Page 1

Kippo kev채t

2013

J 채 r v i - S u o m e n Pa r t i o l a i s e t


Kippo

kevät

2013

Voimauttava harrastus Suunta 12º vuosi alkaa olla takanapäin. Mukavat leirimuistot mielessä ja iso uurastus takana pitäisi kai jo jaksaa suunnata seuraavia partiotapahtumia kohti. Mistä tähän kaikkeen löytää virtaa? Palkkapartiolaisena jää monesti ihmettelemään niitä aktivisteja, jotka ottavat isojakin pestejä vastaan ja hoitavat ne hienosti loppuun saakka lähes parin vuoden aikajanalla. Jäin joskus ennen piirileiriä miettimään, että kukahan leiristaabin jäsenien jääkaapin täyttää, tai muut arkiset aherrukset tekevät? Ihan itsestään ei se maitopurkki kai juokse kenenkään kotiin! Monesti pestissä ehtii tulla vastaan myös ikäviä ja hankalia asioita hoidettavaksi. Sukset menevät ristiin luottisten kanssa tai työntekijät tekevätkin asian toisin kuin oli ohjeistettu. Tämä on kai sitä elämäksi kutsuttua “kemiaa”, joka joskus toimii ja toisinaan taas ei. Näidenkin jälkeen pitäisi vielä hoitaa homma kotiin, jotta ne kirkassilmäiset sudarit (+ muut ikäkaudet) saavat onnellisia kokemuksia ja hehkuttavat leiriä, tapahtumaa, koloiltaa vielä ensi viikollakin. Partio loi itselleen brändin (Partio 2020), jossa mainitaan partion tavoitemielikuviksi Osallistaminen, Innostaminen ja Voimauttaminen. Tämän Kippo lehden eräs tarkoitus on toteuttaa meidän piirissä kaikkea näitä mielikuvia. Erityisesti haluaisin että tekijät, jokainen luottis, saisi näistäkin koulutuksista, tapahtumista ja tapaamisista voimavaroja myös itselleen ja harrastus voisi voimauttaa meitä ihmisenä. Näin tulemme toimeen keskenämmekin varmaan jälleen paremmin!? Kevään 2013 isoin juttu on ilman muuta Piiripäivä, jossa voimme osallistua, innostua ja voimaantua! Tiitus Lahti viestintäsihteeri J-SP KIPPO - Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n koulutusten ja tapahtumien infolehti piirin jäsenille. Kippo ja Liplatus -jäsenlehdet ilmestyvät yhteensä 6 kertaa vuodessa. PÄÄTOIMITTAJA Hannu Keränen TOIMITUSKUNTA Kari Huttunen, Hannu Keränen, Tiitus Lahti, Jukka Väisänen TAITTO Tiitus Lahti PAINOS 350 kpl KUVAT J-SP:n arkisto KANNEN KUVA Simo Heikkinen ILMESTYMINEN toukokuu ja marras-/joulukuu

2


S I S Ä L LYS L U E T T E L O 4

TA PA H T U M A K A L E N T E R I K E V Ä T - K E S Ä 2 0 1 3

6

J Ä RV I - S U O M E N PA RT I O L A I S T E N TO I M I N N A N A L AT

10

PA RT I O N I K Ä K A U D E T

12

TO I M I H E N K I L Ö T

13

I L M O I T TAU T U M I S - J A P E RU M I S O H J E E T

14

P E S T I L Ä H T Ö I N E N KO U L U T U S S U U N N I T T E L U

16

KO U L U T U K S E T • PARTIOJOHTAJAN PERUSKOULUTUS • PARTIOJOHTAJAN JATKOKOULUTUS - KO-GI • AKELAN JA SAMMON KOULUTUS • LUOTSIEXTRA • LIPPUKUNNANJOHTAMISKOULUTUS • PARTIOTAITOKILPAILUJEN JÄRJESTELYTOIMIKUNTAKURSSI • PARTIOTAITOKILPAILUJEN RASTIPÄÄLLIKKÖKURSSI • ERÄTAITOJEN JATKOKURSSI • ERÄTAITOJEN PERUSKURSSI NAISILLE • PARTIOKOULUTTAJAKOULUTUS • RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUS - ROK

21

I L M O I T TAU T U M I S L O M A K E

27

TA PA H T U M AT • TALVIKISAKUTSU • SISULEIRI • SUDENPENTUKILPAILUT • PARTIOTAITOJEN KEVÄTMESTARUUSKISAT • TA R P O J I E N N A A P U R I L E I R I • L E I R I M AT K A V E N Ä J Ä N K A N S A L L I S E L L E J A M B O R E E L L E • PIIRIPÄIVÄ • Y Ö S Ä H LY - L Ö K Ö J OTO S

36

LÄHIALUEET • ALUEKARTTA • LÄHIALUEET / LIPPUKUNNAT • ALUETAPAAMISET

41

VIESTINTÄ • MEDIALÄHETTILÄÄT • ANSIOMERKIT

42

J - S P : N I N F OT

44

Y H T E YS T I E D OT

-merkinnällä varustetut kurssit järjestetään yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa

3


Kippo

kevät

2013

TA PA H T U M A K A L E N T E R I KEVÄT - KESÄ 2013 Tammikuu 11.-13.1. YSP-koulutus Kiljava/SP 18.-20.1. Superkokousviikonloppu Kuopio 19.1. Ylimääräinen piirin kokous Kuopio 19.-20.1. Kouluttajapäivät Kuopio 25.-27.1. Erätaitojen jatkokurssi Mäntyharju Helmikuu 1.-3.2. 3.2. 20.2. 22.2. 22.-24.2. 23.-24.2.

PJ-PK I 13 1. osa Luotsiextra I 13 Muistelemispäivän kahvit Muistelemispäivän kahvit ROK I 13 1. osa Piirin talvi-PT-kisat Aluetapaamiset (ks. s. 40)

Kuopio Kuopio Joensuu/Kajaani Jyväskylä/Kuopio/Mikkeli Joensuu/JoPa Liperi

Maaliskuu 15.-17.3. Sisuleiri Partiokolkka 15.-17.3. ROK I 13 2. osa Joensuu/JoPa 15.-17.3. PJ-PK I 13 2. osa Kuopio 16.-17.3. LPKJK I 13 Jyväskylä 16.-17.3. Talvi-SM-kisat Utti 22.-24.3. Akelan/Sammon koulutus I 13 Jyväskylä 22.-24.3. ROK II 13 1. osa Jyväskylä/JyPa Huhtikuu 5.-7.4. ROK II 13 2. osa Jyväskylä/JyPa 5.-7.4. ROK III 13 1. osa Kuopio/Kalakukko 13.4. Kevätkokous Kuopio 19.-21.4. Tarpojien naapurileiri Kitee 19.-21.4. ROK III 13 2. osa Kuopio/Kalakukko 20.-21.4. For ladies only -erätaitoperuskurssi Kuopio 21.-27.4. Partioviikko 23.4. Yrjönpäivä 28.4. Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä

4


Tapahtum at

Toukokuu 4.5. Piirin kevätkisat Jyväskylä/Lapinlahti/Joensuu 17.-19.5. PKK I 13 (taitokoulutuspainotus) Kuopio 19.5. Piiripäivä Kuopio Kesäkuu 26.6.-27.7.

Explorer Belt

Benelux-maat/SP

Heinäkuu 6.-14.7. Ko-Gi 111 leiriosa SP 10.-27.7. Leirimatka Venäjän kansallinen jamboree Perm,Venäjä 16.-21.7. Ko-Gi 110 leiriosa SP 29.7.-5.8. Satahanka XII SP 29.7.-3.8. PJ-PK II 13 Taivalkoski Elokuu 11.-17.8. Ko-Gi 112 vaellus SP 23.-25.8. Syyssauna Partiokolkka 30.8.-1.9. PKK II 13 (ROK-painotus) Partiokolkka

5


:no Ji-SpPp K nalat a n in im

kevät

to

12 2013

KO U L U T U S TO I M I N TA Koulutus-toiminnanala järjestää koulutusjärjestelmän mukaista koulutusta lippukunnissa ja piirissä toimiville aikuisille ja vaeltajaikäkauden edustajille. Koulutusta pyritään järjestämään piirin eri puolilla lippukuntien tarpeiden mukaisesti. Koulutusryhmän tehtäviin kuuluu myös kehittää ja arvioida koulutusjärjestelmän toteutumista piirissä. Lisäksi koulutusryhmän jäsenet ohjaavat Ko-Gi –kouluttautujia. Tavoitteet 2013 • jokaisen lippukunnan jokaisen ikäkausiryhmän johtaja on koulutettu pestiinsä • johtajakoulutus on laadukasta

KO U L U T U S RY H M Ä 2 0 1 3 Puheenjohtaja, koulutusministeri, partiojohtajakoulutus (Ko-Gi) Kari ”Karppa” Huttunen p. 050 406 2306 khu@iki.fi

6

Koulutusohjaaja lippukunnanjohtamiskoulutus Tuomo ”Topi” Huhtala p. 0400 913 741 tuomo.te.huhtala@gmail.com

Vastaava koulutusohjaaja Martti ”Mara” Wilhelms p. 050 538 4334 wilhelmsmartti@gmail.com

Koulutusohjaaja partiojohtajaperuskoulutus Seppo ”Pojo” Jonninen p. 044 286 3801 seppo.jonninen@kajaani.net

Koulutusohjaaja ikäkausijohtajakoulutus Tiia Hintsa p. 0400 485 463 tiia.hintsa@gmail.com

Koulutusohjaaja partiokouluttajakoulutus Mari Kalaja p. 040 549 2483 kalaja.mari5@gmail.com

Koulutussihteeri Pia Salmela p. 050 3636 028 pia.salmela@partio.fi Järvi-Suomen Partiolaiset ry Kajaanin Partiotoimisto Kauppakatu 1 B 87100 Kajaani

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINNANALAT


O H J E L M ATO I M I N TA

J-SP :n tT oiampa inhntaumat nala t

Ohjelmatoiminta tukee lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa sekä tarjoaa partiotapahtumia ja monipuolista taitokoulutusta eri puolilla piiriä. Tapahtumat ovat kaikille lippukunnille avoimia tapahtumia kaikki ikäkaudet huomioiden. Ohjelmatoiminnan ja taitokoulutuksen järjestämisestä vastaavat jaostot. Lippukuntien partio-ohjelman tukemisesta vastaa ohjelmaryhmä. Jos lippukunnalla on pieni tai suuri ohjelmaan liittyvä huoli tai epäselvyys, ottakaa yhteyttä! Olemme olemassa lippukuntia varten.

O H J E L M A RY H M Ä 2 0 1 3 Kansainvälisyysjaosto Sisujaosto haussa Kirsi Kautto 0400 801 648 Ohjelmaryhmän sihteerit kautto.kirsi@gmail.com Mika Korppinen ohjelmaohjaajat: Järvi-Suomen Partiolaiset ry Partioaatejaosto Sudenpennut Koulukatu 39 A 37 Taru Piiroinen Haussa 80100 JOENSUU 0400 749 491 050 363 6434 Seikkailijat taru.piiroinen@evl.fi mika.korppinen@partio.fi Sanna Viljakainen kv-jaosto Meripartiojaosto 050 551 1644 Johanna Halme vilsanna@hotmail.com Pia Salmela 040 774 7167 Järvi-Suomen Partiolaiset ry johanna.halme1982@ Tarpojat Kauppakatu 1 B gmail.com Kaisa Kauppinen 87100 KAJAANI 040 824 8765 050 363 6028 Kilpailujaosto kaesak@gmail.com pia.salmela@partio.fi Annakaisa Leussu ohjelmaryhmä sekä kilpailu-, p. 044 321 6052 Samoajat & Vaeltajat erä-, partioaate-, sisu- ja annakaisa.leussu@ Johannes Leppävuori meripartiojaostot gmail.com p. 040 700 7332 vihannes.leppavuori@ Eräjaosto gmail.com Lotta Kurkela 044 050 1020 lotta.kurkela@suomi24.fi Puheenjohtaja, ohjelmaministeri haussa

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINNANALAT

7


KJi-SinpPnpa:nnoalat

kevät

toim

2013

ALUETYÖ Aluetyön tarkoituksena on tukea lippukuntia. Piirissämme toimii alueohjaajia, joiden tehtävänä on järjestää lähialuetapaamisia, jossa lähialueen lippukuntien johtajat voivat tavata toisiaan, saada tukea pestiinsä ja rakentaa yhteistyötä naapurilippukuntien kesken. Alueohjaajan tehtävänä on myös pitää aktiivisesti yhteyttä lippukuntiin ja toimia näin linkkinä lippukunnan ja piirin välillä. Näin saadaan lippukuntien ääni kuulumaan ja piiri voi palvella ja tukea lippukuntia paremmin! Kuluvan toimintavuoden tavoitteena on saada lähialuetapaamiset toteutumaan suunnitelmallisesti koko piirin alueella ja kehittää lähialuetapaamisia lippukuntien toiveita ja tarpeita vastaaviksi. Lippukunta-jaoston tehtäviin kuuluu uusien lippukuntien/partiotoiminnan perustaminen sellaisille alueille missä partiotoimintaa ei ole vielä tarjolla. Jaosto tukee vaikeuksiin ajautunutta lippukuntaa silloin, kun partiotoiminta lippukunnassa uhkaa hiipua eikä alueohjaajan tarjoama tuki riitä. Lisäksi jaosto voi auttaa lippukuntaa jäsenrekrytoinnissa ja toiminnan markkinoimisessa ja työstää erilaisia työkaluja lippukuntien käyttöön (esim. markkinointimateriaalipaketit).

A L U E RY H M Ä 2 0 1 3 Puheenjohtaja Pirjo Riittinen 040 559 1677 pirjoriittinen@gmail.com Varapuheenjohtaja, lippukuntajaoston pj. Kirsi Könönen 0400 563 136 kipa78@gmail.com Jäsenet: Satu Huhtala p. 040 566 8543 satu.a.huhtala@gmail.com

8

Lasse Pikkarainen MOKU-vastaava p. 040 824 9783 Mika Korppinen lasse.pikkarainen@gmail.com p. 050 363 6434 mika.korppinen@partio.fi Jukka Väisänen p. 0400 299 402 Järjestösihteeri jukkav@saunassa.com aluetyö Katri Kaukonen p. 050 363 6043 MOKU-yhteyshenkilö: katri.kaukonen@partio.fi Outi Reuter p. 040 765 4100 Toiminnanjohtaja, outi@reuter.fi alueryhmä PipsaWilhelms p. 050 538 4034 pipsa.wilhelms@partio.fi

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINNANALAT


ViiJe-sStPin:ntä toim nnan alat

VIESTINTÄ

Piirin viestinnän tarkoituksena on välittää ajankohtaista tietoa kaikille piirin partiolaisille. Järvi-Suomen Partiolaisten tapahtumista tiedotetaan niin sisäisesti piirin omien viestintäkanavien kautta kuin ulkoisesti lähettämällä mediatiedotteita piirin ja lippukuntien toiminnasta. Ulkoisessa viestinnässä nostetaan aina esille partion avainviestit, jonka tarkoituksena on vahvistaa partion ulkoista kuvaa. PARTION AVAINVIESTIT Partio on kasvattava harrastus: Partiossa nuoret johtavat nuoria, ja partiolaiset vastaavat itse toimintansa suunnittelusta. Toiminta tukee nuoria kasvamaan aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Partio on monipuolista toimintaa: Partio on ystäviä ja yhteenkuuluvuutta, elämyksiä ja seikkailuja, luonnossa toimimista, tekemällä oppimista sekä yhdessä päättämistä. Partio on maailmanlaajuista vapaaehtoistoimintaa: Partio antaa nuorille kansainvälisiä kokemuksia ja edistää kulttuurien välistä ymmärrystä. Partiolaiset osallistuvat aktiivisesti paremman maailman rakentamiseen.

w w w. j a r v i s u o m i . p a r t i o. f i V I E S T I N T Ä RY H M Ä 2 0 1 3 Puheenjohtaja haussa Liplatus-jäsenlehti Aino Torvinen 040 722 5691 aino.torvinen@hotmail.com Jäsenet: Hannu Keränen 044 740 8123 hannu.keranen@meili.fi

Medialähettiläsjäsen: Kaisa Huttunen 050 359 6603 kazahutt@gmail.com

Viestintäsihteeri Tiitus Lahti 050 363 6408 tiitus.lahti@partio.fi

Verkkosivuvastaava Tekniset asiat Tuomas Turpeinen 0400 948 799 tupe@avvry.com

Järvi-Suomen Partiolaiset Viestintä Puijonkatu 24 B 70110 Kuopio

Kuvavastaava Niko Jukarainen Puh: 044 336 3008 niko.jukarainen@gmail.com

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINNANALAT

9


Kippo

kevät

2013

PA RT I O N I K Ä K AU D E T Partio-ohjelma on kehitetty tarjoamaan partiotoimintaa seitsemästä 22 ikävuoteen asti, siis koko koulu- ja nuoruusiän ajan. Lapsuuden ja nuoruuden elämänvaiheet jakaantuvat luontaisen kehityksen mukaisesti luontevasti viiteen kehitysvaiheeseen. Nämä kaikki viisi ikäkautta ovat yhtä arvokkaita, joten lippukunnan tulee siis tarjota partiolaiselle koko partiopolku. Koska lippukunnat ovat yksilöllisiä erilaisuudessaan, ikäkausijakoa tulee soveltaa lippukuntakohtaisesti. Ikäkausiajattelussa on kuitenkin olennaisia periaatteita, joita lippukuntien tulee noudattaa. Ikäkausien perusteena ovat ihmisen luontaisten kehitysvaiheiden tarpeet ja ominaispiirteet (näkyvät esim. ryhmäkoossa, johtamismuodoissa ja symboliikassa). Jokaisella on oikeus oman ikänsä ja kehitysvaiheensa mukaiseen kasvattavaan partiotoimintaan. Jokaisella tulee olla mahdollisuus kuulua omanikäistensä ryhmään. Kaikki ikäkaudet ovat yhtä arvokkaita, mitään ikäkautta ei tule ensisijaistaa toisen kustannuksella. Sudenpentu partiossa Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela. Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikoittaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa, kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa. Seikkailija partiossa Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen pienryhmään eli vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan vartioissa. Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueet suorittavat taitomerkkejä ja käyvät partiotaitokisoissa. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi! Ta r p o j a p a r t i o s s a Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

10


Tapahtum at Samoaja partiossa Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin, jotka kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja.Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Va e l t a j a p a r t i o s s a Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä.Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa.Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa. Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

AIKUINEN y l i 2 2 v.

VA E LTA J A 1 8 - 2 2 v.

S A M OA J A 1 5 - 1 7 v.

TA R P O J A 1 2 - 1 5 v.

SEIKKAILIJA 1 0 - 1 2 v.

SUDENPENTU 7 - 9 v.

VÄRIPALLOT KURSSIEN JA TAPAHTUMIEN KOHDALLA KERTOVAT, MILLE IKÄKAUSILLE SE ON SUUNNATTU ! 11


Kippo

kevät

2013

TO I M I H E N K I L Ö T Pipsa Wilhelms, toiminnanjohtaja Piirihallitus, talous, maksuliikenne, hallinto– ja henkilöstöasiat, edunvalvonta, yhteiskuntasuhteet, ansiomerkkiasiat, alueryhmä. Jyväskylän Partiotoimisto,Yliopistonkatu 26 A, 40100 Jyväskylä pipsa.wilhelms@partio.fi, puh. 050 538 4034 Katri Kaukonen, järjestösihteeri Aluetyö – Mikkelin seudun Partiolaiset, tilastot, jäsenmaksuseuranta, jäsenpostitukset, aluetyön materiaalit Mikkelin Partiotoimisto, Ristimäenkatu 26, 50100 Mikkeli katri.kaukonen@partio.fi, puh. 050 363 6043 Mika Korppinen, järjestösihteeri Venäjäryhmä, KV-toiminta, MOKU-toiminta, aluetyö – Joensuun Partiolaiset Joensuun Partiotoimisto, Koulukatu 39 A 37, 80100 Joensuu mika.korppinen@partio.fi, puh. 050 363 6434 Mikaela Koskivuori, järjestösihteeri Aluetyö – Kalakukkopartio, tarvikevälitys Kuopion Partiotoimisto, Puijonkatu 24 B, 2 krs., 70110 Kuopio mikaela.koskivuori@partio.fi, puh. 050-363 6191 Tiitus Lahti, viestintäsihteeri Viestintä;Viestintäryhmä, Liplatus, lpk-posti, verkkosivut, ICT-kehittäminen, vuosikertomus, joulukampanjan markkinointi Kuopion Partiotoimisto, Puijonkatu 24 B, 70110 Kuopio tiitus.lahti@partio.fi, puh. 050-363 6408 Pia Salmela, koulutussihteeri Koulutus ja ohjelma, koulutusryhmä, ohjelmaryhmä, johtajakoulutus, ikäkausikoulutus, taitokoulutus ja Ok-opintokeskusasiat, joulukampanja Kajaanin Partiotoimisto, Kauppakatu 1 B, 87100 Kajaani pia.salmela@partio.fi, puh 050-363 6028 Satu Salo-Jouppila, järjestösihteeri Aluetyö – Jyväskylän Partiolaiset, Jyväskylän Partiotoimisto,Yliopistonkatu 26 A, 40100 Jyväskylä satu.salo-jouppila@partio.fi, puh. 050-363 6024

12


I L M O I T TA U T U M I S - J A P E RU M I S O H J E E T 1. Lippukunta vastaa viime kädessä jäsentensä ilmoittautumisista ja huolehtii esimerkiksi osallistumisluvan saamisesta alaikäisten vanhemmilta. Osallistumisoikeus partiotapahtumiin on kaikilla vuoden 2013 partion jäsenmaksun maksaneilla. Sitovat ilmoittautumiset kevään 2013 tapahtumiin tulee tehdä 15.1.2013 mennessä ellei tapahtuman yhteydessä muuta mainita. Jokaisen tapahtuman esittelyn yhteydessä mainitaan VIP = viimeinen ilmoittautumispäivä. Lippukunta ilmoittaa osallistujat suoraan Polkuun lpk:n tunnuksella tai Kajaanin Partiotoimistoon ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumislomake löytyy tämän Kipon keskiaukeamalta ja on ladattavissa piirin nettisivuilta. 2. Osanottajamäärän perusteella päätetään tapahtuman johtajan ja piirin työntekijän kesken pidetäänkö tapahtuma vai perutaanko se. 3. Sähköinen kurssikirje – tarkista sähköpostiosoitteesi! Ennakko-ohjeet lähetetään pääsääntöisesti sähköpostilla noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Varmista ilmoittautumisen yhteydessä, että sähköpostiosoite on oikein jäsenrekisterissä. Osallistuja voi päivittää omat tietonsa myös itse jäsenkortista löytyvällä ilmoittautumiskoodilla osoitteessa www.partio.fi/polku kohdasta: Jäsentietojen päivitys. 4. Piiri laskuttaa osallistumismaksut kootusti lippukunnittain heti tapahtuman jälkeen. 5. Mikäli osanottoperuutus on tehty ennen varsinaisen ilmoittautumisajan umpeutumista, osallistumismaksua ei laskuteta. Jos peruutus tapahtuu ilmoittautumisajan umpeuduttua,pätevästä syystä, kuitenkin viimeistään 7 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista, peritään maksuna 10 euroa. Peruutus on tehtävä Kajaanin Partiotoimistoon sähköpostilla (pia.salmela@partio.fi) tai kirjallisesti osoitteeseen Kajaanin Partiotoimisto, Kauppakatu 1 B, 87100 Kajaani. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan, koko osallistumismaksu peritään. 6. Poisjäänti tapahtumasta ilman syytä ei oikeuta maksun palautukseen. Lääkärintodistuksella sairastapauksessa tai muulla voittamattomalla esteellä (esim. hautajaiset) on mahdollista saada osallistumismaksun palautus. Osallistujan tulee ilmoittaa perumisesta tapahtuman johtajalle ja piirin koulutussihteerille sekä toimittaa mahdollinen lääkärintodistus Kajaanin Partiotoimistoon. 7. Lippukunta voi lähettää poisjääneen osallistujan tilalle toisen henkilön sovittuaan asiasta tapahtumanjohtajan ja piirin työntekijän kanssa. 8. Jälki-ilmoittautuminen tapahtumiin, joissa on tilaa, on mahdollista lisämaksusta (osallistumismaksu + 10 euroa). Jälki-ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua. Kaikki ilmoittautumisajan päätyttyä tehdyt uudet ilmoittautumiset ovat jälki-ilmoittautumisia. Niistä peritään normaali osallistumismaksu sekä lisämaksu.

13


Kippo

12 2013

LIPPUKUNNAN PESTILÄHTÖINEN KO U L U T U S S U U N N I T T E L U

Oh

je

Piirin tarjoama pestiäsi  vastaava koulutus

lm Pa a tu tu rti ks o  tu i* * Ry tu hm k s i   ‐k än ou oh Ak lu ja el tu aj an a ko s**  ko Sa ul ul m ut ut m us u on s s *  Lu  k .   18 s. 2 ou ot 7 lu sin tu   k s s Pa ou . 1 rti lu 8 oj tu oh s s Lip t . pu ajan  18 ku  p er nn Pa us a r

kevät

P E S T I

L I P P U K U N N A S S A

14

Hallitus lpkj lpkja sihteeri taloudenhoitaja jäsenrekisterinhoitaja koulutusvastaava hallituksen jäsen Sudenpentu akela Seikkailija sampo Tarpoja tarpojaluotsi vartionjohtaja Samoaja samoajaluotsi vartiojohtaja Vaeltaja vaeltajaluotsi vaeltaja Aikuinen tuki aikuisena partioon partiojohtaja (+22v.) Sisujohtaja Projektitehtävät PT‐kisojen staabi *aluejärjestöt / lippukunnat järjestävät **tilauskurssi ‐ ota yhteyttä koulutussihteeriin p. 050 3636 028 pia.salmela@partio.fi


rti o

ko

an jo

sk ou ht lu ul Ko tu a m ut s s ul i ta sk ut . 1 j o a 6 ul ko P o ust u u ul tu lk s u v u s  a tu s s s. 1 Vi ‐kou sta a es 9 . 2 tin lutu vak 6 ou s tä Er ko **  lu ät tu u lu ai s* to tu * je s* Er n  *   p ät er ai us to ku je Ra n rs st   j si  at ip s.  k ää 25 lli oku Jä kk rje rs s ö st i s ku el . 2 rs yt 5 s oi i * m *  s.  ik un 20 ta ku rs si* *  s.   20

K o u l u t u s t a j u u r i S i n u n p e s t i ä s i va r t e n - o l e h y v ä !

Koulutuk set

Lippukunnan pestilähtöinen koulutussuunnittelu © J-SP Sivunumero viittaa Kippo kevät 13 lehteen! Tarpeellinen pestissä

Pestiä tukeva

*aluejärjestöt / lippukunnat järjestävät **tilauskurssi - ota yhteyttä koulutussihteeriin

15


Kippo

kevät

12 2013

PA RT I O J O H TA J A N P E RU S K U R S S I 4 0 h / 1 , 5

op+johtamisharjoitus

Sinustako innokas ja vastuuntunteva johtaja partioon? Lähde hakemaan kurssilta kaikki tarvittavat perustiedot ja -taidot mitä partiojohtaja tarvitsee! PJ-PK I/13 seminaariosa 1.-3.2.13 Haminalahti metsäosa 15.-17.3.13 Haminalahti Hinta: 82 € Kurssinjohtaja: Seppo ”Pojo” Jonninen p. 044 286 3801 seppo.jonninen@ kajaani.net VIP 15.1.2013 PJ-PK II/13 seminaari- ja metsäosa 29.7.-3.8.13 Siiranjärven eräleirikeskus, Taivalkoski Hinta: 82 € Kurssinjohtaja: Timo ”Hissu” Tuovinen p. 041 502 7864 timo.tuovinen@pohjanmaa. partio.fi VIP 15.3.2013

Partiojohtajan peruskurssi on tarkoitettu aikuisille ja pesteissä toimiville vaeltajille. Koulutuksen ikäraja on 17½ vuotta. Esitietovaatimuksena kurssille on Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot ja vähintään vuoden partiokokemus. Partiojohtajan peruskurssi koostuu kahdesta koulutuskokonaisuudesta 1) Johtajana lippukunnassa -koulutuksesta = seminaariosa. 2) Ikäkausijohtajan pohjakoulutuksesta = metsäosa. Kurssi I/13 koostuu kahdesta kurssiviikonlopusta. Kurssiosien välissä tehdään sopivan haastava johtamistehtävä, jota ohjaa oman lippukunnan nimeämä partiojohtaja. Lisäksi partiojohtajan valtakirjan ja kurssitunnusten saamisen edellytyksenä on EA1-kurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot sekä vähintään 18 vuoden ikä. Kurssiin kuuluu lisäksi ennakko- ja välitehtäviä. Kurssilla II/13 käydään molemmat koulutuskokonaisuudet läpi yhdellä kertaa ja johtamisharjoitus suoritetaan kurssin jälkeen. Kurssi järjestetään yhteistyössä Pohjanmaan Partiolaisten kanssa. Kurssin aikana yövytään ainakin yksi yö maasto-olosuhteissa. Tarkemmat tiedot tarvittavista varusteista saat kurssinjohtajaltasi kurssikirjeen mukana noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista. Kurssimaksuun ei sisälly Partiojohtajan käsikirja (19 €). Kouluttajat suosittelevat tämän käsikirjan hankkimista kaikille partiojohtajakoulutukseen osallistuville. Mikäli kirjahyllystäsi ei vielä löydy tätä perusteosta, voit ostaa sen itsellesi kurssin yhteydessä. Kirjatilaus tehdään ilmoittautumisen yhteydessä ja kirja laskutetaan lippukunnalta kurssimaksun yhteydessä.

VIP 15.1.2013 (VIP = viimeinen ilmoittautumispäivä)

16


PA RT I O J O H TA J A N J AT KO KO U L U T U S E L I KO L M I A P I L A - G I LW E L L – KO U L U T U S Olet jo ohittanut vaeltajaiän (aloitusvuonna vähintään 22 vuotta) ja olet suorittanut partiojohtajaperuskoulutuksen. Sinulla on pesti lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Omaat ainakin perustaidot retkeilystä ja leirielämästä. Kurssi maksaa yhteensä 350€. Hintaan sisältyy majoitus, ruoka, ohjelma, jaettava materiaali ja kurssitunnukset. Avustusta kurssimaksuun voi hakea omasta lippukunnasta tai taustayhteisöstä, partiopiiristä tai keskusjärjestöstä. Ilmoittautuminen tapahtuu Polkuun jäsenkortista löytyvän ilmoittautumistunnuksen avulla 31.1.13 mennessä. Ilmoittautumislinkki löytyy osoitteesta: www.partio.fi/kogi Ilmoittautumisen tekemiseen on hyvä varata aikaa noin 15 minuuttia. Kun olet täyttänyt ilmoittautumislomakkeen, kirjoita lisäksi lyhyt kuvaus itsestäsi (esimerkiksi opinnoista, ammatista, perheestä), partiopolustasi ja omista odotuksistasi sekä tavoitteista tälle koulutukselle. Lähetä kuvaus 31.1.2013 mennessä koulutus(a)partio.fi tai Suomen Partiolaiset, Töölönkatu 55, 00250 Helsinki). Kuoreen merkintä ”Ko-Gi-ilmoittauttumisen liite” Lisätietoja: www.partio.fi/kogi ja koulutusministeri Karppa Huttunen khu@iki.fi (p. 050 4062306) ja koulutussihteeri Pia Salmela pia.salmela@partio.fi (p. 050 3636 028). VIP 31.1.2013

Koulutuk set

Ko-Gi-koulutukset 2013 110 johdanto 5.-7.4.2013, leiri 16.-21.7.2013 Evo johtaja Eetu Kujala 111 leiri 6.-14.7.2013 Evo johtaja Mari Voutilainen 112 johdanto 5.-7.4.2013, vaellus 11.-17.8.2013 johtaja Pirjo Lundén Seminaariosa on kaikilla 1.-3.11.2013

Valtakunnallinen Ko-Gi-tapaaminen 2013 Valtakunnallinen Ko-Gi-tapaaminen järjestetään Satahanka XII-leirillä Kustavissa Lootholman leirintäalueella. Tule mukaan tapaamaan lippukuntamme jäseniä, kuulemaan ajankohtaisia asioita ja nauttimaan yhdessäolosta. Tervetuloa koko lintukansa Kustaviin!

17


Kippo

kevät

12 2013

AKELAN JA SAMMON KO U L U T U S 1 7 H / 0 , 6 o p Kun johdat sudenpentulaumaa (akela) tai seikkailijajoukkuetta (sampo) tarvitset tämän koulutuksen toimiaksesi pestissä.

I/13 22.-24.3.13 Jyväskylä Hinta: 49 € Yhteyshenkilö: Tiia Hintsa p. 0400 485 463 tiia.hintsa@ gmail.com

Koulutus on suunnattu aikuisille tai vaeltajaikäisille jotka ovat äskettäin aloittaneet akelan tai sammon pestissä, tai suunnittelevat pestin vastaanottamista. Lippukunnan koulutustarve huomioiden, voivat koulutukseen osallistua ne samoajaikäiset ryhmänjohtajat, jotka ovat suorittaneet aiemmin ryhmänohjaajakoulutuksen (ROK). Tällöin on syytä huomioida, että samoajaikäisille on saatavilla pestissään aikuisen tuki. Koulutus kestää yhden kurssiviikonlopun, jonka aikana yövytään maastoolosuhteissa. Muista mainita ilmoittautumisen yhteydessä oletko akela vai sampo. Osallistumismaksuun ei sisälly akelan tai sammon opasta (á 8€). Kouluttajat suosittelevat oppaan hankkimista ryhmänjohtajan arkea helpottamaan. Tilaus tehdään ilmoittautumisen yhteydessä ja laskutetaan lippukunnalta osallistumismaksun yhteydessä. Ennakkoon tilatut oppaat toimitaan suoraan kurssipaikalle. VIP 31.1.2013

L U OT S I E X T R A 4h/0,2op

Kun toimit lippukuntasi luotsina tarpojille, samoajille tai vaeltajille, tarvitset tämän koulutuksen toimiaksesi pestissä. I 13 3.2.13 Kuopio Hinta: 15 € Yhteyshenkilö: Tiia Hintsa p. 0400 485 463 tiia.hintsa@ gmail.com

Koulutus on suunnattu aikuisille tai vaeltajaikäisille jotka ovat äskettäin aloittaneet luotsin pestissä, tai suunnittelevat pestin vastaanottamista. Koulutuksen esitietovaatimuksena on akelan tai sammon koulutus tai Pj-Pk kurssin hyväksytty suoritus. Koulutuksen kesto on noin 4h. Muista mainita ilmoittautumisen yhteydessä, minkä ikäkauden (tarpoja, samoaja, vaeltaja) luotsina toimit. Osallistumismaksuun ei sisälly luotsin opasta (á 8€). Kouluttajat suosittelevat oppaan hankkimista ryhmänjohtajan arkea helpottamaan. Tilaus tehdään ilmoittautumisen yhteydessä ja laskutetaan lippukunnalta osallistumismaksun yhteydessä. Ennakkoon tilatut oppaat toimitaan suoraan kurssipaikalle. VIP 15.1.2013

18


Koulutuk set

L I P P U K U N N A N J O H TA M I S KO U L U T U S L P K J K 1 7 h / 0 , 6 o p Oletko uusi lippukunnan johtaja? Oletko aloittanut lippukunnan hallituksessa? Haluatko tietää enemmän lippukunnan taloudesta, yhdistyshallinnosta ja aikuisten johtamisesta ja ohjaamisesta? Lippukunnan johtamiskoulutus on tarkoitettu lippukunnanjohtajan lisäksi myös lippukunnan hallituksen jäsenille tai muussa johtajatehtävissä oleville. Koulutuksen tavoitteena on opastaa osallistuja yhdistyksen hallintoon ja taloudenhoitoon sekä antaa perustietoa aikuisten johtamisesta ja ohjaamisesta. Koulutukseen kuuluu käytännön harjoitteita tilanteista, joihin lippukunnanjohtaja ja/tai hallituksen jäsen voi joutua. VIP 31.1.2013

I/13 16.-17.3.13 Jyväskylän seutu Hinta: 40 € Kurssinjohtaja: Tuomo ”Topi” Huhtala p. 0400 913 741 tuomo.te.huhtala@ gmail.com

KO U L U T TA J A P Ä I V Ä T Piirin koulutustoimintaa selkeytetään ja yhtenäistetään tarkoituksena saada kaikki koulutustoiminta ja kouluttajat saman tuen ja palveluiden piiriin. Kouluttajapäivät on kaikkien piirin nykyisten ja tulevien kouluttajien viihteellinen tapahtuma. Sinä kouluttaja tai sellaiseksi aikova tule mukaan viihtymään ja tutustumaan vetovoimaiseen porukkaan tuomalla siihen oma osuutesi ja persoonasi, saaden samalla tuoreimmat päivitykset partiokoulutuksista! Kouluttajapäivät järjestetään Superkokousviikonlopun päätteeksi Kuopion steinerkoululla, tilaisuuteen voi tulla myös ilman osallistumista Supervkl! VIP 8.1.13 sähköpostitse khu@iki.fi

S

rv e p u

kl

ko jat

t!

19.-20.1.13 Kuopio kurssinjohtaja: Kari Karppa Huttunen p. 050 406 2306 khu@iki.fi maksuton

19


Kippo

kevät

12 2013

PA RT I OTA I TO K I L PA I L U J E N J Ä R J E S T E LY TO I M I K U N TA K U R S S I JTMK-KURSSI 16h

Järjestelytoimikuntakurssilla osallistuja saa hyvän tietämyksen partiotaitokilpailujen järjestämisestä. Kurssilla käydään läpi partiotaitokilpailujen perusasiat, kisojen organisaatio, järjestelyaikataulu, tehtävien suunnittelua ja toteutusta arvosteluineen, rastien toimintaa, rata, huolto, talous, tulospalvelu TILAUSKURSSI ja viestintä.Tavoitteena on, että kurssin käynyt pystyy toimimaan partiotaitoYhteyshenkilö kisojen järjestelytoimikunnassa. Jos lippukunnallanne on lähitulevaisuudessa Annakaisa Leussu kisajärjestelyvuoro tai kisojen tekeminen kiinnostaa muutenkin, tälle kursp. 044 3216052 sille kannattaa lähteä! annakaisa.leussu@ gmail.com Kurssi on tarkoitettu pääasiassa 17 vuotta täyttäneille partiotaitokilpailuista kiinnostuneille partiolaisille. Järjestelytoimikuntakurssi tulee olla käytynä ainakin piirin kilpailujen johtajalla, järjestelysihteerillä ja tehtävämestareilla/ sarjajohtajilla. Myös muille järjestelytoimikunnan jäsenille ja kisoja tekemässä oleville kurssista on paljon hyötyä. Kurssin käytyään saa III-luokan maastotuomarikortin. Kurssia tarvitsevat lippukunnat voivat tilata kurssin kisajaostolta.

PA RT I OTA I TO K I L PA I L U J E N RASTIPÄÄLLIKKÖKURSSI RP-KURSSI 10h

Rastipäällikkökurssilla käydään läpi monipuolisesti partiotaitokilpailun rastipäällikön toimenkuva ja tehtävät. Tavoitteena on oppia perusasiat partiotaitokilpailuista, tehtävien suunnittelusta, arvostelusta ja toteutuksesta. Lisäksi käsitellään rastin toimintaa sekä mahdollisia ongelmatilanteita ja rastihenkiTILAUSKURSSI löiden koulutusta. Yhteyshenkilö Annakaisa Leussu Rastipäällikkökurssi on tarkoitettu pääasiassa 15 vuotta täyttäneille partiop. 044 3216052 taitokisoissa rastipäälliköinä toimiville. Kurssi kannattaa käydä etenkin, jos ei annakaisa.leussu@ ole aikaisemmin toiminut rastipäällikkönä, koska tältä kurssilta saa vankkaa gmail.com tietoa ja monia käytännön vinkkejä rastipäällikön tehtävään! Kurssia tarvitsevat lippukunnat voivat tilata kurssin kisajaostolta

20


JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ILMOITTAUTUMISLOMAKE

1/4

ILMOITTAUTUMISOHJEET

Jos lippukunnallasi ei ole polkutunnuksia tai jostain muusta syystä lippukuntasi on estynyt tekemään ilmoittautumisia Polun kautta, niin käytä ilmoittautumiseen tätä lomaketta. Voit tulostaa lomakkeen piirin nettisivuilta: www.jarvisuomi.partio.fi => materiaalit Palauta täytetty lomake osoitteeseen Järvi-Suomen Partiolaiset, Kajaanin Partiotoimisto, Kauppakatu 1 B, 87100 Kajaani. Huolehdithan, että ilmoittautumisesta löytyvät asianmukaiset allekirjoitukset. Lisätietoja johtajakoulutuksista ja ohjelmatapahtumista sekä partiotapahtumiin ilmoittautumisesta saat koulutussihteeri Pia Salmelalta, p. 050 363 6028 ja pia.salmela@partio.fi Mikäli lpk ilmoittaa osallistujan tapahtumaan Polun kautta, niin ilmoittautumislomaketta ei tarvitse lähettää Partiotoimistolle, vaan lpk huolehtii lomakkeen arkistoinnista itse.

Tällä lomakkeelle voit ilmoittautua: JOHTAJAKOULUTUKSEEN:

partiojohtajan peruskoulutus Akelan, Sammon, Luotsin koulutus partiokouluttajakoulutus lippukunnanjohtamiskoulutus Kevään koulutusten ilmoittautumisaika päättyy 15.1. ja syksyn koulutusten 31.8. ellei koulutuksen yhteydessä muuta mainita. Tarkista VIP = viimeinen ilmoittautumispäivä! Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista mikäli kursseilla on tilaa. Jälki-ilmoittautumisista peritään lisäksi10 € jälki-ilmoittautumismaksu.

OHJELMAN KURSSEILLE JA TAPAHTUMIIN:

erätaitojen peruskurssi erätaitojen jatkokurssi partiotaitokilpailujen järjestelytoimikuntakurssi Tarpojatapahtuma* * Ei-partiolaiset ilmoittautuvat näihin palauttamalla ilmolopartiotaitokilpailujen rastipäällikkökurssi Votomaraton* makkeen Kajaanin Partiotoimistoon 28.10. mennessä!

Ohjelman kurssien ilmoittautumisaika päättyy yleensä kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua ellei muuta mainita.

VIESTINNÄN KURSSEILLE:

Lippukunnan viestintä Polku-koulutus

ALUEJÄRJESTÖJEN (JoPa, JyPa, Kalakukko ja MiSPa) KURSSEILLE: ryhmänohjaajakoulutus (ROK)

JoPa/Joensuu, järjestösihteeri Mika Korppinen p. 050 363 6434 ja mika.korppinen@partio.fi JyPa/Jyväskylä, järjestösihteeri Satu Salo-Jouppila p. 050 363 6024 ja satu.salo-jouppila@partio.fi Kalakukko/Kuopio, järjestösihteeri Mikaela Koskivuori p. 050 363 6191 ja mikaela.koskivuori@partio.fi MiSPa/Mikkeli, järjestösihteeri Katri Kaukonen p. 050 363 6043 ja katri.kaukonen@partio.fi ROK-kurssien ilmoittautumisaika päättyy yleensä kaksi viikkoa ennen kurssin 1. osan alkua ellei muuta mainita.


2/4

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ILMOITTAUTUMISLOMAKE TAPAHTUMAN TIEDOT Tapahtuman nimi ja ajankohta HENKILÖTIEDOT Nimi Lippukunta Syntymäaika

Jäsennumero

Osoite Puhelinnumero (pakollinen)

Sähköposti

(pakollinen)

Lähiomaisen nimi ja puhelinnumero tapahtuman aikana (pakollinen alle 18-vuotiaiden osalta) TERVEYSTIEDOT, JOTKA OVAT KURSSIA VARTEN TARPEEN Ei erityisruokavalioita Erityisruokavaliot

vähälaktoosinen

kokonaan maidoton

laktoositon

gluteeniton

(Hyla käy)

kasvisruoka (lakto-ovo)

Ruoka-aineallergia (rastin lisäksi ympyröi raaka / kypsennetty, jos on vain osittain allergisoiva!)

raaka / kypsennetty tomaatti

porkkana

raaka / kypsennetty

raaka / kypsennetty omena

herne

raaka / kypsennetty

raaka / kypsennetty paprika

kananmuna raaka / kypsennetty

soija

kala

pähkinä

Muu ruoka-aineallergia, mikä? Huomioitavat sairaudet, säännöllinen lääkitys, lääkeaineherkkyydet, muut terveyttä koskevat asiat


JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ILMOITTAUTUMISLOMAKE

3/4

Huomioitavat oppimisvaikeudet, erityisen tuen tarve ÄIDINKIELI Äidinkieli (jos muu kuin suomi) ruotsi venäjä ranska

englanti

saksa

muu, mikä

VALOKUVAAMINEN Minua saa kuvata tapahtuman aikana ja kuviani saa käyttää partiotoimintaa esittelevissä ja markkinoivissa julkaisuissa, verkkosivuilla ja esittelytilaisuuksissa. kyllä ei Mikäli en halua, että minua mahdollisesti kuvataan tapahtuman aikana, ilmoitan asiasta myös tapahtumanjohtajalle.

ALLEKIRJOITUKSET ILMOITTAUTUMINEN ON SITOVA. KATSO TARKAT ILMOITTAUTUMIS- JA PERUMISOHJEET KIPOSTA TAI PIIRIN NETTISIVUILTA. OSALLISTUMISOIKEUS PIIRIN JA ALUEJÄRJESTÖJEN KOULUTUKSIIN JA KURSSEILLE ON KAIKILLA JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN JÄSENILLÄ, JOTKA OVAT MAKSANEET VUODEN 2013 PARTION JÄSENMAKSUN. PARTIOVAKUUTUS ON VOIMASSA JÄSENMAKSUN MAKSANEILLA PARTIOLAISILLA. Osallistujan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus (jos kurssilainen on alaikäinen) Nimenselvennys Lippukunnanjohtajan allekirjoitus Nimenselvennys TÄMÄ ILMOITTAUTUMISLOMAKE ON LUOTTAMUKSELLINEN ! SITÄ KÄSITTELEE VAIN LIPPUKUNNAN JÄSENREKISTERINHOITAJA, PIIRIN KURSSINVETÄJÄ TAI TYÖNTEKIJÄ. Partiopiiri ei saa henkilötietolain mukaan tallentaa terveydentilaan tai muuhun vastaavaan liittyviä tietoja. Siksi kysymme ne aina ilmoittautumisten yhteydessä uudelleen. Huom. ota tapahtumaan mukaan omat henkilökohtaiset lääkkeet sekä mahdollisesti tarvitsemasi kipu- ja kuumelääkkeet, tapahtumanjohtajat eivät saa jakaa osallistujille lääkkeitä!


JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ILMOITTAUTUMISLOMAKE PARTIOTAUSTA Partiolupaus annettu vuonna

4/4

Toiminut aktiivisesti partiossa

vuotta

Partiokurssit, jotka olen käynyt aiemmin, myös (arvioitu) suoritusvuosi

Ryhmänohjaajakoulutus

Sampo-Akela-Valtermanni

Akelan/Sammon/Luotsin k.

Partiojohtajan peruskoulutus

Ikäkausivastaavan koulutus

Erätaitojen peruskurssi

Lippukunnan johtamiskoul.

Erätaitojen jatkokurssi

Partiokouluttajakoulutus

Ko-Gi

Ensiapukurssi suoritettu

Kortti voimassa

saakka

Toiminut johtajatehtävissä (tehtävä ja aika vuosina) Nykyinen/nykyiset partiotehtävät TÄYTÄ NÄMÄ KOHDAT VAIN AKELAN, SAMMON, LUOTSIN JA PARTIOJOHTAJAN KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUESSASI ! Minkä ikäkauden ohjelman suoritat? Huom. voit valita vain yhden ikäkauden. Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Tilaan samalla valitun ikäkauden ohjelmaoppaan a’ 8 €, joka toimitetaan kurssipaikalle ja laskutetaan lippukunnalta. Tilaan oppaita _____ kpl Partiojohtajan peruskoulutukseen osallistuja! Osallistutko: metsä- ja seminaariosalle (molemmat kurssiviikonloput) vain metsäosalle vain seminaariosalle Tilaan samalla Partiojohtajan käsikirjan a’ 19 €, joka toimitetaan kurssipaikalle ja laskutetaan lippukunnalta. Tilaan käsikirjoja _____ kpl TÄYTÄ NÄMÄ KOHDAT VAIN ERÄTAITOKURSSILLE TAI RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUKSEEN (ROK) ILMOITTAUTUESSASI ! Tilaan samalla Reppu-kirjan (Opas seikkailijoille ja tarpojille) a’ 16 €, joka toimitetaan kurssipaikalle ja laskutetaan lippukunnalta. Tilaan käsikirjoja _____ kpl Muu kuin partio-osaaminen, jonka haluan hyväksi luettavan kurssin suorituksessa.

Muuta osaamista voi olla esimerkiksi koulutuskokemus, lasten ja nuorten ohjaamiskokemus, yhdistyksen tai yrityksen hallinto-osaaminen, taloushallinto-osaaminen tai muu koulutuksen sisältöön kuuluva osaaminen.


E R Ä TA I TO J E N J AT KO K U R S S I

Koulutuk set

Erätaitojatkokurssille voivat osallistua 16 vuotta täyttäneet, joilla on erätaitoperuskurssi käytynä tai vastaavat taidot hanskassa. Kurssilla perehdytään retkeilyyn talven vaativissa olosuhteissa kokeneiden ohjaajien johdolla. Kurssi järjestetään yhteistyössä Uudenmaan Partiopiirin kanssa. Tarkemmat tiedot tarvittavista varusteista saat kurssikirjeen mukana noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista. Huom. tarvitset mukaan ainakin talvimakuupussin, lämpimät jalkineet ja sukset & monot. VIP 10.1.2013 Huom varhainen pvämäärä!

Kurssi I/13 25.-27.1.2013 Mäntyharju Hinta: 40 e Kurssinjohtaja: Veli-Matti ”Vellu” Halme p. 040 527 5728 vellu_halme@ hotmail.com

E R Ä TA I TO J E N P E RU S K U R S S I

”For ladies only”

Oletko haaveillut, että oppisit erätaitoja iloisessa naisporukassa, valmistaen erinomaista ruokaa hitaasti hauduttaen ja nauttien siitä kaikessa rauhassa kannon nokassa? Nyt se on mahdollista! Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin erätaitoihin majoitteista retkeilijän vaatetukseen ja suunnistuksesta ruoanlaittoon. Tutuiksi tulevat niin erätoveri ja loue kuin ylelliset makuelämyksetkin retkimuonan muodossa. Kurssilla saat perustietoja ja -taitoja retkeilystä ilman suorituspaineita. Tavoitteena on innostaa ja antaa varmuutta retkitoimintaan osallistumiselle huomioiden retkeilyn turvallisuus ja viihtyvyys elämyksiä tarjoten. Erätaitoja opetellaan vaiheittain ja yksilölliset valmiudet huomioiden innostuneessa naisporukassa.

Kurssi II/13 20.-21.4.2013 Kuopion seutu Hinta: 37 € Kurssinjohtaja: Laura Saar p. 040 741 9570 laura.saar@ suomi24.fi

Tämä erätaitojen peruskurssi on suunnattu lippukunnissa toimiville yli 18-vuotiaille naisille. Kurssille voit tulla täysin ilman aiempaa retkeilykokemusta, ilman ainuttakaan teltassa nukuttua yötä takanasi! Kurssi järjestetään luonnossa retkiolosuhteissa huomioiden kurssin vuodenaika. Yöpyminen tapahtuu erilaisissa retkimajoitteissa. Tarkemmat tiedot tarvittavista varusteista saat kurssinjohtajalta kurssikirjeen mukana noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista. VIP 28.2.2013

25


Kippo

kevät

12 2013

PA RT I O KO U L U T TA J A KO U L U T U S PKK 15 h / 0,6 op

Kurssi I/13 17.-19.5.2013 Kuopio / Haminalahti Hinta: 49 € Kurssinjohtaja: Mari Kalaja p. 040 549 2483 kalaja.mari5@ gmail.com

Partiokouluttajakoulutus on suunnattu sinulle, joka haluat kehittää kouluttajan taitojasi sekä haluat kouluttajaksi piirin, aluejärjestöjen ja lippukuntien partiokursseille. Koulutuksessa tarjotaan perustiedot partiomaisen koulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kurssi I / 13 (17.-19.5.2013) on juuri sinulle taitokursseilla kouluttaja! Kurssilla käsitellään ohjelman soveltamista, koulutusrupeamien suunnittelemista, toteutusta ja arviointia sekä koulutuskokonaisuuden johtamista. Kurssilla tutkaillaan myös partion syvintä olemusta. Esitietovaatimuksena koulutukseen osallistumiselle on suoritettu partiojohtajan peruskoulutus. VIP 15.3.2013

Kuva: Aleksi Luumi

26


RY H M Ä N O H J A A J A KO U L U T U S ROK- ryhmänohjauskoulutus on tarkoitettu ikäkauttaan aloittaville samoajille, ikäsuositus koulutukseen osallistumista varten on 15-17 vuotta. Koulutus on osa samoajien ikäkausiohjelmaa ja suositellaan suoritettavan heti ikäkauteen siirryttäessä. Kurssi koostuu kahdesta viikonlopusta. Viikonloppujen ohjelma antaa valmiuksia toimia vartionjohtajana tarpojaikäisille ja tukee samoajaikäkauden ohjelmaan osallistumista. Kurssin suorittamisesta annetaan kurssitodistus. 1. viikonloppu koostuu samoajaohjelman ryhmänohjaajakoulutukselle määrittämistä sisällöistä. 2. viikonloppu koostuu käytännön ryhmänjohtamisharjoituksista, turvallisten retkeilytaitojen opiskelusta ja oppimisesta luonnossa. Koulutuksen toinen osa on niin sanottu retkiosa. Koulutuksen järjestelyistä vastaa Järvi-Suomen Partiolaisten alueella toimivat aluejärjestöt ja lippukunnat. Koulutuksen hinnan määrittää kukin aluejärjestö itse.

Koulutuk set

ROK I/13 Joensuun seutu 22.-24.2. ja 15.-17.3. Järjestäjä: Joensuun Partiolaiset ry Yhteystiedot: Joensuun Partiotoimisto Mika Korppinen p. 050 363 6434 mika.korppinen@ partio.fi

ROK II/13 Jyväskylän seutu Ilmoittautumiset Polkuun kaksi (2) viikkoa ennen kurssin ensimmäisen osan 22.-24.3. ja 5.-7.4. Järjestäjä: Jyväskylän alkamista. Partiolaiset ry Yhteystiedot: Hinta: 50 € (30 € vain toinen kurssiviikonloppu) Jyväskylän Partiotoimisto VIP ROK I/13 Joensuu 7.2.13 Satu Salo-Jouppila VIP ROK II/13 Jyväskylä 7.3.13 p. 050 363 6024 VIP ROK III/13 Kuopio 21.3.13 satu.salo-jouppila@ partio.fi

RO K K I k u r s si kutsuu!

ROK III/13 Kuopion seutu 12.-14.4. Haminalahti ja 26.-28.4. Kaatra Järjestäjä: Kalakukkopartio ry Yhteystiedot: Kuopion Partiotoimisto Mikaela Koskivuori p. 050 363 6191 mikaela.koskivuori @partio.fi

27


Kippo

kevät

2013

TA LV I K I S A K U T S U M Y L L Ä K K Ä

Liperin Kokkoveikot ry ja Polvijärven Päreenpolttajat ry toivottavat kaikki Järvi Suomen Partiolaiset ry:n lippukunnat kisailemaan piirin partiotaitojen talvimestaruudesta Pohjois-Karjalaan Ylämyllyn Paloaukealle Tuntemattoman Sotilaan maastoon 23.–24.2.2013. Säännöt ja osanotto-oikeus Kilpailussa noudatetaan 1.8.2009 voimaan tulleita SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjä sekä 1.2.2010 voimaan tulleita JärviSuomen Partiolaisten kilpailutoiminnan sääntöjä. Lippukunnat saavat lähettää kilpailuun haluamansa määrän kisavartioita, joiden kaikki jäsenet ovat maksaneet vuoden 2013 SP:n jäsenmaksun. Osanottajien ikä lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin. Oranssi ja vihreä sarja Tyttövartiot kilpailevat oranssissa ja poika- tai sekavartiot vihreässä sarjassa. Vartiossa on viisi 12-15-vuotiasta jäsentä, joiden yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 70 vuotta. Reitin pituus on n. 8 km. Kilpailu on päiväkilpailu. Sininen ja punainen sarja Tyttövartiot kilpailevat sinisessä ja poika- tai sekavartiot punaisessa sarjassa. Vartiossa on neljä 14–18-vuotiasta jäsentä, joiden yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 68 vuotta. Reitin pituus on n. 17 km. Kilpailu kestää yön yli ja yörastilla on mahdollisuus nukkua kamiinateltassa. Ruskea ja harmaa sarja Tyttövartiot kilpailevat ruskeassa ja poika- tai sekavartiot harmaassa sarjassa. Vartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä. Reitin pituus on n. 20 km. Kilpailu kestää yön yli. Ruskeassa ja harmaassa sarjassa ratkotaan myös 18-22-vuotiaiden vaeltajamestaruudet. Valkea sarja Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 15-vuotiasta jäsentä, jotka voivat olla eri lippukunnista. Reitin pituus on n. 8 km. Kilpailu on päiväkilpailu. Sääntöjen vastaiset vartiot ovat tervetulleita kisaan mukaan sarjoihin oranssi, vihreä, sininen, punainen.Vartiot kilpailevat kilpailun ulkopuolella. Vartiot voivat olla vajaalukuisia ja niihin voi kuulua sarjojen ikävaatimusta vanhempia jäseniä. Ilmoittautuminen Lippukunta ilmoittaa kisavartion 7.2.2013 mennessä vartionjohtajan tiedoilla Polkuun https://spfs.clubonweb.com/book/MYLLAKKA_2013 Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 14.2.2013 saakka kaksinkertaisella osanottomaksulla. Ilmoittautuessa on mainittava

vartion nimi, lippukunta, sarja ja vartionjohtajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi on ilmoitettava yöpymistarve (pe-la, la-su), aamu- ja iltapalatarpeet sekä erityisruokavaliot. Osallistumismaksu Osallistumismaksu on oranssissa, vihreässä ja valkoisessa sarjassa 50 €/vartio, muissa 65 €/vartio, jälki-ilmoittautuneilta maksu on kaksinkertainen. Kilpailusta poisjäävän vartion osallistumismaksua ei palauteta, mutta lippukunta voi nimetä sen tilalle toisen vartion. Osallistumismaksut ja etukäteen tilatut ateriat laskutetaan lippukunnalta ilmoittautumisajan päätyttyä. Osallistumismaksu sisältää kilpailumateriaalin sekä kisan jälkeen lämpimän aterian ja peseytymismahdollisuuden. Kisakeskuksen lattiamajoituksessa voi yöpyä kisaa edeltävän yön 22.-23.2. ja päiväsarjalaisilla on mahdollisuus yöpyä siellä myös 23.-24.2. välinen yö. Ennakkoon tilatut aamu- ja iltapalat maksavat à 3 e, paikan päällä ostettuna hinta on kaksinkertainen. Huoltajille on myynnissä huoltajapaketti hintaan 20 €/vrk ja 25 €/2 vrk. Pakettiin sisältyy lattiamajoitus, ruokailut sekä tutustuminen kilpailuun. . Tehtäväluettelo julkaistaan myöhemmin piirin sivuilla www.jarvisuomi.partio.fi. Vuoden 2012 mestarit Oranssi: Intuitiolla, Puijon Pakertajat ry Vihreä: Epoxi, Ekin Partio ry Sininen: BAZZA, Kallan Tytöt ry Punainen: Urponautit, Kaiskun Kävijät ry Ruskea: Plökky, Kajaanin Korvenpojat ry Harmaa: JoPe, Reippaat Pojat ry Lisätiedot: kilpailun johtaja Jaakko Ervast, 050 3272544, jaakko.ervast@ pkssk.fi järjestelysihteeri Elina Kinnunen, elina.kinnunen@pp2.inet.fi Apua ilmoittautumiseen: Apua Polku ilmoittautumisiin: Kajaanin Partiotoimisto Pia Salmela p. 050 363 6028 pia.salmela@partio.fi

1

28


Tapahtum at

SISULEIRI Maailman ympäri 42:ssa tunnissa! Järvi-Suomen Partiolaisten sisuleiri järjestetään tänä vuonna 15.-17.3.2013 Partiokolkassa Toivakassa. Leiri on suunnattu kaikille piirin alueen sisupartiolaisille. Leirin teemana on maailmanympärimatka ja tutustumme leirin aikana eri maiden kulttuureihin. Erillinen leirikutsu lähetetään alkuvuodesta 2013 sähköisesti kaikkiin lippukuntiin. VIP 28.2.2013

Partiokolkka, Toivakka 15.-17.3.2013 Hinta: 50 e (avustajat maksutta) Leirinjohtaja Kirsi Kautto p. 040 080 1648 kautto.kirsi@ gmail.com

Kuva: Tiitus Lahti

29


Kippo

kevät

2013

POHJOINEN ALUE Lapinlahti 4.5. Hinta: 50 € / pentue Järjestäjä: Sutelan Hukat ry Kilpailunjohtaja: Mirja Hämäläinen p. 045 111 0262, mirjahamalainen@ suomi24.fi

S U D E N P E N T U K I L PA I L U T Lähde kisailemaan partiotaidoista sudenpentukisoihin toisten sudenpentujen kanssa! Sudenpentukisoissa kierretään oman pentueen kanssa maastoon merkitty reitti, jonka varrella tehdään rasteilla monia erilaisia tehtäviä. Kisassa pääsee mm. käyttämään kädentaitojaan, testaamaan pentueen yhteistyötä, syömään omia eväitä, käyttämään aiemmin opittuja partiotaitoja ja näkemään paljon toisia sudenpentuja. Sudenpentukisoissa kaikki pentueet kisaavat samassa sarjassa ja jokaisella pentueella on mukanaan aikuinen saattaja. Saattaja on pentueen mukana koko kisan ajan, mutta ei osallistu tehtävien tekemiseen (max 8 sudaria + 1 saattaja).

Sudenpentukilpailuihin ilmoittaudutaan Polun kautta pentueen saattajan tiedoilla viimeistään 18.4.2013. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 25.4.2013 saakka kaksinkertaisella osallistumismaksulla. Kilpailusta poisjäävän pentueen maksua ei palauteta, mutta lippukunnalla on oikeus asettaa ITÄINEN ALUE tilalle toinen pentue. Joensuu 4.5. Hinta: 50 € / pentue Apua kisailmoittautumiseen saat Kajaanin Partiotoimistolta p. 050 363 6028, Järjestäjät: Karjalan pia.salmela@partio.fi Korvenkävijät KKK ry ja Vaarojen Kisakutsut löydät keväällä piirin nettisivuilta http://www.jarvisuomi.partio.fi/ Siskot ja Veikot Kilpailunjohtaja: Ennakko-ohje lähetetään saattajalle sähköpostitse maanantaina 22.4. ja jälkiKaisa Nykänen ilmoittautuneille perjantaina 26.4. p. 050 436 7832, kaisa.nykanen@ Eikun innolla kisailemaan! jns.fi LÄNTINEN ALUE Keljonkangas, Jyväskylä Hinta: 50 € / pentue Järjestäjä: Muuratpartio ry Kilpailunjohtaja: Pasi Bom p. 050 549 7011, pasi.bom@gmail. com

VIP 18.4.2013

Kuva: Hannu Keränen

30


PA RT I OTA I TO J E N K E V Ä TM E S TA RU U S K I S AT

Tapahtum at

Nyt sinulla ja joukkueellasi on oiva mahdollisuus lähteä kisaamaan piirin alueellisiin kevätkisoihin! Partiotaitokisat testaavat mm. partiossa opittuja partiotaitoja ja -tietoja, ITÄINEN ALUE joukkueen yhteistoimintaa ja kisaan on ujutettu myös yllättäviä ja hauskoja Joensuu 4.5. yllätystehtäviä! Lisäksi kisoihin valmistautuminen ja osallistuminen kuuluvat Hinta: 50 € / vartio sekä seikkailijoiden että tarpojien ohjelmaan, joten kisoihin kannattaa lähteä Yhteyshenkilö: senkin takia. Annakaisa Leussu p. 044 321 6052, Seikkailijasarjaan voivat osallistua 10-13 -vuotiaista seikkailijoista kootut 4-6 annakaisa.leussu@ -henkiset vartiot. gmail.com Nuorimmille ja ensimmäisiä kertoja kisaaville seikkailijasarjan vartioille suositellaan vähintään 15-vuotiasta saattajaa. Saattaja ei osallistu rastitehtävien LÄNTINEN suorittamiseen. Aiemmin kilpailleet ja vanhemmat seikkailijavartiot pärjäävät ALUE kisassa keskenään. Samalla he saavat hyvää kokemusta keskenään kilpailemiKeljonkangas, Jyvässesta tarpojaikäkauden oranssin ja vihreän sarjan kilpailuja varten. kylä 4.5. Hinta: 50 € / vartio Oranssiin ja vihreään sarjaan voivat osallistua saman lippukunnan partiolaiJärjestäjä: Jyväskylän sista kootut viisihenkiset vartiot. Vartion jäsenten tulee olla 12-17-vuotiaita alueen lippukunnat ja vartion yhteenlaskettu ikä saa olla enintään 73 vuotta. Tyttövartiot osalKilpailunjohtaja: listuvat oranssiin sarjaan ja poika- ja sekavartiot vihreään sarjaan. Vartion Olli Herranen jäsenten iät lasketaan kisavuoden aikana täytetyin vuosin eli kisavuodesta p. 050 591 5316, vähennetään suoraan syntymävuosi. Kevään SM-kisoihin (25.5. Jyväskylässä) oherranen@ haluavat vartiot karsivat kisapaikoista itäisen ja pohjoisen alueen kevätkigmail.com soissa. Läntiseen alueen kevätkisoihin osallistuvat vartiot eivät voi osallistua kevään SM-kisoihin. POHJOINEN ALUE Kilpailuihin ilmoittaudutaan Polun kautta viimeistään 18.4.2013. Oranssin ja Lapinlahti 4.5. vihreän sarjan vartiot ilmoittautuvat vartionjohtajan tiedoilla ja seikkailijaHinta: 50 € / vartio vartiot saattajan tai vartionjohtajan tiedoilla. Jälki-ilmoittautuminen on mahJärjestäjät: dollista 25.4.2013saakka kaksinkertaisella osallistumismaksulla. Lapinlahden Siniveikot ja Apua kisailmoittautumiseen saat Kajaanin Partiotoimistolta p. 050 363 6028, Kinahmin Kiipijät pia.salmela@partio.fi Kilpailunjohtaja: Tiina Ruuskanen Kilpailukutsut ja tehtäväluettelot löytyvät keväällä piirin nettisivuilta http:// p. 050 523 2079, www.jarvisuomi.partio.fi fantasygirl_89@ hotmail.com Aika lähteä kisailemaan! VIP 18.4.2013

31


Kippo

kevät

2013

TA R P O J I E N N A A P U R I L E I R I Tule tutustumaan karjalaisiin partioystäviimme ikimuistoisella keväisellä partioleirillä. Leirin aikana suoritamme Sosed –naapurimerkkiä tutustuen venäläiseen ja suomalaiseen ruokaan, leiriperinteisiin ja partiohauskaan.

Joensuun seutu 19.-21.4.2013 Hinta: 40 € Järjestäjä: venäjäryhmä Yhteystiedot: Mika Korppinen p. 050 363 6434 mika.korppinen@ partio.fi

Leiri on suunnattu Järvi-Suomen Partiolaisten lippukunnissa toimiville tarpojille, jotka osallistuvat leirille yhdessä vartionjohtajansa kanssa. Ilmoittautumiset 1.1.-10.3.13 aikana Polkuun. Leirille mahtuu 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta tarpojaa johtajineen. Osallistumismaksu sisältää ruoan, ohjelman ja telttamajoituksen. Palvelutehtäviin hyväksytyille johtajille leiri maksaa 20 euroa. Palvelutehtäviin voi hakea erikseen 10.3. mennessä Polun kautta osoitteessa https://spfs. clubonweb.com/book/tarpojien_naapurileiri_palvelu VIP = 10.3.2013

Kuva: Dimitri Novitskij

32


L E I R I M AT K A V E N Ä J Ä N K A N S A L LISELLE JAMBOREELLE ”Ural Dimension”

Tapahtum at

Lähde ja koe ikimuistoinen reppumatka miltei Siperian porteille. Järjestämme matkan Venäjän partiolaisten kansalliselle jamboreelle ”Ural Dimension”. Leiri järjestetään Ural-vuoriston juurella 14.-23.7. ja matkat leirille taitetaan Perm,Venäjä joko junalla tai bussilla. Leiriohjelma sisältää mm. ensiaputaitoja, vapaaehtois10.-27.7.2013 työtä, hengellistä ohjelmaa, vesiaktiviteetteja, perinnekäsitöitä, tutustumista Hinta: 600 € (hinta Permin kaupunkiin ja historiaa roolipelin keinoin. Teemme mahdollisesti voi laskea osallistumyös oheismatkan johonkin alueen mielenkiintoisista kohteista. Matkalla on jamäärän kasvaessa) mahdollista suorittaa myös Sosed –naapurimerkki. Järjestäjä: venäjäryhmä Osallistumismaksu sisältää viisumin, ruokailut, ohjelman ja telttamajoituksen Matkanjohtaja: omassa teltassa sekä kuljetuksen matkustustavasta riippuen Joensuusta tai Anne Salmela Kouvolasta alkaen. Matkan hinta saattaa pudota, mikäli saamme avustuksia p. 050 379 4679 hakemistamme kohteista. Lisätietoja: Matka on tarkoitettu piirimme samoajille ja vaeltajille sekä johtajille (vuoden Mika Korppinen 2013 loppuun mennessä 15 vuotta täyttävät). Osallistujalla tulee olla passi, p. 050 363 6434 joka on voimassa vähintään 6kk matkan jälkeen. Mukaan mahtuu enintään mika.korppinen@ 40 hlöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujilta edellytetään hyvää tervepartio.fi ydentilaa ja kohtuullista kuntoa. Hakeminen mukaan matkalle tapahtuu 1.12.2012.-31.1.2013 aikana Polun kautta omalla ilmoittautumiskoodilla osoitteessa https://spfs.clubonweb. com/book/jamboree_perm. Kriteerit täyttävien kohdalla valinnat tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä. Valituille lähetetään viisumihakuohjeet viikoilla 6-7, jonka jälkeen täytetty viisumilomake, passi ja passikuva toimitetaan Joensuun partiotoimistolle viikolla 8. Viisumi sisältyy osallistumismaksuun, mikäli hakeminen tapahtuu em. aikataulussa muun ryhmän kanssa. Osallistumismaksu laskutetaan lippukunnalta toukokuun aikana. VIP = 31.1.2013

33


Kippo

kevät

2013

PIIRIPÄIVÄ Kuopiossa järjestetään Järvi-Suomen Partiolaisten Piiripäivä sunnuntaina 19.5.2013. Piiripäivä alkaa Kuopiohallissa Partiomessulla, jonka jälkeen kaikille ikakausille omaa ohjelmaa sekä lounas.

Kuopio 19.5.2013 Hinta: 20 e Tapahtumanjohtaja: Taru Piiroinen p. 0400 749 491 taru.piiroinen@ evl.fi

Järvi-Suomen Partiolaisten historian toinen paraati toteutuu myös Piiripäivässä, sillä iltapäivän puolella järjestäydytään paraatia varten ja marssimme läpi Kuopion kaupungin. Kaikkia J-SP:n partiolaisia, kotiväkeä ja ei-vielä-partiolaisia ystäviä kutsutaan mukaan yhteiseen toimintapäivään. Tätä tapahtumaa ei kannata jättää väliin! Osallistumismaksu 20 e sisältäen ohjelman, lounaan ja paraatin. (ei-vielä-partiolaiset 29 e) VIP 15.4.2013

34


Tapahtum at

X V I I I Y Ö S Ä H LY Yötä myöten pelattava sähly on suunnattu ensisijaisesti rennosti tai kilvasti pelaaville samoajille ja vaeltajille.Vuoden 2013 teemana on ”Vauvat ja vaarit”

Hinta 25 € /joukkue. Ilmoittautumiset 13.1.13 mennessä osoitteeseen: niko. Kisakaari, Ristiina pettinen@harvestia.fi 26.-27.1.2013 Lisätietoja: partiosahly.dy.fi ja Niko Pettinen p. 040 590 6533 niko.pettinen@ Hinta: 25 e/joukkue Sarjat: kilpa ja rento harvestia.fi Järjestäjä:Yöveden Waeltajat ry Turnauksen johtaja: VIP 13.1. 2013 Niko Pettinen p. 040 590 6533 niko.pettinen@ harvestia.fi

a unniss k u p p i L uu! tapaht

L Ö K Ö J OTO S X L I X Lököjotos järjestetään suuren ja mahtavan LököJotosToimiKunnan armosta vuonna 2013 jo 49. kerran peräjälkeen. Lököjotos on Joensuun Eräsissien järjestämä jokavuotinen voimainkoitos. Sen alkuperäisenä tarkoituksena oli keskittää samoaja- ja vaeltajaikäisten partiolaisten henkiset ja fyysiset voimavarat pohjoiskarjalaisen suon hyötykäyttöön, omien ja kaverien rajojen tutkimiseen ja löytämiseen sekä hilpeään tunteeseen kun huomaa, että rajat ne on isommallakin körmyllä. Lököjotokselle ovat tervetulleita henkilöitymät 13 vuotiaasta ylöspäin - kukin ryhmä omaan sarjaansa.

24.-26.5.2012 paikka: salainen kisapäivän aamuun saakka lokojotos@ gmail.com

Tarkempaa kisainfoa kisan järjestävä taho, LJTK, jakaa kevään aikana. Kyselyt: lokojotos@gmail.com

35


Kippo

kevät

2013

J Ä RV I - S U O M E N PA RT I O L A I S T E N LÄHIALUEET

Aluekartta 2011 Suomussalmi Puolanka

Hyrynsalmi Ristijärvi

Paltamo

Koskikara Kajaani

Sotkamo

Vier e

Telkkä Kinn

ula

Pihtipudas

i ves

Valtimo

Sonkajärvi Iisalmi (Varpaisjärvi)

Lapinlahti

Pielavesi

Rautavaara

ko s

Ju an

Haapana

Polvijärvi

to pu Okuum

(Eno)

Ilomantsi

u nsu Joe

Ää ne ko sk i

Kaavi

i niem

ki

Lieksa

Juuka

s Tuu

nn

ht n la ine uo ia (S um (S

mpi tala Rau i es ev

Ko

Saarijärvi

Siilinjä

e

itel

rvi

Ke

Kaakkuri

Tiira Joensuu

Hanhi

Lokki

Nilsiä MaaKivijärvi Viitasaari ninka i o v r v ä K r Kyyj Te ko ann Ku op Karstula ski onio Kuopio Vesa (Karttula) nK to uo pio i) )

Koskelo

Nurmes

ki

ru Kiu

Kuhmo

Kon

(Vuolijoki)

tiola hti

Vaala

jo en Liperi Leppävirta Joens on - n u u (Pyhäs uu U i ne S Heinävesi elkä) ra Pe- (Jkl mlk) Lau- Hanka Tohm Rääkk y ajärv lä täjäkaa salmi Pieksämäki J i Varkaus vesi or (Pieksanmaa) Jyväsoin kylä ka en k Muurame iva Jyv Kitee äs Rantasalmi To(Lei Kangasvo (Kor kylä Kerimäki Kesä pilah nm ti) äk lah i) niemi ti Juva - a Joutsa u L nk S ul Mikkeli ha ka va a l a um Pu Ristiina

Joutsen

(Sa

von Sa a a) linvnon rant on i Enosk k

Nokikana

rju

ha

a

en

nk a

nn

rv

nli

Hi

lm

Pu

sa

Kuikka i

rju

ha

ty

än M

unPertaa m

Merimetso

vo

Alli

Uivelo

Sa

Räyskä

Sorsa

36

Kartta: Jukka Väisänen 14.11.2011 Jukka Väisänen


Alli

Alueohjaaja Taru Piiroinen p. 0400 749491 ja taru.piiroinen@evl.fi Enonkosken Samoilijat Juvan Partioveikot ry Linnavuoren Tähyilijät ry Rantasalmen Ruutanat Savon Saukot ry

Haapana

Alueohjaaja Paula Leppänen p. 040 507 4324 ja paula_leppanen@hotmail.com Järvisissit ry Kallan Kontiot ry Kallan Tytöt ry Kuopion Eräversot ry Kuopion Kurjenmiekat ry Kuopion Metsäpojat ry Kuopion Opiskelijapartiolaiset ry Leijona Tytöt ry Länsirannan Partiolaiset ry Petosen Polunetsijät ry Puijon Pakertajat ry Puijon Pojat NMKY ry Saariston Nuotta Vehmerin Vaeltajat ry

Hanhi

ei alueohjaaja Joensuun Partiotoimisto/ Mika Korppinen p. 050 363 6434, mika.korppinen@ partio.fi Juuan Kiitäjät ry Kaiskun-Kävijät ry Nurmeksen Partiolaiset ry Pielisen Partiolaiset ry Pogostan Pojat Polvijärven Päreenpolttajat ry Ukonharjun Samoojat ry Vaaran Veljet ja Siskot ry Vaarojen Siskot ja Veikot ry

Joutsen

Lähialuee t

ei alueohjaajaa Jyväskylän Partiotoimisto/ Pipsa Wilhelms p. 050 538 4034 ja pipsa.wilhelms@partio.fi Kuuhankaset ry Kuuvalon Vaeltajat ry Lievestuoreen Partiolaiset ry Suopartio ry Vihtavuoren Visaiset ry Äänekosken Metsäveikot Äänekosken Versot Äänetytöt ry

Kaakkuri

ei alueohjaajaa Jyväskylän Partiotoimisto/ Pipsa Wilhelms p. 050 538 4034 ja pipsa.wilhelms@partio.fi Karstulan Korpi-Karstut Kyypartio ry Pihtiputaan Partiolaiset ry Saarijärven Saloveikot ry Viitasaaren Partiolaiset ry

Koskelo

ei alueohjaajaa Kuopion Partiotoimisto/ Mikaela Koskivuori p. 050 363 6191 ja mikaela.koskivuori@partio.fi Karttulan Kannonkiertäjät ry Rautalammin Rautiaiset ry Suonenjoen Sirkut ja Sotkat ry Vesannon Partiolaiset ry Tervon Tervaspartio ry

Koskikara

Alueohjaaja Lasse Pikkarainen p. 040 824 9783 ja lasse.pikkarainen@gmail.com Hyryn Korpisudet ry Kainuun Katajat ry Kainuun Revontulet ry Kajaanin Eränkävijät ry Kajaanin Korvenpojat ry

37


Kippo

kevät

2013

Kuhmon Siniset ry Saukon Samoojat ry Turjankävijät ry Vaalan Metsänkävijät ry Vaarojen Vaeltajat ry Vuokatin Vaeltajat ry

Kuikka

Alueohjaaja Pirjo Riittinen p. 040 559 1677 ja pirjoriittinen@gmail.com Hirvi-Partio ry Mäntyharjun Partiolaiset ry Pertun Tähkäpartio ry Puula-Partio ry Sammalisen Samoilijat ry Yöveden Waeltajat ry

Joroisten Erätoverit ry Kerman Kiertäjät ry Metsän Siskot ry Partio-Unnukka ry Pieksämäen Metsäsissit ry Soisalon Samoilijat ry

Sorsa

ei alueohjaaja Joensuun Partiotoimisto/ Mika Korppinen p. 050 363 6434, mika.korppinen@ partio.fi

Juankosken Korpikulkurit ry Kaavin Kiehiset ry Kinahmin Kiipijät ry Kuilun Kulkijat ry Riistaveden Vaarunvartijat ry

Kesälahden Siniveikot ry Kiihtelyksen Nuotiosissit ry Kiteen Karhu-Pojat ry Kiteen Rajasamoojat ry Liperin Kokkoveikot ry Outokummun Kipinät ja Kummun Eräveikot ry Pyhäselän Eräsotkat ry Tohmajärven Metsänsamoilijat ry Värtsin Takojat ry Ylämyllyn Samoojat ry

Merimetso

Telkkä

Lokki

ei alueohjaajaa Kuopion Partiotoimisto/ Tiitus Lahti p. 050 363 6408 ja tiitus.lahti@partio.fi

Alueohjaaja Saija Hurri p.0400 326 966 ja saija.hurri@gmail.com Anttolan Viiriäiset Ekin Partio ry Linkki-Partio Lipa ry Mikkelin Leiritytöt ry Mikkelin Muurahaiset ry Mikkelin Toimenpojat Otavan Otsot ry Savon Sissit ry Sokkalan Sissit ry

38

Nokikana

Alueohjaaja Anu Huttunen p. 040 761 5200 ja anu.h.huttunen@gmail.com

Alueohjaaja Jukka Väisänen p. 0400 299 402 ja jukkav@saunassa.com Alapitkän Metsämyyrät ry Iisalmen Korventytöt ry Iisalmen Korvenveikot ry Keiteleen Saukot ry Kiuru-Partio ry Lapinlahden Siniveikot ry Lepikon Tarpojat ry Sonkapartio ry Sutelan Hukat ry Talaspartio ry


Tiira

ei alueohjaaja Joensuun Partiotoimisto/ Mika Korppinen p. 050 363 6434, mika.korppinen@ partio.fi Joensuun Eräsissit ry Joensuun Haka-Versot ry Joensuun Metsänkävijät ry Jokisuun Kipparit ry Karjalan Korvenkävijät ry Karjalan Näreennakertajat ry Karjalan Tytöt ry Noljakan Niemenkiertäjät ry Pielisensuun Samoojat ry Rantakylän Rämpijät ry Tikkamäen Tikkatytöt ry

Räyskä ja Uivelo

Räyskän ja Uivelon alueohjaajat ovat jakaneet alueen lippukunnat seuraavasti: Alueohjaaja Satu Huhtala p. 040 566 8543 ja satu.a.huhtala@gmail.com Halssilan Haukat ry Huhtapartio ry Keljon Kävijät ry Kuokkalan Vetehiset ry Mäkipartio ry Palokan Partiolaiset ry Partiosiskot ry Reippaat Pojat ry Reippaat Tytöt ry Siniset Samoojat ry Tikkakosken Partiolaiset ry Toivakan Lepinkäiset ry Vaajan Valppaat ry Alueohjaaja Tiina Itävuori p. 040 585 9990 ja tiina.itavuori@gmail.com Jyväskylän Versot ry Jyväskylän Metsänkävijät ry Joutsan Jousipartio ry Katajaiset ja Tomerat ry Korpilahden Korvensamoojat ry Kortepartio ry

Koskenpään Koskikarat Muuratpartio ry Pihkapartio ry Säynätsalon Päijännepartio ry Vesangan Mesikämmenet ry

Lähialuee t

PIIRIN PARAS PESTI TARJOLLA! Meitä alueohjaajia ei ole koskaan liikaa! Tule mukaan tai ilmianna kaverisi! Ota yhteyttä alueministeri Pirjo Riittinen 040 559 1677 ja pirjoriittinen@ gmail.com

KasvuHarava

LPK-JAOSTO HAASTAA LPK:T KASVUHARAVA IV JÄSENHANKINTAKILPAILUUN! Lpk, joka nostaa jäsenmääräänsä prosentuaalisesti eniten (kuitenkin vähintään kymmenellä jäsenellä), ajanjaksolla1.8.2012 - 31.7.2013, palkitaan kasvuharavalla ja varustepalkinnolla! Kisassa huomioidaan jäsenmaksunsa maksaneet partiolaiset.

39


Kippo

kevät

2013

A L U E TA PA A M I S E T Järvi-Suomen Partiopiirin lippukunnat on jaettu lähialueisiin, joilla jokaisella järjestetään vähintään kaksi aluetapaamista vuosittain. Tapaaminen toimii tärkeänä linkkinä lippukunnan ja piirin välillä. Aluetapaamisen järjestää alueohjaaja yhdessä partiotoimiston työntekijän kanssa. Tapaaminen voidaan järjestää myös lippukuntien tarpeesta jonkin teeman, asian tai koulutuksen ympärille. Jokaisella alueella voi olla omia painotuksia tapaamisen sisällössä ja samaan aikaan eri ikäkausien aluetapaamisia. Aluetapaamisten tavoitteena on: • lippukunnanjohtajat saavat tukea ja koulutusta pestiinsä • edistää lippukuntien hyvinvointia Aluetapaamiseen sisältyy: • tietoa ja kuulumisia partion ajankohtaisista asioista • koulutusta lippukunnanjohtajan pestiin • lähialueen yhteisten tapahtumien suunnittelua ja ideointia • mahdollisuus keskustella oman lippukunnan tärkeistä ja haastavista asioista • mahdollisuus verkottua omaan alueen lippukunnanjohtajien ja lippukuntien kanssa. Tule mukaan! Vain osallistumalla voit vaikuttaa oman alueesi partiotoiminnan elinvoimaisuuteen!

Aluetapaamisia 2013: 19.1. 31.1. 3.2. 6.2. 7.2. 13.2. 13.2. 13.2. 14.2

40

Kaakkuri, Kyyjärvi Alli, Enonkoski Lokki, Juankoski Haapana, Kuopio Kuikka, Mäntyharju Koskikara, Kajaani Koskelo Tiira Räyskä/Uivelo

16.2. Merimetso 16.2. Sorsa 17.2. Telkkä 17.2. Hanhi Helmikuussa: Nokikana Joutsen 20.3. Räyskä/Uivelo


Viestintä

MEDIALÄHETTILÄÄT YSP Young Spokespeople on partiomarkkinoinnin metodi, jonka avulla nuorilla on mahdollisuus päästä partioviestinnän ytimeen. YSP:ssä ideana on kouluttaa medialähettiläitä, jotka osaavat kommunikoida erilaisten medioiden kanssa niin esimerkiksi televisiohaastatteluissa kuin aikakausilehtien toimittajien kanssa. Haastattelujen antamisen lisäksi medialähettiläät voivat päästä myös erilaisille messuille esittelemään partiotoimintaa ja -tapahtumia sekä VIP-vastaaviksi suuriin partiotapahtumiin. J-SP:N MEDIALÄHETTILÄÄT Järvi-Suomen Partiolaisista löytyy medialähettiläitä tällä hetkellä 13 partiolaista. Vuoden 2013 kurssilta valmistuu muutama lisää! Medialähettiläät ovat: Kaisa Huttunen Annu Lahti Hanna Leinonen Outi Myöhänen Aino Paakkinen Terhi Ålander Aino Torvinen Peitsa Veteli Taimi Kuuluvainen Camilla Piskonen

Sonkapartio Kinahmin Kiipijät Kajaanin Korvenpojat Kajaanin Korvenpojat Puijon Pakertajat Sonkapartio Mäkipartio Sonkapartio Savon Saukot Mikkelin Leiritytöt

kazahutt@gmail.com anjsku@hotmail.com goldenegg_93@hotmail.com outi.myohanen@gmail.com paakkine_93@hotmail.com terhi__@hotmail.com aino.torvinen@hotmail.com peitsa.veteli@gmail.com taimiq@gmail.com kamu600@hotmail.com

Pa r t i o l a i s t e n a n s i o m e r k i t Miten muistatte lippukuntanne uurastajia? Moni heistä on ansainnut ansiomerkin partiopaitaansa! Tiesitkö, että ansiomerkkien anominen on helppoa. Järvi-Suomen Partiolaiset ry:llä on omina ansiomerkkeinä sudenpääsolki, rautainen merkki, pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki sekä pöytästandaari. Löydät ohjeet ansiomerkkien myöntämisen perusteista ja hakemisesta www.jarvisuomi.partio.fi => materiaalit. Ohjeista selviää mm. • ansiomerkit anotaan SP:n anomuskaavakkeella ”Ehdotus ansiomerkin myöntämiseksi” osoitettuna ansiomerkkitoimikunnalle. Ansiomerkkianomus löytyy J-SP:n sivuilta myös sähköisesti täytettävänä lomakkeena. • ansiomerkit myöntää J-SP:n hallitus ansiomerkkitoimikunnan esityksestä, standaari myönnetään hallituksen esityksestä. Myöntämisen vahvistaa piirinjohtaja. • ansiomerkkianomukset on jätettävä kuusi viikkoa ennen toivottua luovutuspäivää Tutustu ohjeisiin ja palkitse johtaja, lippukunnan toimintaa pyörittävä aikuinen ja taustayhteisön edustaja kiitoksin ja ansiomerkein!

41


Kippo

kevät

2013

MUIST

IVÄN K ELEMISPÄ

AHVIT

Järvi-Suomen Partiolaisten Partiotoimistoilla on Muistelemispäivämkahvit seuraavasti: Joensuu, Jyväskylä ja Kajaani ke 20.2. klo 12.-18. Mikkeli ja Kuopio pe 22.2. klo 12.-16. Tervetuloa!

Get involved • Visit the World Thinking Day website at

www.worldthinkingday.org for more information on our focus countries, this year’s theme, and the WTD Fund. You can even send a WTD e-card to your friends

• Download the WTD activity packs, one on MDG 4 and another on MDG 5, which both contain lots of activities and fundraising ideas, available in november • Purchase the WTD badge which accompanies either

activity pack, or WTD pins – proceeds from sales go towards the WTD Fund www.wagggs-shop.org

WORLD THINKIN2G013 DAY • Find us on Facebook at www.fb.com/wagggs for the latest news ahead of WTD, and to see photos and cards posted throughout 22 February. Share your WTD photos and we will post them on our page!

• Fundraise for the WTD Fund; check out the ideas in the activity pack and the WTD website

• Tweet using #WTD2013 to tell the world about WTD. You can find and follow us on Twitter at @WAGGGS_ world

• Attend a World Thinking Day event at a World Centre, you can come as an independent guest or with a group

• Register for our email newsletter at www.worldthinkingday.org to receive regular ideas and updates for WTD

How you helped in 2012 ... WAGGGS works to ensure that Girl Guides and Girl Scouts everywhere are able to act as agents of change within their communities. We believe in empowering girls through a three-step process of belonging, leadership and advocacy. With your help to raise much-needed funds through World Thinking Day, WAGGGS will continue to develop Girl Guiding and Girl Scouting around the world and make this possible. The 2012 theme is “we can save our planet”, based on MDG 7: ensure environmental sustainability. Your amazing fundraising efforts and donations to the World Thinking Day Fund so far have enabled WAGGGS to have a real impact on the environment in 2012. One hundred young women from 85 countries attended international events addressing environmental issues such as UN conferences.

in exactly what After this event I can expla environment. I gained we can do to save our creativity. I more and ledge know of a lot actions to save our have learned different . d more self-confidence environment and gaine articipant, Sangam DP p l, WL nega ie, Se Eulal

42

There’s still time to collect and send money to WAGGGS for the 2012 WTD Fund. Donations will support the work we do giving more opportunities to girls and young women around the world. Please contact wtd@wagggs.org if you have any questions about sending your donation.

It has been an amazing experience – with a lot of hard work, laugh ter and wonderful friendships. I learnt a lot about the world we live in and how we as Girl Guides can make a difference. Maria, Denmark , Rio+20 de legate

Congratulations to everyone who took part in environmental actions. More than 207,195 of your actions have been counted on our activities map! This goes far beyond our 201,200 activities target. It’s not too late to add your environmental actions at www.worldthinkingday.org.


S

J-

P

18.-20.1.2013 LUOTTISTEN SUPERKOKOUSVIIKONLOPPU - KUOPIO

E r äta i k a 2 0 1 3 m e s s u t 26.-28.4.2013 Kuopio-halli

Järvi-Suomen Partiolaiset

Jokaisella Partiotoimistolla on markkinointimateriaalia, jota lippukunnat voivat lainata oman toimintansa esittelyn tueksi. Harrastemessuille, koulun toimintapäivään, lpk:n vanhempainiltaan. Kysy lähimmältä Partiotoimistoltasi!

43


Partiotoimistot palvelevat: MA Suljettu TI 12-16 KE 12-18 TO 12-16 PE 12-16

(Kajaanin ja Mikkelin toimistot suljettu perjantaisin)

p. 050 3636 021 jarvisuomi@partio.fi

www.jarvisuomi.partio.fi Joensuun Partiotoimisto Koulukatu 39 A 37, 80100 Joensuu p. 050 3636 434 Jyväskylän Partiotoimisto Yliopistonkatu 26A, 3.krs, 40100 Jyväskylä p. 050 3636 021 Kajaanin Partiotoimisto Kauppakatu 1 B, 87100 Kajaani p. 050 3636 028 Kuopion Partiotoimisto Tulliportinkatu 56 70110 Kuopio p. 050 3636 191 Mikkelin Partiotoimisto Ristimäenkatu 26, 50100 Mikkeli p. 050 3636 043

Kippo kevat 13  

Jarvi-Suomen Partiolaisten koulutusten ja ohjelmien infolehti

Advertisement