Page 1

МЛАДИ СРПСКИ УМЕТНИЦИ SERBIAN CONTEMPORARY ARTISTS REVEAL изложбе/exhibitions: Centar za savremenu umetnost

StrategieArt Euro Centar Sava Centar Međunarodni Press Centar Октобар - Новембар 2012

October - November 2012


Част и задовољство нам је да најавимо да ће се 26 - 27. октобра у Београду одржати Боард и Скупштина BJCEMа (Bienale de la Mediterane www.bjcem.org ) на које долази 40 представника, који су високи функционери у култури и уметности држава чланица Бијенала.

It is a great pleasure to announce that on 26-27 October Belgrade will host the Board and the Assembly of BJCEM (Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée) with 40 member states’ high officials in art and culture in attendance.

Бијенале младих уметника Европе и Медитерана је једна од најзначајнијих манифестација овог типа у Европи на којој излаже око 1500 уметника из више од 60 земаља света. Центар за савремену уметност Стратегие Арт је дугогодишњи партнер БЈЦЕМ-а и преко нас су многи млади уметници имали прилику да се представе свету. Указана нам је велика част што је изабран Београд као место одржавања овог скупа и ако се добро представимо, добићемо прилику да конкуришемо да будемо домаћини једног од будућих Бијенала, што је фантастична прилика не само да се наши млади уметници представе европској публици и изађу на европско тржиште, већ и да се Београд упише као значајан центар на културној мапи Европе.

The Biennial is one of Europe’s most significant cultural events exhibiting around 1500 artists from over 60 countries. The Centre for Contemporary Art Strategie Art is BJCEM’s longstanding partner, presenting over the years many young artists to the world. It is an honour for the Centre and for our city that Belgrade was chosen to hold this prestigious meeting, opening up the possibility to one day host the Biennial. It would not only be a remarkable opportunity to present our art scene to the European audience and for our young artists to make themselves known on a wider market, but also a chance for Belgrade to take its rightful place as an important centre on the cultural map of Europe.

Поводом овог догађаја, организујемо серију изложби, под називом SCAR еxибитионс (Млади српски уметници) на којима ће се представити више од 50 српских уметника са више од 200 радова. Изложбе ће се одржати на четири локације и то: Галерија Центра за савремену уметност Стратегие Арт у Вишеградској 27, отварање је у четвртак, 25.октобра у 19 часова, излагаће 19 уметника. Галерија Еуроцентар у Македонској 30 и Дечанској 5, отварање изложбе 26.октобра у петак, у 19 часова, излагаће 17 уметника. Међународном пресс центру у Кнез Михајловој улици, где ће се представити 6 уметника, отварање изложбе одржаће на дан почетка Боарда, у петак у 14 часова. Галерији Сава Центар, где ће се представити 9 уметника, отварање изложбе одржаће се у суботу у 19 часова. Надамо се да ћемо на овај начин приказати публици један могући пресек српске савремене уметничке сцене и да ћемо Вас упознати са уметницима чије време тек долази И који су творци наше уметничке И културне будућности. Очекујемо Вас!

On the occasion of this event, we will be organising a series of exhibitions called SCAR – Serbian Contemporary Artists Reveal – featuring over 50 Serbian artists with more than 200 art pieces. The exhibitions will take place on the following four locations: The Centre for Contemporary Art Strategie Art gallery exhibition, 27 Višegradska Street, will open on Thursday, 25 October at 19:00, featuring 19 artists. The exhibition taking place in the International Press Centre in Knez Mihailova Street, presenting 6 artists, will open on Friday, 26 October at 14:00. Eurocentar gallery, 30 Makedonska Street and 5 Dečanska Street, exhibition opening is scheduled for Friday, 26 October at 19:00, featuring 17 artists. Sava Centar gallery exhibition opening will take place on Saturday, 27 October at 19:00, and will present 9 artists. We hope to show you a cross-section of contemporary Serbian art scene and introduce you to the creators of our cultural and artistic future. We will be expecting you! StrategieArt Team Nina Mudrinić Milovanović Milica Stanković Vladimir Mačar

www.strategieart.com


Centar za savremenu umetnost

STRATEGIE ART

Галерија Центра за савремену уметност Стратегие Арт у Вишеградској 27, отварање је у четвртак, 25.октобра у 19 часова, излагаће 19 уметника. The Centre for Contemporary Art Strategie Art gallery exhibition, 27 Višegradska Street, will open on Thursday, 25 October at 19:00, featuring 19 artists. Стратегие Арт - Центар за савремену уметност, чије је седиште у Београду, настао је да би се бавио визуелним уметностима - сликарством, вајарством, фотографијом, дизајном, архитектуром и мултимедијалним уметностима, њиховом продукцијом и промоцијом. Центар је основан 2003, а 2005 отворен је његов нови излагачки простор. Галерија Центра за савремену уметност Стратегие Арт налази се у Висеградској улици, у резиденцијалном центру Београда, у окружењу амбасада и простире се на око 600 квм. Специфична концепција простора Центра одликује се његовом структуром на три нивоа, при чему се галерија налази на почетном,нултом, а на следећа два се простире вишенаменски простор. Стратегие Арт је 2005-2008. имао веома успешне излагачке сезоне. Организовано је преко тридесет изложби наших најеминентнијих уметника и инициран јединствени , интеркултурални пројекат “Медитеран”, који су подржале Уједињене Нације поводом 60-огодињице постојања. Концепт Пројекат Медитеран 2006, је квалитетом одабира уметника који су одабрани излагачку делатност 2006. Стратегие Арт-а , уврштен у званични програм Секретаријата за културу града Београда. Данас, после много излозби, организованих у Београду, окружењу и Европи, покретања неколико мултикултуралних и мултимедијалних пројеката, реализација трајних уметничких поставки, СтратегиеАрт је партнер неколико европских бијенала, представник младих српских уметника на међународним уметничким фестивалима и умрежен са значајним европским уметничким организацијама, едукативним центрима, уметницима.

S C A R exhibitions

Strategie Art – Centre for Contemporary Art in Belgrade was founded to produce and promote visual arts – painting, sculpture, photography, design, architecture, and multimedia arts. The Centre was established in 2003, with a new exhibition space open to public in 2005. Our art gallery, covering an area of 600 m2, is located in Višegradska Street in Belgrade’s premier residential district, in close proximity to several foreign embassies. Strategie Art’s central space is characterised by a three-level structure, with art gallery occupying the first level and multipurpose space the other two. Strategie Art had very sucessful exhibition seasons in 2005-2008. We organised and hosted over 30 exhibitions by our most eminent artists and initiated a unique intercultural project called „Mediterranean“, supported by the United Nations on its sixtieth anniversary. With many exhibitions organised in Belgrade, the surrounding region, and Europe as well as initiating several multicultural and multimedia projects, Strategie Art is a partner of multiple European biennales representing young Serbian artists on international art festivals and closely cooperates with important European art organisations, education centres, and artists.


Marina Mirkovic

Марина Мирковић Рођена 1985. у Апатину. Завршила специјалистичке студије на Факултету ликовних уметности у Београду, на одсеку графика, у класи проф. Биљане Вуковић. 2008. Дипломирала сликарство на Академији Уметности у Београду, у класи проф. Мишка Павловића. Чланица УЛУС-а. Born 1985. in Apatin, Serbia Graduated at Academy of Arts, Belgrade, Serbia, with BFA in painting in class of professor Misko Pavlović. Completed post graduate degree with a focus on printing at Faculty of Fine Arts on Belgrade University, in the class of professor Biljana Vuković. Member of ULUS.

Сандра Млађановић Sandra Mladjanovic Настали 2012. године. Представљају личну фазу после проживљених искустава, на која човјек тешко бива спреман и увјека га изненаде те самим тим оставе трага. Моја намјера није да у Србију експортујем још једно стање депресивности, скривања и подсјећања да нису даске на броју, него да на шаљив начин прикажем како се треба односити са проблемом. Зато сам завој који је био у употреби послије операције у процесу опоравка аплицирала на мали формат платна и уцврстила да цува платно као и повријеђено кољено. Депресију то јесте таблете које су у служби лијечења сам рециклирала и нагомилала на једном мјесту као што се и сама тегоба некада нагомилала и покренула на узимање лијекова. Као што можете да закључите овај рад није омаж неке туђе приче, он је омаж личне приче, и у функцији је излијечења саме мене и оних који имају сличне тегобе.

All works here were created this year, and represent personal phase after lived experiences in which ones, person is not easily prepared and is always surprised by those experiences and by that every experence lives a scar in persons soul. My propose is not to export one more state of depression to Serbia, to export more hiding and reminding that most of the things in region are not ok, but in a humorous way, outlining how to deal with the problem. Thats why, the bandage that was on my leg after a surgery, I applied on small format canvas, gripping the canvas to be protected as my knee was. Also the same medical thread that was in my knee after the surgery was applied on canvas reminding me of a difficult and stressful period in my life that I look whit a smile now. Pills that were used in process of curing depression I recycled and accumulated in one pile. That pile is accumulated the same way as hardship is accumulated and after all launched into taking drugs for depression. As you can figure out this work is not homage of someones story, it is homage of personal story, in function of my cure and overcoming all the difficulties that I and other like me have.

Ана Ђаповић Ana Djapovic Ана Ђаповић рођена је 1988. године у Земуну. Уписала је Факултет примењених уметности 2006. године на одсеку зидно сликарство и дипломирала 2011. године у класи професора Синише Жикића. Живи и ствара у Београду: Ана воли да слика акварел, акрил, уље, пастел али највише енкаустичко сликарство. Она воли како комбинација воска и пигмената направи сјајану текстуру површине са много слојева боје. Ана највише слика брезе и природу, јер јој восак помаже да направи текстуру коре дрвећа.

Ana Djapovic was born in 1988 in Zemun town. She enrolled Faculty of Applied Art in Belgrade in 2006 in department of wall paintings and graduated on Faculty in 2011 in the class of the professor Sinisa Zikic. She lives and works in Belgrade. Ana loves to paint with watercolors ,acrylic, oil, pastels and especially with encaustic paintings. She loves how the combination of the wax and pigments made a lustrous, textural surface with many layers of colors. Ana moustly paints birch trees and nature because wax helps her to made texture and bark of trees.

www.strategieart.com


Каћа Крсмановић Katja Krsmanovic 2009. године уписала Факултет ликовних уметности у Београду. Прву и другу годину основних студија провела у класи проф. Бранка Раковића, трећу годину у класи проф. Јована Сивачког. 2012. Године постала члан групе „Експедиција Инекс филм“.

In the year 2009., I became a student of the Faculty of fine arts (Fakultet likovnih umetnosti) in Belgrade. Troughout the first and the second year, I was mentored by professor Branko Raković, and troughout the third year I was mentored by professor Jovan Sivački. In 2012. I became a member of the group called “Inex film expedition”.

Ана Вујовић Ana Vujovic Ана Вујовић је завршила средњеу Школу за дизајн и дипломирала на Факултету ликовних уметности у Београду. Теме досадашњих изложби су истраживања везана за синестезију као и испитивање односа визуелног, звучног и тактилног. Излагала је више пута у земљи и иностранству, групно и самостално. Тренутно живи и ради у Београду. Ana Vujovic finished High school for design and graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade. The themes of her previous exhibitions are investigations related to synesthesia, so as analysis of the relation between visual, sound and tactile. She exhibited several times in the country and abroad, both in group and individually. At the moment, she lives and works in Belgrade.

Дражен Пекушић Drazen Pekusic

Дражен Пекушић, рођен 05. августа 1985. године у Зајечару живи у Београду, по струци програмер. Активно се бави јавним презентовањем радова две године. За то време учествовао на шест изложби од којих су две биле самосталне а четири групног карактера. Изложбе су до сада покривале презентовање радова у облику принтова - традиционални вид изложбе у галеријском простору, са радовима положеним на хамер папир, интерактивном/дигиталном облику - где су посетиоци имали прилику да се лично укључе и тако мењајући и комбинујући моје слике стварају сопствена дела и у виду видео презентација, уз могуће допуснко предавање о појединим детаљима и настанку дела. Самим тим што су слике изворно дигиталног формата остављају широк спектар за даљу употребу и прилагођавање различитим варијантама презентовања и галеријских простора. Drazen Pekusic, born on August 5, 1985. in city of Zajecar, Serbia. Living my youth years in town of Knjazevac, I moved later to Belgrade. I’ve studied IT and software development. This form of drawing I started around the year of 2006., before that all of my works were on papper in form of texts or hand sketches. Then, I entered a whole new era of expressing my dreams and imagination forms via electronic drawing. Here, on this web site, I want to try to get you even closer to my works and shapes by examining all the details and symbols in every picture I made, for the first time beside my diary.

S C A R exhibitions


Александра Цвијановић Aleksandra Cvijanovic

Александра Цвијановић рођена у Пожаревцу 1973 год. Дипломирала на Факултету Ликовних Уметности у Приштини, смер сликарство 1997. год. у класи проф. Хилмије Ћатовића, код кога је и магистрирала јуна 2000. год. Члан је УЛУС-а од 2001. год. Радила је као професор цртања и сликања у средњој уметничкој школи у Нишу. Учесник је више хуманитарних пројеката у области културе и уметности, и као кординатор радионица цртања и сликања и осталих креативних активности. Излагала је 13 пута самостално. Учесник је великог броја групних изложби у земљи и иностранству као и многобројних међународних колонија. Од 2008.год. је у статусу самосталног уметника, тренутно живи и ради у Београду.

Aleksandra Cvijanović was born in Požarevc in 1973. In 1997 she graduated from the Faculty of Fine Arts in Priština. In 2000 Aleksandra obtained her Master of Fine Arts in the class of prof. Himilije Ćatovića. She is a member of ULUS as of 2001. Aleksandra worked as the professor of Drawing and Painting in the Fine Arts High School in Niš. She participated in various humanitarian projects in the field of culture and art, as well as being the coordinator of different workshops related to drawing, painting and other creative activities. Aleksandra had 13 independent exhibitions; she participated in many group exhibitions domestically and internationally and she took part in numerous international art colonies. Since 2008 she works as a freelance artist. Currently she lives and works in Belgrade.

Тијана Којић Tijana Kojic Рођена у Београду, 1987. године.Дипломирала 2011. године на Факултету примењених уметности, на одсеку Конзервација и рестаурација слика. Захваљујући изузетним резултатима током школовања, била је стипендиста града Београда, Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка и Фонда за младе таленте „Доситеја“. До сада је учествовала на више од 100 групних интернационалних изложби, и реализовала је три самосталне изложбе. Добитник је низа награда и признања на пољу сликарства и графике, међу којима издвајамо награду за Еx либрис на изложби ’’Дунав, пут кулуре’’(2011), Награду Земунског салона (2011), улазак у ужи избор за награду за цртеж фонда Владимир Величкович (2011) и прву награду Ниш Арт фондације (2012). Born in Belgrade in 1987. Graduated in 2011 from the Faculty of applied arts in Belgrade, department for conservation and restoration of paintings. Due to remarkable results she was a grantee of the Republic of Serbia, Foundation for development of young scientists and artists and of the Fund for young talents“Dositej” awards and recognitions: award for the ex libris ”Homage to Astor Piazzolla”, award for the mosaic at the Serbian biennale of mosaic, award for the exhibition Urban dissatisfactions, NU Bozidar Adzija, award for the ex libris ”The Danube, route of culture”, award of the Salon of the city of Zemun, shortlisted for the award for a drawing of the Vladimir Velickovic fund and winner of the first prize at the exibition organised by Niš Art foundation.

www.strategieart.com


Јелена Коштица Jelena Kostica

Цео мој рад је везан за лични идентитет. Трагови који остају као резултат истраживања живота, комуникације и односа медју људима. Трагови које остављамо за собом и који не могу избећи своју судбину. Све је везано за време. Сваки догадјај је јединствен у простору и времену. Као што је рекао Маетерлинк: Ко може да говори о јачини догадјаја? Рађају ли се из нас или се ми радјамо из њих? Привлачимо их или нас она привлаче? Преображавају ли нас или ми њих преображавамо? Да ли уопште некад греше?

My work is about personal identity. The traces that remain as the result of exploring life, communication and human relations. Traces which we leave behind and they can’t avoid their destiny. Everything is about time. Everything has its own characteristics, nature and esency. Everything that happeneds is unique in time. Like Maeterlinck said: „ Who can speak about the power of events? Are we them or are we nothing else but just those events? Did they gave birth to us or did we give birth to them? Do we attract them or do they attract us? Do they transform us or do we transform them? Are they ever wrong?“ ..

Милица Протић Milica Protic „Раскошна смена боја, на први поглед засењује те усхићује, посебно оне који су пријемчиви за чулно, те на духовит начин дочарава детињство, а снагом својих чистих, невиних потеза штити детињаст тон који не задовољава профињен укус зрелих година.“ М. Јовановић ... ‘’ And by the power of her innocent moves, she porotects that childish tone that does not satisfy sophisticated taste of a man of mature years. ‘’M.Jovanovic

Биљана Веселиновић Biljana Veselinovic

Биљана Веселиновић рођена у Земуну, Београд, 1983. године. Дипломирала 28.06.2012. године на Факултету Ликовних Уметности у Београду, смер сликарство, у класи професора Чедомира Васића, с просеком 9,96 /10,00 и стекла звање Мастер ликовни уметниксликар. Дипломирала је 2006. године и на Филолошком Факултету у Београду, смер енглески језик и кљижевност. У Београду је имала две самосталне изложбе слика, а учествовала је на бројним заједничким изложбама у земљи и иностранству, између осталог у Француској, Јапану, Бугарској и Аустрији. Поред сликарства бави се фотографијом и инсталацијама.

S C A R exhibitions

Biljana Veselinović was born in Zemun, Belgrade in 1983. She graduated from the Faculty of Fine Arts, Belgrade, Serbia on 28. June, 2012, department of painting, in the class of professor Čedomir Vasić, and finished her Master studies with average mark 9.96/10.00. She graduated from the Faculty of Philology, Belgrade University, in 2006, department of the English language and literature. She had two solo exhibitions of paintings in Belgrade, and participated in many group exhibitions in Serbia and abroad, e.g. in France, Japan, Bulgaria and Austria. Besides painting, she is interested in photography and installations.


Марија Маша Јовановић Marija Masa Jovanovic

Теодора Јурић Миљуш Teodora Juric Miljus Теодора Јурић-Миљуш је рођена 1985.године у Берну,Швајцарска. Студирала је сликарство у класи проф. Косте Бунушевца на Академији Лепих уметности у Београду,Србија.Костимографију дипломирала са Мастер дипломом 2008.године на истој Академији. Студент Мастер студија из Интермедијалних истраживања, на Академији уметности,Универзитет у Новом Саду. Бави се сликарством,модним дизајном и дизајном накита,дизајном ентеријера и намештаја и

Марија Маша Јовановић (1983) дипломирала је и специјализирала на Одсеку за сликарство ФЛУ у Београду (2007; 2011), и магистрирала на Одсеку за презентовање и продукцију визуелних уметности на Универзитету IUAV у Венецији (2011). Била је стипендиста Idyllwild Arts Academy (USA, California, 1999–2002), регије Венето за магистарске студије (2008–2011), као и фондације Kultur Kontakt (International Summer Academy of Fine Arts, Салцбург, Аустрија, 2010). Као резидентни уметник, боравила је на студијском боравку у Паризу, у атељеу Међународног града уметности (Cité Internationale des Arts, 2011). Добитница награде за сликарство „Риста и Бета Вукановић, сликари“ (2007), до сада је приредила три самосталне изложбе и учествовала на многобројним групним жирираним изложбама у земљи и иностранству (САД, Италија, Јапан, Аустрија, Финска). Од 2007. је члан УЛУСА, у статусу слободног уметника. Marija Maša Jovanović (1983) graduated and specialized at the Departemenet fot painting at the Faculty of Fine Arts, Belgrade (2007; 2011). She obtained M.A. degree at the IUAV University (Venice, Italy, Dpt. Progettazione e produzione delle arti visive: 2011). Awarded with full scholarships she attended Idyllwild Arts Academy (USA, California, 1999–2002), M.A. studies (Venice, Italy 2008–2011) and International Summer Academy of Fine Arts (scholarship of Kultur Kontakt, Salzburg, Austria, 2010). In 2007. she was awarded by “Rista and Beta Vukanović, painters” prize for painting. As resident artist, she worked in the atelier of prestigious International City of Arts (Paris, Cité Internationale des Arts, 2011). In parallel with three solo exhibitions, she exhibited in numerous juried group exhibitions in Serbia and abroad (USA, Italy, Japan, Austria, Finland). Member of the Associations of Visual Artists of Serbia from 2007, she acts as freelanced artist.

калиграфијом. Члан УЛУС-а, са статусом самосталног уметника,од 2010.године. Teodora Juric Miljus was born 1985.in Bern,Switzerland. Studied painting under professor Kosta Bunusevac in Academy of Fine Arts,Belgrade,Serbia. Graduated fashion design 2008.in Academy of Fine Arts.She is engaged in painting,fashion and jewelry design,interior design,furniture design and calligraphy.Member of ULUS since 2010.

Маријана Поповић Marijana Popovic Рођена у Београду 1977. године. На савременој ликовној сцени присутна од 2010. године. Учесник многобројних групних и више самосталних изложби у земљи и иностранству. Добитник награде за дизајн у оквиру Београдске недеље дизајна 2012. , специјалне награде за цртеж на међународној изложби “ Град Музеј Железнице Лапово 2012 “. Модератор радионице за иновативне мозаичне технике у оквиру КЦ Мајдан. Живи и ради у Београду.

Born in Belgrade in 1977. Present as an artist at contemporary art scene since 2010. year.
 Participated in many group and solo exhibitions over the country and abroad.
 Won design awardsin the BDW 2012th And a special prize for the drawing at the international exhibition “City Railway Museum Lapovo 2012”. Moderating mosaic workshops for innovative techniques in the KC Majdan. Lives and works in Belgrade.

www.strategieart.com


Јелена Новаковић (Миловић) Jelena Novakovic (Milovic) На мојим платнима приказани су објекти из материјалног света који ме окружује, међутим праве теме, мотиве и емоције на мојим сликама налазим у себи. Свесна да самим тим приказујем ствари онаквим каквих их ја дозивим, у овој серији слика отисла сам корак даље, додајући јос једно криво огледало перцепцији, оно које додатно мења изглед ствари, поред моје емоције. Исти одраз у згради, једном може да улепша улицу, а други пут да појача сивило неког забаченог сокака – баш зато што стакло у тој констелацији представља одраз и хиперболичан приказ унутрашњег стања посматрача. Постављам питање посматрачу, шта је објективна стварност и да ли она као таква

уопште постоји, или је детерминисана ограниченошћу наших чула. On my canvases are shown objects from the material world around me, however real issues, motives and emotions in my paintings are located in it. Aware that thus showing them kind of things as I experienced, in this series of paintings, I went a step further, givingi another wrong perception of the mirror, one that further changes the look of things, by my emotions. The same reflects in the building, to the street, and a second time to reinforce a drab alley ba zabaenog because the glass in the constellation reflects the view hiperbolian unutranjeg state observer. Asking the question watched, this objective reality and that as such it uopte there, or is it determined by limitation of our senses.

Ана Цвејић Ana Cvejic Ана Цвејић рођена у Београду 13.01 1985 године. Стпендиста фонда за младе таленте 2010 године „Министарства омладине и спорта“. Дипломирала на Факултету Ликовних Уметности у Београду на одсеку за сликарство у класи редовног професора Гордана Николића 2012 године. Тренутно у статусу слободног уметника. Имала је пет самосталних излозби преко цетрдесет групних излозби у земљи и иностранству. Уцесница ресиденцијалних програма, колонија и радионица. Ana Cvejic was born in Belgrade 13.01 1985 year. She was the Fund for Young Talents of the Ministry of Youth and Sports for 2010 year. She graduated 2012 year in Facutately of Fine Art in Belgrade, departmen of painting in class profesor Gordan Nikolic. Now is a free artist. She had five independet exibition in Serbia and many group exibition in Serbia and abroad. She participated in residency programs, colony and woorkshops.

Радомир Ђукановић и Radomir Djukanovic & Душан Стошић Dusan Stosic Радомир Ђукановић, 1978.
Факултет умерности Приштина/ сликарски одсек 2003. Душан Стошић, 1977. 
Дипломирао вајарство 2003. На Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Гордане Каљаловић. Radomir Djukanovic, 1978. 1998/2003  Faculty of art Priština/Painting departmen. Dusan Stosic, born 1977. 2003. graduated at the Acadamy of Arts in Novi Sad, Serbia, department of sculpture.

S C A R exhibitions


Јелена Аранђеловић Jelena Arandjelovic

Слике долазе у мој живот као резултат лично доживљене стварности. Они су исечци појава тј. ствари које ме окружују и привлаче највише. Обично су једноставне слике које сам ставила у одређени оквир ума. При томе, користим фотографију као важан полазни елемент од кога започињем даљу надоградљу. На неки начин, моја уметничка продукција има елемент документаризма (без заустављања у тој фази, наравно). Могла бих да завршим са цитатом од Анет Мессангер: Бити уметник значи да стално радите на отклањању своих слабости и, у исто време, представљајући их без краја.

Paintings come to life as a result of personally experienced reality. They are inserts of occurrences that were, and still are, important to me; things that encircle me and attract me the most. Usually they are simple images which I put in certain mind-frame. In that, I have help from photography as an important side element. Also, in a way, my art production has an element of documentarism (without stopping at that stage, of course) I could finish with a quote by Annette Messanger: Being an artist means that you are continually working on remedying your vulnerabilities and, at the same time, presenting them to no end .

Биљана Нонковић Biljana Nonkovic

Факултет примењених уметности ( 2007 – 2010 ), дипломирани сликар зидног сликарства. Награда за ликовно стваралаштво младих ’Борис Маркош Минго’, 13. Крајишки ликовни салон, Београд, октобар 2012. Faculty of Applied Arts (2007 - 2010), a graduate painter mural painting. The award for artistic creativity of young ‘Boris Markoš Mingo’, 13 Border Art Salon, Belgrade, October 2012.

www.strategieart.com


Euro Centar Галерија Еуроцентар у Македонској 30 и Дечанској 5, отварање изложбе 26.октобра у петак, у 19 часова, излагаће 17 уметника. Eurocentar gallery, 30 Makedonska Street and 5 Dečanska Street, exhibition opening is scheduled for Friday, 26 October at 19:00, featuring 17 artists.

EUROCENTAR Makedonska 30 BEOGRAD www.eurocentar.com Kontakt: Vesna Stojić razvoj poslovanja

ПОСЛОВАЊЕ У ЦЕНТРУ ГРАДА НА ДРУГАЧИЈИ НАЧИН A DIFFERENT WAY TO BUSINESS IN THE CENTER Пословна зграда ЕУРОЦЕНТАР и истоимени пасаж са локалима у Македонској 30 (улаз и из Дечанске 5), налазе се у центру Београда, на локацији идеалној за пословање. Лако је доступна из свих делова града и аеродома, надомак свих институција са пространом подземном гаражом као неопходним условом савремног пословања. Ултра модеран пословни простор са свим техничким и технолошким иновацијама, сви сервиси у оквиру зграде и искусан и ефикасан менаџмент тим подржаће ваше пословање и допринети успеху ваше компаније. На само корак од ваше канцеларије, у оквиру пасажа, очекују вас садржаји који ће вас у потпуности релаксирати од свакодневних обавеза. Кафеи, ушушкани ресторани са здравом храном, чувена књижара Беополис са честим промоцијама и књижевним сусретима, туристичке агенције, салони лепоте или уживање у квалитетној куповини, само су неки од садржаја који се нуде. Пословна зграда ЕУРОЦЕНТАР и истоимени пасаж са локалима у Македонској 30 (улаз и из Дечанске 5), налазе се у центру Београда, локацији идеалној за пословање. Лако је доступна из свих делова града и аеродрома, надомак свих институција, са пространом подземном гаражом као неопходним условом савременог пословања. Оно што свакако овај пријатан кутак у граду издваја од других је постојање 3 велике галерије са одличним избором дела домаће савремене уметности. Овде ћете неретко срести и моћи да упознате неке од наших најпознатијих аутора, припадника тзв. Париског круга који су већ стекли светско признање, домаће сликаре или млађе наде наше ликовне сцене. Честе промене поставки, отварање самосталних и групних изложби, редовне аукције, учесће у градским културним дешавањима, незаобилазан су догађај и прилика да уз све обавезе пратите уметничке трендове.

S C A R exhibitions

The office building EUROCENTER as well as the homonymous passage with clubs and bars that can be found in the No 30 Makedonska St (access from No 5 Dečanska St) are situated in the center of Belgrade which makes the location ideal for business. Not only is it easily accessed from all parts of the city and airports and within easy reach from all institutions but it also has a spacious underground garadge as a necessary precaution for contemporary business. The ultra modern office space with all the technical and technological innovations, all services within the scope of the building and an experienced, efficient management team will be supporting your business which will contribute to the success of your company. Just a step away from your office you will find content that will relax and distance you from your everyday obligations. Caffés, health food restaurants, the famous Beopolis bookstore with frequent book promotions and occasional literary encounters, beauty saloons or quality shopping trips are just some of the possibilities available. The thing that separates and emphasizes this fragment of the city from the rest is the existence of 3 big galleries with excellent examples of domestic contemporary artwork. Here you will often be able to meet some of our best known authors, members of the so-called “Parisian Circle”, who have already gained recognition from all over the world. Frequent adjustments to settings, openings of individual or group exhibitions, regular auctions, participation in the cultural events of the city, all of the things mentioned give an unavoidable opportunity to be able to follow artistic trends, all while doing business. The gallery space is also available for your company to use when hosting events of your own.


Ана Голубовић

Ana Golubovic

Радила на археолошком локалитету Виминацијум од 2011-2012. као цртачсарадник. Учесник фестивала Š.U.N.D 2012. Учесник бројних литерарних фестивала на којима осваја награде за поезију и прозу. Године 2000. издаје своју књигу поезије “Били смо само деца”.

Worked on the archaeological site Viminacium from 2011-2012. as an associate artist. Participant of Student Festival S.U.N.D 2012 Participated in many literary festivals where she won awards for poetry and prose. Has a book of poetry, “We were just children”, issued in 2000.

Студент четврте године Факултета примењених уметности у Београду, одсек: керамика.

Fourth year student of the Faculty of applied Arts, Department of : Ceramics.

Јелена Симовић Jelena Simovic Јелена Симовић рођена је 1982. у Београду, Србија. Дипломирала је зидно сликарство 2008. на Факултету примењених уметности у Београду. Током 2007-2008. као стипендиста владе Француске боравила је као студент-гост на Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs, у Паризу. Од 2006. излаже групно и самостално у Србији и Француској. Живи и ради у Београду, а од 2010 члан је УЛУС-а.

Jelena Simovic was born in 1982 in Belgrade, Serbia. She graduated in 2008 on applied painting department at the Faculty of Applied Arts in Belgrade, and during her studies she was on scholarship for talented students. In the period 20007/2008 she received scholarship of French governement at Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs, Paris. Now she lives and works in Belgrade as a freelance artist, she has taken part in a number of group and solo exhibitions in Serbia and abroad. From the 2010 she is a member of the Association of the Visual Artist of Serbia.

Драгана Купрешанин Dragana Kupresanin Ликовна и примењена уметница и ауторка стрипа. Током досадашњег уметничког рада, реализовала више од 80 групних излагања у земљи и иностранству и три самостална излагања, као и публикације стрипа. Бави се графичким дизајном, стрипом, цртежом, костимом, сценографијом.

Fine and applied artist and creator of comics. Has participated in more than 80 group exhibitions in Serbia and abroad, and had three solo exhibitions. Deals with graphic design, comics, drawing, costume and stage design.

Permanent member of ULUPUDS (The Association of Applied Arts Artists Стални члан УЛУПУДСа од 2011. and Designers of Serbia) since 2011, године, редовни члан УЛУСа од 2012. regular member of ULUS (Visual Artists године и члан УСУСа од 2012. године Association of Serbia) since 2012 and (по позиву). Добитница неколико member of USUS (Association of Serbian првих награда из области ликовне Comic Artists) since 2012 (by invitation). Has won several top awards for drawings (цртеж) и примењене уметности and graphic design. Scholarship holder of (графички дизајн), стипендиста several funds; has worked on the purchase неколико фондација, са радом у откупу of the modern art collection of the city of колекције савремене уметности града Pančevo, Serbia. Панчева. У статусу самосталног Has got the status of an independent artist since 2012. уметника од 2012. године.

www.strategieart.com


Предраг Ковачић Predrag Kovacic

Татјана Вукелић Tatjana Vukelic

Предраг Ковачић рођен 1985. у Сремској Митровици. Завршио Гимназију “Иво Лола Рибар” Ср.Митровицица 2004. год – друштвено језички смер. Дипломирао на Акадмији уметности у Новом Саду 2009. на вајарском одсеку у класи професора Младена Маринкова.

Predrag Kovacic was born in the year of 1985 in Sremska Mitrovica. In 2004 he has finished  “Ivo Lola Ribar “  high school, sociallinguistic department, in Sremska Mitrovica. He has graduated on  Academy of Arts of Novi Sad, department for sculpture, in the class of professor  Mladen Marinkov. Member of SULUV (Association На завршној години академије of the Artists of Vojvodina) since добио награду Академије 2012. He has been involved with уметности и уметничке ливнице NGO “Initiative Youth Center” “Станишић” за најуспешнији from Sremska Mitrovica since its стручни рад у области вајарства. beginnings, in department of culture. Тренутно на мастер студијама. Од 2005. ангажован у организацији “Иницијативни Центар Младих” као координатор за културу.

Дипломирала је на одсеку за нове медије Академије ликовних уметности у Новом Саду. Ради на пољу мутимедијалне уметности, дизајна, видео арта.Татјана је учествовала на више локалних и међународних изложби и радионица. Тренутно је на мастер студијама Културна политика и менаџмент-UNESCO катедра, Универзитет уметности у Београду. Tatjana Vukelić (1985, Belgrade) lives and works in Belgrade, Serbia. She gained bachelor degree in new media art from Arts Academy in Novi Sad. Project Body Memory is the meditation on a body presence and intimacy; it investigates the relationship between the human body and the fetishism culture. This piece represents 3D scans of my body materialized in textures like gold, silver, glass, memorizing intimacy as reminiscence of ancient sculpture body figures.

Мила Гвардиол Mila Gvardiol Rodjena 1979. godine u Beogradu. Obrazovanje: 2004. diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beograduna Odseku zidno slikarstvo u klasi profesora Slobodana Đuričkovića 
        2012.      doktorirala na Interdisciplinarnim  studijima Univerziteta umetnosti u Beogradu na Odseku  za   digitalnu umetnost. Born in 1979. in Belgrade

Education:
     2004. Graduated from the Faculty of Applied Arts and Design in Belgrade Department wall painting 2012. Ph.D. degree in Interdisciplinary Studies, University of Arts in Belgrade in the Department of Digital Art.

S C A R exhibitions


Ирма Каришик Irma Karisik

Рођена 28.12 1986 у Београду. Завршила средњу школу за дизајн текстила, после тога уписала факултет Дигиталниих уметности у Београду : Универзитет Метрополитан. Дипломирала 2011 на одсеку Графички дизајн штампаних медија. Поред графичког дизајна бави се скулптуром, мозаиком, цртањем, сликањем, дигиталном обрадом фотографија и својих уметничких радова. Покушава да кроз коришћење нових материјала оплемени своје стваралаштво, и учини га интересантним за било ког посматрача. Irma Karisik was born on December 28th 1986 in Belgrade (Serbia).  After Primary school she went to Textile Design Secondary school, In 2011 she graduated in Metropolitan University (department of Graphic Design of printed media). She works in area of Digital Design using drawing, painting, printing and photography. In addition, she makes sculptures and mosaics, and she does digital processing of photographs. While she uses a variety of materials her art work is consistent, enriched and interesting for every observer.

Милан Глозић Milan Glozic Ови монохроматски или вишебојни цртежи су начињени у јединственој цртачкој техници коју сам усавршавао претходних годину дана. Главна тема је сама линија и њен естетски утисак. Њом стварам из даљине гледано јасне и препознатљиве облике женеског лица који гледани из близине могу да прерасту у апстракцију. Избор женског лица сам сматрао најизазовнијим и у техничком и у естетском смислу истраживања линија. Такође, посматрајући цртеж лица представљеним на овај начин (где су детаљи занемарени у корист целине) може се поставити питање зашто нам се једно лице чини лепим или бар лепшим у односу да неко друго. Да ли су у питању пропорције ( или можда диспропорције), неухватљив поглед, тен коже? Да ли нам се неко лице допада само због своје спољашности или можда карактера особе која то лице носи? Где се лепота крије и од чега зависи? These monochromatic or multicolor drawings were made in a unique technique that I have been perfecting for the past year.The main subject is the line itself and it’s aesthetic impression. Using that line I create shapes that make clear and recognizable woman’s face looking from afar, but seen up close they become abstractions. The choice of a woman’s face as a motif for exploration of lines was the most challenging for me, both in technical and esthetic sense. In addition, when looking at a drawing of a face done in such a manner (with details neglected in favor of the whole picture) one can ask a question why do we find one face pretty or at least prettier than the other. Is it because of the proportions (maybe even disproportions), elusive glance, skin complexion? Do we find some face pretty just because of the physical features or because of the person’s character beneath the face? Where does the beauty lie and what is it based on?

Јелена Аранђеловић Jelena Arandjelovic

Слике долазе у мој живот као резултат лично доживљене стварности. Они су исечци појава тј. ствари које ме окружују и привлаче највише. Обично су једноставне слике које сам ставила у одређени оквир ума. При томе, користим фотографију као важан полазни елемент од кога започињем даљу надоградљу. На неки начин, моја уметничка продукција има елемент документаризма (без заустављања у тој фази, наравно). Могла бих да завршим са цитатом од Анет Мессангер: Бити уметник значи да стално радите на отклањању своих слабости и, у исто време, представљајући их без краја.

Paintings come to life as a result of personally experienced reality. They are inserts of occurrences that were, and still are, important to me; things that encircle me and attract me the most. Usually they are simple images which I put in certain mind-frame. In that, I have help from photography as an important side element. Also, in a way, my art production has an element of documentarism (without stopping at that stage, of course) I could finish with a quote by Annette Messanger: Being an artist means that you are continually working on remedying your vulnerabilities and, at the same time, presenting them to no end .

www.strategieart.com


Група Роуге

Група РОУГЕ коју чине Јелена Фужинато и Бојана Стаменковиц резултат је истомишљености две уметнице и њихових преклапања у сопственом стварању. Удруживање у раду је довело до аналитицног приступа самог постојања , идентитета и улоге жена . Две уметнице баве се анализом женског (сопственог) положаја у савременом друштву, стереотипом женског стваралаштва, неприхватањем конвенција и уопштене слике жене. Иронично представљају сопствени идентитет, користе предмете и радње који симболично приказују женску покорност. Кроз низ радова у више медија (цртеж, слика, фотографија, видео инсталација) понављају се делови плетива, игала, модрица, шминке…свега онога што чини живот жене у нашем друштву.

Јелена Фужинато и Бојана Стаменковић

Rouge

Jelena Fuzinato & Bojana Stamenkovic

Биљана Веселиновић Biljana Veselinovic

Bojana Stamenkovic (1986.) and Jelena Fuzinato (1984.), visual artists, both MA’s of Departmentsof Painting, Faculty of Fine Arts, University of Arts, Belgrade. Since 2010. they have been workingon joint projects under the name Rouge.Main occupation of our work is position of women in the societies that we come from, status offemale artists and iconic picture of woman. We are engaged in social and political position ofwomen and analysis of female (our own) position in contemporary society. Our aim is to breakstereotypes trough social engaged artwork with ironical presentation of woman as an individual andartist. We often use stereotype of female work, ironically presenting female labor and skills. Objects thatwe are using in our works are usually taken over from everyday life and they are symbolicallyconnected with female archetype.

Биљана Веселиновић рођена у Земуну, Београд, 1983. године. Дипломирала 28.06.2012. године на Факултету Ликовних Уметности у Београду, смер сликарство, у класи професора Чедомира Васића, с просеком 9,96 /10,00 и стекла звање Мастер ликовни уметниксликар. Дипломирала је 2006. године и на Филолошком Факултету у Београду, смер енглески језик и кљижевност. У Београду је имала две самосталне изложбе слика, а учествовала је на бројним заједничким изложбама у земљи и иностранству, између осталог у Француској, Јапану, Бугарској и Аустрији. Поред сликарства бави се фотографијом и инсталацијама.

Biljana Veselinović was born in Zemun, Belgrade in 1983. She graduated from the Faculty of Fine Arts, Belgrade, Serbia on 28. June, 2012, department of painting, in the class of professor Čedomir Vasić, and finished her Master studies with average mark 9.96/10.00. She graduated from the Faculty of Philology, Belgrade University, in 2006, department of the English language and literature. She had two solo exhibitions of paintings in Belgrade, and participated in many group exhibitions in Serbia and abroad, e.g. in France, Japan, Bulgaria and Austria. Besides painting, she is interested in photography and installations.

Андријана Радомировић Andrijana Radomirovic курс новинарства у трајању од месец и по Рођена 18.априла 1987. године у Београду. дана у организацији дневних новина “Пресс”. Од 2002.-2006. године средња школа “Техноарт”,смер гравер уметничких предмета 2011. године дипломирала на Факултету ликовних Born on the April 18 1987.in Belgrade. уметности у Београду на одсеку сликарства, Graduated bachlor and master studies at the у класи професора Слободана Роксандића. Faculty of Fine Arts at the painting department in 2011. At the same year participated at the Summer Летња школа Универзитета Уметности 2011. School of the Univesity of Arts Belgrade named године “Исток је западно од Запада”, радионица “East is on the West side of the West” in workshop за дизајн и израду (позоришних) лутака for design and making of puppets for the theatre.

S C A R exhibitions


Рина Вукобратовић Rina Vukobratovic Идеја којом сам започела свој рад базирана је на присећању и суочавању са трауматичним искуством из детињства и вишегодишњим потиснутим емоцијама. Успомене из детињства временом постају све мање опипљиве. Иако подстичу снажна осећања, оне ипак вибрирају тек као ехо. Покушавам да их забележим тако што се не фокусирам на неки посебан моменат, ситуацију или дешавање, већ искључиво на емоцију. Трагањем за потиснутим емоцијама из детињства, покушавам да освестим не само осећања везана за моју породицу, већ и трагичну причу целог једног периода које су обележиле “деведесете” године - доба мог одрастања.

The idea with which I started my work is based on recollecting memories and facing traumatical experience from my childhood as well as repressed emotions for many years. Childhood memories in time become less vivid. Although they provoke powerful feelings they still vibrate like an echo. I am trying to note them down by not focusing only on some special moment, situation or event , but exclusively on emotion. By searching for repressed emotions from childhood I am trying to make conscious not just feelings connected to my family but a tragic story of one entire period marked by “nineties” - the period of my growing up.

Владимир Секулић Vladimir Sekulic

Рођен је у Лозници, 1981. године, СФРЈ У детињству је био члан „Ликовне радионице“ Вучине Бурића, у Крупњу. Средњу школу за уметничке занате у Шапцу, завршио је 2000. године, на смеру – позлатар уметничких предмета. Факултет примењених уметности у Београду дипломирао је 2011. године, на смеру за зидно сликарство, у класи професора Синише Жикића. Oд 2006. дo 2009. године живео је и радио у Мајсторској радионици филмског редитеља Емира Кустурице у Дрвенграду. Тренутно ради као наставник ликовне културе у основној школи „Жикица Јовановић Шпанац“ у Белој Цркви. Аутор је и координатор стреет арт и музичке манифестације „У свим живим бојама“, која се одржава у Крупњу.

Born on January 19. 1981. in Loznica, Yugoslavia. In 2011, Graduated painting at the Faculty of Applied Arts in Belgrade, Department of wall paintings. From 2007 till 2009 he lived and worked within film workshop leaded by wellknown film producer Emir Kusturica; there he was exploring relationship between film and visual art. Within INTERNATIONAL FILM FESTIVAL KÜSTENDORF he realized three authors’s settings: Bilbords, 2007; City prison Humanism and Renaissance, 2008; Dick on the bike, 2009; He works in Krupanj, in realm of “theory of absurd” , paradox and provocation; mostly dealing with: painting, drawing, video, sculpture, installation. He works as a professor in the school.

Сара Стојковић Sara Stojkovic Сара Стојковић рођена је у Суботици 1985. године. Дипломирала религиологију на Лондонском Универзитету и завршила студије документарног филма на француском Атељеу Варан. Паралелно са документарним филмом, од 2005.-е се бави фотографијом, при чему се последњих година све више окреће истраживању односа историје, уметности и јавног простора путем минималистичкоестетског изражаја. Музеј модерне уметности Ова серија приказује низ апстракција простора унутар минхенског Музеја Модерне Уметности. Користeћи прелом светла на различитим површинама и разне линије које деле простор, створила сам наизглед једнодимензионалне апстрактне композиције, истовремено се играјући са идејом замењених улога, која се сугерише - представљање простора, као самог објекта уметности. Sara Stojković was born in Subotica, Serbia in 1985. She has received her BD degree in Religious Studies from Heythrop College, University of London, and has completed the documentary filmmaking course with Paris-based Ateliers Varan. Parallel to documentary film, she has been working with photography since 2005, slowly shifting her perspective from the documentary one to a more minimalistic esthetic, researching the juxtaposition of history, identity and public space. Museum of Modern Art The series presents abstractions of spaces inside the Pinakothek der Moderne in Munich. I used the interaction of light on surfaces and the different lines that divide the space to create seemingly flat abstract compositions, while playing with the notion of the reversed roles this approach provided - presenting the space that houses art as an object of art itself.

www.strategieart.com


Јелена Новаковић (Миловић) Jelena Novakovic (Milovic) На мојим платнима приказани су објекти из материјалног света који ме окружује, међутим праве теме, мотиве и емоције на мојим сликама налазим у себи. Свесна да самим тим приказујем ствари онаквим каквих их ја дозивим, у овој серији слика отисла сам корак даље, додајући јос једно криво огледало перцепцији, оно које додатно мења изглед ствари, поред моје емоције. Исти одраз у згради, једном може да улепша улицу, а други пут да појача сивило неког забаченог сокака – баш зато што стакло у тој констелацији представља одраз и хиперболичан приказ унутрашњег стања посматрача. Постављам питање посматрачу, шта је објективна стварност и да ли она као таква

уопште постоји, или је детерминисана ограниченошћу наших чула. On my canvases are shown objects from the material world around me, however real issues, motives and emotions in my paintings are located in it. Aware that thus showing them kind of things as I experienced, in this series of paintings, I went a step further, givingi another wrong perception of the mirror, one that further changes the look of things, by my emotions. The same reflects in the building, to the street, and a second time to reinforce a drab alley ba zabaenog because the glass in the constellation reflects the view hiperbolian unutranjeg state observer. Asking the question watched, this objective reality and that as such it uopte there, or is it determined by limitation of our senses.

Младен Станковић Mladen Stankovic

Дипломирао на Факултету ликовних уметности у Нишу 2010. у класи професора Братислава Башића. Gratuated from the Faculty of fine arts in Nis. 2010.

Борјан Томић Borjan Tomic Призори дна личности, непривлачних делова друштва, грехова човечанства у свом својем мраку свеопшту клику увек је само одвлачило. Представа то је пуна крикова за гозбом стрвинара под оком смрти на трону од несрећних глава. Ружно спрам лепог, црно наспрам белог, зло и добро сво сад и увек постоји као такво јер служи свету исто тако добро. Мрак и светло чине једно, једно без другог безвредно, бесмислено. Светла цело је одурно празно никад заживело нити мрело, док светла празно црна маса гута све, све док ништа не остане и живот сам не поједе.Тек заједно имајући сврху служе они као прах праху, дах даху као једно незаменљиво цело никако целина само црно нити бело

Faculty

S C A R exhibitions

Born 4. august 1987. in Belgrade. 2011 graduated at of Fine Arts in Belgrade, Printmaking department.


Sava Centar

Сава Центар је највећи конгресни, културни и пословни центар у нашој земљи и један од највећих у Европи, чија делатност обухвата организацију конгресних и свих врста уметничких скупова и манифестација. Сава Центар је члан значајних међународних конгресних и уметничких асоцијација.

Sava Centar has been the host of significant congress gatherings and artistic programs: Organization for Security and Co-operation in Europe, Annual General Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank, 55th Annual General Meeting of Interpol, 6thUnited Nations Conference on Trade and Development, General Meeting of UNESCO, FOREX, FISIT and 9th Summit of the non-aligned countries.

Галерији Сава Центар, где ће се представити 9 уметника, отварање изложбе одржаће се у суботу у 19 часова. Sava Centar gallery exhibition opening will take place on Saturday, 27 October at 19:00, and will present 9 artists.

Ана Пиљић Митровић Ana Piljic Mitrovic Рођена у Панчеву 1974. Дипломирала на Факултету ликовних уметности у Београду 2001. Магистрирала на истом факултету 2008. Члан УЛУС-а од 2001. У статусу самосталног уметника од 2006. Излагала на четири самосталне изложбе и учествовала на бројним групним изложбама. Као координатор и демонстратор радила на бројним пројектима, уметничким радионицама за децу различитих узраста. Као илустратор књига за децу радила на два независна издања. Born in Pancevo 1974. Graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade 2001. Awarded Magister of Arts degree, from the Faculty of Fine Arts in Belgrade 2008. Member of ULUS since 2001, in the status of Independent artist since 2006. Exhibited at four solo exhibitions, and take part in many group exhibitions. Works as coordinator and demonstrator in various art workshops for children. Works as an illustrator for children books.

Ирена Горењак Irena Gorenjak Ирена Бијелић Горењак , рођена 11.10.1972. у Београду. Дипломирала на Факултету Ликовних Уметности у Београду у класи професора Драгана Јовановића 2001.године. Члан Улус-а. Као самостални уметник живи и ради у Београду. High School for Design Belgrade - 1991. Yugoslavie Academy of Fine Arts - 1999. Serbia

-

- Belgrade

www.strategieart.com


Јелена Булајић Jelena Bulajic Јелена Булајић рођена је у Врбасу 1990. год. Дипломирала је на Академији уметности Универзитета у Новом Саду, смер сликарство, 2012. год. Тренутно је студент мастер студија на City & Guilds of London Art School у Лондону.

Jelena Bulajić was born in Vrbas in 1990. In 2012 she earned her BA degree in Painting from the Academy of Arts, University of Novi Sad. She is currently studying for her MA degree in Fine Art at City & Guilds of London Art School, London, UK.

Татјана Шогоров Tatjana Sogorov Дипломирани сликар ликовних уметности (2010.год), Факултет ликовних уметности у Београду, класа професора Слободана Роксандића. члан УЛУС-а од 2011. године члан УЛУПУДС-а од 2012. године члан Удружења “Широка стаза.

Graduated painter of fine arts (master (2010)) at the Faculty of Fine Arts in Belgrade at the Class of Professor Slobodan Roksandić. Member of the Serbian Association of Artists of Fine Arts (ULUS) since 2011. Member of the Serbian Association of Artists of Fine and Applied Arts (ULUPUDS) since 2012.

Ивана Мали Вукелић Ivana Mali Vukelic Ивана (Слободан) Мали Вукелић рођена 01.11.1979.у Новом Саду. Дипломирани графичар професор ликовне културе .Основне студије завршила 2005/2006 године Ликовни одсек смер графика у класи професора Зорана Тодовића на Академији уметности у Новом Саду.Области професионалне орјентације су ликовна уметност и педагошки рад , неформална едукација деце и одраслих,предузетништво у уметности.Аутор и координатор пројеката Inside art који је намењен оболелима од болести зависности,Print it/ in print радионица за децу.Члан је Удружења Ликовних Уметника Војводине,излагач је на бројним изложбама у земљи и иностранству од 2002 године до данас.Ради као ликовни сарадник у Дечијем културном центру у Новом Саду и као едукатор координатор креативних радионица музичке школе Мелодијум у Новом Саду.

S C A R exhibitions

Ivana Mali Vukelic born in Novi Sad 01.11.1979. Graduated at the art department- graphic, at the Art Academy in Novi Sad. She is a member of the Artists Association of Vojvodina and a self employed artist also she teaches art in workshops for children and adults. She exhibits at group exhibitions since 2002, in Serbia and abroad. 2006 /2007 she made two individual exhibitions, the exhibition of drawings “In between two times” in the Cultural Center of Novi Sad and the exhibition of graphic works “Changing of characters” in ULUV Artists Society . Besides graphic work she does drawing, painting, photography, applied art and explores the art expression in general. As a way of expressing herself she mostly uses drawing as it is the oldest technique. Inspired by nature and her surroundings she shapes her ideas through drawing. The way from drawing to graphic work is short, emotion, reality, space without time; real and unreal interlock each other and shape her graphics and drawings.


Марта Ђекић Marta Djekic

Рођена 10.10.1983. године у Београду. Од октобра 2012. статус самосталног уметника из области ликовних примењених уметности и дизајна струке: сликарство, дизајн, фотографија. У јуну 2010. године дипломирала на Факултету примењених уметности у Београду, на одсеку зидно сликарство, у класи професора Слободана Ђуричковића, и стекла звање дипломираног сликара зидног сликарства.

Born in Belgrade on 10th October 1983. From October 2012 status of independent artist in the field of fine and applied art design profession: art, design, photography July 2010 graduated from the Faculty of Applied Arts, Belgrade University of Arts, department of wall-painting, and gained MA in applied (wall) painting.

Милица Николић Milica Nikolic Графички дизајнер и фотограф. Дипломирала на Факултету Примењених Уметности 2010. године у Београду, на одсеку за конзервацију и рестаурацију. Ауторка четири самосталне изложбе и преко 20 групних изложби у Србији, Македонији, Јапану. Члан неколико ликовних колонија, организовала неколико уметничких пројеката.Радила као конзерватор у Архиву Србије, професионалну праксу и сарадњу и данас има са Народном Библиотеком Србије, Гете Институтом Београд, Удружењем љубитеља уметности ,,Широка Стаза” Земун. Живи и ради у Земуну.

Freelance graphic designer & photographer. Academy of Applied Art , Belgrade – Serbia. Garduated on Department for conservation and restoration High school name: School for Design ,  Belgrade - Serbia Course: graphic design (End year: 2005 . year) Usage of following software applications: Photoshop,Ilustrator,Lightroom, Indesign, Managing and creative skills in dealings, good cooperation with printing houses and photostudios, in love with Canon 450D and urban life and travelings.

Ивана Перић Ivana Peric Ивана Перић је рођена 1985. године у Суботици. Дипломирала је 2010. године на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду, одсек – графички, смер – примењена фотографија. Осим фотографијом бави се и цртањем и сликањем. Организатор је Арт кварта у Суботици, који се бави промовисањем уметности и рукотворина младих креативаца. Ivana Perić was born in Subotica in 1985. In 2010 she graduated from the High Technical College – Applied Photography in Novi Sad. Besides photography she also likes drawing and painting. She started organizing Art kvart in Subotica to promote young people’s arts and crafts.

www.strategieart.com


Međunarodni Press Centar БУДИТЕ У ЦЕНТРУ - Пресс центар Удружења новинара Србије Информације које желите да други сазнају саопштите у Пресс центру УНС-а, Кнез Михаилова број6/III. Пресс центар је место одакле ћете се на најбољи начин обратити јавности Одржите конференцију за новинаре, представите Вашу идеју, Ваш производ, успех, проблем... Пресс центар УНС-а се налази у центру Београда, у Кнез Михаиловој улици број 6, на трећем спрату. Поред технички опремљене сале, која може да прими до 70 људи, располаже клубом исалом за коктеле. Простор је климатизован, може се

прилагодити потребама клијената и различитим врстама догађаја. Добродошли у Пресс центар УНС-а. The UNS Press Centre is located in Belgrade, in no. 6 Knez Mihajlova Street, third floor. Apart from a modern equipped conference hall that may accommodate 70 persons, you will enjoy Café Press Club, suitable for cocktails and refreshments. The premises are air-conditioned and may be adjusted to the clients’ needs and different types of events. Међународном пресс центру у Кнез Михајловој улици, где ће се представити 6 уметника, отварање изложбе одржаће на дан почетка Боарда, у петак у 14 часова. The exhibition taking place in the International Press Centre in Knez Mihailova Street, presenting 6 artists, will open on Friday, 26 October at 14:00.

Александра Цвијановић Aleksandra Cvijanovic

S C A R exhibitions

Александра Цвијановић рођена у Пожаревцу 1973 год. Дипломирала на Факултету Ликовних Уметности у Приштини, смер сликарство 1997. год. у класи проф. Хилмије Ћатовића, код кога је и магистрирала јуна 2000. год. Члан је УЛУС-а од 2001. год. Радила је као професор цртања и сликања у средњој уметничкој школи у Нишу. Учесник је више хуманитарних пројеката у области културе и уметности, и као кординатор радионица цртања и сликања и осталих креативних активности. Излагала је 13 пута самостално. Учесник је великог броја групних изложби у земљи и иностранству као и многобројних међународних колонија. Од 2008.год. је у статусу самосталног уметника, тренутно живи и ради у Београду.

Aleksandra Cvijanović was born in Požarevc in 1973. In 1997 she graduated from the Faculty of Fine Arts in Priština. In 2000 Aleksandra obtained her Master of Fine Arts in the class of prof. Himilije Ćatovića. She is a member of ULUS as of 2001. Aleksandra worked as the professor of Drawing and Painting in the Fine Arts High School in Niš. She participated in various humanitarian projects in the field of culture and art, as well as being the coordinator of different workshops related to drawing, painting and other creative activities. Aleksandra had 13 independent exhibitions; she participated in many group exhibitions domestically and internationally and she took part in numerous international art colonies. Since 2008 she works as a freelance artist. Currently she lives and works in Belgrade.


Тијана Ђинђић Tijana Djindjic

Дражен Пекушић Drazen Pekusic

Тишина у близини залеђене воде реке Саве, поред које се лети одвија бучан и буран градски живот. Серија фотографија околине савског језера у Београду и реке у Сремској Митровици током зиме 2012 године. Хоризонт и водоравне линије, које се понекад понављају и деле композицију, доприносе “успаваној” атмосфери овог годишњег доба. Композиција по узору на јапанске графике у којима нема перспективе, већ се хоризонталним линијама визуелно “деле” планови у кадру. Хоризонт у кадру доприноси осећају неограниченог простора до кога не може ни наш поглед да досегне. Када се још једна водоравна линија „појави“ изнад или испод линије хоризонта, онда се доживљава осећај ограничености, и хоризонт постаје препрека. Понекад се хоризонталне линије понављају, као да трепери слика. Хоризонт – осећај неограниченог или ограниченог простора? Слобода или препрека? Одсуство топлине Сунца. Колорит минималан. Серију чини 20 фотографија.

The silence near the frozen water of the Sava River, where there’s lively atmosphere of city life on summertime. The series of photographs of the surrounding of Ada Lake in Belgrade and river in Sremska Mitrovica during the winter of 2012. Horizon and horizontal lines, which are sometimes repetitive and divide the composition, contribute to the “dormant” atmosphere of this season. Compositions inspired by Japanese printmaking in which there’s no perspective, but the horizontal lines visually “separate” plans in the frame. Horizon in image adds to the sense of unlimited space which is unreachable to our view. When another horizontal line “appears” above or below the horizon, a sense of limitation occurs, and the horizon becomes an obstacle. Sometimes horizontal lines are repeated, as flickering images. Horizon - a sense of unlimited or limited space? Freedom or obstacle? The absence of warmth of the Sun. The minimal color pallet. The series consists of 20 images.

Дражен Пекушић, рођен 05. августа 1985. године у Зајечару живи у Београду, по струци програмер. Активно се бави јавним презентовањем радова две године. За то време учествовао на шест изложби од којих су две биле самосталне а четири групног карактера. Изложбе су до сада покривале презентовање радова у облику принтова - традиционални вид изложбе у галеријском простору, са радовима положеним на хамер папир, интерактивном/дигиталном облику - где су посетиоци имали прилику да се лично укључе и тако мењајући и комбинујући моје слике стварају сопствена дела и у виду видео презентација, уз могуће допуснко предавање о појединим детаљима и настанку дела. Самим тим што су слике изворно дигиталног формата остављају широк спектар за даљу употребу и прилагођавање различитим варијантама презентовања и галеријских простора. Drazen Pekusic, born on August 5, 1985. in city of Zajecar, Serbia. Living my youth years in town of Knjazevac, I moved later to Belgrade. I’ve studied IT and software development. This form of drawing I started around the year of 2006., before that all of my works were on papper in form of texts or hand sketches. Then, I entered a whole new era of expressing my dreams and imagination forms via electronic drawing. Here, on this web site, I want to try to get you even closer to my works and shapes by examining all the details and symbols in every picture I made, for the first time beside my diary.

www.strategieart.com


Мина Делић Mina Delic

Мина Делић, рођена у Сенти 21. јануара 1988. године, дипломирала је на Одсеку за медијске студије на Филозофском факултету у Новом Саду. Тренутно је на мастеру новинарства на Факултету политичких наука у Београду и стипендисткиња је Фонда за младе таленте. Фотографијом се бави од 2008. године. Излагала је на неколико групних изложби у Новом Саду. Освојила трећу награду за серију фотографија на изложби „Нови Сад и Новосађани 2012.“ и другу награду за појединачан рад на изложби фотографија „Horseville 2012“. Учествовала као излагач у пројектима „Златно доба живота“, „Ада арт“ и имала изложбу својих фотографија у Уличној галерији у Београду.

Mina Delic, born in Senta on January 21. in 1988, graduated on Department for Media Studies at the Faculty of Filosofy in Novi Sad. At the moment is student on Master Studies of Journalism at the Faculty of Political Sciences in Belgrade and scholar of Foundation for Young Talents. Photography is her passion since 2008. Took part in several collective exhibions in Novi Sad. Won third place for collection of photographs at the axhibition Novi Sad i Novosadjani 2012. and second place for individual photograph at the exhibition Horseville 2012. Participated as a photographer in projects Gold age of life, Ada Art and had the exhibition of her photographs at Street gallery in Belgrade.

Вукица Вукас Vukica Vukas Вукица Вукас рођена у Београду 1983. године. Похађала Академију уметности БК у Београду, смер фотографија у класи професора Милана Алексића и дипломирала 2009. године. Искуство стицала кроз самостални уметнички и професионални ангажман. Учествовала у оквиру више групних изложби: 2012. „Могућа реалност“, Галерија Еуроцентар, у оквиру Ноћи музеја у Београду; 2010. Нe/реалност, Завичајни музеј Јагодина, Уметничка галерија у Јагодини, Србија; 2009. „Уметничка фотографија“, Галерија Ђура Којић, Новосадски универзитет у Новом саду; 2006. Арт финале, Галерија 063 у Београду; 2005. Real Presence, Музеј примењених уметности у Београду. Живи и ради у Београду.

S C A R exhibitions

Vukica Vukas was born in Belgrade in 1983. In 2009, she graduated in Belgrade from the Academy of Arts BK, department of photography - the class of professor Milan Aleksic. Her professional experience has been enriching through independent artistic engagement. She participated at several group exhibitions: 2012. Possible reality, Eurocentar Gallery, Night of Museums, Belgrade, Serbia; 2010. Un/reality, Heritage Museum of Jagodina, Art Gallery, Jagodina, Serbia; 2009. “Art Photography”, Djura Kojic Gallery, University of Novi Sad, Serbia; 2006. Art Finals, 063 gallery, Belgrade, Serbia; 2005. Real Presence, Museum of Applied Arts, Belgrade, Serbia.


art@strategieart.com www.strategieart.com

САНУ

Sava Centar EURO CENTAR Međunarodni Press Centar

Scar katalog Strategie Art  

Serbian Contemporary Artist Reveal