Connect mercedes 20171017 magazine nl lr

Page 1

Editie | 1

De mobiele toekomst van Europa – A. Mankowsky, futuroloog bij Mercedes-Benz

Voor de aandachtige waarnemer is de toekomst van mobiliteit al begonnen. De eerste robotaxi’s rijden rond als kleine bussen. De semiautonome rijtechnologie is beschikbaar. We staan in verbinding met gigantische platformen via onze telefoons. Auto’s zijn ook verbonden. Autodelen, ritdelen, multimodale mobiliteit, … het bestaat allemaal en is gemakkelijk toegankelijk via apps. De elektrische auto’s komen eraan, zelfs de elektrische vrachtwagens en bussen. p.3

Als uw auto de koelkast doet draaien – 2l Slimme elektromobiliteit staat vandaag op de rand van de doorbraak.

Smartphone op wielen – 6l De klassieke auto ruimt stilaan plaats voor een veel opwindender toekomstconcept.

Hybride F1-technologie van. het circuit naar de rijweg – 8l Hybride motoren die efficiëntie en prestatie combineren.

Een initiatief van Mercedes-Benz Mercedes in samenwerking in samenwerking met Tijd metConnect Tijd Connect.


2

|

Als uw auto de koelkast doet draaien Van minder auto’s en minder files, tot een auto die thuis ook stroom levert voor uw koelkast. Slimme elektromobiliteit staat vandaag op de rand van de grote doorbraak. En op termijn kan de elektrische wagen ook ons dagelijkse woonen leefklimaat helpen te verbeteren.

‘We vinden onszelf volledig opnieuw uit’, kondigde ­Daimler-topman Dieter Zetsche aan, bij de opening van het toonaangevende autosalon van Frankfurt. Dat was niet eens overdreven, zo bleek al snel: tegen 2022 wil M ­ ercedes-Benz voor al zijn seriemodellen ook minstens één elektrische variant leveren. Concreet betekent dit dat de Duitse autobouwer binnen vijf jaar minstens tien elektrische modellen zal aanbieden. Dat is geen evolutie, maar een revolutie. Het nieuws maakt meteen ook duidelijk dat er geen weg meer terug is: de toekomst van de auto is ook elektrisch. Meer nog: die ommezwaai richting elektromobiliteit heeft een impact op onze volledige leefomgeving en op de wijze waarop slimme steden zich ontwikkelen. D ­ elen, communicatie, connectiviteit en efficiëntie vormen de sleutelbegrippen.

Laadinfrastructuur ‘De uitdaging voor onze steden is dubbel’, klinkt het bij ­Arthur Vijghen. Hij is oprichter en directeur van The New Drive, een adviesbureau rond elektrische mobiliteit en nieuwe mobiliteitsconcepten. ‘Enerzijds moet er voldoende laadinfrastructuur komen op strategische plaatsen in de stad, anderzijds moet de burger natuurlijk ook een interessant aanbod krijgen om de overstap naar de elektrische auto te stimuleren.’ De eerste aanzet werd in Vlaanderen al gegeven met het project ‘Paal volgt wagen’: als bewoner kunt u een laadpaal bij u in de buurt aanvragen via Eandis. De stad van de toekomst, waarin elektromobiliteit centraal staat, moet vooral een slimme stad


elektromobiliteit | 3

worden. Alleen dan kan de elektrische wagen ook bijdragen aan aangenamere en meer leefbare steden, omdat de dagelijkse files en het aantal wagens drastisch zullen verminderen. ‘Sommige buurten komen bijvoorbeeld in de problemen als een grote groep bewoners daar om 18u ’s avonds collectief de wagen aan de laadpaal legt’, legt Vijghen uit. ‘We moeten het laden dus op slimme wijze spreiden. Het elektrische wagenpark in een bepaalde stad gaat dan deel uitmaken van het smart grid, waarbij de elektrische wagen, afhankelijk van de vraag en het aanbod, op sommige momenten zelf ook stroom aan het netwerk toevoegt.’

De smart Vision EQ

Autobouwers zullen een cruciale rol spelen in de mobiliteits- en energietransitie. Sommigen beseffen dat nu al, en zetten niet alleen meer in op de wagen zelf, maar ook op batterijen en energie. Bedrijven als Daimler gaan ook samenwerken met grote, klassieke energieleveranciers, om nieuwe modellen uit te werken die inspelen op dat snel veranderende mobiliteitsmodel. Mobiliteit aanbieden aan de consument is één zaak, de verbinding maken met de energieaanbieder en daarvoor rendabele businessmodellen uitwerken is een andere zaak. Maar beide gaan steeds meer hand in hand. Binnenkort zullen auto’s volwaardig deel uitmaken van het energiesysteem, waardoor een elektrische auto zichzelf letterlijk kan terugbetalen aan de eindgebruiker via zijn energetische waarde. Niet alleen de

overheid is de komende jaren dus aan zet, ook bedrijven hebben er alle belang bij om te investeren in nieuwe modellen. En vergis u niet: die transitie zal heel snel gaan, omdat we vandaag eigenlijk al aan dat omschakelpunt zitten.

Zelfrijdende wagen Alexander Mankowsky, futuroloog bij Mercedes-Benz

Elektrische wagens zijn niet alleen milieuvriendelijker. Op wat langere termijn zijn ze ook een grote hulp bij de adoptie van een ander mobiliteitsgedrag en dus ook van een aangenamere woon- en leefomgeving. ‘Een elektrische wagen past perfect in de multimodale mobiliteit van de toekomst, waarbij we voor elk traject de meest optimale vervoersoptie kiezen’, legt Vijghen uit. ‘En dan is er nog de nakende doorbraak van de zelfrijdende wagen. Een elektrische wagen is daarvoor de perfecte match, omdat hun onderhoudskosten een pak lager liggen en omdat ze ook een langere levensduur hebben. De zelfrijdende wagen op afroep, die komt aanrijden als je hem nodig hebt, zal het aantal eigen wagens fors doen dalen. En dit model gaat ook perfect hand in hand met andere mobiliteitsoplossingen, waardoor een gezin geen tweede wagen meer nodig heeft, die nu toch maar hele dagen op de oprit staat.’ Die visie werd op het recente autosalon van Frankfurt bevestigd en geïllustreerd

Vervolg p.1

Binnenkort zullen auto’s volwaardig deel uitmaken van het energiesysteem. door Britta Seeger, hoofd Marketing & Sales bij Mercedes-Benz Cars. Ze onthulde in Frankfurt een gloednieuwe conceptcar (foto p.3) die perfect aangeeft hoe de combinatie van elektromobiliteit én autonomous driving ons mobiliteitspatroon ­ingrijpend zal veranderen. ‘Dit is geen klassieke auto meer, maar een gloednieuw mobiliteitsconcept dat ideaal is voor

Maar mobiliteit kan niet enkel en alleen b ­ estaan dankzij de technologie, mobiliteit is ook een collectieve activiteit. Wij hebben regionale en mondiale mobiliteitsculturen ontwikkeld. Chi­ nees Nieuwjaar, wanneer miljoenen mensen gelijktijdig op stap gaan, zou in Duitsland re­ sulteren in een totale verkeerschaos. De erva­ ring van de toekomstige mobiliteit zal daarom verschillend zijn, afhankelijk van de onderlig­ gende cultuur. In Europa zullen we een veel beter geïntegreerde openbare en semi open­ bare sector zien ontstaan. Het vervoer van goe­ deren zal radicaal veranderen, dankzij geauto­ matiseerde logistieke ketens. Dichte stedelijke centra zullen autovrij zijn. A ­ lleen automatische mobiliteit zal er toegestaan worden. Aan de ingang van de steden zullen hubs ontstaan, waar mensen hun eigen auto achterlaten om via robotaxi’s of andere vervoersvormen hun weg voort te zetten. William Gibson, die in 1985 de term c ­ yberspace bedacht, verwees in zijn boek The Peripheral naar een Mercedes Landyacht genaamd de ‘Gobiwagen’. Die wordt gebouwd rond 2045 om de Gobiwoestijn te doorkruisen. Om maar te zeggen dat mensen eeuwig en altijd zullen blijven rondtrekken, in hun autonome Land­ yachts, aangedreven door zonne-energie, net zoals onze nomadische voorouders dat al ­duizenden jaren voor ons deden.


4

| ► carpooling en carsharing: je hoeft als gebruiker niet meer op zoek te gaan naar de dichtstbijzijnde vrije auto of taxi, die auto zal op zoek gaan naar jou. Dankzij nieuwe technologie en big data worden vraag en aanbod naadloos op elkaar afgesteld en kunnen telkens verschillende mensen tegelijk vervoerd worden. De auto zal nog uitsluitend via smartphones gestuurd en bestuurd worden.’

Efficiëntere mobiliteitsstroom Klinkt dit nog als verre toekomstmuziek? Misschien wel, maar toch is de technologie al heel wat verder gevorderd dan we beseffen. En het nieuwe mobiliteitsconcept zal ook de wijze waarop we in een stad leven en ons verplaatsen ingrijpend veranderen. ‘Er zullen niet alleen een pak minder auto’s rondrijden, de hele mobiliteitsstroom wordt ook veel ecologischer en efficiënter. Poolcars en deelwagens die ’s nachts niet gebruikt worden, kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om pakjes en goederen af te leveren’, zegt Joeri Van Mierlo, directeur van het aan de VUB verbonden MOBI (Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre). ‘Om de auto’s te laten communiceren met hun omgeving, denk aan verkeerslichten, moet de stadsinfrastructuur grondig worden aangepast, zeg maar smarter worden’, zegt professor Van Mierlo. Hij illustreert hoe de elektrische wagen volwaardig deel gaat uitmaken van een gedecentraliseerd energienetwerk. ‘De actieradius van elektrische voertuigen zal de komende jaren een flink stuk groter worden. Tegelijk zullen ook de batterijen sterk in prijs dalen. Gevolg? De meeste chauffeurs die elektrisch rijden houden veel meer energie in hun batterij over. Daardoor ontstaan er over enkele jaren nieuwe businessmodellen: mensen laden hun elektrische wagen overdag op tijdens de werkuren – al dan

‘Om de auto’s te laten communiceren met hun omgeving moet de stads­infrastructuur grondig worden aangepast, zeg maar smarter worden.’ Joeri Van Mierlo, MOBI

niet gesubsidieerd door de werkgever. En ’s avonds gebruiken ze de restenergie voor de elektriciteit in hun huis.’ Dat heeft veel voordelen, legt professor Van Mierlo uit. ‘Een centraal distributienetwerk wordt op termijn overbodig, en kan dan uiteraard ook niet meer overbelast worden op piekmomenten. Vandaag bestaat de elektriciteitsfactuur van de gemiddelde consument voor ruim 60 procent uit distributiekosten, dus het zou ook financieel een goede zaak zijn voor de consument.’ ‘Het nieuwe model past perfect in de bredere evolutie in de energiesector van almaar meer gedecentraliseerde productie, zoals eigen zonnepanelen of windmolenparken’, gaat Van Mierlo voort. ‘De technologie hiervoor – V2G, Vehicle to Grid – is vandaag al beschikbaar. Je hebt uiteraard ook een batterij thuis nodig, die de continuïteit van de stroomtoevoer verzekert wanneer je met de wagen op het werk bent. Dit nieuwe businessmodel wordt dus pas rendabel zodra de prijs van die batterijen voldoende gezakt is.

‘Tegen 2022 brengen we meer dan 10 volledig elektrische auto’s op de markt. Ondertussen werken we ook aan een e-versie van elk Mercedes-Benz model.’ Ola Källenius, Hoofd R&D bij Mercedes-Benz Cars


EQA

km/u in 5 seconden

Een sprint van 0 naar 100 kilometer per uur duurt slechts 5 seconden. De chauffeur kiest tussen 2 rijmodi - ‘Sport’- en ‘Sport Plus’ - met elk hun specifieke karakteristieken.

Elektrische innovaties

272 pk Twee elektromotoren zijn verdeeld over de voor- en achterassen. Samen sturen ze een vermogen van 272 pk (200 kW) naar de vier wielen. Het maximumkoppel bedraagt 500 Nm.

De innovatieve lichttechnologie maakt gebruik van laservezels. De spiraalvormige lichtsignatuur is een knipoog naar de elektrische aandrijflijn van deze auto.

De voorzijde heeft een virtueel radiatorrooster. De ‘elektro-look’ verandert in functie van het gekozen rijprogramma: een vleugel met blauwe vlammen (‘Sport’) of verticale rode spijlen (‘Sport Plus’).

Deze elektrische atleet is uitgerust met imposante wielen met een diameter van

20 inch

De batterij opladen aan een snellaadstation duurt amper 10 minuten voor elke extra 100 kilometer. Dat kan via een traditionele kabel (wallbox) of via inductie. De gratis ‘Charge&Pay’-app maakt het u extra makkelijk.

10 min / + 100 km

De modulaire lithium-ionbatterij kan tot 60 kWh aan elektrische energie opslaan. Ze garandeert een maximale actieradius van ongeveer

400 kilometer


6

|

Is het een auto, of is het een smartphone op wielen? Er hing elektriciteit in de lucht op het Internationale Autosalon van Frankfurt – en niet alleen door de honderden laadpalen en elektrische auto’s. Het was het besef dat de klassieke auto stilaan plaats ruimt voor een veel opwindender toekomstconcept. Eentje waarin technologie, autonomie en ecologie elkaar de hand reiken. Op me Convention proefden we al van die toekomst.

Me Convention is een driedaags spektakel in de marge van het autosalon van Frankfurt, waar niet zozeer de auto maar wel de mobiliteit van de toekomst koning was. En waar, naast droomauto’s en elektrische conceptcars, ruim 150 technologiepioniers, ­early believers en visionaire sprekers de show stalen. Want uw auto wordt binnenkort een intelligente én milieuvriendelijke schakel in een veel breder mobiliteitsconcept. Hoe die auto er precies zal uitzien? ­Mercedes-dochter smart lichtte al een tipje van de sluier op. ‘Dit wordt dé auto voor de grootstad’, klonk het bij de voorstelling van de smart

Neil Harbisson, de eerste officiële cyborg op me Convention

Vision EQ. Het sympathiek ogende elektrische robotwagentje, met gigantische glazen koepel, laadt zijn batterij op via inductie. De auto rijdt ook zonder chauffeur, en kan dus perfect ingezet worden als taxi of leenwagen, dag en nacht als het moet. Een betere samenvatting van het nieuwe Mercedes-Benz-credo Connected, Autonomous, Shared en Electric was er in Frankfurt wellicht moeilijk te vinden.

Van wallbox tot laadpaal De eerste uitgave van me Conven­ tion maakte duidelijk dat ook het klassieke autosalon anno 2017 op zijn laatste benen loopt. En dat komt natuurlijk door de gigantische gedaanteverandering die de auto zelf de komende jaren zal ondergaan. Zo was het drie dagen lang aanschuiven aan de stand van Mercedes Intelligent Drive: met een soort van VR-helm kon u daar zelf uitproberen hoe een zelfrijdende auto voelt. En de auto wordt binnen afzienbare tijd vooral een elektrisch

Uw auto wordt binnenkort een intelligente schakel in een veel breder mobiliteitsconcept.

succes­verhaal. Mercedes-Benz alleen al lanceert de volgende jaren meer dan tien volledig elektrische modellen. Bezoekers van me Convention ontdekten een aantal nieuwe laadconcepten, die definitief komaf moeten maken met de angst om halfweg uw traject zonder stroom te vallen. Dat gaat van een wallbox die u thuis installeert, over een nieuwe generatie snellaadpalen voor onderweg, tot laadsystemen die via inductie werken, het neusje van de zalm.

Smartphone op wielen En dan was er nog de bijzonder futuristisch ogende, glanzend grijze conceptcar. Vier ruime zitplaatsen, een soort stuurknuppel en een gigantisch bedieningsscherm waar u een klassiek dashboard verwacht: ook astronaut Buzz Aldrin keek toe en zag dat het goed was. In zijn interview met Sheryl ­Sandberg (foto boven), nummer twee van Facebook, vatte Daimler­topman Dieter Zetsche de toekomst schertsend maar treffend samen: ‘De auto van de toekomst wordt een smartphone op wielen. En die moet ons helpen om al de problemen die het gigantische succes van de auto veroorzaakte op korte termijn ook te overwinnen.’


elektromobiliteit | 7 MyNEXTlab Nieuw innovatielab

MyNEXTbook Gids voor start-ups

In 2007 werd Daimler Business Innovation opgericht: een laboratorium waarin een team experts innovatieve projecten en nieuwe businessmodellen voor mobiliteit uitwerkt. Naar aan­leiding van zijn tiende verjaardag wordt het nu omgevormd tot Lab1886, wat verwijst naar het jaar waarin Carl Benz zijn allereerste personenauto bouwde. Dit lab moet de implementatie van de innovatieve ideeën nog versnellen, en zal de transfor­ matie van autobouwer naar mobilityprovider ondersteunen.

Het idee is even eenvoudig als geniaal: waarom niet alle relevante informatie, ­interessante contacten en places to be voor jonge starters in één stad bundelen in een handige gids voor start-ups? Handig voor lokale ondernemers, nog veel handiger voor de buitenlandse start-ups die massaal in steden als Berlijn, Londen of Kopenhagen neerstrijken. De jonge Deense Sissel Hansen omschrijft haar gidsen – 15 intussen - als de Lonely Planet voor start-ups. Ze gaat voor elk boekje in zee met lokale ­partners die gepokt en ­gemazeld zijn in de lokale start-upscene. Van ­Londen over Lissabon tot Berlijn en Oslo.

https://www.mercedes-benz.com/ en/mercedes-benz/next/lab1886/

MyNEXTstart-up Watt Factory Gent Waar kunt u beter bouwen aan de toekomst van de stad dan in die stad zelf? De Gentse Watt Factory biedt sinds kort ­onderdak aan ondernemers en start-ups die focussen op smart cities, slimme mobiliteit en ­slimme gebouwen. ­Centraal in die aanpak staat een startup-­accelerator: 13 beloftevolle start-ups worden telkens zes maanden lang begeleid in hun zoektocht naar vers geld, interes­ sante partners én klanten. Het ultieme doel? Een stevig n ­ etwerk opbouwen en de b ­ edrijfjes ook internationaal op de kaart zetten.

http://startupguide.world

http://wattfactory.be

Speciale laadpalen voor elektrische auto’s zijn binnenkort niet meer nodig. Een Berlijnse start-up ontwikkelde mobiele sockets waarmee het van straatlantaarns ook laadpalen kan maken. Een mobiel ‘stopcontact’ voor elektrische wagens, dat u om het even waar op de openbare weg kunt installeren. Dat maakt in een klap komaf met het nijpende gebrek aan oplaadinfrastructuur langs de wegen, en is een veel goedkoper alternatief voor de laadpalen van vandaag. Met precies zo’n mobiele socket sleepte de Berlijnse start-up Ubitricity het voorbije jaar in Londen al een aantal contracten in de wacht. Op het recente Internationale Autosalon van Frankfurt won de starter in de categorie ‘urban electrical solutions’ tijdens de Smart Urban Pioneers Contest, een initiatief van Mercedes-dochter smart. ‘Onze sockets kun je zowat overal

monteren. In Londen waren ze vooral gecharmeerd door de lamp posts, waardoor we een elektrische verlichtingspaal omtoveren in een laadpaal’, vertelt communicatiedirecteur Alexa Thiele. ‘Die oplossing is

‘Deze oplossing is goedkoper én duur­zamer dan de installatie van duizenden nieuwe laadpalen.’ Alexa Thiele, Ubitricity

veel goedkoper én duurzamer dan de installatie van duizenden nieuwe ­laadpalen. We mogen er de komende maanden een duizendtal installeren in Londen.’ Ubitricity ontwierp ook een ­mobiele smart cable, een laadkabel die u overal kunt aan­sluiten en waarin een elektriciteits­meter en een soort simkaart geïntegreerd zijn. Gedaan dus met ingewikkelde tarieven die overal verschillen: u sluit een elektriciteitscontract af voor de laadkabel en kunt uw elektrische wagen dan overal tegen hetzelfde tarief opladen.


8

|

Hybride F1-technologie van het circuit naar de rijweg Met de introductie van ­hybride motoren op het racecircuit geven autofabrikanten de Formula 1 een duurzamer karakter. De knowhow uit de pits sijpelt nu ook door naar de gewone weg. In 2014 introduceerde Mercedes-AMG zijn eerste hybride V6-turbomotor in de Formula 1. Ook andere spelers benadrukken met revolutionaire, schonere technologie hun aandacht voor duurzaamheid in het racecircuit. De combinatie van efficiëntie en prestatie maakt hybride motoren uitermate geschikt voor de autosport. Al menen

nogal wat coureurs en fans dat de charme - het brullende lawaai van de F1-motoren hierdoor wel wat verdwijnt. Voor de meeste autofabrikanten is de autosport geen doel op zich, maar eerder een manier om innovatieve toepassingen te ontwikkelen en uit te testen. Die worden dan later geïntroduceerd in hun ­pro­ductie­modellen, waardoor de techno­logie ook toegankelijk wordt voor een groter publiek. Zo ligt bijvoorbeeld de oorsprong van de nieuwste rem- en kop­pelingssystemen in uw auto in het race­circuit.

Tweezitter uit Formula 1 Het is ook Mercedes-AMG dat - naar ­aanleiding van zijn vijftigste verjaardag als eerste de hybride F1-technologie nagenoeg ongewijzigd van het circuit naar de rijweg brengt. Dat gebeurt met de lancering van Project ONE: een tweezitter die een hybride 1,6-liter V6-motor uit de F1 combineert met vier

AMG Project ONE Vermogen: meer dan 1.000 pk (740 kW) Topsnelheid: ruim 350 km/u Acceleratie: 0-200 km/u - minder dan 6 seconden

Next is een initiatief van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV in ­samenwerking met Tijd Connect. VU: Peter Zijlstra, Tollaan 68, 1200 Brussel. Deze editie is gepubliceerd op 20 oktober 2017. https://next.tijd.be CONNECT

Tijd Connect biedt bedrijven, organisaties en overheden toegang tot het netwerk van De Tijd. Om hun visie, ideeën en oplossingen te delen met De Tijd-community. De betrokken partners zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud.

elektromotoren. Maar kunnen hybride en ­elektrische sportwagens op de weg wel de concurrentie aan met de klassieke modellen? ‘Zonder twijfel’, benadrukt Maarten Messagie van onderzoeksgroep MOBI. ‘Een elektrische motor kan perfect hetzelfde vermogen ­leveren als een verbrandingsmotor. Meer nog: hij heeft een maximaal koppel bij de start. Daardoor trekt een elektrische auto veel sneller op dan een traditionele wagen.’

Mercedes-Benz doet intrede in Formula E Sinds 2014 bestaat er een specifieke autosportklasse voor elektrische wagens: Formula E. Die telt tien teams met elk twee coureurs en vier auto’s. Vanaf seizoen 20192020 doet ook Mercedes-Benz zijn intrede in deze discipline: een extra stap naar een duurzamere samenleving.