__MAIN_TEXT__

Page 1

-1-

Resonance Healing en hartcoherentie Alles op deze planeet bestaat uit energie; niet alleen licht en geluid, ook planten, dieren, mensen en voorwerpen. De vorm die deze energie aanneemt, hangt af van hoe snel of langzaam de energie vibreert. Vormen zijn met elkaar in balans als zij even snel (toonhoogte) of in een ritmische combinatie (maat) vibreren – vergelijkbaar met muziek.

Hartcoherentie Coherentie wordt in het woordenboek gedefinieerd als: samenhang, verband. De wetenschappers van het HeartMath instituut hebben veel onderzoek naar coherentie binnen het menselijk lichaam gedaan en definiëren het als volgt: "Coherentie is de harmonieuze uitwisseling van informatie, samenwerking en balans tussen de subsystemen van een groter systeem, waardoor complexere functies binnen het grotere systeem mogelijk zijn. Het gaat niet alleen om samenwerken van de fysieke subsystemen zoals het hart, het brein, de klieren en de organen, maar ook om het samenwerken van cognitieve, emotionele en fysiologische processen. Het ritme van het hart geeft het tempo voor het complete systeem aan. De ritmische hartslag beïnvloedt breinprocessen die op hun beurt weer het autonoom zenuwstelsel, het denken en het voelen aansturen. Door het hartritme te veranderen, verandert de dynamiek van alle systemen snel en dramatisch. Bron: HeartMath Institute De hartslag (aantal slagen per seconde) varieert voortdurend in wisselwerking met andere lichaamsfucties zoals bijvoorbeeld de ademhaling - bij inademen neemt het aantal slagen per seconde toe en bij uitademen neemt dit weer af. Wanneer je je gefrustreet voelt, dan kun je dit onmiddellijk terugzien in de hartslag variabiliteit (HRV - heartrate variability) - het hart klopt bijzonder onregelmatig en versnelt en vertraagt op een onvoorspelbare wijze:

Resonance Healing en hartcoherentie – © 2011 Patricia Ritsema van Eck – moeder, resonance healer, hartfocus coach en auteur van ‘Mijn blijde Hart’ – www.mijnblijdehart.info

Profile for Tijdschrift Educare Archief

Resonance Healing en Hartcoherentie  

Alles op deze planeet bestaat uit energie; niet alleen licht en geluid, ook planten, dieren, mensen en voorwerpen. De vorm die deze energie...

Resonance Healing en Hartcoherentie  

Alles op deze planeet bestaat uit energie; niet alleen licht en geluid, ook planten, dieren, mensen en voorwerpen. De vorm die deze energie...

Advertisement