Leren met Hart Focus

Page 1

07-09-2004

07:05

Pagina 23

Het APS (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum) organiseert introductie-trainingen om kennis te maken met hart-brein leren , waarbij docenten zelf aan de computer kunnen oefenen in hartcoherentie. Kijk voor data op de site www.aps.nl/hart-brein-

Leren met Hart Focus

leren of neem contact op met hartfocus@aps.nl. Tel 06 2505 1903. Ook teammiddagen op school kunnen ingepland worden, en coaching van docenten om zich het hart brein leren zelf eigen te maken. Het APS werkt daarnaast in de klas om kinderen deze nieuwe manier van concentreren te laten ontdekken, om hen via spel en oefening te leren meer contact met hun lijf te krijgen.

Hoeveel minuten per dag

praktisch

p.23-27 katern-muur

Verrassende wetenschap Begin jaren ’90 zijn er in de neurocardiologie verrassende ontdekkingen gedaan over de connecties tussen het hart en het brein. Daaruit bleek dat er een ingenieus netwerk van neuronale verbindingen is tussen hart en hersenen, met name het zogenaamde emotional brain.

besteed je in de klas

Het hart in de hoofdrol

aan concentratie

Door naast het gangbare leren-met-het-hoofd óók aandacht te besteden aan focus-op-het-hart wordt een belangrijk deel van het ontwikkelingspotentieel van kinderen geactiveerd.

Kinderen die opgroeien in een omgeving waar ze zich geliefd voelen, ontwikkelen zich harmonischer en leren beter, dan kinderen die liefde in de opvoeding moeten ontberen.

“Ik heb gauw ruzie, en als ik ruzie heb ga ik meestal de pan uit. Nu ga ik op de hartcomputer, en dan gaat het beter, dan word ik rustiger en krijg mijzelf weer in de hand”

Gelukkige kinderen leren beter

“ik begon op mezelf te hangen en te ontspannen”

met het hoofd? En hoeveel aan activiteiten,

Liefde doet leven én leren

waarbij aandacht is voor het hart ?

Uitspraken van kinderen die kennismaakten met hart-brein leren:

Het hart speelt een duidelijke rol in leerprocessen. Wanneer we ons gelukkig voelen, heeft ons hart-ritme een bepaald (coherent) patroon. Bij een coherent hart-ritme is er een optimale verbinding tussen de verschillende hersendelen; we voelen ons prettiger en leren beter.

Hart-computer op scholen Op steeds meer scholen staan ‘hart-computers’ waaraan kinderen tijdens de les oefenen in coherent-zijn. Leren, presteren en omgaan met emoties worden daardoor gemakkelijker.

“dat ik mijn hand op mijn hart leg en dat voelt goed” “mijn hoofd wordt rustig en dat voelt lekker aan” “Op je computerscherm zie je direct het effect van wat je doet, of hoe je je voelt!” “Ik haal nu veel betere cijfers, laatst een negen voor wiskunde”

e du c a r e

1/2005 [ pagina 23 ]