Page 1

qwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmq wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw Mobilna aplikacija za plaćanje ertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwer cestarine tzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertz mtool uiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzui opšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiop šđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđ asdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđas dfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdf ghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfgh jklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjkl čćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčć žyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžy xcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxc vbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvb nmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbn mqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnm qwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmq wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwer 28.3.2019 Tihomir Oklopčić, Tomislav Smetko


1.UVOD

1.1. Predmet i cilj rada Aplikacija za mobilno plaćanje cestarine u Republici Hrvatskoj. Aplikacija će omogućiti brže i jednostavnije plaćanje cestarine na autocestama u Republici Hrvatskoj. Imat će mogućnost korištenja sa svim pružateljima telekomunikacijskih usluga. Imat će mogućnost instalacije na Android i IOS pametnim telefonima. Potrebno je povezivanje aplikacije sa financijskim institucijama i kartičnim kućama. Vlasnik aplikacije odobravat će se dozvoljeno prekoračenje u skladu sa prosječnom potrošnjom.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Web sadržaj 1.3. Sadržaj i struktura rada Rad se sastoji od uvoda u kojem će biti objašnjen predmet i cilj. Kroz opis projekta objasnit ćemo organizaciju, misiju i viziju te stratešku osnovu projekta.

1.4. Kratki opis poslovnog modela Izrada mobilne aplikacije, izrada web stranice, povezivanje sa financijskim institucijama i kartičnim kućama.

2


2. OPIS PROJEKTA

2.1. Detaljan opis projekta Projekt ima za cilj izradu mobilne aplikacije koja će podržati mobilno plaćanje cestarine u Republici Hrvatskoj. Kroz projekt ćemo definirati specifikacije potrebne za realizaciju te sve prednosti koje će biti omogućene korisniku. Osim toga, projekt objašnjava korištenje same aplikacije i njezin sigurnosni karakter za putnike. Zadatak projekta je omogućiti korištenje aplikacije kojom će se ostvariti ekonomske uštede i ekološke dobrobiti za društvo.

2.2. Organizacija projekta Na projektu će biti uključeno nekoliko suradnika. Dio razvoja projekta obavit ćemo samostalno, a dio ćemo izdvojit na vanjske suradnike. Za ideju i razvoj projekta odgovornost će pripasti na autore projekta, a aplikativni razvoj će pripasti određenim IT stručnjacima. Financiranje projekta izvršit ćemo iz vlastitih sredstava te po potrebi iz kredita HBOR-a. Aplikacijom će upravljati četiri osobe. Vlasnici će biti zaduženi za financijski i razvojni dio. Dva IT stručnjaka će biti zaduženi za informatičku podršku i razvoj. Računovodstvo će biti eksternalizirano kao i pravna podrška koja će biti delegirana na odvjetničko društvo. 2.3. Strateška osnova projekta

2.3.1. Misija Naša misija je razvijanje i održavanje poslovnih odnosa sa domaćim korisnicima Hrvatskih autocesta.

2.3.2. Vizija Postati snažnu i kvalitetnu aplikaciju koja će svojom funkcionalnošću biti korak ispred.

2.3.3. Ciljevi projekta 2.3.3.1. Plaćanje tijekom vožnje (brzi prolazak, glasovna naredba) 2.3.3.2. Povezivanje sa bankovnim računom i kreditnim karticama 2.3.3.3. Računanje rute i iznosa cestarine 2.3.3.4. Praćenje prosječne potrošnje kroz razdoblje 2.3.3.5. U slučaju nesreće povezivanje sa HAK i centrom 112

2.4. Inovacije

2.4.1. Popis inovacija projekta 3


2.4.1.1. Glasovna interakcija korisnika i aplikacije za provođenje transakcije 2.4.1.2. Daljinsko bežično povezivanje aplikacije 2.4.1.3. Automatsko dojavljivanje nesreće 2.4.1.4. Glasovno upozorenje prekoračenja brzine 2.4.1.5. Glasovno upozorenje o nesrećama i zatvorenosti ceste te predlaganje nove rute 2.4.1.6. Povezivanje pametnih uređaja sa software-om automobila 2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži 2.4.2.1. Glasovna interakcija korisnika i aplikacije za provođenje transakcije omogućuje plaćanje rute nakon što je izvršen izračun iste. Korisnik glasovnom naredbom daje instrukciju aplikaciji da se poveže sa naplatnim uređajem i provede plaćanje sa transakcijskog računa ili kreditne kartice. 2.4.2.2. Daljinsko bežično povezivanje aplikacije omogućava povezivanje pametnog telefona sa sustavom naplate na naplatnim postajama na većoj udaljenosti. Naplata se može izvršiti čim je slijedeći izlazak sa autoceste onaj na kojem korisnik želi izaći sa autoceste. Navedenom funkcionalnošću izbjegava se duže čekanje na naplatnim postajama, što je posebno korisno tijekom ljetnih mjeseci. Prilikom ulaska na autocestu, naplatna postaja prepoznaje aplikaciju te dozvoljava ulaz na autocestu, ako korisnik želi plaćanje izvršiti putem mtool-a. 2.4.2.3. Automatsko dojavljivanje nesreće je funkcionalnost kojom mtool aplikacija u slučaju zaustavljanja na autocesti zahtjeva glasovnu potvrdu da li je korisnik zaustavio vozilo svojom namjerom ili je došlo do nezgode. U slučaju da se korisnik ne javlja duže od 2 minute, aplikacija dojavljuje centru 112 i HAK-u da predmetno vozilo traži pomoć. Aplikacija navedenom funkcionalnošću pomaže i u slučaju zdravstvenih problema (npr. Srčani udar). 2.4.2.4. Glasovno upozorenje prekoračenja brzine je funkcionalnost kojom aplikacija putem GPS-a prati brzinu vozila kojom korisnik aplikacije upravlja te glasovno upozorava o prekoračenju brzine. 2.4.2.5. Glasovno upozorenje o nesrećama i zatvorenosti ceste na ruti korisnika te predlaganje nove rute. Ovom funkcionalnošću aplikacija se povezuje sa HAK-om te dojavljuje korisniku o nesrećama na predviđenoj ruti te predlaže alternativni pravac. 2.4.2.6. Povezivanje pametnih uređaja sa software-om automobila. Omogućeno je napredno razvijanje aplikacije na način da se ista ugrađuje prilikom proizvodnje automobila i povezuje sa naredbama na upravljaču. Aplikacija je besplatna za ugradnju proizvođačima vozila.

2.5. Konkurencija 2.5.1. Popis glavnih konkurenata 4


2.5.1.1. HAC d.o.o. 2.5.1.2. HŽ d.d. 2.5.1.3. Jadrolinija d.d. 2.5.1.4. Croatia Airlines d.d. 2.5.1.5. Hrvatska pošta d.d. 2.5.1.6. Tisak d.d. 2.5.1.7. GLS d.o.o. 2.5.2. Opis glavnih konkurenata

2.5.2.1. HAC D.O.O - http://hac.hr/hr/o-nama

5


2.5.2.2. HŽPP d.o.o. - http://www.hzpp.hr/onama

6


2.5.2.3. Jadrolinija d.d. - https://www.jadrolinija.hr/o-nama/o-jadroliniji/osobna-kartajadrolinije

7


2.5.2.4. Croatia Airlines d.d. - https://www.croatiaairlines.com/hr/O-nama/Korporativneinformacije/Misija-i-vizija

8


2.5.2.5. Hrvatska poĹĄta d.d. - https://www.posta.hr/tko-smo-i-sto-radimo/6501

9


2.5.2.6. Tisak d.d. - http://www.tisak.hr/hr-HR/O-Tisku.html

10


2.5.2.7. GLS d.o.o. – https://gls-group.eu/HR/hr/gls-grupa/vizija-vrijednosti

2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Sličnosti postoje samo kod postojeće infrastrukture HAC-ENC. Različitosti HAC-ENC I mtool-a što mtool provodi transakcije puno brže, brine se o sigurnosti i povoljniji je.

2.5.4. Konkurentska prednost projekta Konkurentska prednost je sigurnost, pristupačnost, jednostavnost te financijska i vremenska ušteda.

3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL 3.1. Najvažniji poslovni partneri 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera 3.1.1.1. HAC d.o.o. 3.1.1.2. IN2 d.o.o. 3.1.1.3. Zagrebačka banka d.d. 3.1.1.4. A1 Hrvatska d.o.o. 3.1.1.5. Visoko učilište Algebra

11


3.1.2. Opis najvaĹžnijih poslovnih partnera

3.1.2.1. HAC d.d. - http://hac.hr/hr/o-nama/misija-vizija-i-temeljne-vrijednosti

12


3.1.2.2. IN2 d.o.o. – https://in2.hr/o-nama

13


3.1.2.3. ZagrebaÄ?ka banka d.d. – https://www.zaba.hr/home/o-nama/o-nama/misija-ivrijednosti#

14


3.1.2.4. A1 Hrvatska d.o.o. – https://www.a1.hr/tko-smo-mi/upoznaj-nas

15


3.1.2.5. Visoko učilište Algebra – https://www.algebra.hr/o-algebri/nase-vrijednosti/

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Naša aplikacija nudi interakciju pametnog telefona i korisnika na visokoj razini povjerljivosti, sigurnosti i međusobnog razumijevanja. Aplikacija rješava problem dužeg čekanja na naplatnim postajama te omogućava jednostavnije i povoljnije korištenje Hrvatskih autocesta. Aplikacija će biti dostupna svim pravnim i fizičkim osobama. 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti Ključne aktivnosti su prikupljanje financijskih sredstava za razvoj aplikacije, marketing, zajednički razvoj sustava u suradnji s HAC-om. Uspješnost ćemo mjeriti brojem prodanih aplikacija, prihodima, dužinom čekanja na autocestama i brojem nesreća. Za ideju i razvoj projekta odgovornost će pripasti na autore projekta, a aplikativni razvoj će pripasti određenim IT stručnjacima. Najskuplje aktivnosti očekuju se kod angažiranja IT stručnjaka

16


3.4. Ključni resursi Ključni resurs za razvoj aplikacije je znanje, te kako upoznati buduće korisnike sa svim pogodnostima koji ih očekuju koristeći mtool. Koristeći digitalne kanale i tehnologije planira se privući nove korisnike. Važan dio za razvoj je i povezivanje HAC-a sa aplikacijom.

3.5. Kategorije klijenata 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata 3.5.1.1. Svi korisnici raznih web portala 3.5.1.2. Hac d.o.o. 3.5.2.3. Velike tvrtke registrirane u RH (Adris, Atlantic grupa) 3.5.2.4. Kurirske tvrtke 3.5.2.5. Javne ustanove

3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata

3.5.2.1. Svi korisnici raznih web portala

17


3.5.2.2. HAC d.o.o.- http://hac.hr/hr/o-nama/misija-vizija-i-temeljne-vrijednosti

18


3.5.2.3. Velike tvrtke registrirane u RH (Adris, Atlantic grupa) – http://www.adris.hr/onama/adris-nekad-i-danas/ https://www.atlantic.hr/hr/o-nama/trzista/

19


3.5.2.4. Kurirske tvrtke – https://www.posta.hr/hpekspres/5286

20


3.5.2.5. Javne ustanove - https://www.kbc-zagreb.hr/o-nama/

3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica Aplikacija je namijenjena za hrvatsko tržište, samim time je i web stranica na hrvatskom jeziku koja će biti hostana kod Iskona. 3.5.4. Registracija klijenata Svi će imati uvid u web stranicu, a samo registrirani korisnici će imati uvid u svoj račun. Pregled prednosti aplikacije bit će dostupan svima na webu, ali korištenje će biti omogućeno samo registriranim korisnicima. 3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente ILI Direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja Prednost samo za registrirane korisnike

3.6. Upravljanje odnosima s klijentima Putem digitalnog marketinga te osobne prezentacije vlasnika aplikacije

3.7. Kanali poslovanja Ključni kanal web portal, baza klijenata financijskih institucija s kojima ćemo surađivati te HAC 21


3.8. Struktura troškova Trošak poslužitelja, izrade i održavanje web stranice te troškovi domene – 1% budžeta Trošak promocije – 10% budžeta Trošak izrade mobilne aplikacije – 50% budžeta Trošak računalnog sklopovlja - 15% budžeta Trošak softvera – 4% budžeta Trošak plaća zaposlenih na projektu – 20% budžeta

3.9. Modeli stvaranja prihoda 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda Planirani prihodi ostvarit će se prvenstveno od prodaje same aplikacije, od bannera na našoj web stranici, kartičarskih kuća, turističke zajednice i suradnje sa poslovnim partnerima putem prodaje njihovih proizvoda 3.9.2. Opis svakog pojedinog modela 3.9.2.1. prodaja aplikacije – aplikacija će se prodavati preko googleplaya i Itunesa. Početna cijena 10 kn + godišnja preplata 20 kn po korisniku 3.9.2.2. Banneri – na web stranici i aplikaciji bit će omogućeno oglašavanje drugim tvrtkama 3.9.2.3. prihod od kartičarskih kuća – putem provedenih transakcija 3.9.2.4. Turističke zajednice – prihod od predlaganja odredišta u samoj aplikaciji 3.9.2.5. Suradnja s poslovnim partnerima – prihod od prodaje davatelja komunikacijskih usluga

22


4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1. Mobilne tehnologije 4.1.1. NaÄ?in mobilnog elektroniÄ?kog poslovanja projekta Aplikacija na mobilnom telefonu je povezana sa GPS-om i 4G. zatim sa aplikacijama financijskih institucija i naplatnim postajama.

23


4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Aplikacija osim svih navedenih pogodnosti ima ključnu pogodnost, a to je glasovno upravljanje (handsfree) 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Plaćanje tijekom vožnje (brzi prolazak, glasovna naredba). Povezivanje sa bankovnim računom i kreditnim karticama. Računanje rute i iznosa cestarine. Praćenje prosječne potrošnje kroz razdoblje. U slučaju nesreće povezivanje sa HAK i centrom 112

24


4.1.4. GrafiÄ?ki prikaz funkcionalnosti

25


26


27


4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Aplikacija omogućava oglase, ali samo prilikom pregleda sadržaja, U slučaju korištenja na autoputu mobilno oglašavanja je nedostupno 4.2. Društvene mreže 4.2.1. Facebook profil projekta

28


4.2.2. LinkedIn profil autora projekta

29


4.2.3. Twitter profil projekta

4.2.4. Instagram profil projekta

30


4.2.5. Snapchat profil projekta

4.3. Računarstvo u oblaku Software-ski dio projekta bit će prepušten It stručnjacima IN2 Grupe stoga smo uvjereni da će ukoliko je potrebno koristiti tehnologiju oblaka.

4.4. Veliki podaci (Big data) U slučaju naše aplikacije veliki podaci mogu biti korisni Vladi RH, HAC-u i ostalim korisnicima iz razloga što aplikacija prikuplja podatke o količini vozila, kretanju, nesrećama, koncentraciji prometa

4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) Intenet stvari kao koncept povezivanja bilo kojeg uređaja sa internetom, kod mtool aplikacije je prisutan s obzirom da se aplikacija povezuje preko mobilnog interneta sa ostalim aplikacijama i uređajima kako bi uspješno funkcionirala.

4.6. 3D printeri U slučaju ove aplikacije 3d printanje/printeri nisu potrebni.

4.7. Robotika Robotika u smislu ove aplikacija nije zamišljena.

4.8. Dronovi Dronovi nisu predviđeni za funkcioniranje aplikacije. 31


4.9. Virtualna i proširena stvarnost Trenutno nije zamišljena ova opcija. Međutim, moguće je u budućnosti razmotriti pojavljivanje aplikacije na vjetrobranskom staklu kao daljnji razvoj aplikacije

4.10. Umjetna inteligencija Umjetna inteligencija moguća je eventualno u budućnosti kada se ostvare projekti samovozećih automobila.

32


5. DIGITALNI MARKETING 5.1. Marketinški plan projekta Oglašavanje aplikacije bit će omogućeno preko same web stranice aplikacije. Zatim preko bannera te u fizičkom obliku preko letaka koji će biti dijelejni u većim gradovima te plaćenim oglasima na javnim televizijama.

33


5.2. KljuÄ?ne rijeÄ?i projekta #cestarina #pouzdanost #Hrvatske_ceste #mtool

34


5.3. Google AdWords oglas

35


5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama Oglašavanje na društvenim mrežama provest ćemo kroz besplatne oblike oglašavanja. Oglašavat ćemo aplikaciju na Facebook-u kroz razne promocije i nagradne igre gdje će najbrži korisnivci moći ostvariti besplatnu aktivaciju aplikacije, ali uz plaćanje članarine. Provođenje oglašavanja provodit će autori projekta. 5.5. Tablica marketinškog plana RBR 1 2 3 4 5

Oblik oglašavanja Društvene mreže Lokalne TV Web adrese Novinski portali Jumbo plakati

WEB adrese oglašavanja www.facebook.com www.hrt.hr www.hak.hr www.index.hr

Termini oglašavanja 24h/7 18:55h svaki dan 24h/7 24h/7 5., 6. i 7. mjesec

Troškovi 0,00 kn 50.000,00 kn 5.000,00 kn 10.000,00 kn 11.000,00 kn

Opis oglašavanja promocije i nagradne igre Oglas u udarnom terminu prije dnevnika Banner na stranicama HAK-a Banner na stranicama novinskih portala Jumbo plakat 3 mjeseca, počevši od predsezone

36


6. DIGITALNO PLAĆANJE 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja 6.1.1. Bankovna kartica 6.1.2. Prepaid kartica 6.1.3. Internet bankarstvo 6.1.4. Mobilno bankarstvo 6.1.5. Mobilni novčanik 6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja 6.2.1. Bankovna kartica – jedan od oblika korištenja aplikacije je posjedovanje bankovne kartice odnosno kartice transakcijskog računa ili kreditne kartice. U aplikaciju se upiše broj kartice kako bi se omogućilo plaćanje cestarine

37


38


6.2.2. Prepaid kartica – korištenje aplikacije moguće je i uz prepaid kartice (ekesh Visa Poklon kartica). U aplikaciju se upiše broj kartice kako bi se omogućilo plaćanje cestarine.

6.2.3. Internet bankarstvo – aplikacija ima mogućnost trajnog povezivanja transakcijskog računa preko tokena internet bankarstva (mtoken) u svrhu plaćanja cestarine

39


6.2.4. Mobilno bankarstvo - aplikacija ima mogućnost trajnog povezivanja transakcijskog računa preko mobilnog bankarstva na pametnom uređaju u svrhu plaćanja cestarine

6.2.5. Mobilni novčanik – omogućava tvrtkama da njihovim zaposlenicima uplate troškove cestarine direktno sa računa tvrtke. Mobilni novčanik također je povezan sa aplikacijom mtool.

6.3. Blockchain tehnologija Blockcnhain tehnologija na ovom preojektu bit će prepuštena financijskim instiuicijama i kartičnim kućama s obzirom da se plaćanje provodi njihovim kanalima.

40


7. SWOT ANALIZA PROJEKTA Swot analizom prepoznajemo sve svoje mane i prednsoti koje aplikacija nudi. Snaga projekta, je u zajendičkoj viziji u kojoj aplikacija predstavlja izvor sigurnosti i povjerenja korisnika, te zajedništva svih integriranih poslovnih sustava. Opasnost predstavljaju razne potencijalne greške u razvoju i održavanju, kao i zapostavljanju kontinuiranog ulaganja u istraživanje i razvoj. Slabosti prepoznajemo u izrazito velikoj ovisnosti o eksternaliziranim poslovima na vanjske pružatelje usluga. Prilike se nude u procesu razvoja aplikacije i za srodne putničke djelatnosti.

41


42


8. WEB MJESTO PROJEKTA 8.1. Web poslužitelji i domene 8.1.1. Web poslužitelj projekta Za Web poslužitelja koji isporučuju klijentskim programima sve datoteke potrebne za prikaz tražene Web stranice odabran je apache.

43


8.1.2. Web domene projekta U početku razvoja je predloženo da se prihvati besplatna web domena, ili domena sa najamnjim troškom.

44


8.1.2.1. .hr domena Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET od 1993. godine upravlja nacionalnom domenom Republike Hrvatske (.hr). .hr domene se registriraju u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

45


46


8.1.2.2. komercijalne domene Ideja projekta je da se koristi samo Hrvatska domena .hr. U procesu daljnjeg razvoja, plan je kroz 2 godine revidirati domenu ako bi postojale potencijalne koristi. Domena www.mtool.hr je slobodna domena, te je jednoglasno prihvaćena od strane vlasnika aplikacije.

47


48


8.2. CMS sustav CMS je kratica za Content Management System - sustav za upravljanje sadržajima čija je uloga olakšati i organizirati procese vezane uz kreiranje i prijenos sadržaja pojedine informacije, posebice ako je sadržaj plod suradnje više osoba. Usluga CMS-a će biti na vanjskom manjem partneru HM PROMOTION-u.

49


8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt CMS sustavi su sustavi za upravljanje sadržajem na web stranicama. Najpopularniji od njih (Joomla, WordPress, Drupal, MODX itd.) otvorenog su koda. Pisani su u programskom jeziku PHP i koriste MySQL. MySQL je sustav za upravljanje relacijskim bazama podataka. U CMS sustavu dizajn je odvojen od sadržaja. Zahvaljujući tome isti sadržaj se može prikazati na mnogo načina (izgled web stranice ovisi o izrađenom ili kupljenom predlošku). CMS sustavi su programirane web aplikacije i obično su podijeljeni u logičke dijelove (slojeve). Slojevi u CMS sustavu tvore tzv. MVC arhitekturu. MVC je kratica za ModelView-Controller. Jedan sloj ima ulogu da skladišti sadržaj u bazu podataka, drugi služi za prikaz podataka a treći osluškuje i prihvaća zahtjeve klijenta. MVC arhitektura spada u napredno programiranje i nije tema za ovu stranicu. Tu je važno znati samo da odvaja prikaz sadržaja od sadržaja i od interakcije korisnika sa tim sadržajem. Sloj View služi za prikaz podataka i on je u direktnoj vezi sa predlošcima CMS sustava.

50


51


52


8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Odabir CMS sustava je prepušten vanjskom partneru.

8.3. Web stranice projekta Web-stranica (engl. web page ili webpage) je web dokument pogodan za World Wide Web i internetski preglednik. Internetski preglednik prikazuje web-stranicu na monitoru ili mobitelima. Web-stranica je ono što se prikazuje, ali termin označava i datoteku, često napisanu HTML kodom ili sličnim markup jezikom, čija je glavna funkcija obezbijediti hypertext koji će navigirati prema ostalim web stranicama preko linkova. Web preglednici upravljaju web resursima centriranim oko zapisane web-stranice, poput style sheet-ova, skripti i slika, da bi prikazali web stranicu. 8.3.1. Struktura Web stranica projekta Strukturiranje web stranica ima veliki značaj kako za korištenje web stranice, tako i za njezino pronalaženje na tražilicama. Kod mnogih stranica ne postoji jasna struktura koja bi ciljano vodila posjetitelja do proizvoda ili usluge koju on traži. Isto tako jasna struktura web stranice pomaže i Googlu i na taj je način stvarno značajna za SEO (optimizaciju za pretraživače).

53


8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap)

8.3.2. Opis strukture Web stranica projekta 1. Logotip Logotip je zapravo vodilja koje će boje prevladavati na web stranici, ali i sam dizajn logotipa utječe na kompletan izgled web stranice. Logotip je zapravo veliki dio vizualnog identiteta i njegovom izgledu se mora kvalitetno posvetiti i prije izrade web stranice. Logotip karakterizira tvrtku, uslugu tvrtke te mora biti “glavni vođa” izgledu same web stranice. Logotip aplikacije se sastoji od prikza jednosmjerne ceste sa plavim i zelenim poljem sa strane koji nam označajavu kako je aplikacija i okolišno održiva.

2. Grafički elementi, tipografija Kada dizajner stvara strukturu web stranice jedna od stvari na koju se fokusira su grafički elementi koje se dijele na zaglavlje (header), content, podnožje (footer) i naravno vanjsku 54


pozadinu ukoliko struktura zahtjeva posebnu boju vanjske pozadine. Struktura web stranice se dijeli na wide ili boxed dizajn i važno je pravilno postaviti svaki grafički element ispravno na svoje mjesto. Vrsta i veličina fonta, ikone, custom izrađeni banneri s jasnom porukom koja će karakterizirati vašu uslugu. Grafički elementi se sastoje od vrlo čitljivih i jasnih poruka u sadržaju, logotipom u headeru, te o podacima o Društvu koje je vlasnik, te kontakt podacima u footeru. 3. Fotografije Profesionalne fotografije koje će prikazati ili karakterizirati uslugu. U trendu su vlastite originalne fotografije, ali one moraju biti “strogo” profesionalnog izgleda. Ako želite da se na web stranici vide vaše originalne slike preporuka je angažman profesionalnog fotografa jer s vašim originalnim slikama svakako vašim posjetiteljima približavate originalnost vaše usluge. Ako niste u mogućnosti napraviti vlastite profesionalne slike postoje razne web stranice gdje se iste mogu kupiti, te njihovim pravilnim odabirom također postižete kvalitetan izgled vaše web stranice. Web stranica aplikacije se sastoji od brojnih slika vezanih uz promet, kao i slike raznih partnera koje su ujedno i baneri kojima Društvo odtvaruje prihode,

55


56


57


4. Sadržaj Sadržaj je zapravo element s kojim vas vaši posjetitelji najbolje upoznaju i tekstovi koje postavljate moraju biti na visokoj razini, napisani u nivou vaših posjetitelja, ne smiju biti dosadni i naravno razumljivi. Kratak tekst i slika moraju vašem posjetitelju pokazati što ste zapravo htjeli reći. Odvojite poseban dio web stranice za pisanje novosti o vašim uslugama i proizvodima, na taj način web stranica će biti dinamična i ono najbitnije zanimljiva što na 58


kraju rezultira i kupnjom vaših proizvoda i usluga. Sadržaj je potrebno povezati s društvenim mrežama te same poveznice ispravno postaviti na web stranicu. Sadržaj weba je jako važan za aplikaciju mtool jer detaljno prikazuje koje sve prednosti korisnici aplikacije mogu ostvarivati. 5. Početna stranica Ovaj element zapravo stvara prvi dojam kod posjetitelja i može se reći da se na izgledu početne stranice najviše posvećuje pažnje. Ona mora biti kombinacija dinamike, znači djela gdje se nešto izmjenjuje, ili kroz izdvojene novosti, galerije slika ili sl. i statičnog djela gdje posjetitelj jednostavno mora razumjeti temu cijele web stranice i vaše usluge. Vrhunske fotografije, kratki i razumljivi tekstovi moraju karakterizirati početnu stranicu. Početna stranica se sastoji od mtool Loga sa klikom ulaz za korisnike gdje se nudi unos korisničkog imena i lozinke, ili klik na „za posjetitelje“. Na navedeni način pokušavamo dodati dimnenziju snage koju posjedujemo. 6. Responsive dizajn Preko 30% pregleda na web stranicu dolazi s mobilnih i tablet uređaja i dizajn vaše web stranice se mora tome prilagoditi. Stranica maksimalno, odnosno koliko to struktura dopušta mora biti prilagođena svim uređajima, neovisno o njihovoj veličini. 7. WordPress CMS Trenutno najbolji CMS na svijetu i milijuni web stranica upravo koriste WordPress kao CMS sustav. WordPress je za samog korisnika jednostavan za korištenje i svakom vlasniku web stranice koji nije programer pruža da na jednostavan način ažurira i brine se za sadržaj.

59


9. ZAKLJUČAK Kroz projekt je detaljno opisan razvoj aplikacije mtool koja se vidi kao nova dodatna dimenzija putovanja autocestama RH. Sigurnos u prometu danas predstavlja veliki problem, te cijeli sektor prometa i IT-a svakodnevno čini brojne korake u povećanju sigurnosti prometa. Aplikacija mtool ima svoje mjesto na tržištu jer trenutno nema aplikacije niti slične ideje koja bi obradila probleme koje aplikacija riješava. Gužve na autoputima, predstavljaju i problem prihodovne strane proračuna RH jer mnogi vozači ne žele voziti autocestama u ljetnim mjesecima baš iz tog razloga. Mtoll aplikacija ima brojne koristi koje smo naveli u projektu, a sigurnosna dimenzija je ona kojom se posebno ponosimo. U današnjem užurbanom načinu života, aplikacija pomaže u smanjivanju gubljenja vremena na čekanjima u kolonama na autoputevima Republike Hrvatske.

60


10. POPIS LITERATURE Web

61


11. POPIS WEB LINKOVA http://hac.hr/hr/o-nama http://www.hzpp.hr/o-nama https://www.jadrolinija.hr/o-nama/o-jadroliniji/osobna-karta-jadrolinije https://www.croatiaairlines.com/hr/O-nama/Korporativne-informacije/Misija-i-vizija https://www.posta.hr/tko-smo-i-sto-radimo/6501 https://gls-group.eu/HR/hr/gls-grupa/vizija-vrijednosti http://hac.hr/hr/o-nama/misija-vizija-i-temeljne-vrijednosti https://in2.hr/o-nama https://www.zaba.hr/home/o-nama/o-nama/misija-i-vrijednosti# https://www.a1.hr/tko-smo-mi/upoznaj-nas https://www.algebra.hr/o-algebri/nase-vrijednosti/ http://hac.hr/hr/o-nama/misija-vizija-i-temeljne-vrijednosti http://www.adris.hr/o-nama/adris-nekad-i-danas/ https://www.atlantic.hr/hr/o-nama/trzista/ https://www.posta.hr/hpekspres/5286 https://www.kbc-zagreb.hr/o-nama/

62


12. POPIS SLIKA Web print screenovi.

63


13. ŽIVOTOPIS

Żivotopis.pdf

CV-Europass-201808 27-Oklopčić-HR.pdf

64


14. SAŽETAK Kroz projekt razvoja i implementacije mobilne aplikacije mtool prikazan je cjelokupni proces od stvaranja ideje, preko planiranja prihodovne i rashodovne strane, sve do implementacije aplikacije. Aplikacija je inovacija u sektoru prometa, i samim time vjerujemo da će biti prepoznata od svih dionika sustava prometa i veza. Međusobno razumijevanje Državnih tijela i vlasnika aplikacija je izuzetno važno da uspjeh, iz razloga jer aplikacija mnogostruko ovisi o nacionalnim resursima poput tla, na kojem se promet odvija. It razvoj i konstantno unaprjeđenje razvoja aplikacije je nužno kako bi pratili želje i potrebe korisnika. Aplikacija je potpuno ovisna o Internet tehnologiji, te su kroz projekt prikazane sve ključne značajke kojima podižemo kvalitetu putanja autocestama Republike Hrvatske.

65


PRILOZI 1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica 2. Obavijesni bilten – newsletter 3. Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta 4. Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije 5. Broťura prezentacije (tzv. handouti)

66

Profile for tihomir.oklopcic

Mobilna aplikacija za plaćanje cestarine mtool  

Mobilna aplikacija za plaćanje cestarine mtool  

Advertisement