Page 1

mainosgraafikko Tiina Marika Ulriikka Åsenbrygg ¶ Portfolio


Tervetuloa Olen kerännyt näihin kansiin työnäytteitäni jotka antaisivat mahdollisimman laajan kuvan osaamisestani. ¶ Ihmisenä (ja työssäni) pyrin aina tekemään 150 %:sesti parhaani. Suhtaudun elämään ”sata lasissa” asenteella, sillä sitenhän kaikesta saa eniten irti. ¶¶ Faktoja sen verran että olen suorittanut Mainosgraafikon tutkinnon, työskennellyt mainostoimistossa 4 vuotta ja täytän tänä vuonna 30 vuotta. ¶¶¶ Toivon näiden sivujen välittävän sitä vahvaa intoa, jolla työni poikkeuksetta suoritan – sekä sitä palkitsevaa iloa ja riemua, jonka sen tekemisestä saan. 

mainosgraafikko Tiina Marika Ulriikka Åsenbrygg | tiina@lumeen.fi | 040 54 22 666


Yrityslomakkeistoa 

200 Vinkkilä

191, 23 y | Kalanninntiee ka Suomi O akk Biova

ka.fi

| www.biovak

Biovakka Suomi Oy | Kalannintie 191, 23200 Vinkkilä | www.biovakka.fi


Yritysilmeitä | BioVakka

Biovakk

a Suomi

Oy | ww

Biovakan toimintaajatuksena on tuottaa biokaasua ja kierrätysravinteita eloperäisistä raakaaineista. Biovakka pyrkii edistämään vihreän energian käytön lisäämistä Suomessa. Biovakan toiminta perustuu tutkimukseen, tietoon ja osaamiseen.

w.biovakk

Jyrki H eilä | ha llituksen pj. jyrki.heil a@biova kka.fi gsm 040 0 533 213 fax 020 7419 006 a.fi | Kala

nnintie 19

1, 23200

¶ Tämä on yksi tuoreimmista suunnittelemistani yritysilmeistä. Hauska ja innostava asiakas, sopii hyvin yhteen oman arvomaailmani kanssa. 

Vinkkilä

Toimin

ta

--ajatus Biovakan to biokaasu iminta-ajatuksen a ja ki a on tuot k erräty raaka-ai neista, ku sravinteita elop taa er ten maa lannasta tilojen tu äisistä , el otta teestä se intarviketeollisu uden mär masta kä väh hi tt äi kä biojakeist skaupan a, ja yhdysk liethyödynne jotka tällä hetk untien ellä ovat ttyjä. huonosti Tuottee

aan Rakennet mpäristö iy puhtaamp polville. uku tuleville s

Biovakan t ja palvelu t pä aalien va äpalvelu on bioh staano ajoavi Materiaal tto ja niiden hyöt en materiista jalost ykäyttö. tyykksseen etaan ke n mukai stävän ke sesti lä kierrätysr avinteita mpö- ja sähköene hisekä tule biom metaani vaisuude rgiaa, a liikenn ssa myö e olttoa ep s ineeksi. Li

ikeidea

Biovakan lii tuotanto keideana oon kehi on tt toimintaam nopeasti monis ää bioenergian tettavissa malli. oleva Biovaakkkkaa rakent kannatta via ja teho aa liiketaloudellis gian tuot esti kk an nttoollaaiittookks aitta alueellisia bi Suomes sa jaa myö siiaa useille paikka oenerkunnille hemmin lähialue ille.

Taskuesite 

Biovaka

n

synty Biovakan tarina sa i huollost a. Tavoit alkunsa ympärist teena ol önlantaa jä i hyödyn rkevästi tää si ja ja samal la vähent tarkoituksenmuk an aisesti ää haju Biovakan perustivat haittoja. nykyinen vuonna 20 ha 02 yrityk ja 20 vars llituksen puheen sen jo in Biokaasul aissuomalaista htaja Jyrki Heilä maanvilje ai lijää. kannatta toksen liiketoim inta osoi vaksi. ttautui Kannatt avuuden myös tu edellytyks levaisuu et ovat hy dessa, ku muuttuu vät n ympäri energiab stöbisne is teista ja s lostuu ka nekseksi ja kier räty upallisia tuotteita. sravin-


Käyntikortit 

mpere , 33100 Ta onkatu 20 isto.fi Tuomiokirk senhautaustoim www.viita

o.fi austoimist asenhaut 24 h) posti@viit ys st (päivy 212 4107 puh. (03) 2 4412 21 faksi (03) 20 rkonkatu Tuomioki re pe m Ta 0 3310

PINJA HELLMAN toimitusjohtaja gsm 0400 399 400 pinja@viitasenhautaustoimisto.fi Tuomiokirkonkatu 20 33100 Tampere puh. (03) 212 4107

www.vii

Lom makkeet  Lomakkeet

) 212 4107, e | puh. (03 33100 Tamper nhautaustoimisto.fi onkatu 20, viitase Tuomiokirk 4412 | posti@ 212 ) (03 faksi

Tuomiokirkonkatu 20, 33100 Tampere www.viitasenhautaustoimisto.fi

Kuoret 


Yritysilmeitä | Viitasen Hautaustoimisto Viitasen Hautaustoimisto on Tampereella toimiva perheyritys. Yritys on toiminut jo yli 75 vuotta, joten tässä on kysymyksessä ilmeuudistus, tosin vanhasta ilmeestä (jos sellaista nyt oli olemassakaan) ei säästetty mitään.

¶ Tämäkin on varsin kiinnostava tapaus, aihe ei kosketa arkeani mutta toihan Mullan alla -ohjelma alan onneksi jollain tavalla framille. Parasta tässä casessa oli asiakkaan rohkeus ja visuaalinen tyylitaju. Onneksi olimme molemmat oikeassa ja ilme on saanut todella positiivista palautetta, jotkut jopa voisivat vannoa että ainahan se logo oli tuollainen. 

itasenhautaustoim isto.fi

Ilmoituksia  Ilmoi

aaa,, Surun hetkellä helpotta aan tij kun voi luottaa asiantun auttaa Sinua Viitasen Hautaustoimisto äiset. Voit hyv jää niit järjestämään kau kuunnellaan luottaa siihen, että Sinua an. eta eut tot i tos ja tah ki lestasi kaikki Halutessasi hoidamme puo ja muistoaussiun t: tely rjes isjä taja hau jestelyt tilaisuuden, hautapaikkajär peruna ain t yde hte aisy ja viranom kirjoitukseen asti. hautausTampereen vanhimpana on meille si yte äisy tyv toimistona tyy kunnia-asia.

sto oimi taust öllä ja u a h in mm vanh la, lä ereen emuksel p m a k T o lee k . palve muksella a t luo t

tu 20 onka 24 h) iokirk pere ystys m o u T m (päiv imisto.fi a 7 T 0 0 1 3310 03) 212 4 autausto h ( puh. viitasen posti@

lla. Lämmöllä ja luottamukse

utaustoimisto.fi tys 24 h) | posti@viitasenha puh. (03) 212 4107 (päivys e per 00 Tam Tuomiokirkonkatu 20, 331


Lomake 

LASKU

Copy Cop. tu 4 B 22, VattuniemenkaKI 00210 HELSIN 9459 Puh. 050 586 io@welho.com e-mail: mherp 6608-4 Y-tunnus: 210 a Pankki: Norde asaari Helsinki-Lautt 102030-131571

e k s ii ! K a ik k e a s e k


Yritysilmeitä | Copy Cop. Copy Cop. on yhden naisen copywriterfirma. Ammattitaitoa ja laatua löytyy leikkimielellä höystettynä.

¶ Tunnen MaiKäyntikortit 

sii!

a se kek

Kaikke

ja Herpiön yhteisten projektien kautta, joten tämä ei ollut vaikea homma. Olen kuitenkin varsin tyytyväinen tulokseen. 

ö Herpi M a i j a altiatar v Sanojen 9459 050 586 welho.com @ io 22 mherp atu 4 B iemenk K I n u t t a V N HELSI 00210

Ilmoituksia 

Tä h ä n e s i t te ly te ksti Duisit iureraessed modo conse dolore veniam velent atio dolortie feum adipsus cinibh exeriustrud modolob ortiniat am dolore feu faccum ex et num iril exeril diam ipit alisi. Ibh ex eros ad ex erat. Bore conullam zzrit lamconsed te el eu faciniat. Ectem iriliquip et adit vercinc illuptat. Ut ulla feugue min exeraesequat acip essi. Agna feugait praessim veliquat. Ignisi. Lorem vullan ulluptat, conumsan velendre dunt nis nulla core dolobore venit, quat. Ming etum essis et nulputpat, consent augue etum am augait lore veliquisis num zzrit la facil dolobore eugiat lorperostrud magnibh eu faci er susci te feuisisl ulput praeseq uipsumsandre modo conse faccum num eriure minim nos atue tem inim eugait eu faci tatum ad dolor ad ea augiamcommy.

Kaikkea se keksii!

Mai j a H e r pi ö Sanojen valtiatar 050 586 9459 mherpio@welho.com Vattuniemenkatu 4 B 22 00210 H E L S I N KI

www-sivut 


www-sivut   info@sagawind.fi | tel +

yri tys

osa kka at

  | Rådkilantie ,

Tähtelä

sen parissa.

ven eet Oy Saga Wind Ab tarjoaa asiakkailleen elämyksiä purjehdukpäässä Helvajaan tunnin ajomatkan

ssa, vain Kotisatamamme on Inkoo - ja charterpurjehveneitä, järjestämme yritys singistä. Vuokraamme purje oheispalveluita. iä duksia sekä niihin liittyv n Luontoelämyksiä yli rajoje i myös muualle Eukinointinsa Suomen lisäks Saga Wind suuntaa mark taa toimintaamme e on tulevaisuudessa laajen amm itteen Tavo aan. roopp kinoimaan elämyksiä iin. SagaWind tulee mark myös Välimerelle ja Lapp ille tuntureille sekä talvis saaristoon ja Lappiin eurooppalaisille kesäiseen tää kansainistoon. Visionamme on kehit kailukohsyysruskan kyllästämään värilo sä merkittävimmis luontomat en Suom ailua smatk välisesti elämy teissa. kinointi- ja virkistyshetkiin Yrityksille puitteet mark a omille asiakkailmme mahdollisuutta tarjot Yritysasiakkaillemme tarjoa Suomen saaristumattomia hetkiä kauniissa unoh lleen leen ja henkilöstö na. Purjehduskooima navig rin kokeneen kippa tossa Saga Windin veneillä ksiä saaristossa an mukaan liittää muita elämy kemukseen voi oman valinn ta. ruuas a llisest herku eistä löylyistä ja pehm n sauna ia nautt sekä

sagawind purjehdusosuudet:

Uusi erilainen tapa purjehtia SagaWind tarjoaa uuden ja erilaisen mahdollisuuden harrastaa harrastaa purjehdusta. Voit yhdistää veneen omistamisen omistamis misen en ja vuokraamisen vuokr vu okr kraam aamise isen n edut. eed dut dut ut.. Mukaan Muka pääset melko sijoituksella venettä merkittävästi verrattuna purjeppienellä pie nellä nel lä sij sijoit oituks ukselllla jjaa käyt kkäyttäessäsi äyttä äyt täessä täe ssäsi ssä si ven venett ettää säästät säästät sä äästät m me rkittäväst k vuokrauk joka kesä samalla veveneen ven ve een vu okr k aukkse seen. en. Sinun Sin Sinun eii myöskään tarvitse purjehtia jok neellä, Sagawindin purjeveneellä nee llä, vaan voit käyttää kulloinkin tarkoituksiisi sopivinta Saga Käytössäsi on aina nettä; ja purjehtia tulevaisuudessa vaikkapa Välimerellä. Käytö lähes uusi, hyvin varustettu ja toimiva vene, ja halutessasi myös ammattitaitoinen kippari.

Esite E it 

ja, jos veneitä on Hanki purjehdusosuus, joka oikeuttaa viikon purjehdukseen ja vapaana, myös viikonloppu- ja iltapurjehduksiin. Varaat veneen netistä ja esimerkiksi lähtiessäsi Espoosta, olet jo puolen tunnin kuluttua merellä Inkoon upeassa saaristossa. Veneen saat käyttöösi ilman erillistä vakuusmaksua.

sagawind charterpurjehdukset:

Vähemmän purjehdusta harrastaneille kippari mukaan Saat kokeneen kipparin mukaasi, jos et vielä ole kokenut purjehtija. Voit opiskella purjeduksen saloja turvallisissa olosuhteissa. Lähde perheen kanssa tai kerää kaveriporukka mukaasi ja lomaelämyksesi on taatusti erilainen.

Ikimuistoinen elämys asiakkaillesi tai henkilöstöllesi Jos haluat tarjota yrityksesi asiakkaille tai henkilöstölle erilaisen kokemuksen, me järjestämme heille ikimuistoisen päivän. Purjehdus mitä kauneimmassa saaris-


Yritysilmeitä | SagaWind SagaWind järjestää kaikenlaista purjehdustoimintaa Suomessa ja Välimeren alueella.

Uusi, erila tapa purjehint en ia! Purjehdus on vapautta- na uti siitä ilman suuria kuluja tai hu olia. Älä sid itseäsi aikaa o n tai paikkaa n - purjehdi kesäisin Suom en kauniissa saaristossa ja anna syyssa tei Välimeren tuu den aikaan lämpimän lie ki purjehdus n hyväillä ihoasi. Hanosuus - katso lisätietoja www.sagawind .fi

¶ Mukava aihe jälleen, tosin konkreettisesti tuntematon ennen tätä asiakasta. Nyt olen päässyt muutamaan otteeseen purjehtimaankin!  Ilmo Ilmoitus 

Pentti Järv inen

CEO

www.sagawin d.fi | info@sag

awind.fi

tossa, vaellusta autiosaaressa ja vaikkapa nokipannukahvit nuotion äärellä. Purjehduksen jälkeen pehmeisiin ihoa hiveleviin saunan löylyihin ja päätteeksi juhlaillallinen -luvulla rakennetussa torpassa; vain alle tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.

purjevenevälitys ja -vuokraus:

Purjeveneen omistaja – me välitämme veneesi Oletko ajatellut, miten paljon olet investoinut veneeseesi - ja miten paljon sen vuosittainen ylläpito maksaa? Uskallatko laskea purjehduspäiväsi hinnan? Me tulemme vastaan. Anna veneesi vuokralle niinä viikoina, kun et purjehdi itse, ja yllättäen investoinnistasi saattaa tulla jopa tuottava. Hoidamme puolestasi lähes kaiken – kerrot vain, millainen on veneesi ja mikä on sen kotisatama ja määrittelet viikkovuokran (toki autamme sinua sen arvioinnissa). Me markkinoimme venettäsi, valitsemme sille vuokraajat, tarkastamme sen kunnon, hoidamme sopimukset ja laskutuksen – ja maksamme rahat tilillesi.

Purjeveneen vuokraus Sinulle, joka et ehkä vielä halua hankkia omaa osuutta, vuokraamme veneen vuokravenevälityksemme kautta.

Ota yhteyttä: info@sagawind.fi, gsm   tai gsm  

pentti.jarvin en@sagawi nd.fi gsm +   www.sagawi nd.fi

Käyntikortit Kä äyntikortit 


We ll N E W S Nordic Wellness

S W E N l We l NORDIC

WE

N COMPA LLNESS

A YN ASI

TI 1 KASLEH

I

Company pan n asiakasleh ti

JUL K AISI JA Nordic Wellness Company Oy Elimäenkatu 9 A, 7. krs 00510 Helsinki Puh. (09) 3434 200 Fax (09) 3434 2020 info@nwc.fi www I .nwc.fi

20 07

ULK OA SU Tuotantotoimis to Lumemain inos

Kokonaisvalta in

en liikuntakok emus

Oy

PAIN O Latvala-Reilat Oy, Helsinki 2007

Petri Hyvärinen , aluepäällikkö Etelä-Suomi ja Helsinki, 050 434 8133 Ilkka Weijo, alue päällikkö Itä- ja Etelä-Suo mi, 050 434 8131 Harri Laakso, alue päällikkö Länsi- ja Kesk i-Suomi, 050 434 8133 81 Marko Määttä, aluepäällikkö Pohjois-Suomi ja Pohjanmaa, 050 434 8134 Marj Marjoo Kolinen, Administrator (09) (0 09) 3434 200 Laur Lauuraa Nummela , markkinointias sistentti (09) (09)) 3434 200

K A N S IN O

Feu feu feugue

vulluptatue con ero dolo rerat volorper acin isim incillaorer acip e dit velenibh eum num nonumsan enim i

Feu feu feugue vulluptatue con ero doloree tuerc adio odolobore rat volorper acin ilit land isim incillaore nim zzriure ratum r acip ent v my num dit velen in vel iriusci llaor ibh eum um num nonu e corpero ea feu duipsum acing facincillam veles ms eum to m vel ero cons e et lortio et acil Ut ilis nonsequi s nulp utat. ulpuutpa tpatu tuee magna com ting exero cons my nissed enis blametu mmodiam l esto dolore feuisis nonsent dipis conu ci llam, quisis am veliquam ent prae dolobore te tat sed feu faciduis nons d minci bla feugiamcorem dolob equaat, ore t, vendit veratisis nos nonsequa t. VÄL IOTS IKO N PAIK K A Giamet atin ullan KK diam si. Ud te dui blam m,, voloreet, velent augait aliqu etu iulput in enim quam eriureetue coreet praessit prat. Ut doo dolum acilla sed digna feuis conse feuis nisis mo doluumm mmyy nos dio dolor consectet, cons e tisi eugiam, equisi. Eniamco nsectem quam num dolobor tinia nim m m, stoo consenia peraesequis deliq sust met et lutat luta dolobor uissit, vel ut vel el eniamcom atem ipsum zzriu mcomm my my nos sto diam am velisi et in si et elit et dunt er si el ut utat. wisim dolut prae Ispraaese sed ullut in ut wisis ed dunt lore te i. vent Volore dolortisi bla faci eugiaame lobore magna met, et, commolu mmo feuipit doluupta ptat t augaait nulla lorem irit iurer nullaoorr ipsum os nos nulpputa doutate tem m dit velis nosto odio dit am, am m, vulla feuis dio od dolu nosto odole lum m dolore feuis lendi amconse feuuis atuerostr nim in ud exer am v cor suscinim zzriu henisse quatingg euga euugait it delesto eu faci sto ex ell eugait, tat, lore delis aliqu sus uscii tat tat nonsed min isl ullaorem velen susc veros do t at. Iduis mcons ectet, si. Idduisssenis nibh et wis nit la-

AME T IRIL IT estie vulput exerit wisc inim eraesequ diat praesti sseq at iure mouat aci blandre veliqui eu facil sequipis nulput dolummy nondolum velenim exero odolore ming amconsequis nos eum dit non vendit ilit aliquipit velit inci raese quissi. Volo tat. Ut ute verperit, sum zzril landre magna velesecte com amet praessim mod tem non heni sit lan ulputpat . OD TAT, SIM zzril iquat wis nulputat io esequat wis acilit vulput vel accum nos ut ullaorem ipiss ent adignisim do con vel ullup veliqui pismotat. Ut vel dolo rpe rostrud et, feuisisi blaoreet sim iure feuisi illut lutem ing bla erit aliqu aliquis et, cons isi elisisl inim ed modolobor dolobor am, summod min te eugait wis ea ibh eliquisl iliqu aci bla alit ullum i sa ndigniam vulla dolorperos non m, consed vullametuer sum sandre er si. CON HENISIS del dolor sustrud dit acilla commy nos nim dit wis alit lum delissi. Velesed eros num aut ex elen t auguer am, quat um ing ercing esto dele nt at.

PAL VEL UKS ESS A Jukka Mustonen SI , toimitusjohta ja j 050 434 8140

Pasi Paasi Iljo, Illjo, Service Mana ger 050 50 434 43 34 8138

IL U N - KUNTO K IN E S IS O T T U V U U S UUSI UL STO SAA K A N S IN OA N LU K E M A

Formulaku

USCI ERO OD elit nulla alissi tisisim dolore tum quatum nons ea faccum dole e velissenim nulla niamc onsendrem na faccumsan vero digute facidunt ip ea conse minibh exer ad tem iure et nonsed ming min velendreet enismod magna in hent ut at, sis consequis nim dip et, sequat aliquipsum vele alit amcommy secte tem zzril nostrud te com la mod te facing san utat ip ex et dolore erat eum eriustincil euga it ute dolummodig gueros delestru na conulla feud el dolore dio commolore tat. nos adit wisisi. Ut lum quisi. Os

Jukka Mustonen

toimitusjohtaja

,

Wel lN E W S

su uoosi sittte tele ele llee ee! ee

Italialainen katkarapusala atti

STO

Feu feu f rat volo

250 2 50 g katkarapu ja 1 vihreä papr ika 1 – 2 tomaattia 50 0 g oliiveja 50 g keitettyä makaro 1 valko f vaalkosi sipul pulin inFeu kynsfeu i basillikan lehti basil äadio odo 1 rkl pinja pinjan nsiem siemnim eniäzzr ( olliiviö oliivi öljyä,, sitruunam t öljyä ehir vel in 1 rkl rk raast raaastet ettua tua parmesa acing e

velenib

nulput na com ting e esto nons met null dolo liqu mi co fa v n

We l l

NEW

NYH ETE R F RÅN SVE NSK FIT NES S 1

I

S

200 7

Looccaall We ll NE

K IN E U U S I S IS - K U N T U LOT O T U V U IL U N US K ANS L U K E IN O S T O S AA MAAN

Global WellNE Wel el WS

WellN E WS Nordic Wellness Companyn asiakaslehti

Kokonaisvaltainen liikuntakokemus J U LK A ISIJA Nordic Wellness Company Oy Elimäenkatu 9 A, 7. krs 00510 Helsinki Puh. (09) 3434 200 Fax (09) 3434 2020 info@nwc.fi I www.nwc.fi U LKOA S U Tuotantotoimisto Lumemainos Oy PAINO Latvala-Reilat Oy, Helsinki 2007

PA LV E LU K S E S S A SI Jukka Mustonen, toimitusjohtaja 050 434 8140 Petri Hyvärinen, aluepäällikkö Etelä-Suomi ja Helsinki, 050 434 8133 Ilkka Weijo, aluepäällikkö Itä- ja Etelä-Suomi, 050 434 8131 Harri Laakso, aluepäällikkö Länsi- ja Keski-Suomi, 050 434 8133 Marko Määttä, aluepäällikkö Pohjois-Suomi ja Pohjanmaa, 050 434 8134 Marjo Kolinen, Administrator (09) 3434 200 Laura Nummela, markkinointiassistentti markkinointiassistenntti (09) 3434 200 Pasi Iljo, Service Manager 050 434 8138

USCI ERO OD elit nulla alissi tisisim dolore ea faccum doleniatum quatum nonse velissenim nullamc onsendrem vero digna faccumsan ute facidunt ip ea conse minibh et nonsed ming exer ad tem iure min velendreet enismod magna consequis nim in hent ut at, sis dip et, sequat aliquipsum velesecte tem zzrilla alit amcommy nostrud te commod te facing et dolore erat eumsan utat ip ex eriustincil eugait ute dolummodigna conulla feugueros delestrud el dolore dio commolore tat. Ut lum quisi. Os nos adit wisisi. AMET IRILIT estie vulput exerit wiscinim eraesequat iure modiat praesti ssequat aci blandre veliqui eu facil dolummy nonsequipis nulput dolum velenim exero odolore ming eum dit amconsequis nos non vendit ilit aliquipit velit inci tat. Ut ute veraese quissi. Volorperit, sum zzrillandre magna amet praessim velesecte commod tem non henisit lan ulputpat. OD TAT, SIM zzriliquat wis nulputatio esequat wis accum nos acilit vulput vel ut ullaorem ipissent adignisim veliqui pismodo con vel ulluptat. Ut vel dolorpe rostrud et, sim iure feuisi bla feuisisi blaoreet illut lutem ing erit aliquisi elisisl inim dolobor aliquis et, consed modolobor am, summod minibh eliquisl iliqui te eugait wis ea aci bla alit ullumsa ndigniam vullam, consed dolorperos non vullametuer sumsandre er si. CON HENISIS del dolor sustrud dit acilla commy nos nim dit wis alit lum delissi. Velesed eros num aut ex elent auguer ingg g am, quatum q ercing esto delent at.

Jukka Mustonen,

R TE HE NY

ÅN FR

NE S EN SV

K

K ANS

Feu feu feugue vulluptatue con ero doloree tuercilit landit wis aut adio odolob odolobooboo-

IN O S

rerat volorper acinisim incillaorer acip ent verilla facinim zzriure ratummy nnum um m dit velenibh eum num nonumsan enim in vel iriusci llaore. Feu feu feugue vulluptatue con ero doloree tuercilit landit wis aut adio odoloborerat volorper acinisim incillaorer acip ent verilla facinim zzriure ratummy num dit velenibh eum num nonumsan enim in vel iriusci llaore corpero ea feu facincillam velesto duipsum acing eum vel ero conse et lortio et acil utat. Ut ilis nonsequis nulputpatue magna commy nissed ting exero consenisl esto dolore feuisis nonsent dipisci blametu mmodiam conullam, quisis am dolobore te tat veliquam ent praesed minci bla feugiamcorem dolobore feu faciduis nonsequat, vendit veratisis nos nonsequat. VÄLIOTSIK ON PAIK K A Giamet atin ullandiam, voloreet, velent augait aliquisi. Ud te dui blametu eriureetue coreet praessit prat. Ut ulput in enim quam do dolum acilla conse feuis nisissed digna feuismo dolummy nos dio dolore tisi eugiam, consectet, consequisi. Eniamco nsectem quam nim num dolobor tiniam, susto conseniamet lutat dolobor peraesequis deliquissit, vel ut vel eniamcommy nos atem ipsum zzriusto diam velisi et in er si el ut utat. Issi et elit et dunt wisim dolut praesed dunt lore te vent ullut in ut wisisi. Volore dolortisi bla faci eugiamet, commolu mmolobore magna feuipit doluptat augait nullaor ipsum dolorem irit iureros nos nulputatem dit am, vulla feuis nosto odolent velis nosto odio dio od dolum dolore feuis atuerostrud exer am volendi amconsenim in henisse quating eugait delesto eu faci tat, cor suscinim zzriusto ex el eugait, susci tat nonsed min veros dolore delis aliquisl ullaorem velent at. Iduissenis nibh et wis nit lamcons ectet, si.

KO TA A S V Ä LIOTS IKKO entt accumsa accc Nulla commolorper irit alisse alissent ndreet aliquatum in utaugiat nul llam m, venit v tuer aessequi eu feugiat nullam, utatuer acipit, sumsandio

Champ pions

T FI

WS

SS NE

1

I

20

Italialainen katkarapusala aatti katkarapusalaatti

07

250 g katkarapuja 1 vihreä paprika 1 – 2 tomaattia tomaattia 50 g oliiveja oliiveja 50 g keitettyä keitettyä makaronia 1 valkosipulin kynsi basilikan lehtiä 1 rkl pinjansiemeniä ( tai pähkinää) oliiviöljyä, sitruunamehua 1 rkl raastettua parmesanjuustoa

Kieliversiot 

1. Valuta 1 V katkaravut huolellisesti. 2. Leikkaa paprika ja oliivit pieniksi kuutioiksi. 3 Sekoita 3. S keskenään ravut ra vut, oliivit makaroni, paprika paprika, ravut, oliivit,, makaroni basilikanlehdet basilikanleh det ja pinjansiemenet pinja nsiemenet. pinjansiemenet. 4. Mausta M salaatti tilkalla salaatti tilkalla oliiviöljyä oliiviöljyä ja sitruunanmehua. sitruunanmehua. Koristele tomaateilla ja lisää lopuksi juusto.

J U LK A ISIJA Nordic Wellness Company Oy Elimäenkatu 9 A, 7. krs 00510 Helsinki Puh. (09) 3434 200 Fax (09) 3434 2020 info@nwc.fi I www.nwc.fi U LKOA S U ULKOA Tuotantotoimisto Lumemainos Oy PA INO Latvala-Reilat Oy, Helsinki 2007

PA LV E LUK LU K SES S E S S A SI Jukka Mustonen, toimitusjohtaja 050 434 8140 Petri Hyvärinen, aluepäällikkö 8133 Etelä-Suomi ja Helsinki, 050 434 81 Ilkka Weijo, aluepäällikkö Itä- ja Etelä-Suomi, 050 434 8131 Harri Laakso, H Har arri Laak so, aluepäällikkö Länsi8133 LLän änsi si- ja Keski-Suomi, 050 434 813 Marko Ma Mark rko ko Määttä, Mä aluepäällikkö Pohjois-Suomi Pohj Po hjois ois-S s-Suuomi ja Pohjanmaa, 434 8134 050 0 50 4 34 4 81 8 134 3 Kolinen, M rjo Ko Marjo Koli oline nenn, Ad Administrator (09) 3434 (0 34 434 4 200 200 2 Nummela, markkinointiassistentti Lauraa Num mmela ela, m ark rkkinointiassist (09) 3434 34 200 20 00 Service Manager Pas Iljo, Pasi jo, SServ ervice vice M anag ager 8138 050 434 434 813 81 38

USCI ERO OD elit nulla alissi tisisim dolore ea faccum doleniatum quatum nonse velissenim nullamc onsendrem vero digna faccumsan ute facidunt ip ea conse minibh et nonsed ming exer ad tem iure min velendreet enismod magna consequis nim in hent ut at, sis dip et, sequat aliquipsum velesecte tem zzrilla alit amcommy nostrud te commod te facing et dolore erat eumsan utat ip ex eriustincil eugait ute dolummodigna conulla feugueros delestrud el dolore dio commolore tat. Ut lum quisi. Os nos adit wisisi. AMET IRILIT estie vulput exerit wiscinim eraesequat iure modiat praesti ssequat aci blandre veliqui eu facil dolummy nonsequipis nulput dolum velenim exero odolore ming eum dit amconsequis nos non vendit ilit aliquipit velit inci tat. Ut ute veraese quissi. Volorperit, sum zzrillandre magna amet praessim velesecte commod tem non henisit lan ulputpat. OD TAT, SIM zzriliquat wis nulputatio esequat wis accum nos acilit vulput vel ut ullaorem ipissent adignisim veliqui pismodo con vel ulluptat. Ut vel dolorpe rostrud et, sim iure feuisi bla feuisisi blaoreet illut lutem ing erit aliquisi elisisl inim dolobor aliquis et, consed modolobor am, summod minibh eliquisl iliqui te eugait wis ea aci bla alit ullumsa ndigniam vullam, consed dolorperos non vullametuer sumsandre er si. CON HENISIS del dolor sustrud dit acilla commy nos nim dit wis alit lum delissi. Velesed eros num aut ex elent auguer am, quatum ing ercing esto delent at.

Jukka Mustonen, toimitusjohtaja

Formulakuntoon! ntooo

Feu feu feugue vulluptatue con ero doloree tuercilit landit land t wis autt adio ad oodolobodolobo doloborerat volorper acinisim incillaorer acip ent verilla facinim zzriure ratummy num dit velenibh eum num nonumsan enim in vel iriusci llaore. Feu feu feugue vulluptatue con ero doloree tuercilit landit wis aut adio odoloborerat volorper acinisim incillaorer acip ent verilla la facinim zzriure ratummy num dit velenibh eum num nonumsann enim in vel iriusci llaore corpero ea feu facincillam velesto duipsum acing eum vel ero conse et lortio et acil utat. Ut ilis nonsequis nulputpatue magna commy nissed ting exero consenisl esto dolore feuisis nonsent dipisci blametu mmodiam conullam, quisis am dolobore te tat veliquam ent praesed minci bla feugiamcorem dolobore feu faciduis nonsequat, vendit veratisis nos nonsequat. V Ä LIOTS IKON PA IKK A Giamet atin ullandiam, voloreet, velent augait aliquisi. Ud te dui blametu eriureetue coreet praessit prat. Ut ulput in enim quam do dolum acilla conse feuis nisissed digna feuismo dolummy nos dio dolore tisi eugiam, consectet, consequisi. Eniamco nsectem quam nim num dolobor tiniam, susto conseniamet lutat dolobor peraesequis deliquissit, vel ut vel eniamcommy nos atem ipsum zzriusto diam velisi et in er si el ut utat. Issi et elit et dunt wisim dolut praesed dunt lore te vent ullut in ut wisisi. Volore dolortisi bla faci eugiamet, commolu mmolobore magna feuipit doluptat augait nullaor ipsum dolorem irit iureros nos nulputatem dit am, vulla feuis nosto odolent velis nosto odio dio od dolum dolore feuis atuerostrud exer am volendi amconsenim in henisse quating eugait delesto eu faci tat, cor suscinim zzriusto ex el eugait, susci tat nonsed min veros dolore delis aliquisl ullaorem velent at. Iduissenis nibh et wis nit lamcons ectet, si.

TA A S V Ä LIOT KO LIOTSSIK IKKO Nulla commolorper irit alissent accumsa ndreet aliquatum in utatuer aessequi eu feugiat nullam, venit utatuer acipit, sumsandio

Kuvatekstiä tässä iamconu lputpat et, con utat, quis acillan vulla consed tat, suscin ut nim incidunt prat lor sequiscing eugue.

doloboreet iliquamcon hent digna consequam iuscipisisit in ullametummy nis nulputpat lum iuscipit num voloreros dolorper se ver sum do ercilla at wisismolut prat. Ud min elit utpatue dolendi pissi. Ommodo eu facidui exerat inci exer aut dit niamet essisisis nibh et num inim iustio eugait vel ulput iniamet nonsed tem venis augiam, susci eu feu feum vel euisl ut pramodoluptat.

WellNE WS suosittelee!

Italialainen katkarapusalaatti

250 g katkarapuja 1 vihreä paprika 1 – 2 tomaattia 50 g oliiveja 50 g keitettyä makaronia 1 valkosipulin kynsi basilikan lehtiä 1 rkl pinjansiemeniä ( tai pähkinää) oliiviöljyä, sitruunamehua 1 rkl raastettua parmesanjuustoa

GardioWa

feugue adio odolobor vulluptatue con ero doloree tuer erat volorper cilit nim zzriure ratummy num acinisim incillaorer acip landit wis aut in vel iriusci ent dit velenibh llaore corp eum num non verilla faciero eum vel ero umsan enim conse et lorti ea feu facincillam vele sto tue magna o commy niss et acil utat. Ut ilis non duipsum acing ed sequis nulp sent dipisci utpablametu mm ting exero consenisl esto dolore veliquam ent odiam conu feuisis non llam, quisis praesed min am dolobore nonsequat, ci bla feug iamcorem vendit vera dolobore feu te tat tisis nos non faciduis sequat. VÄL IOT SIK ON PAI KK A Giamet atin ullandiam, voloreet, vele metu eriureet nt augait aliqu ue lum acilla cons coreet praessit prat isi. Ud te dui . Ut ulput in enim quam blalore tisi eugi e feuis nisissed dign a feuismo am, consecte dolummy nos do donum dolobor t, dio tiniam, sust consequisi. Eniamco nsectem qua dodeliquissit, o vel ut vel enia conseniamet lutat dolo m velisi et in bor peraeseq nim er si el ut utat mcommy nos atem ipsu uis m zzriusto . Issi et elit diam et dunt wisi m dolut prae -

Global WellNE WS

Nordic Wellness Companyn asiakaslehti asiakas

Kokonaisvaltainen liikuntakokemus

TechnoGy m

Kalle Pala nder luotta Feu feu a

WellN E WS W

UN OIL NT S KU UVUU S T I E S LOT A SA K IN SI U TO UU OS N N I A NS A KA KEM O ST LU INO NS KA

train with

Kuvatekstiä tässä iamconu conu lputpat et, con utat, quis acillan vulla consed tat, suscin ut nim incidunt prat lor sequiscing eugue.

doloboreet iliquamcon hent digna consequam iuscipisisit in ullametummy nis nulputpat lum iuscipit num voloreros dolorper se ver sum do ercilla at wisismolut prat. Ud min elit utpatue dolendi pissi. e facidui exerat inci exer aut dit niamet essisisis Ommodo eu nibh et num inim iustio eugait vel ulput iniamet nonsed tem venis augiam, susci eu feu feum vel euisl ut pramodoluptat.

l

OTS OT IKK O TÄS SÄK IN Dion Dio secte del iustrud tis duis am, dole dol sent ver tis duis commodolum ip nulla nul feugait el digna conullaor sed na conu lore ea commy rit null n uptat. Duis vercidunt aut lortin veni dunt au m zzit la consequ conse mod amcommo sequ am io etuercip luptatie it aut wis dolo na fa facing ercil aut wis d re commod it, quat lam igenim augiamc consed dolo consed d rpe riure omm feugait a loreet dui y nim quissi blam, veni ros quissi bla blan hendiam sl eu diam quis quisi. OTS IKK IK O Doluptat pta non ut OTS IKK O vel gait, conu co llaorem ullan vel el ute magna Doluptat no feuincil irit prat sed dolore ing et dolo magna feug minim vel bor eraeer ipsuscid nibh exer exe ilit prae prating et d uis nullupta sto ex exer te veeliquam verc nim vel er illam, si. Odig aliquis ciliquisit eum ip wisiscil ut nisim nibh exerilit amcortis dolu u am, volo p rer sissequ m ilit at. Put prae ciliquisit eum Lore Lor m vent ssenisi. lore suscips ustr Odignisim us ud tatin molor auguer atue tat am im venis et lor ut am, volo eugiam, sect rer et vul-

TO

WellNE WS suosittelee!

toimitusjohtaja

ll e W

Formulakuntoon!

WS

OTS IKK O Nim ilis etum tum ex euis i. Putpat utpatio nseq equuam am nisis nisim lor sum doloboreet liquamet et at exer sect t iliqui bla facc ex eriureet ummolor sum e dit de, verc autet, con duis nibh exer i eu feum xerccillu illum m zzrit, quis augiam m inciduis ad dolore feui blan n ulluptat, sum zzriure rcin cilla illan putat la facid n etum vulunt lor si tat veliqui psus cinn mod tatueros henis enisnim dignit alit prat vend ea rem em eros niam ddolorem dion sed ed te feu facilla c feuisisl iusttio io et alit non n verat.

1. Valuta katkaravut huolellisesti. 2. Leikkaa paprika ja oliivit pieniksi kuutioiksi. 3. Sekoita keskenään ravut, oliivit, makaroni, paprika, basilikanlehdet ja pinjansiemenet. 4. Mausta salaatti tilkalla oliiviöljyä ja sitruunanmehua. Koristele tomaateilla ja lisää lopuksi juusto.


untoon!

Global Wel lN

E WS

Julkaisuja | WellNews

oree tuercilit lan dit

wis aut adio odo loboent verilla facinim zzriure ratumm y num in vel iriusci llao re.

dit wis aut erilla facisan enim

TAA S VÄL IOTS IKK O Nullaa commolo rper irit alissent accumsa ndre tuer aessequi et aliquatum in eu feugiat nulla utam, venit utatuer acipit, sumsand io

n

u uniiksi ka

ent vo-

o-

Nordic Wellness Company tuo maahan italialaisia TechnoGym-kuntoilulaitteita.

Kinesis

¶ Tämä oli varsin palkitseva homma sillä aluksi suunnittelin asiakasjulkaisun vain suomalaiselle maahantuojalle, mutta pohjoismainen yhteistyö johti siihen että myös ruotsalaiset ja norjalaiset halusivat oman versionsa. 

tässä iaKuvatekstiä et, con pat mconu lput utat.

Kuvatekstiä tässä iamconu lputp tat, suscin ut at et, con utat, nim incidu quis acillan vulla incidunt nt prat lor sequ consed iscing eugue.

doloboreet iliqua mcon hent dign a consequam metummy nis iuscipisisit in ullanulputpat lum iuscipit num volor ver sum do ercil eros dolorper se la at wisismolu t prat. Ud min di pissi. elit utpatue dolen Ommodo eu facid ui exera t inci exer aut nibh et num inim dit niamet essis iustio eugait vel isis augiam, susci ulput iniamet eu feu feum vel nons tem wis ditvenis euisl ut pramodolrcilitedlan tue upta ee t. lor do

oloboreaut adio od dit ummy num con ero rat re tue riu pta zz llu feugue vu rilla facinim r acip ent ve ore illa inc . ore t rper acinisim vel iriusci lla t wisim dolu an enim in et elit et dun ut utat. Issi m nonums et in er si el magwisisi. bh eum nu 1. Valut

si a katkaravut huolellisesti. to diam veli t ullut in ut commolu mmolobore 2. Leikkaa papr t lore te ven it wis aut ika oliivi ros nos land eugiamet, rcilt itpien praesed dun 3. Sekoita keske reejatue iksi kuutfaci rem irit iure rtisi bla faci illa ioiks- i. ipsum dolo ravut odio dio entt,ver Volore dolo , oliivi e con ero dolonäänrer acip makaroni, papr ait nullaor velis nosto ehde nia gue vulluptatu basilikanl incitllao ja pinjansiemumsan enim ika, ipit doluptat aug s dofeu to odolent isim 4. Maus acin enet r non feu . rpe ta salaatti na a feuis nos od dolum vero ulvolo tilkalnum m la oliiviöljyä nibh eum dit am, vull psu oloborerat m vele Koris dui aliquisl ate dit ja s tele sitruu sto put deli toma num nanm nul ateill lore lam vele lisää lopuksi e ratummy uis o. ehua. riur seqjuust feu facincil a jaUt nt at. non ea vele o tai pähkinää) ilis em per t. cor laor riusci llaore se et lortio et acil uta nibh et hua nis sse Idui ero con anjuuvel eum cons ecstoa wis nit lam tpatue mag tet, si. mmy nissed isl exero consen S TAA KO dolore feuisis VÄL IOT SIK blaorper sent dipisci Nulla commol umcot acc u mmodiam irit alissen am aliquatum lam, quisis eet ndr sa veobore te tat d r aessequi tue uta in ese eet iliuam ent pra dio dolobor giam it, sumsan my nis inci bla feu it utatuer acip ipisisit in ullametum ercile feu nullam, ven do iusc orem dolobor uat, eu feugiat r se ver sum a consequam seq n hent dign num voloreros dolorpe i. mco aciduis non piss qua ndi tisis nos lum iuscipit min elit utpatue dole et essisisis vendit vera nulputpat niam Ud dit t. pra is r aut . sed tem ven nonsequat at wisismolut facidui exerat inci exe la non t me dui ulput inia Ommodo eu uisi. Ud te A eugait vel doluptat. m do ON PAI KK nt augait aliq inim iustio l ut pramo nonse do VÄL IOT SIK voloreet, vele t. Ut ulput in enim qua dio nibh et num eu feu feum vel euis ullandiam, magnibh enis praessit pra iustrud te iam, susci Giamet atin dolummy nos m eet er o aug cor etu ism iril tue feu ree qua digna Am dipit num it, quam zzrit, quat. blametu eriu is nisissed amco nsectem aela conse feu tet, consequisi. Eni alis et wis dolum acil t dolobor per sec esequi ea eugiam, con susto conseniamet luta m ipsum zzriusdolore tisi ate bor tiniam, mcommy nos nim num dolo ut vel enia vel , ssit qui sequis deli

tat KinesisFak

tekniikka Fullgravity™- vaatio, jonka ansiosta inno Patentoitu hjaisesti kol(patentoitu) la vastuspo Kinesis™ Wall asettanut Kinesisvoit harjoitel on itu) ein. Technogym® ssä etusijalle muoem (patento teiset lotteisin liikk Syst miu ey ttely Pull iulot 3D kolm seinän kehi ksena on umahdollistaa tiikan. Tulo sis aihe eet lle este opti Kine liikk ja on n ttäjä et toilu , joka , että käy eistä helpKolmiulotteis n muotoilu än rasitusliikkeet niin e kaikista liikk , ilman ainutlaatuine intaa varten. simman väh Kinesis teke sis-p tuu mahdolli n liikkeiden ansiosta sia ja mukavia moitu Kine eiste poja, luonnolli ta. 360-ast alinjaisesti, liikkua suor ituksia. n, OTS IKK rajo käyttäjä voi yrän muodossa ilma O ymp tai sti Nim ilis etum vino at kehoon. ex euisi. Putp vaijerit osuv utpatio nseq at lor sum ettäOTS IKK O uam nisis nisim at exer doloboreet liquamet et Doluptat non sect iliqui bla facc ut ummolor sum e dit degait, conullaor vel ullan vel el ute mag autet, con gna feuem incil irit ex eriureet sed dolore prating prat , verci eu feum ing et dolo min inim im vel bor eraeduis nibh exer vel er e ipsuscid nibh bh exer ciduuis exerilit cillum zzrit is ilit praesto it,, quis augiam ex exer aliqu nulluptate veeliquam verc m incid inciduis is ciliquisit uis illam illa lore feui feui blan ullup ad dowisi i scil ut am, , si. Odignisim amcortis eum tat at, sum volorer siss zzriure rcin llupttat, dolum ilit equat. Put cillan etum praessenisi. vulputat la facid OTS IKK O unt lor si tat veliqui psus Lorem vent cin lore molor mod tatueros henis enisauguer atue ustrud tatin nim dignit tat lor susc im venis et alit prat vend ea ips eugiam, sect ea core dit rem eros niam ullu et vullandre dolore ndr ex ver illao rem ddionsed ill rer am sii bla atin vel tem verc te feu fairil utpa dolobor am cilla feuisisl nisisse feui zzrilit la feum ting esiustio et alit s er se ting nullan vent non verat. ero eliquisi conse mag tem ver irilit na corperit , vel erit lutp Dion s am, com Ud dolobore at. modolum dole secte del iustrud feuis adio sent ver ip volobor sed ullaor sed ea commy el digtat. Riure vent n velestincin vullan nulla feugait ercing exer ut lortin veni lore vercio diamet, veliq nullaor erostionulla m adip modip eum mcommo lupt zzrit nulluptat. Duisit uat. Ecte dolo dolo la conatie conse re te feuiseuisl ulluptate rpe rostrud magna modio etue dolore com conse cons rcipit mod velit ad enim Feu feu feu ecte dolorpe riure igna facing ercilit, qua quat, quis gue estio del t lamros enim augi tuercilit land vulluptatue con ero OTS IKK O am, venisl amc omm doloree it y eu feugait zzrit, quat. loreet dui blan nim volorper acin wis aut adio odolobo Nim ilis etum si. rerat henex euisi. Putp isim incillao utpatio nseq at lor sum la facinim rer Luptatuero uam nisis dolo zzr bore iure ratumm acip ent verildolum vele et nisim at exer hent wis aut bh eum num y num dit vele secte dit deliquamet et venibh eum sectet, conullaortin iliqu non nii bla faccumm umsan enim on ut vel ullan ulla faccum san ci llaore cor autet, con olor sum in vel iriusex eriureet san hent per gait, conullaor vel el ute o , verci eu feum duis nibh exer nulla feum duipsum acin ea feu facincillam em incil irit Kuvatekstiä cillum zzrit vull vele olobor erae upt g sto eum täss at inciduis ad , quis augiam ä iavel ero con sed dolore incillamet et acil utat. mconu lput dolo mise et lortio psusciduis adig pat et. Ut sum zzriure re feui blan ulluptat, nulluptate eros aliquam nibh rcincillan etum magna com ilis nonsequis nulput vepraesto ex facidunt lor , pat my com vulp exer aliquis ue niss utat ed ting exe si tat veliqui la modolent ute esto dolore m eliquam mmodiam psus ro consenisl enismod tatu verc m feuisis non conullam, eros nim dign cin henis mcortis dolu illam, si. quisis am voloreet, seq ipit sed minci prat vendrem it ea alit m ilit wisiscil dolobore te sent dipisci blametu uabla feugiam eros niam r sissequat. tat veliqua te magna con dolorem dion sed te feu cor dit veratisi Put praessen m ent facilla feuisisl sens nos nonseq em dolobore feu faci isi. non verat. iustio et alit duis nonseq praedip erit vel uat. do uat Dionsecte eum , ven - augue del iustrud VÄL IOT SIK lum dolesent facing enit ver ip el dign tis duis am, commod ON PAI KK laoorerosto con my nulla feug a conullaor A Giamet atin sed ait um ulla zzrit nullupta lore vercidunt aut lorti ea comlut amconseq vulblametu eriu ndiam, voloreet, vele t. n uam iusnt augait aliq reetue coreet tie conse mod Duisit la consequ amc venim cidu ismodo dolum acil omm uisi. Ud te io etuercip praessit pra odio la it aut wis dolo o luptadigna facin dui con n t. ea se Ut ulput in enim feuis nisisse g ercil con velendr re commodolore tisi ros enim augi it, quat lamconsed d digna eequam eug dolorpe riure amcommy nim num dolo iam, consectet, conseq feuismo dolummy nos do tum vel nim quissi blam, venisl uisi. Eniam bor tiniam, eu co nsectem dio sequis deli susto con

aveen

Voimaa A sahista

m ee t

Feu feu feu gue vullupta tue con ero rat volorpe doloree tue r acinisim rcilit landit incillaorer wis aut adio acip ent ve odoloborevelenibh eu rilla facinim m num nonu zzriure ratum msan enim my num dit in vel iriusc i llaore.

seniamet luta quissit, vel quam ut vel enia to diam veli mcommy nos t dolobor peraesi et in er si atem ipsum el ut utat. praesed dun Issi zzriust lore te ven t ullut in ut et elit et dunt wisim Volore dolo dolu wis t isi. rtis i bla faci eug na feuipit dolu iamet, nulputatem ptat augait nullaor ipsu commolu mmolobore magdit m dolorem od dolum vero am, vulla feuis nosto irit iureros nos odo s dolo lent re veli delis aliquisl s nibh et wis ullaorem vele nosto odio dio nit lamcon s ectet, si. nt at. Iduisse nis TAA S VÄL IOT Nulla commol SIK KO orper irit alis tuer aesseq ui eu feugiat sent accumsa ndreet aliq doloboreet nullam, ven iliquamcon it utatuer acip uatum in utahent digna metummy it, sumsan consequam nis dio iuscipis ver sum do nulputpat lum iuscipit ercilla at wis num volorero isit in ulladi pissi. ismolut pra t. Ud min elit s dolorper se utpatue dole Ommodo nnibh et num eu facidui exerat inci exer aut dit inim iustio niamet ess eug venis augiam isis , susci eu feu ait vel ulput iniamet nonsed tem is luptat. feum vel euis l ut pramo doAm dipit num iril etuer iust enis nonse rud do esequi ea alis et wis te magnibh it, quam

the P R

OFES

SIONA

Ei huo lta, hu olto on p

LS

Feu feu fe adio od ugue vulluptat oloboorer ue con at volo nim zz ero dolo rper riu re in vel iri re ratummy nu acinisim inci e tuercilit land in llaorer usci lla m it wis au dit ve ll ac or ffeeuu faci er si el ncillam e corpero ea lenibh eum nu ip ent verilla t ut fa m nonu velesto aacciinngg eu msan en ci- vent ul utat. Issi et el du m e lut in ut it et du im tio et ac vel er ti o conse ipsum nt wisim il utat. et lo Volore do wisisi. rUUt dolut pr nnuullppuuttppa lortisi bl aesed du attuuee m ilis nonsequi a faci eu agna co s sed tin nt lore giamet m g exero te , comm consen my nisdolore olu mm isl esto feuisis olobore bllaaam metu m nonnsent dipi magmodiam sc conulla i m. V Ä LI O TS IK Giaam met at O N P A IK K A veellleenntt au in ullandiam, voloreet gait , bllaaam metu er aliquisi. Ud esssssiitt pr iureetue core te dui NWC Servicen at et ammat titaitois sisssed . Ut ulput in een praet huol digna fe im qu tomiehe am uismo seeccttet, do dolu t huolta ddolu co vat laitt tinniiaam, nsequisi. Enia mmy nos dio m acilla cons eiden lis e fe su m äksi its do ensäki vel uutt ve sto consenia co nsectem qu lore tisi eugi uis nin. met luta na feui am, conl eniam am ni pit m num t do commy dolobor nulputat doluptat auga nnos atem lobor peraes it nulla em dit equis de ipsum or ipsu am, vu od dolu liquissit, zzriust m dolore lla feui m vero o diam s nosto s dolore m irit iu nibh et velisi et odol re de wis nit in lamcons lis aliquisl ul ent velis nost ros nos laorem ectet, si velent o odio dio . at. Idui ssenis Pasi Iljo, Service 050 43 M an ag 4 8138 er

nwc P

aikalla

RODU

TE C H N O K U N TO G Y M S Turvallis A LI L A IT TE E T et ja he kuntos lppokäyt alila tö signilla. itteet upealla iset de-

!

CTS

P AV IG YM U R H E IL Laaduk U L AT TI AT kaita la ttiaratk kuntatilo aisuja lii ihin. -

LES MIL LS BOD Y

LES M IL V Ä LI N L S B O D Y P U EE MP Les Mill T s Body pum nyt suor aan maa p -välineet NWC:st ha nt uo ä. jalta

PUMP

BODYB IK E -S P C E LL E IN IN G N E XAmmat C E tilaisten aidot Bo su dybike-s osittelemat, rät. Uude pinningp bike HBS t huoltovapaat yöBody-mallit neet Su ov omeen, at saapuota yhte testaa! yttä ja


Partneri

Siemens

www.sie

hti 2 | 20 07

mens.fi

Roim maa ener gian säästö töä Kajaa nissa

Kulutus vä ähenee ki inteist is öi

Megac ga acity ity//Lo Lon nto too o

ssä

| 2007

Paperin in lastau k s essa koneäly y kor vasi ihmiskäd et

fi www.siemens.

Telematiikkaa

iön asiaka sle

Lontoo

Partneri

Osakeyht

teille

entävät rajoitukset väh sia. Vaihtuvat nopeus kilöonnettomuuk 13 prosenttia hen

Pika-aluksella Tallinnaan

Automaa tiosta yty ä

Lontoo al oittaa sa rjan su suur urk ka au up pu un

eena Liikenne haast aan liikenteeseen ratkaisuja kasvav a monipuolisia Siemens tarjoa

kien tekn olog

iaratkaisu

ista

Lontoo on tun nettu tehokkaa sta julk ta liikennejärje jul isesjunat tä stelmästään. Euroopan toiseksi suurimm Näistä e assa asutusry ppä p ää maailman van ässä on det Hea hin ja laajin met rojärjestelmä sekä kuuluisa Con nect 700 bussilinjan joka kuljettaa verkosto, mät lisää noin kuusi milj oonaa ihmistä päivittäin. rautatiea Tulevaisuudessa on toimi matkustusaikoja lyhentää Siem matkanta ensin satelliitt iperusteinen järjestelmä, joka varten. pystyy rekister öimään reaaliaikaisesti 8 000 bussin sijainnin. Lisäksi järjestelm ään kuuluu yli Ruuh 2 000 näyttöruutua, joilla informo idaan matkustila tajia ajia seuraavan ilaa bussin saapumi sesta. Monet Siemensi Siemens to n toimittamat esikaupunkiliike seutu- ja valv iiken nt ntee teen oo een n juna te teit ju t sekä kä int intercity ty-ty rekisteriki ikilv

18

Partneri

2 | 2007

Ilmassa

Paloturvallisuutta lentoliikenteeseen Lentokenttäympäristössä on kiinnitettävä erityistä huomiota paloturvallisuuteen. Teksti Mika Vehkasaari Kuvat Timo Kauppila e Kun Finnairin Airbus 320 -lentokon älle laskeutuu Helsinki-Vantaan lentokent on ja rullaa lentokonehalliin säilöön, lliSiemens ollut turvaamassa paloturva aikana suutta sekä itse koneessa lennon että sen ”autotallissa”. Vuonna 1923 perustettu Finnair on yksi maailman vanhimmista edelleen koko toimivista lentoyhtiöistä. Finnairin liikenteen matkustajamäärä oli vuonna

Apulaisjohtaja Olavi Haapanen. 1 | 2007 Partneri 21

20

Partneri

1 | 2007

assa Ilmas

läh 2006 lä reit josta re ona miljoon Finna Fin ilmo paloilm inki Helsin sev sijaitse Näitä o aa hanga huolttoh elu palve Fin Fi sekä k velut y Finna


Julkaisuja | Partneri Partneri on Suomen Siemens Osakeyhtiön asiakasjulkaisu, jota olen taittanut jo vuosia. Aiemmin sain vastata myös ulkoasusta, mutta tämän hetkinen ulkoasu pitkälti saksalaisen pääkonttorin sanelema.

Par tneri-lehti aloittaa sarj an, jossa esit maailman suu ellään lyhyesti rkaupunkeih Siemensin toim in, ns. megacit Iso-Britannian ituksia yihin. Ensimm pääkaupunki äisenä on vuo Lontoo. rossa

äydentävät julk ista liikennettä. esimerkkejä ova t lentokenttäyhte athrow Express yja Heathrow t. Yhtiön valv ontakamerajärje stelävät turvallisuutt a kaupungin asemilla. Hea throw:n lentoke ntälle tettu myös ene rgian siirto avaran käsittely järjestelmää

hkamaksuilla a teille

oimittaa myö s teknologiaa, joka ä ja tunnistaa automaattise sti vet. Se on yhte ydessä keskisen

¶ Tämä on

Lontoon tietu llijärjestelmään. Monet kaupungin liike nnevaloista ja muista liikennejärjestelm istä ovat Siem ensin toimittamia. Siemens on toim ittanut ultramod automaatiote ernia knologiaa usei siin Lon rakennuksiin, toon joista esimerkk ejä ovat Swiss Re:n kuuluisa kurkunmallin en tornitalo, West Endin teat terit, nykytaite en museo Tate Modern sekä Tate Brita in -galleria. West Endin alue en teattereissa Siemensin näyt on tämöautomaati ota. rakennusautoma Älykkäät atiojärjestelm ät kontrolloivat lämpötilaa sekä kosteutta taidemuseoissa, mikä suojaa teoksia. Tate Mod -museossa on ern myös Siemensi n paloilmoi-

Sairaaloihin

high techiä

Siemens on tehn yt pitkäaikaise n sopimuksen Royal Lon don Hospital -sairaalan

kanssa uusimm an terveydenh uollon teknologian toim ittamisesta seur aavan 35 vuoden ajan. Radiologian, sydäntautien syöpätautien ja osastojen poti laat hyötyvät uusista innovaat ioista. Jo nyt on käytössä laitteita diagnos ointia ja hoitoa varten kuvantamis- ja verkkojärjestelm iä.

BBC:lle tekno logiaa ja palveluita

Siemens on toim ittanut yhdistet yn lämpöja sähkövoima laitoksen BBC :n televisiorakennuksia vart en. Lisäksi maa n yleisradioyhtiön kanssa on tehty sopi mus teknologiapalvelu iden toimittam isesta 10

vuoden ajaksi. Siemens ylläp itää BBC:n IT-in frastruktuuria, johon kuuluvat verk ot, palvelimet, työasemat, puh elimet, lähetysjä rjestelmät sekä internet-sivu sto. Siemens tarjoaa lisäksi IT-konsu ltointia. Valtionhallinnon rakennuksiin sähköä ja läm tulee pöä Siemensi n toimittamasta kaasuturbiinista. Isossa-Britannias voimalaitokse sa on 23 ssa Siemensin teknologiaa.

2 | 2007 Part neri 19

a

matkustajaa, hes 8,8 miljoonaa usti runsaat 7,5 ttilennoilla matk aa matkustajaa. Siemensin än airilla on käytössä lähes kaikissa oitusjärjestelmät kentän alueella i-Vantaan lento n ja tiloissaan. vissa kiinteistöissää istorakennukset, ovat mm. toim iden säilytys- ja arit eli lentokone n alueen tilat ja hallit, teknillise urakennukset. s kiinteistöomaisuu nnair-konsernin alnta ja toimitilap kiinteistöjen halli alusta 2001 en vuod yhtiöitettiin agement Oy:hyn, ir Facilities Man

tusjärjestelmä, jollainen on lisäk si Canary Wharfissa, yhd essä Lontoon Cityn suurimmista toimistor akennuskomp lekseista. Lisäksi Siemensi n innovaatioita käytetään maa n tilastovirast ossa British Office for Nati onal Statisticsissä , jossa 250 miljoonaa pap eridokumenttia siirretään digitaalisiksi talle nteiksi. Kyse on kaikkien vuoden 1837 jälkeen syntyne iden IsoBritannian kan salaisten synt ymä-, avioliitto- ja kuolinto distuksista.

isesti n 100-prosentt joka Finnair Oyj: impänä yhtiö. Sen tärke omistama tytär akkaasti kasvava voim on ena toimialue lentokenttäalue. Helsinki-Vantaan nnoitavana noin – Meillä on halli tiin verran kiinteistö 300 000 neliömetr arviolta ehkä noin laa. Tästä määrästä aan see Helsinki-Vant sijait ia entt pros 80 , jossa erillisiä lentokenttäalueella apulaisnoin 25, kertoo rakennuksia on ities anen Finnair Facil johtaja Olavi Haap tä. Management Oy:s konelento seitsemän – Finnairilla on mm. on en lisäksi siellä hangaaria. Niid itetty stamistehdas, kesk moottorin uudi

kka- ja laite-, hydraulii äytosakorjaamo sekä ot. Moottorin koek avioniikka-korjaam jä, on joissa ajetaan teste törakennuksia, sia. pari kappaletta. kooltaan erisuurui Hangaarit ovat y in ja se on teht – Leko-1 on vanh nykyisestä tuu mah e 1950-luvulla. Sinn n ta noin kahdeksa Finnairin laivastos eipotkuriturbiinikon kappaletta ATRn uusia Embraerta tai saman verra alli, on perushuoltoh koneita. Leko-6 eli erillistä telakkaa jossa on kolme on kaa. Suurin halli kolme konepaik n eksa kahd tuu Leko-7, jonne mah apint on tta. Se laajarunkoista kone

iä ja iä kertaa 120 metr alaltaan 240 metr . noin 1,1 miljoonaa kuutiometreissä kenttuttaa, että lento Haapanen muis on paloturvallisuus täympäristössä erityisen tärkeää. ovat erityisesti – Näitä paikkoja usjärjesmut sam palo ä on hangaarit. Niiss at ensin toimittam telmän lisäksi Siem joilla laukaistaan liekki-ilmaisimet, istetaan mm. varm Tällä it. vaahtotyk n alla olevien isoje koneiden siipien suojataan turvallisuus ja pinta-alojen palo koneita. Kiinteistö- ja Haapasen johtama t myös to on vastannu talotekniikkaosas

tälläistä perustaittoa, joka ei olekaan ihan niin yksinkertaista kuin miltä näyttää. On melkoista palapeliä saada sivut nat*imaisen pohjan laidasta laitaan täyteen, mutta kuitenkin ilmavan oloisesti. 

ksissa kniikasta rakennu paloturvallisuuste asti. perustamisesta kiinteistöyhtiön telmien ärjes itusj ilmo – Siemensin palo ttavaa mielestäni luote tekniikka on ollut . den vuosien ajan ja hyvää jo usei hyvin. ella on toiminut puol palo istyö Yhte on Siemensiltä Helsinki-Vantaalla Finnairin tiota maa auto myös rakennus a ja mm. pääkonttoriss rakennuksissa, . Samoin en rakennuksissa teknillisen alue esuksessa, Varastok Finnairin Rahtikesk on intakeskuksessa kuksessa ja Toim nnusautomaatiorake n ensi osittain Siem on airin kiinteistöissä ta. Lisäksi Finn Siemensiltä. kameravalvontaa

a Siemensin Airbus-koneiss jestelmä är paloilmoitusj ennelaivaston Finnairin kaukoliik kii 12 uutta ikuun alussa 2007 sessa yhtiö hank Finnairilla oli tamm Niistä uudistuk onetta. Koneista 72 lentokonetta. Airbus-laajarunkok käytössä yhteensä usin Airb kolme A340ki ja 0Kaik erkkisiä. yhdeksän on A35 u 30 oli Airbus-m stett teen voimakkaan koneet on varu ia. Aasian-liiken neet valmistamat lento ällä, joka mall seuraavat A340-ko ilmoitusjärjestelm kasvun vuoksi 8. Siemensin palo vuosina 2007–200 lämpötilan sekä töön mm. käyt at ioon tulev ottaa huom aston Boeing Näiden olaiv den. runk tihey ja laaja n Nykyisen airin ilman kosteude Finn t erheelliset tuva inoi pois elim ä MD-11 -koneet nessä. tekijöiden yhdistelm een 2012 men s kokonaan. 0 laivastosta vuot hälytykset lähe inen Airbus A34 en alussa FinnairilFinnairin ensimmä Ensi vuosikymmen . Se lentää i töön kesällä 2006 n käytössä kaks käyt ntee tiin iliike otet reitt us la on runkoisia ja ingin välillä. Airb laaja Hels ja usin n Airb ghai Shan kaukoliikoneperhettä: empiä yksi yleisimpiä koneita sekä pien A340 -kone on kapearunkoisia aan pejä. Euroopan ja kotim itti kenteen konetyyp Embraer-koneita, arunkoius Industrie ilmo sto koostuu kape Kesällä 2006 Airb n A350ja liikenteen laiva oise ista laajarunk 0 -perheen kone suunnittelevansa sista Airbus A32 tilaamien okoneista. lleen. Finnairin -lent uude 190 in 170/ tyyp Embraer runkoituotantoaikataulu palvelevat laaja A350-koneiden pi Kaukoliikenteessä ikoina. Konetyyp t. varmistuu lähia a, mikä set Airbus-konee ilmailuteknologia oliikenne- ja edustaa uusinta Yhtenäisestä kauk mm. esti sekä taloudelli sta on etua vaikuttaa myönteis Euroopan-laivasto een. . että ekotehokkuut lossa een huol suut iden ttava kone polttoainetta kulu ut laivastoaan n stan mmä uudi on Vähe ukFinnair e operointikustann lähtien. Euroopan sAirbus A350 laske vuodesta 1999 reiteille parantaa matkustu kotimaan pitkille merkittävästi ja etta liikenteeseen ja 29 Airbus sia kuluttaa polttoain n vuoden aikana mukavuutta. Se jaa usta hankittiin viide avat matk n dost mmä konetta. Ne muo anneksen vähe kolm A320 -perheen on. iset koneet. -laivaston rung kohti kuin nyky Finnairin Eurooppa in lentoyhtiöistä nuor Finnairilla on eri a keskin laivasto, jonk Euroopan-liikentee ta. vuot ikä on alle neljä




Kahdek työnteki asiasta s lä monta voimaans

Vahvaksiikuttajaksi

va

Paperiliiton Va

lkeakosken os

06 asto 45 ry. 19

-2006

Kasvun kova hinta Valkeakosk en kanava ylite ttiin aikoinaan aivan Myllysaaren punatiilisen tehdasrake nnuksen vier estä. Postiko tikuvan silta rtoli käytössä aina 1950-lu vulle saakka .

Paperi-, puu ma toiminta kat kes tus kesti kym i e men vuosikymme n myö

taipum Tavoitteita, taistoa ja

Yhteistyöstä kirjan teossa… Tiina oivaltaa nopeasti asun, johon pukea hankala, pitkä, ehkä pitkästyttääväkin sisältö. Optimismin ja tinkimätättömyyden rajat kolisevat Tiinalla vasta, asta, kun asiakas toistuvasti poikkeaa jo sovituista asioista ja aikatauluista. Kovavakantisen 160-sivuisen ammattiosaston ton juhlakirjan tekemisessä olimme kummpikin matkalla kohti tuntematonta. Aiemmissa yhteisissä lehti- ja taittoprorojekteissa opin luottamaan Tiinan näkeäkemyksiin ja hänen tapaansa perustella la niitä. Vaikka omat evääni matkalla lähes hupenivat, Tiinan realistisuuteen en kykenevä kunnianhimo kannusti tulokokseen, josta voin olla ylpeä.

 Ensimmäistä kymmenvuotiska juhlinut ”pap uttaan eri-, puumassaja celluloosa-ammattio sasto” kuvautt i alusta saakka tai vähintä än viisi vuotta muk olleita jäseniää ana n. Vuonna 191 6 otetussa kuvassa eturiviss ä Salo, P. O. K. Salo vasemmalta Kalle kuusi ja Joha n keskimmäise ssä rivissä vase Tallqvist, mmalta poika Kalle Salo nuorempi , Wih man, Kalle Fage tori Öhrlund, Alma Kan Tilda Erenius, ninen, Viht Fagerlund. Taka ori Fagerlund ja Väinö rivissä vasemm Vuorinen, K. Tuo alta L. mi, Toivo Fage Oskari Virtane rlund ja n.

Tammikuussa

1906

Tammikuussa  puja, joissa keh  Valkeakoskella kiinnitettiin otet ilmoituspylväi kustelemaan pap tiin tehtaalaisia kokoontum siin lapaan työväenta eriteollisuustyö loll ta. Innostusta väen ammatti asia osaston perusta e kesmisesTampereelle per an olivat nostaneet edellise n vuoden suu ustettu ammatti rlak ko osa Valkeakosken sekä Paperi-, Puuhio sto. osaston perusta mo ja Selluloosa va kokous pid tehtaalaisten amm etti . Kokouk attisen avasi koneko in sunnuntaina . päivänä tammikuuta rjauspajan työ Työväentalo oli ntekijä Johan täynnä asiasta Polakka. puheenjohtaja ksi valittiin pap kiinnostuneita työläisiä. Kok erikoneenhoita ouksen si Paavo Otto ja Otto V. Civ Kullervo Selin, il ja kirjurikmyöhemmin Sal Osastoon ilm oitt okuusi. ti Valkeakosken autui heti  jäsentä. Ens imm Työväenyhdist ys, sillä Paperit äiset säännöt vahviseollisuustyöväe n liittoa ei

vielä tuolloin ollut olemass sessa valittiin osaston ensim ti K. Lundström ja muita j Pölkkynen, Hil ma Rantane ner Dahl ja J. Rantanen. Sa ta jäsentä.

Paperiliiton per ustava ko

Järjestäytyneet valkeakoskelai tamaan myös Suo päivän kokouk men Paperi sessa osasto val tävään edustaj ako ström ja Hilma koukseen. V Ran Huhtikuun puo tanen, my edustajaa  paik livälissä  kakunnalta. V vasta Tampereell a suuspaikkakunni ja Nokialla, lla toimineiden ostoista. Kokouksen osa llistujat edustiv laiset edustivat :a järjestäyty Liiton perusta vassa kokoukses ja Kansan Leh den edustajat sekä ta puoluehallit uksesta. Paperiteollisuu styöväen Liitto den seuraavassa v marraskuussa, ku nyyden mukais iksi.

Lakkorahastoon

PAPERI 45:N ARKIS

TO

Eeva Eloranta-Jokela yht.kuntatiet. maisteri, vapaa toimittaja

10 penniä

Heinäkuussa  tä  penniä kuu perustettuun la kaudessa. Vaikka minnan aloittam iseen liittyvissä teh ”… Tampereen tehdaslakkolaisi lle 3 pro tiin Hallan ja Myllykosken lakk olaisia y suomen pape ri

1872 Paperiteh das ja puuhiomo saivat toimiluvan. 1873 Myllysaa ren ja paperitehdas puuhiomo valmistuivat. *


Julkaisuja | Paperiliiton valkeakosken osaston juhlakirja

ksan tunnin työaika oli tärk eä tavoite, kun ijät perustiva t am Ab Walkiakos saatiin sopimu mattiosaston tammik ken uussa 1. s, mutta lyh Lakon avulla yta a kertaa, mu tta vastuksist ikaisesti. Työväestö sai taipua viea huolimatta se sa. myös uskoi asiaansa ja

Ammattiosa stoa tarvitaan

Ab Walkiakos ken tehtaan joh tystöjä etenki n vuoden 1 to sai ottaa vastaan työ nte  an Bruunin luonne oli sov suurlakon jälkeen. Isännö kijöiden läheitteleva, jote tiin lakoilta itsijä Christ n Val ipitkään Välit eivät myöskään keakosken tehtailla väl si kuin paikoi tytn muualla. kiristyneet yht Välikohtauks ä väkivaltaisik et kärjistyivät kia - Valkea juopottelun koskella oli levotonta. Nim ja vähäisten poliisivoimie tä erityisteht ism n taävä ympäristössä kseen huolehtia, että rau ies sai läänin kuvernöör ilhattomuudet estetään. Työ väe tehtaalla ja sen erottamisiin. Järjestystä teh nlehtien mielestä tämä joh työntekijät. daskylään oliv at toisaalta vaa ti aiheettomiin tineet myös Työväenyhdis tyksen puuham tys Valkeakoskelle oli per ust tettiin” tehtaa ies oli K. G. Siren, entine ettu vuonna . Yhdis lta pois. n tehtaan ma alari, joka ”hä Kymmenen tyyvuotta myöhe mattiosastoll mm in aika oli e. Työntekijö iden lähetystö kuitenkin kypsä tehtaa mukana olle n amet saattoivat t sanoa edusta saivat painoarvoa, kun hiomo- ja Sel niissä vansa luloosatehtaa laisten Amma Valkeakosken Paperi-, Tampereen ja Nokian osa Puuttiosastoa. Se stojen jälkeen oli ma an kolmas .

Kahdeksan tun

nin tav

PAPERI 45:N

ARKISTO

a

assa- ja sellulo osatteh httaa aan n ammattiosas ensimmäisen ate ton numero ker an n vuo vuoden 198 en vuotta. Sii rran ssotaan. Toine :n nä aja ajass ssa n aloisa lluo uottiin iin pohjja, jos öhemmin. ta jatkettiin

mista

oite Työaika oli kev nen, päivätyön ääseen  saakka vuo rotyöntekijöi tekijöillä kym llä kaksitoista tui aamuisin menen ja puo tuntija iltaisin kel lo kuusi. Jok li tuntia. Vuoronvaihto joka toinen tapaha yövuoro. Vu oro kesti sun toinen viikko oli päiväv Teollisuustyö uoro ja nun taista sunnun väestön työviik mäinen työaik taih on in. pituus oli  alaki vuonna –  tuntia, tuntia. Tämä  määrit kun ensimteli lyh san tunnin työ eni tunnilla, kun vuonna työviikon pituudeksi  päi  säädet tiin laki kah Kahdeksan tun västä. dekmäisen kerran nin työpäivä toteutui Val vuonna . keakosken teh osasto. Käytä nnössä vaatim Sitä ennen oli pitänyt per taalla ensimmoille tehtaa uksen kahdek ustaa amma ttin pilli ja luv san tunnin työaja aton teko joh toive ei ehkä sta päästi ilti sopimukse liit en. luun työajasta tynyt kovinkaan syvälli sesti ajankohta Tehtaan tytön , mutta amma iseen keskus vän jälkeen päättyi sopimu ttiosasto sai syyn lakkoo ten, joka sadan kseen. päi-

 Suurlakko Val Ensimmäise keakoskella n suurlakkok okouksen järje ti Valkeakosk ella tehtaan sisännistö seu rahuoneella lokakuun 31. Isännöitsijä päivänä 190 Bru 5. sa hyväksyttiin un johti kokousta, josnet. Niistä ens isännistön esittämät pon immäisessä myötätunto a Venäjällä taisosoitettiin jille, jotka tais tele telivat vapaud ville velsen ja ihmisoi en, valistukkeu sanomalehdist ksien voittamiseksi sek kansan elineht ölle, joka väsymättä ajoi ä muun muassa oja. Ponsissa vaadittiin mista Suomee laillisten olojen palautta valtiosihteerin n, hallituksen ja ministe rija tämän apu eroa, kenraalikuvernöör in laist laisista miehist en nimittämistä suo maä, yleistä ja yhtä nioikeutta. läistä ääKahtena seu raavana päiv tö kysyi, ketk änä isännisä koon. Kaikki suostuisivat päiväksi laksuostuivat ja 1.marraskuuta lakko alkoi ta muuttanut . Lakkoa johti Tampereelvaskiseppä Juho (Johan) Polakka. Hän et lakko riistäyty kuitenkin erotettiin, kun i käsistä ja pite johtoon vali ni. Lakon ttiin työväen yhdistyksen heenjohtaja puAntti Katajai nen. Työhön lattiin 5. mar parask Suurlakko oli uuta. Valk eak oskella ensimm nen joukkota äipahtuma ja se sujui rauh lisesti. Eläm änmeno kuit alenkin muuttu levottomamm i ja yhtiön joht aksi, tehtaalla häiriköitiin oon kohdist uneista louk uksista aihe utui kaKalle Vuorise poliisikuulusteluja. n kok oam ista suurlakon tapahtumista voi keakosken Työ lukea tarkemmin Valtishistoriasta. väenyhdistyksen 100-vuo -

1869 Valkeak osken kanava.

TO

 PAPERI 45:N ARKIS

sa. Helmikuun . mmäinen johtok päivänä pidetyssä kokouk unt äseniä olivat Ott a. Puheenjohtajana aloito en, J. K. Tammla V. Civil, V. Ruuska, Aino nder, J. K. Nie minen, Veramassa kokouk sessa osastoon liittyi  uut-

okous

iset paperityön teki iteollisuustyövä jät pääsivät pian perusen Liittoa. Ma aliskuun 4. litsi omat edu staj Valituksi tulivat ansa Tampereella pidetOskari Ström, K. Lundyöhemmin Alp pi.  pidetyssä kok ouksessa oli yht Valkeakosken eensä  lisäksi muut tulivat kok ammattiosastoja oli oukseen paperit n työväenyhdist eolliysten ammatti yhdistysjavat yli :ää työ nyttä paperityölä ntekijää. Valkeakoskeistä. ssa olivat mukan a ä kaksi edustaj myös Työmies-lehden aa sosialidemo kraattisesvahvisti Valkea kos un osaston sään ken osaston jäsenyynöt oli sovitet tu jäse-

akkorahastoon kerättiin joka jäsenelensimmäinen vuo htävissä, kerätti si kului paljolti toiin myös avustuk sia: s. kunkin jäsenen palkasta, sekä avu y.m. huomattava stetlla tavalla.” työväen liitto, juhlajul kaisu  – 

Paperi, puumas sa ja celluloos a-ammattiosaston soittokuntaa n kuuluivat vielä vuonna 1916 vasemm alta Kalle Laakso, Holmberg, joht Alanen, aja Oskari Laakso, Severi Eerola, Urho Laakso, Kalliokoski ja Osk ari Saarni. Soit totorvet, nuotit ja telin eet myytiin Valk eakosken työväenyhdistyk selle 5000 mar hinnasta joul kan ukuussa 1920.

Tässä projektissa tuli tosiaan kohdattua erittäin monta uutta asiaa. Onneksi kysyvä ei tieltä eksy. ¶ Olen myös itse tulokseen varsin tyytyväinen, vaikka kyllä aina kirjaa selatessa tuleekin paha mieli siitä että asiakas päätti olla noudattamatta paperisuosituksiani ja valitsi aivan väärän paperin. mutta niihän se menee että asiakas päättää. 

a u t i o s n P illi pihoille Osaston

viettoon paa-ajan eväät va


Š Amy Productions 2007 | Designed by Lumemainos

Helsinki and Finland provides of different landscapes and the countryside can be found only minutes drive from Helsinki ci Northern seaside and Finland’s archipelago can be experienced Helsinki. If you are ready for a we will take you to Lapland for and vast wilderness. >>> A M Y P RO D U C T I O N S : A


web-suunnittelu | Lux-Felix & Amy Productions

PORTFOLIO

Lux-Felix on valokuvaaja Dick Lindbergin yritys ja Amy Productions taas stylisti/puvustaja/luvausten yleisnaisen Anne-Maria Ylitapion.

¶ Pyrin aina sivuston

© Amy Productions 2007 | Designed by Lumemainos

Production

Amy Productions is a service company that can provide you with a large range of services fitted to your needs while planning your production in Finland.

ilmettä suunnitellessani kehittämään jotakin jänskää muttei silmiinpistävää. Sivuston tulee ensisijaisesti olla toimiva ja palvella asiakkaan tarpeita. Inhoan kikkailua kikkailun vuoksi.

“We get things done”

Locationss

Amy Productions was founded in 1995 and it has served domestic and international clients ever since.

Styling/ S tyling/ ddesign esign

>>>

A M Y P R O D U C T I O N S : A N N E - M A R I A Y L I TA P I O | A M Y @ A M Y. F I | + 3 5 8 4 0 5 5 0 2 0 7 0 | L I I S A N K AT U 1 4 B , F I - 0 0 1 7 0 H E L S I N K I , F I N L A N D

¶ ¶ Olen suunniPORTFOLIO

tellut mm. seuraavat sivustot: www.amy.fi, www.lux-felix.com, www.biovakka.fi (6.6.2008 alkaen), www.kauniskivi.fi, www.sagawind.fi, www.eijamajuri.fi 

Production

a variety e idyllic y by 30 ity centre. s famous d already in an adventure r it’s exotic

“Smiling efectivity.”

Locationss

Styling/ S tyling/ ddesign esign

N N E - M A R I A Y L I TA P I O | A M Y @ A M Y. F I | + 3 5 8 4 0 1 2 3 4 5 6 7 | L I I S A N K A AT U 1 4 B , F I - 0 0 1 7 0 H E L S I N K I , F I N L A N D PORTFOLIO

“Great taste”

teksti puuttuu

Locations ns PORTFOLIO

© Amyy Productions 2007 | Designed byy Lumemainos Lumemaino oss

Production

Styling/ S ttyling/ tyl lingg/ ddesign esign esi ign A M Y P R O D U C T I O N S : A N N E - M A R I A Y L I TA P I O | A M Y @ A M Y. F I | + 3 5 8 4 0 1 2 3 4 5 6 7 | L I I S A N K AT U 1 4 B , F I - 0 0 1 7 0 H E L S I N K I , F I N L A N D

© Amy Productions 2007 | Designed by Lumemainos

Production

Amy Productions will find the right places and people for you. Assist you in anyway needed starting from travel plan and accommodation and to be standby during your production. Amy Productions is linking you with professionals for you successful production big or small.

Locationss

“The right contacts.” Styling/ S tyling/ ddesign esign

A M Y P R O D U C T I O N S : A N N E - M A R I A Y L I TA P I O | A M Y @ A M Y. F I | + 3 5 8 4 0 1 2 3 4 5 6 7 | L I I S A N K AT U 1 4 B , F I - 0 0 1 7 0 H E L S I N K I , F I N L A N D


ao nt eh

Näi hin k

L um ty

emainoksen ADna.

s no i o o t r k t u n u o T iina niltä. n työnäy tä, joista su pie siin t i t e a n j a il t a o t s t y e i ä i tä on , N kaik ilta enlaisilta asiakka asti! uun Kiitos että luit lopp

TNAportfolio08  

Mainosgraafikko Tiina Marika Ulriikka Åsenbryggin portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you