Waarom is een goed gevoel voor evenwicht zo belangrijk?

Page 1

Waarom is een goed gevoel voor evenwicht zo belangrijk? Uit: eye-opener voor ouders en professionals: “Beter Leren Door Spelen” www.beterlerendoorspelen.nl Evenwicht is de basis van alle bewegingen en hangt nauw samen met lichaamsbesef (hoe moet ik mijn lichaam bewegen om goed rechtop en in balans te zijn) en met ruimtelijke oriëntatie (hoe verhoud ik mij t.o.v. de ruimte om mij heen). Het vermogen om je lichaam zó te bewegen dat het goed in balans is, lijkt heel vanzelfsprekend omdat dat (als het goed is) volledig onbewust gebeurt. Maar het kan pas in het onbewuste gebeuren als het op een bepaald moment echt eigen gemaakt is. Als het tot echte vaardigheid is geworden dan hoef je er niet meer bewust aandacht aan te besteden en is het in een diepere laag in het lichaam aangekomen. Precies zoals je niet meer hoeft na te denken over waar je gaspedaal en waar de koppeling in je auto zit. Je lichaam weet dat en daar hoeft niet meer over nagedacht te worden. Sterker nog: als je er over na gaat denken weet je eigenlijk niet precies waar ze zitten. Je moet even de beweging met je lichaam maken en dan weet je: ja, de een zit daar en de ander daar. Is je gevoel voor evenwicht onvoldoende verfijnd dan kunnen veel dingen die je wilt doen zoals fietsen, schaatsen, sporten, buiten spelen, met andere kinderen spelen en goed mee kunnen doen een stuk moeilijker worden. Dat komt voor een flink deel omdat ze niet goed kunnen voelen of hun lichaam goed in balans is waardoor je onhandiger en onzekerder kunt worden. Dat heeft gevolgen voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Maar ook op school is het hebben van een goed evenwicht erg belangrijk omdat je op je stoel moet kunnen zitten zonder dat het je moeite kost om rechtop te zitten bijvoorbeeld. Als het motorische aspect veel aandacht en concentratie opeist dan is er onvoldoende over om je op het leerproces te kunnen richten. Of gewoon rustig op je stoel kunnen zitten, is voor sommige kinderen al een probleem. Niet precies weten hoe je bijvoorbeeld met je lichaam t.o.v. de ruimte en van andere kinderen verhoudt kan je onzeker maken omdat je je niet stabiel voelt. Je hebt een flinke kans om minder snel, minder wendbaar en minder efficiënt in je bewegingen te zijn dan de andere kinderen. Het gevolg kan zijn dat je afhaakt en dat je maar wat staat te staan en staat te kijken hoe anderen actief bezig zijn. Dan is de kans groot dat er er een neerwaarts sneeuwbaleffect ontstaat omdat de andere kinderen steeds meer oefenen en jij bijna niet meer. Het is vanzelfsprekend dat dit geen positieve uitwerking op je zelfvertrouwen heeft en je steeds meer moeite krijgt om een volwaardige plek in de groep te houden. Praktische tips • •

• •

stimuleer kinderen om zoveel mogelijk zelf te spelen en actief te zijn. stimuleer kinderen om veel evenwichtsspelletjes te doen. Op die manier krijgt het een stevige basis voor de activiteiten die er in de loop van dit traject nog meer aan de orde komen. oefenend en doelgericht spelen is belangrijk i.p.v. een beetje rond te rennen of doelloos rond te fietsen hoewel dat vele malen beter is dan voor de tv gaan zitten. als wij de kinderen niet steeds zeggen hoe ze iets moeten doen om het beter te kunnen dan krijgen ze de gelegenheid om dat zelf te ontdekken. Daardoor leren ze HOE je kunt leren en daardoor iets steeds beter te kunnen. Dat draagt weer bij aan de ontwikkeling van het zelfgenererend leervermogen. In het leerproces op school hebben ze deze leervaardigheden heel hard nodig. veel kinderen hebben van nature de drang om hun evenwicht te oefenen. Kijk maar eens naar heel jonge kinderen die steeds over stoepjes, over muurtjes enz. willen