Hoe zijn onze manieren?

Page 1

S C H O O L

Na elke zomervakantie krijgen miljoenen kinderen nieuwe leerkrachten. Spannend! Hoe zal het gaan? Wat mag, wat niet? De eerste zes weken zet jij als leerkracht

W E E R

N A A R

de toon voor de rest van het jaar. En niet alleen op school, maar ook thuis moet ieder weer in het gareel.

We gaan weer massaal naar school. Elk kind neemt zijn eigen gewoontes, verwachtingen en gedrag mee naar een nieuwe groep, of krijgt een andere leerkracht die alles net even anders doet dat het gewend was. De opvattingen van ouders, broers en zussen, ervaringen op straat, gebeurtenissen thuis, vriendjes en vriendinnetjes, ze hebben ook invloed op de manier waarop kinderen zich gedragen. Een nieuwe klas of school is spannend voor een kind. De een kijkt de kat uit de boom, de ander bluft zich naar binnen. Vragen die elk kind zich - onbewust – stelt zijn: Mag ik er zijn? Ben ik hier welkom? Zie je me wel? In de nieuwe situatie moet het zijn plaats in de groep weer innemen. Niet te veel, maar ook zeker niet te weinig. De juiste plaats, dat is de positie waarin het tot zijn recht komt, waardering oogst, waar zijzelf én anderen blij van worden.

Aan jou als leerkracht de taak om de toon te zetten en een goede gewoontes te creëren waarin elk kind zich veilig voelt. Want als er niet meteen een goede sfeer ontstaat, is dat later lastig recht te breien. We verzamelden een aantal ideeën, tips en programma’s om jullie op weg te helpen. Het één is niet beter dan het ander. Kies wat bij je past. Maar waar je ook voor kiest, stem het in elk geval af met de omgeving: je collega’s, de ouders, de organisaties in de wijk. Zodat de kinderen weten: ‘Zó zijn onze manieren!’

DO try this

AT HOME

Goede gewoontes die op school werken, werken ook thuis