kind heeft recht op natuur

en de natuur heeft recht op het kind. De samenleving heeft er belang bij dat alle kinderen in en met de natuur opgroeien. Dat heeft niet alleen invloed op hun welzijn, gezondheid, ontwikkeling en weerbaarheid maar zorgt er ook voor dat zij zich als volwassenen natuur- en milieuvriendelijk gedragen. (pagina 25)

Breng flow in het leren

Door eerst het enthousiasme aan te wakkeren, dan de aandacht te richten via de zintuigen en daarna de kinderen directe natuurervaringen te laten op doen. Sluit af met het delen van ervaringen en inspiratie, eventueel met verhalen en liedjes.

kinderen zélf hun (top)ervaringen opdoen met de natuur.” Joseph Cornell

Natuurconcert

Ga eens een poosje op een fijn plekje in de natuur zitten en zet je oren wagenwijd open. Zijn het natuurlijke geluiden of hoor je ook motoren en machines?

“Wanneer je schoonheid kunt vinden in de wereld, dan kun

Heb je wel eens een gesprek met de natuur gehouden? Gekke vraag? Toch kom je zo heel veel te weten. Misschien niet wat in de boeken staat, maar die kan je altijd nog lezen…

je schoonheid vinden in jezelf.” Marjolein, 12 jaar

Topervaring

Kennis is leuk, maar topervaringen zijn belangrijker. Je kunt natuurlijk wachten tot de zon roodgloeiend ondergaat, of tot er een roodborstje op je raam komt tikken, maar je kunt de natuur ook een beetje helpen door zelf voor topervaringen te zorgen. (pagina 26)

e du c a r e

2/2011 [ pagina 23 ]