Page 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET

MyGuide Elektroničko poslovanje

Student: Tihana Rajković 0067401934 Mentor: Dr.sc. Božidar Jaković Predmet: Elektroničko poslovanje

Zagreb, ožujak 2013.


Sadržaj 1.

2.

3.

4.

5.

UVOD ............................................................................................................................................... 4 1.1.

Predmet i cilj rada.................................................................................................................... 4

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja ..................................................................................... 4

1.3.

Sadržaj i struktura rada ............................................................................................................ 4

1.4.

Kratki opis poslovnog modela ................................................................................................. 5

Strateška osnova projekta ................................................................................................................ 6 2.1.

Misija ....................................................................................................................................... 6

2.2.

Vizija ....................................................................................................................................... 6

2.3.

Ciljevi ...................................................................................................................................... 6

Poslovni model ................................................................................................................................ 7 3.1.

Detaljan opis poslovnog modela ............................................................................................. 7

3.2.

Vrijednost (ponuda) poslovnog modela .................................................................................. 8

3.3.

Organizacija projekta .............................................................................................................. 8

Inovacije .......................................................................................................................................... 9 4.1.

Popis inovacija projekta .......................................................................................................... 9

4.2.

Opis inovacija koje projekt sadrži ......................................................................................... 10

4.2.1.

Personalizirani pristup ................................................................................................... 10

4.2.2.

Aplikacija za pametne telefone, tablete, androide ......................................................... 10

4.2.3.

Organizacija sadržaja prema vlastitim preferencijama .................................................. 11

4.2.4.

Interaktivna karta ........................................................................................................... 11

4.2.5.

Geolocation ................................................................................................................... 11

Modeli stvaranja prihoda ............................................................................................................... 13 5.1.

Popis modela stvaranja prihoda ............................................................................................. 13

5.2.

Opis svakog pojedinog modela ............................................................................................. 13

5.2.1.

Prihod od prodaje proizvoda ......................................................................................... 13

5.2.2.

Pretplata na baze podataka ............................................................................................ 13 1


5.2.3. 6.

7.

8.

Klijenti ........................................................................................................................................... 15 6.1.

Glavni klijenti ........................................................................................................................ 15

6.2.

Detaljan opis glavnih klijenata .............................................................................................. 15

6.2.1.

Mladi od 20-35 godina .................................................................................................. 15

6.2.2.

Srednja dob od 40-50 godina ......................................................................................... 15

6.2.3.

Strani turisti koji dolaze u Hrvatsku .............................................................................. 15

6.3.

Tržišta i jezik web stranica .................................................................................................... 16

6.4.

Registracija klijenata ............................................................................................................. 16

6.5.

Pogodnosti za registrirane klijente ........................................................................................ 17

Partneri .......................................................................................................................................... 18 7.1.

Glavni suradnici .................................................................................................................... 18

7.2.

Opis suradnika ....................................................................................................................... 18

7.2.1.

Turistička agencija Jungle Tribe ................................................................................... 18

7.2.2.

Fax Copy fotokopiraonica ............................................................................................. 19

7.2.3.

SV Group ....................................................................................................................... 19

Konkurencija ................................................................................................................................. 20 8.1.

9.

Plaćanje po prikazu........................................................................................................ 14

Glavni konkurenti .................................................................................................................. 20

8.1.1.

Lonely Planet ................................................................................................................. 20

8.1.2.

Eyewitness Travel ......................................................................................................... 20

8.1.3.

Rough Guide.................................................................................................................. 20

8.2.

Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu ...................................................... 21

8.3.

Konkurentska prednost projekta ............................................................................................ 21

Web hosting i domene ................................................................................................................... 22 9.1.

Web hosting projekta............................................................................................................. 22

9.2.

Web domene projekta ............................................................................................................ 23

9.2.1.

.hr domena ..................................................................................................................... 23 2


10.

CMS Sustav ............................................................................................................................... 24

10.1.

Popis mogućih CMS sustava za projekt ............................................................................ 24

10.2.

Opis CMS sustava projekta ............................................................................................... 24

11.

Marketinški plan ........................................................................................................................ 26

11.1.

Marketinški plan projekta .................................................................................................. 26

11.2.

Ključne riječi projekta ....................................................................................................... 27

11.3.

Google AdWords oglas ..................................................................................................... 27

11.4.

Oglašavanje na društvenim mrežama ................................................................................ 29

11.5.

Tablica marketinškog plana ............................................................................................... 30

12.

Mobilne tehnologije .................................................................................................................. 33

12.1.

Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta .......................................................... 33

12.2.

Opis aplikacije za pametne mobilne telefone .................................................................... 33

12.3.

Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije ............................................................. 33

12.4.

Grafički prikaz funkcionalnosti ......................................................................................... 34

12.5.

Mogućnost mobilnog oglašavanja ..................................................................................... 38

13.

Web 2.0 tehnologije .................................................................................................................. 39

14.

SWOT analiza projekta ............................................................................................................. 41

15.

Troškovi pokretanja projekta ..................................................................................................... 43

16.

Web stranice projekta ................................................................................................................ 44

16.1.

Struktura web stranica projekta ......................................................................................... 44

16.2.

Opis strukture Web stranica projekta ................................................................................ 45

17.

Zaključak .................................................................................................................................... 47

18.

Popis literature .......................................................................................................................... 48

19.

Popis web linkova ...................................................................................................................... 49

20.

Popis slika .................................................................................................................................. 50

21.

Životopis ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.

22.

Sažetak....................................................................................................................................... 53 3


1. UVOD 1.1.

Predmet i cilj rada

Tema ovoga rada je razvitak poslovnog modela pod nazivom MyGuide. MyGuide zamišljen je kao personalizirani turistički vodič kojega pojedinac, dolaskom i prijavom na web stranicu MyGuide, samostalno kreira iz postojećih baza podataka te uz pomoć i savjete zaposlenih. Finalni produkt ove zajedničke suradnje je turistički vodič koji se sastoji isključivo od podataka koji su relevantni korisniku, dakle, bez suvišnih informacija, te od interaktivne mape odabrane turističke destinacije koja je povezana s vodičem te su na njoj označena sva bitna mjesta prema preferencijama korisnika. U ovom radu prikazat će se misija i vizija te ciljevi cijeloga projekta. Kroz poglavlja detaljno će biti opisan cijeli poslovni model, njegove inovacije te vrijednosti koje pruža za klijente. Istražit će se potencijalne partnere, konkurenciju, načine oglašavanja, prihoda te samu održivost ili neodrživost ovoga projekta. 1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja

Podaci za ovaj rad su know-how studenta, te razgovori s ostalim studentima, turističkom agencijom te programerom o mogućnosti razvitka aplikacije za interaktivne mape turističkih destinacija koje će se nalaziti u ponudi MyGuidea. 1.3.

Sadržaj i struktura rada

Rad je strukturiran prema određenim poglavljima. U drugom poglavlju biti će riječi o strateškoj osnovi projekta, njegovim ciljevima, te misiji i viziji. Treće poglavlje detaljno opisuje poslovni model, njegove vrijednosti te način na koji će cijeli projekt biti organiziran. U četvrtom poglavlju pobliže su objašnjene inovacije koje ovaj projekt donosi te kako one povećavaju vrijednost samog poslovnog modela. Peto poglavlje nastoji objasniti modele stvaranja prihoda.

4


U šestom i sedmom poglavlju detaljno su opisani klijenti i partneri uključeni u razvoj i poslovanje MyGuidea. Osmo poglavlje otkriva glavne konkurente MyGuidea, konkurentske prednosti koje ovaj poslovni model ima nad sličnim projektima koji se već nalaze na tržištu te na koji se način MyGuide planira diferencirati od svoje konkurencije. U devetom poglavlju MyGuide vodič napravit će svoju .hr domenu koja će biti jednaka kao i sam naziv poduzeća, kako bi se postigla veća prepoznatljivost brenda. Deseto poglavlje opisuje suradnju s tvrtkom Globaldizajn, hrvatskim poduzećem koje će biti zaduženo za CMS sustav cijelog projekta. U jedanaestom poglavlju riječ je o marketinškom planu oglašavanja Myguide vodiča te budžetu koji je predviđen za ovo. U dvanaestom poglavlju predstavljena je aplikacija koja stoji iza MyGuide projekta te grafički prikazi iste. Trineasto poglavlje prikazuje društvene mreže na kojima će se Myguide pojaviti i oglašavati. Četrnaesto poglavlje prikazuje SWOT analizu projekta, njegove snage, slabosti, prilike i prijetnje. U petnaestom poglavlju je izračun troškova koji su potrebni za pokretanje MyGuide projekta. Šesnaesto poglavlje prikaz je web stranica MyGuidea projekta na kojima će MyGuide poslovati. 1.4.

Kratki opis poslovnog modela

MyGuide je interaktivna online stranica koja nudi usluge poput vodiča. Na njoj se nalaze informacije o svim turističkim destinacijama diljem svijeta, od zanimljivosti do preporuka za restorane i izlaske. Ovdje je moguće izraditi vlastiti personalizirani vodič; s informacijama koje su bitne za korisnika. Poduzeće će zaradu ostvarivati od iznajmljivanja prostora za oglašavanje te od pretplata korisnika koji žele izraditi svoj personalizirani vodič, koristeći bazu podataka koju web stranica posjeduje. Finalni produkt može biti mali tiskani vodič ili eknjižica koja se zatim pohrani na pametni telefon ili tablet. 5


2. Strateška osnova projekta 2.1.

Misija

Misija MyGuidea je učiniti vaše putovanje što ugodnijim i pozitivnim iskustvom. 2.2.

Vizija

MyGuide želi postići prepoznatljivost i vrijednost svoga branda među svim putnicima koji svoja putovanja žele proživjeti na vrlo poseban i individualan način. Želimo postati prvi turistički vodič, namijenjen baš Vama, koji će Vas odvesti na nova, nepoznata mjesta i uz kojega ćete stvarati nove uspomene. 2.3.

Ciljevi

Budući da je riječ o novom projektu, koji je u samim počecima svoga života, ciljevi moraju biti održivi i realni. U prvoj godini postići 100 000 posjeta naše Web stranice. U prvih šest mjeseci izraditi 300-400 personaliziranih vodiča, što u tiskanom, što u e-obliku. U prvih šest mjeseci ostvariti 1000 registracija korisnika, s pretplatom na stranicu u trajanju od mjesec dana. Nakon pokretanja stranice, u roku od dva do tri mjeseca ostvariti suradnju s jednom od stranica za kupnju avionskih karata. U prvih godinu dana iznajmiti 80% prostora koji je predviđen za oglašavanje.

6


3. Poslovni model 3.1.

Detaljan opis poslovnog modela

MyGuide zamišljen je kao Web stranica koja svojim korisnicima pruža izradu vlastitog i vrlo personaliziranog turističkog vodiča. Stranica je zamišljena kao vrlo pregledna baza podataka s turističkim destinacijama diljem svijeta, u koju korisnici ulaze te iz nje uzimaju podatke koji su za njih relevantni. Samo maleni dio baze podataka biti će dostupan svim korisnicima Interneta, a registracijom na stranicu dobit će se uvid u cijelu bazu podataka. U početnim fazama projekta, u bazi podataka nalazit će se najpoznatije turističke destinacije diljem Europe, poput Barcelone, Londona, Rima, Istanbula, Praga, Krakowa i slično. Uz europske destinacije, ponuda će postojati i za Hrvatsku, kako bi se turisti koji dolaze ovdje provesti svoj godišnji odmor lakše mogli snaći na Jadranskoj obali ili u glavnom gradu, Zagrebu. Ukoliko ideja naiđe na podršku od stane ciljane grupe potencijalnih kupaca, plan je proširiti poslovanje na izradu baze podataka i za daleke destinacije. Cijeli poslovni model zamišljen je kao izrada personaliziranog vodiča, gdje se korisnik prijavljuje na web stranicu, te iz postojeće baze podataka u svoj vodič ubacuje podatke koji su za njega relevantni na određenoj lokaciji. Prilikom odabira istih, aplikacije će korisniku na temelju njegovih preferencija nuditi sadržaje slične onima koje je već odabrao. Cilj je krajnjem korisniku ponuditi relevantne informacije o određenoj destinaciji. Ne samo atrakcije koje se nalaze na određenoj lokaciji, već i lokalitete manje poznate turistima, ali koji predstavljaju žilu kucavicu života tamošnjeg stanovništva. Jednom završen vodič može se mijenjati i nadograđivati, a finalni projekt korisnik može dobiti ili u tiskanom obliku ili u obliku e-knjige, ili obje verzije. Uz personalizirani vodič, dolazi i interaktivna karta odabrane destinacije, na kojoj su označene sve lokacije koje se nalaze i unutar vodiča. Na karti postoje upute kako najjednostavnije doći do određenog mjesta, te što se sve nalazi u blizini ove lokacije.

7


Ovaj projekt zamišljen je kao pokušaj oživljavanja upotrebe turističkih vodiča, ali s prednošću velike preglednosti samog vodiča, budući da će se u njemu nalaziti isključivo podaci i informacije bitne za krajnjeg korisnika. Izradom individualiziranog turističkog vodiča želi se postići povjerenje kodpotencijalnih kupaca te podići sama vrijednost proizvoda kroz njegovu individualiziranu upotrebu. 3.2.

Vrijednost (ponuda) poslovnog modela

Najveća i najsnažnija vrijednost ovog poslovnog modela leži u njegovoj individualiziranosti. U današnje vrijeme, kada postoje mnoge kopije i sve je vrlo lako dostupno, nedostaje originalnosti. Projekt MyGuide prvi je poslovni model ovakvog karaktera na ovim područjima te korisnicima nudi do sada za njih nepoznatu uslugu. Individualizirani pristup svakom kupcu pojedinačno najjača je snaga MyGuidea kojom će se nastojati stvoriti vjerne i zadovoljne kupce. Jednostavnost i brzina pregledavanja baza podataka također je ono što stvara vrijednost MyGuide vodiča, a interaktivne karte uz pomoć kojih se gotovo nemoguće izgubiti na novim i nepoznatim mjestima zaokružuje vrijednosti koje bi ovaj projekt trebale učiniti uspješnim i prepoznatim od strane kupaca. 3.3.

Organizacija projekta

Cjelokupna organizacija poslovnog modela MyGuide sastoji se od dvoje iskusnih turističkih vodiča koji će popunjavati baze podataka s potrebnim i vrijednim informacijama. Pomoć u ovome pružit će im dvoje ili troje studenata koji će biti zaposleni preko Student Servisa, a ovisno o količini posla. Uz njih, programer će razvijati aplikacije potrebne za pokretanje interaktivnih karata turističkih destinacija. U marketing odjelu postojat će jedna osoba, koja će biti zadužena za promociju samog projekta te pronalazak suradnika preko kojih će se MyGuide oglašavati i koji će se oglašavati na web stranicama MyGuidea. Računovodstveni dio posla odrađivat će vanjski suradnik zadužen za točno taj dio posla. Uz stalne zaposlene, studente te vanjske suradnike, poduzeće planira surađivati s web stranicama za prodaju avio karata te iznajmljivačima smještajnih kapaciteta, posebice na

8


Jadranskoj obali, kako bi svojim korisnicima olakšali pronalazak smještaja na lokaciji koju su odlučili posjetiti.

4. Inovacije U uvjetima žestoke konkurencije i zasićenog tržišta tvrtke koje ne inoviraju, stagniraju, a stagnacija je uvod u odumiranje. Cilj MyGuidea svakako je prednjačiti u inovacijama te kroz iste zadovoljavati potrebe i želje svojih korisnika. MyGuide nastojat će se voditi dualnom strategijom, te dok uspješno plasira jedan proizvod na tržište u pozadini razvijati drugi koji će svoga prethodnika uspješno izgurati s tržišta i na taj način zadovoljiti sve veće i zahtjevnije apetite svojih korisnika. 4.1.

Popis inovacija projekta

Kao što je već napomenuto, poslovanje MyGuidea zasniva se na mnogim i čestim inovacijama. Neke od najbitnijih su svakako sljedeće: Personalizirani pristup svakom klijentu pojedinačno. Ovakav pristup stvara veću vrijednost proizvoda kod svakog klijenta ponaosob. Sljedeća inovacija koju će MyGuide nuditi jest aplikacija za pametne telefone, androide i tablete, odnosno, postojat će mogućnost posjedovanja turističkog vodiča na telefonu, u obliku e-knjige. Budući da je vrijeme danas vrlo bitno i svima istoga nedostaje, MyGuide nudi organizaciju vodiča prema vlastitim preferencijama, kako se ne bi gubilo vrijeme na listanje stranica i pretraživanje sadržaja. Jedna od bitnih i najvećih inovacija koju MyGuide nudi je interaktivna karta određene turističke destinacije koja dolazi skupa s vodičem te je s njime kompatibilna, odnosno prati njegov sadržaj. Naposljetku, jedna posve nova inovacija koju će MyGuide uvesti jest Geolocation.

9


4.2.

Opis inovacija koje projekt sadrži

4.2.1. Personalizirani pristup Kao što je već vrlo poznato, kupac je danas u velikoj prednosti nad ponuđačem usluga. Internet i sve brži razvoj tehnologija, jednostavan pristup informacijama i velika ponuda istih ili sličnih proizvoda kupca danas stavlja u povlašteni položaj. Upravo zbog ovih razloga, Myguide se odlučio za individualizirani pristup svojim klijentima. Posvećenost svakom klijentu pojedinačno te izrada proizvoda u kojemu je on sudjelovao te je izrađen specijalno za njega povećavaju samu vrijednost proizvoda te privlače kupca da se odluči upravo za MyGuide. Princip MyGuidea jest da kupac sam izrađuje svoj proizvod te u potpunosti odlučuje o izgledu i cijeni konačnog proizvoda. Može ga izmjenjivati koliko god želi te prilagođavati svojim potrebama bez ikakvih ograničenja. U moru istih ili sličnih proizvoda gdje ne postoji mogućnost prilagodbe proizvoda svojim potrebama, MyGuide smatra ovo svojom velikom prednošću. 4.2.2. Aplikacija za pametne telefone, tablete, androide Iako aplikacije za pametne telefone i androide ne predstavljaju nikakvu novost na tržištu, danas je nemoguće zamisliti poslovanje bez postojanja istih. Plan MyGuidea jest omogućiti korisnicima da svoje personalizirane vodiče posjeduju unutar telefona, bez tiskanja klasičnih vodiča, iako će postojati i ta opcija. Na ovaj način MyGuide nastoji biti ekološki osviješten te štediti na papiru, ali isto tako je okrenut današnjim trendovima kada se sve rješava preko telefona i tableta. Preko ove aplikacije korisnik će posjedovati svoj vodič u obliku e-knjige koju će jednostavno „prelistavati“ na svom telefonu ili tabletu, uz lako i brzo pretraživanje točno onog sadržaja koji mu je u tom trenutku potreban. Sam izgled e-knjige opet je prepušten na izradu samome korisniku, uz pomoć naših alata, kako bi se što jednostavnije i brže mogao u njoj snaći, jednom kada je gotova.

10


4.2.3. Organizacija sadržaja prema vlastitim preferencijama Kao i sve ostalo, i ovaj dio prepušten je na volju samoga korisnika. Ovo mu omogućava organizaciju vodiča prema recimo njegovom planu i programu puta, pa stoga ukoliko korisnik planira put u Barcelonu i prvi dan želi posjetiti Sagradu Familiu taj dio se može nalaziti na samome početku vodiča. Vodič može biti koncipiran i prema danima, kako se što planira na kojoj destinaciji posjetiti. Ovaj dio apsolutno je prepušten na volju korisnika, kako bi se njemu omogućila veća i brža preglednost vodiča i kako bi se smanjilo vrijeme prelistavanja vodiča da bi se našla tražena informacija. 4.2.4. Interaktivna karta Interaktivna karta dolazi skupa s vodičem, a nju izrađuju programeri MyGuidea. Karta u potpunosti prati plan i program izrađenoga vodiča. Cilj je na karti određene turističke destinacije označiti sve znamenitosti, restorane, klubove i ostalo što je klijent stavio u svoj vodič. Karta će se nalaziti unutar pametnog telefona ili androida te će korisniku pomoći na način da će mu dati upute kako je najlakše i najbrže doći do željene lokacije koju je zabilježio u svom vodiču. Uz vodič i ovu interaktivnu kartu, MyGuide jamči da je gotovo nemoguće izgubiti se u novom i nepoznatom mjestu. 4.2.5. Geolocation Geolocation je nova i vrlo korisna aplikacija koja se još nije probila na hrvatsko tržište. Ovu inovaciju MyGuide planira povezati s gore već napomenutom inovacijom interaktivnih karata. Geolocation je aplikacija koja korisnika, dok ima pristup Internetu, obavještava o svim restoranima, klubovima, kafićima, ljekarnama i ostalom što se nalazi u njegovoj blizini. U kombinaciji s interaktivnom kartom na kojoj će se nalaziti lokacije koje je korisnik sam odabrao, Geolocation će mu nuditi ostale zanimljivosti koje se nalaze u njegovoj blizini te će na taj način korisnik moći otkriti i istražiti i neke lokacije za koje nije niti znao. Pojesti nešto u restoranu koji ima dobre recenzije ili popiti kavu u popularnom kafiću koji nije u njegovom vodiču. 11


Uz interaktivnu kartu, Geolocation će obogatiti iskustvo svakog korisnika MyGuide vodiÄ?a i svih njegovih aplikacija.

12


5. Modeli stvaranja prihoda 5.1.

Popis modela stvaranja prihoda

Bez ostvarivanja prihoda, poslovni model ne može biti održiv te će cijeli projekt vrlo brzo propasti. Stoga je, prije razvitka samog poslovnog modela potrebno odrediti načine na koje će poduzeće ostvarivati prihode. MyGuide kod stvaranja prihoda planira koristiti kombinaciju tradicionalnih i novih modela zarade. Osnovni u glavni izvor zarade svakako je prihod od prodaje proizvoda, odnosno prihod od prodanih personaliziranih vodiča. Kod novih modela zarade MyGuide okrenut je pretplati na baze podataka koje posjeduje te na iznajmljivanje prostora na svojim web stranicama drugim oglašivačima kroz modela plaćanja po prikazu. 5.2.

Opis svakog pojedinog modela

Modele stvaranja prihoda podijelili smo na tradicionalni i neke nove modele stvaranja prihoda. 5.2.1. Prihod od prodaje proizvoda Glavni i osnovni izvor zarada za MyGuide svakako je prihod od prodaje izrađenih turističkih vodiča. Cijena vodiča je klizna, te će se kretati s obzirom na veličinu i opširnost vodiča. Također, izrada vodiča u obliku e-knjige biti će jeftinija opcija od tiskanog vodiča, jer ne postoji trošak izrade fizički opipljivog vodiča. 5.2.2. Pretplata na baze podataka Pristup web stranici MyGuide samo djelomično će biti besplatan. Mali dio podataka o turističkim destinacijama bit će dostupan svim posjetiteljima stranice. Međutim, svojim korisnicima koji žele izraditi vodiče biti će ponuđena četiri tipa pretplate na baze podataka.

13


Prva pretplata odnosit će se na mjesečnu pretplatu i iznosit će 50 kuna za mjesec dana korištenja svih podataka sa stranice. U tih mjesec dana, pretplatnik ima pristup svim bazama podataka o svim turističkim destinacijama koje MyGuide nudi. Sljedeća pretplata je polugodišnja i iznosi 100 kuna za šest mjeseci korištenja bazama podataka. U tih šest mjeseci pretplatnik može koristiti sve baze podataka i napraviti nekoliko vodiča za različite destinacije. Ova pretplata predviđena je za korisnike koji češće putuju. Godišnja pretplata iznosit će 120 kuna, biti će jeftinija je se korisnik veže za stranicu na cijelu godinu. Kao i ostale pretplate, korisnik ima pristup svim bazama podataka i može ih koristiti svih godinu dana. Ovu pretplatu MyGuide osmislio je za avanturiste, putopisce i one koji su često na putu. Posljednja i najjeftinija opcija pretplate jest ona na određenu bazu podataka, za samo jednu turističku destinaciju. Ova pretplata iznosi 25 kuna i pristup toj bazi podataka traje dva tjedna. Najjeftiniji i najkraći oblik pretplate, namijenjen onima koji putuju u određeni grad i zanimaju ih podaci samo o toj destinaciji, te žele napraviti kratak i sažet vodič o lokaciji. 5.2.3. Plaćanje po prikazu Usluga namijenjena partnerima koji se žele oglašavati na stranicama MyGuidea, poput iznajmljivača smještajnih kapaciteta, web stranica za prodaju avionskih karata te turističkih agencija. Na web stranici postoji prostor za oglašavanje koji partneri mogu zakupiti, a plaćanje se vrši po prikazu njihovog oglasa. Minimalni prikaz koji se može zakupiti je tisuću prikaza, a cijena svakog prikaza iznosi 0,050kn, odnosno 5 lipa. S vremenom i rastom popularnosti web stranice MyGuide, cijene zakupljivanja prostora će rasti.

14


6. Klijenti 6.1.

Glavni klijenti

Naši glavni klijenti su osobe željne avanture, koje vole putovati te otkrivati nova mjesta na zanimljiv i individualan način. 6.2.

Detaljan opis glavnih klijenata

6.2.1. Mladi od 20-35 godina Mlade osobe na fakultetu ili tek zaposleni glavna su ciljana skupina klijenata MyGuidea. Ovo su osobe željne avanture, zabave, putovanja i otkrivanja novih stvari. Generacija su koja je zasićena silnim proizvodima i zagušena mnogim bespotrebnim informacijama. Naporno rade i svoj bijeg od svega i odmor traže u putovanjima i dalekim destinacijama. MyGuide im to i pruža. Na brz i jednostavan način uz pomoć MyGuidea mogu organizirati svoje putovanje te pobjeći od svakodnevnice. Ova skupina ljudi glavna je skupina klijenata za MyGuide, jer oni najviše putuju, ali i najviše žele putovati samostalno, a ne preko turističkih agencija gdje im je sve već isplanirano. Upravo zato MyGuide želi privući mlade da preko njega organiziraju svoje putovanje, kako bi, kada se jednom nađu na nepoznatom teritoriju ipak bez problema pronašli sve što traže. 6.2.2. Srednja dob od 40-50 godina Osobe u svojim četrdesetim i pedesetim godinama također su ciljna skupina za MyGuide. Ovo su osobe koje imaju financijsku podlogu za putovanje i želju za istim, međutim zbog posla, djece i užurbanog načina života nemaju vremena sami organizirati putovanje za sebe niti se baviti istraživanjem destinacija. Upravo ovdje nastupa MyGuide, koji im na brz i efikasan način nudi izradu vodiča koji će ih voditi kroz njihovo putovanje. Ukoliko ne žele putovati u skupini, već individualno, MyGuide je upravo za njih. Jer im on pruža sigurnost na nepoznatoj destinaciji i omogućava bezbrižno istraživanje novih destinacija bez straha da će se izgubiti. 6.2.3. Strani turisti koji dolaze u Hrvatsku MyGuide odlučio se plasirati i na strano tržište i to isključivo prema turistima koji dolaze u Hrvatsku. Hrvatska je turistička destinacija koju ljeti posjećuje veliki broj turista i ovdje MyGuide vidi svoju priliku. 15


MyGuide usmjeren prema stranim turistima bit će na engleskom te će biti koncipiran nešto drukčije od MyGuidea koji se nudi domaćim kupcima. Postojat će jedinstveni vodič, koji će se sastojati od uputa o cestovnom, željezničkom, autobusnom i avionskom prijevozu, informacijama o hit destinacijama, najboljim i najpovoljnijim supermarketima i slično. Obilovat će informacijama koje će turistima olakšati dolazak na njihovu destinaciju. Pored toga, turisti će ovisno o onome što traže od odmora u Hrvatskoj moći nadopunjavati svoj MyGuide vodič informacijama bitnim za njihovo ljetovanje. Za obitelji s malom djecom postojat će baze s mirnim mjestima s velikim šetnicama i kvalitetnim restoranima, za one željne zabave postojat će raspored svih festivala i party destinacija u Hrvatskoj te ponuda povoljnih smještaja na ovim lokacijama, a za avanturiste postojat će vodič o Velebitu, Dinari, raftingu i ostalim adrenalinskim ponudama koje postoje u Hrvatskoj. 6.3.

Tržišta i jezik web stranica

Budući da se MyGuide planira orijentirati i na strane turiste koji posjećuju Hrvatsku, web stranica biti će bilingualna, odnosno postojat će mogućnost izrade vodiča na hrvatskom i engleskom jeziku. Ukoliko s vremenom MyGuide osjeti potrebu za širenjem, postoji mogućnost izrade vodiča i na njemačkom jeziku. 6.4.

Registracija klijenata

Budući da MyGuide radi na principu registracije klijenata kako bi pristupili svim postojećim bazama podataka, registracija koja se naplaćuje je obvezna. Registracijski obrazac će biti kratak i jednostavan, a u njemu osoba mora ostaviti ime i prezime, važeću e-mail adresu i kontakt (opcionalno). Registracijom na stranicu također se mogu pretplatiti na primanje MyGuide newslettera, specijalnih ponuda i slično.

16


Slika 1. Izgled obrasca za registraciju

Izvor: http://myguidehr.weebly.com/registracija.html

6.5.

Pogodnosti za registrirane klijente

Svaki registrirani klijent, ovisno o registraciji koju je odabrao ima pristup svim bazama podataka MyGuidea te pristup bitnim i relevantnim informacijama o mnogim turističkim destinacijama diljem svijeta. Samom registracijom korisnik može pregledavati baze podataka te ima mogućnost izrade vlastitog, personaliziranog MyGuide vodiča koji zatim naknadno plaća.

17


7. Partneri 7.1.

Glavni suradnici

Glavni suradnici koji će pomoći u pokretanju i postavljanju MyGuidea na noge su sljedeći, turistička agencija Jungle Tribe, fotokopiraonica Fax Copy te IT poduzeće SV Group. Svi oni ključni su suradnici za pokretanje MyGuide projekta, jer svojim znanjem i stručnostima mogu pomoći da MyGuide postane kvalitetan i poželjan proizvod. 7.2.

Opis suradnika

7.2.1. Turistička agencija Jungle Tribe „Strast za putovanjima je ono što nas pokreće! Mi smo tu da vam pomognemo ostvariti snove! Probudite avanturistu u sebi!Naša putovanja su neobična, drugačija. Naš glavni motiv nije zarada, mi želimo živjeti naš san i omogućiti vama da ga doživite. Ekipa dugogodišnjih svjetskih putnika zahvaljujući svom iskustvu organizira ove avanture pune doživljaja prilagođene svakom džepu. Ne morate biti materijalno bogati da bi proputovali svijet, ali nakon svakog putovanja sigurno ćete postati duhovno bogatiji. Svakom putniku pristupamo individualno te se maksimalno trudimo prilagoditi svako putovanje vašim željama. Otkrit ćemo vam neobična i autentična mjesta, daleko od sterilnih resorta i nezanimljivih izleta (naravno, uz doplatu!) sa dosadnim vodičem kojemu ste vi već 19-ta tura taj dan. Mi smo tu da vam vaše putovanje pretvorimo u nezaboravno iskustvo kojeg ćete se sjećati cijeli život. Nakon toga maštanje o bijegu neće biti više samo san, jer ćete svaki put osjetiti onaj osjećaj koji ste na putovanju stvarno proživjeli i htjet ćete ga ponoviti, ali na nekom drugom kraju svijeta. Kad se to dogodi naša misija je izvršena.“1 Upravo zbog ovog neobičnog i individualnog pristupa koji ova agencija ima, MyGuide odlučio je surađivati s njom. Znanje i iskustvo njihovih vodiča ključno je za izrade MyGuide vodiča koji žele biti neobični i autentični. Jungle Tribe i MyGuide dijele istu filozofiju i upravo zbog toga suradnja među njima može donijeti veliku vrijednost za MyGuide.

1

http://jungletribe.com/croatian/ideja-i-misija/

18


7.2.2. Fax Copy fotokopiraonica „Fotokopiraonice Fax-Copy nude Vam čitavu lepezu usluga. Uz kvalitetno fotokopiranje na najnovijim digitalnim strojevima, crno-bijelo i u boji, tu su i usluge učinkovitog skeniranja i ispisa dokumenata moguće zahvaljujući povezanosti naših uređaja s računalima. Nadalje, u našoj su ponudi i različite vrste uveza - tvrdi, meki, spiralni i termo. I sve to po izuzetno povoljnim cijenama! Na usluzi Vam stoje naše petnaestogodišnje iskustvo, kao i naša ekipa od desetak mladih i sposobnih zaposlenika.“2 Suradnja s Fax Copy fotokopiraonicama je nužna zbog izrade MyGuide vodiča u tiskanom obliku. Njihovo iskustvo, predanost radu i povoljne cijene ono su što je prevagnulo pri odabiru partnera. 7.2.3. SV Group „SV Group d.o.o. je projektno orijentirana IT tvrtka osnovana 1995. godine. Korisnici SV Group rješenja i usluga su tvrtke čije poslovanje je, već godinama, ovisno od IT tehnologija i rješenja koja direktno podupiru njihovo poslovanje. Zbog toga naši korisnici za realizaciju svojih IT projekata traže pouzdanog i provjerenog partnera. Naši su timovi formirani od stručnjaka koji imaju različite tehnološke i poslovne kompetencije. Kontinuirano se školujemo, certificiramo i pratimo razvoj IT tehnologija. Temeljem dugogodišnjeg iskustva i znanja iz IT-a, mi, zajedno s korisnicima, ocjenjujemo primjenjivost suvremenih IT tehnologija za rješavanje njihovih poslovnih zadaća. Vjerujemo u znanje, iskustvo i timski rad.“3 Uz znanje i iskustvo vodiča koji će moći ponuditi svoj know-how i znanje o destinacijama koje MyGuide ima u svojoj ponudi, MyGuide treba i IT podršku za razvoj aplikacija koje će nuditi te za izradu interaktivnih karata koje će pratiti svaki izrađeni vodič individualno. SV Group je poduzeće koje svojim suvremenim poslovanjem i brojnim nagradama dokazuje svoju kvalitetu i zbog toga predstavlja odličnog partnera za MyGuide.

2 3

http://www.faxcopy.hr/#faxCOPY http://www.svgroup.hr/about-us/

19


8. Konkurencija Konkurencija je jedan od osnovnih principa tržišne ekonomije. Ona podrazumijeva da je svaka poslovna djelatnost predmet konkurentskog pritiska drugih. Kao i svaki drugi proizvod koji izlazi na tržište, tako i MyGuide već ima postojeću i jako konkurenciju na tržištu. 8.1.

Glavni konkurenti

Glavni konkurenti MyGuideu svakako su već postojeći, gotovi vodiči za destinacije koje nudi i MyGuide, poput Lonely Planeta, Eyewitness Travel-a i Rough Guide-a. Svi ovi vodiči mogu se naći u boljim knjižarama poput Algoritma i Profila, po pristupačnim cijenama. 8.1.1. Lonely Planet „Lonely Planet najveći je izdavač turističkih vodiča na svijetu, u vlasništvu BBC Worldwidea.“4 Nude vodiče s najpopularnijim destinacijama diljem svijeta, savjete o najboljim smještajima te iskustva svojih putnika. Ciljano tržište su im svi putnici, od avanturista do onih nešto konzervativnijih putnika. Povezani su Internetom, mobilno i na svim su važnim društvenim mrežama. Kao najveći izdavač turističkih vodiča, Lonely Planet predstavlja glavnog i najvećeg konkurenta MyGuideu, posebice jer u posljednje vrijeme u Lonely Planetu postoji opcija biranja samo određenih poglavlja vodiča u obliku PDF-a. 8.1.2. Eyewitness Travel Kao i Lonely Planet, Eyewitness Travel turistički su vodiči poznati diljem svijeta, te ih koriste svi putnici. Uz tiskane vodiče, nude i one u digitalnom obliku. 8.1.3. Rough Guide „Rough Guides je vodeći izdavač referentnih informacija o putovanjima poznat po svojoj „reci kao što je“ krilatici, koji nudi točne, svježe i suvremene informacije.“5

4 5

http://www.lonelyplanet.com/about/ http://www.roughguides.com/about-us/

20


Uz Lonely Planet i Eyewitness Travel, jedan od najpoznatijih turističkih vodiča u svijetu, koji nudi informacije o većini turističkih destinacija diljem svijeta. Kao poznat i etabliran brend na tržištu, također predstavlja glavnog konkurenta MyGuide vodičima. 8.2.

Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu

Kao što je već rečeno, MyGuide nudit će usluge kvalitetnih informacijama o turističkim destinacijama diljem svijeta. Ovakve usluge nude već mnogi proizvođači turističkih vodiča, od kojih su najkvalitetniji već spomenuti. Informacije koje će MyGuide nuditi u svojim vodičima neće se uvelike razlikovati od onih u drugim vodičima, međutim, uz uobičajene informacije, MyGuide nastojat će korisniku ponuditi i informacije o manje poznatim, ali samim time i vrijednijim lokalitetima neke turističke destinacije. MyGuide uvesti će čitatelja u svijet lokalnog stanovništva, te mu ponuditi uvid u svakodnevni život ondašnjih ljudi, a ne samo klasnične turističke ture. Uz to, MyGuide nudi i interaktivnu kartu destinacije, uz pomoć koje se gotovo nemoguće izgubiti, a uz pomoć Geolocation aplikacije, bez puno traženja i muke, korisnik brzo i jednostavno može otkriti najbolje restorane, kafiće, klubove i ostalo u svojoj neposrednoj blizini. 8.3.

Konkurentska prednost projekta

MyGuide vodič ima nekoliko konkurentskih prednosti. Jedna od njih je u tome da će biti na hrvatskom jeziku, čime će biti pristupačan svim stanovnicima Republike Hrvatske. Hrvatski jezik učinit će ga privlačnijim i razumljivijim, te će se kupci možda upravo zbog toga odlučiti za kupnju MyGuide vodiča. Sljedeća prednost jest u individualnom pristupu svakom kupcu. Kupac sam izrađuje svoj finalni proizvod te odlučuje što će biti u vodiču, a što ne. Time može utjecati i na kvalitetu i na cijenu svoga proizvoda. Velika preglednost i organiziranost vodiča također je jedna od njegovih prednosti. Interaktivna mapa koja prati sadržaj vodiča također dodaje vrijednost samome proizvodu i stvara konkurentsku prednost pred drugim izdavačima turističkih vodiča. 21


9. Web hosting i domene 9.1.

Web hosting projekta

Za usluge hostinga MyGuide odlučio se koristiti Orbisom. Hosting tvrtka Orbis d.o.o. u internetskom je biznisu još od davne 1996.godine, te se smatra pionirom hrvatskog web hostinga. „Kao što se može i očekivati od pionira internet i hosting usluga u Hrvatskoj, uz web hosting Orbis pruža zaokruženu ponudu od registracije domene preko izrade web stranice do upisa u pretraživače kako bi se poboljšalo rangiranje stranice na tražilicama.“6 Hosting paketi koji su u ponudi imaju sljedeće zajedničke karakteristike uključene u cijenu: • Webmail (za rad sa e-mailom upotrebom Internetskih pretraživača) • backup podataka • Antivirusna i Antispam zaštita • 99.9% uptime • 0-24h nadzor nad radom servera MyGuide odlučio se za kupnju Business Windows3 paketa po cijeni od 835,17kuna za godinu dana, a uključuje sljedeće: Tablica 1. Sadržaj Business Windows3 Paketa Lokacija servera

HT Hrvatska

Web prostor

6000 MB

Email računi

250

Bandwith/mj.

100 GB

Dodatne domene

5

Pop3 korisnika

250

Izvor: Orbis d.o.o.

6

http://hrvatskiwebhosting.com/hosting-hrvatska/orbis-hr/

22


9.2.

Web domene projekta

MyGuide odlučio se samo za hr. domenu budući da je ciljno tržište hrvatsko te turisti koji posjećuju Hrvatsku. Kako bi se što prije poistovjetila s vodičem, MyGuide odlučio je uzeti istu domenu kao što je i naziv poduzeća, stoga će domena biti myguide.com. Na www.orbis.hr provjerena je dostupnost domene, a iz slike u nastavku vidljivo je da je domena dostupna. MyGuide odlučio se zakupiti ju na godinu dana po cijeni od 479 kuna. Slika 2. Dostupnost myguide.hr domene

Izvor: www.orbis.hr 9.2.1. .hr domena Kao što je već rečeno, MyGuide odlučio se za vođenje samo .hr domene, jer je ciljno tržište hrvatsko tržište. Domenu će zakupiti na orbis.hr po cijeni od 479 kuna za godinu dana, a domena će biti istovjetna nazivu poduzeća.

23


10. CMS Sustav „CMS (engl. Content management system) je sustav koji omogućuje upravljanje sadržajem. U najširem smislu odnosi se na svako rješenje koje omogućuje klasifikaciju, organizaciju, povezivanje i svaki drugi oblik uređivanja sadržaja. Iako se pojam može koristiti za manualne procese upravljanja sadržajem, danas se u prvom redu primjenjuje za različita programska rješenja koja omogućuju napredno upravljanje velikim brojem informacija. CMS sustavi se koriste pri sinkronizaciji podataka iz više izvora, za izvršavanje kolaborativnih projekata, za organizaciju rada u korporacijskim okruženjima i slično. Temeljna primjena CMS-a danas je u dinamičkom kreiranju web-stranica nove generacije.“7 10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt Neki od postojećih i pogodnih CMS sustava za MyGuide su sljedeći: Yoomla! http://www.joomla.org/ Drupal http://www.drupal.org/ Wordpress http://wordpress.org/ TYPO3 http://typo3.org/ eZ Publish http://ez.no/ XSite http://www.xsite.com.hr LakiCMS http://www.malleus.hr/laki.aspx iSite http://www.perpetuum.hr/iSite Globaldizajn http://globaldizajn.hr 10.2. Opis CMS sustava projekta „Globaldizajn je tvrtka sa dugogodišnjim iskustvom u web dizajnu, izradi web stranica i programiranju različitih vrsta web imobilnih aplikacija za vodeće hrvatske i međunarodne tvrtke, kao i vladine institucije. U posljednjih nekoliko godina, proizvedena su brojna rješenja

7

http://hr.wikipedia.org/wiki/CMS

24


na području e-commerce (web shop i ePay sustav), sustavima za upravljanje sadržajem (CMS - GlobalAdmin) i ostalim aplikacijama izrađenih po zahtjevima korisnika.“8 MyGuide odlučio se za Globaldizajn, hrvatsku tvrtku za upravljanje sadržajem. Globaldizajn ima dugogodišnje iskustvo i osvojene brojne nagrade na domaćem i međunarodnom tržištu, što dokazuje njihovu kvalitetu i omogućava povjerenje u njih. Globaldizajn nudi izradu, dizajn i održavanje web stranica, upravo ono što je za MyGuide ključno. Uz to, imaju i kvalitetan SEO, što je u žestokoj konkurenciji turističkih vodiča izuzetno bitna stvar. Globaldizajn nudi i uslugu "Google servis" koja će željene WEB stranice pomaknuti na vrh rezultata pretrage za upit po željenim ključnim riječima. Budući da MyGuide planira razvijati i mobilne aplikacije poput interaktivnih karata turističkih destinacija, Globaldizajn i ovdje ima rješenje. „Globaldizajn nudi mogućnost izrade jednostavnih i naprednih iPhone mobilnih aplikacija. Sve iPhone i iPad aplikacijeizrađene su u Objective C programskom jeziku i korištenjem iPhone iOS SDK programskih alata, kako bi se u potpunosti iskoristila snaga platforme.“9

8 9

http://www.globaldizajn.hr/default.aspx?id=5 http://www.globaldizajn.hr/default.aspx?id=642

25


11. Marketinški plan 11.1. Marketinški plan projekta MyGuide svojom idejom izrade individualiziranih turističkih vodiča želi privući određene kupce koji vrednuju personalizirani pristup i kvalitetan proizvod. Budući da je MyGuide u potpunosti nov na tržištu, početna marketinška kampanja mora biti jaka i donekle agresivna, kako bi se pročuo glas o novom proizvodu na tržištu. Marketinški splet aktivnosti planiran je na temelju pokazatelja dobivenih istraživanjem tržišta, odnosno polazeći od specifičnosti proizvoda koji će se izrađivati i usluga koje će se pružati te od karakteristika ciljnoga tržišta – segmenata potrošača potencijalnih kupaca odnosno korisnika usluga. Početna kampanja biti će vrlo diverzificirana i fokusirana na različite strane. Osnovni medij preko kojega će se MyGuide oglašavati je Internet, društvene mreže te web stranice srodnih ili povezanih poduzeća, poput web stranica za kupnju avionskih karata. Uz to, u suradnji s Kolektivom i sličnim stranicama, postojat će velike akcije i popusti na izrade vodiča, jer je ovo brz i učinkovit način oglašavanja. Uz Internet oglašavanje, plan je postaviti nekoliko jumbo plakata po glavnom gradu, Zagrebu, kako bi se ljudi navikli na MyGuide i kako bi se pokrenula priča o novom proizvodu na tržištu. Početni budžet za Internet oglašavanje i postavljanje jumbo plakata jest 20 000 kn, a dužina ove kampanje planirana je na dva mjeseca. Za privlačenje prvih kupaca, postojat će brojne akcije i sniženja izrade prvih vodiča, a zatim MyGuide očekuje word-of-mouth besplatno oglašavanje od strane zadovoljnih klijenata. Za besplatno oglašavanje MyGuide planira iskoristiti sljedeću akciju eKataloga. „Iskoristite priliku akcije besplatnog oglašavanja na eKatalogu u paketima Basic i Tourist. Pošaljite nam Vaše podatke, tekst, slike na naš email i mi ćemo Vas reklamirati besplatno 6 mjeseci.

26


Nakon toga niste obavezni na sklapanje ugovora ukoliko smatrate da to ne bude korisno za Vašu promidžbu.“10 Uz eKatalog, Mega Imenik je također stranica na kojoj će MyGuide napraviti besplatni profil, kako bi poboljšao svoju poziciju na tražilicama poput Googlea i Yahoo-a. „Upisom u Mega imenik vaša će djelatnost postati dostupnija na tražilicama, poput Google.com ili Yahoo.com, a link vaše web stranice će, gledano sa aspekta tražilica, dobiti veću snagu (tzv. one-way back links).“11 11.2. Ključne riječi projekta Ključne riječi projekta prema kojemu će se MyGuide bolje pozicionirati na tražilicama su sljedeće: vodič, turistički vodič, turizam, putovanje, kako doći do, interaktivna karta, grad, destinacija, turistička destinacija, Barcelona, Berlin, London, Krakow, Prag, Istanbul, Pariz, Portugal, Madrid, Zagreb, Hrvatska, ljetovanje. 11.3. Google AdWords oglas Oglas za Google AdWords svakako će biti na hrvatskom jeziku, budući da je ciljano tržište hrvatsko. U kasnijim fazama razvoja projekta, ukoliko će budžet to dozvoljavati MyGuide proširit će oglas i na engleski jezik, radi stranog tržišta koje ljeti dolazi na hrvatsku obalu. Izgled tekstualnog oglasa: MyGuide turistički vodič! Individualizirani vodiči za potrebe svakoga! Uz nas se nigdje nećete izgubiti! www.myguide.hr 30 ključnih riječi projekta: vodič, turistički vodič, turizam, putovanje, kako doći do, interaktivna karta, grad, destinacija, turistička destinacija, Barcelona, Berlin, London, Krakow, Prag, Istanbul, Pariz, Portugal, Madrid, Zagreb, Hrvatska, ljetovanje, put, mapa, znamenitosti. 10 11

http://www.ekatalog.com.hr/blog/2/ http://megaimenik.com/zasto-mega-imenik/

27


Dnevni maksimalni proračun u prva dva mjeseca poslovanja MyGuidea bit će tristo kuna, što će za dva mjeseca iznositi maksimalno osamnaest tisuća tristo kuna. Najviša cijena po kliku iznositi će dvije kune. Budžet za prva dva mjeseca udarnog oglašavanja iznositi će pedeset tisuća kuna, od čega će većina biti utrošena u virtualno oglašavanje, odnosno oglašavanje putem Interneta, preko društvenih mreža i ostalih portala. Ostatak novca za oglašavanje biti će uložen u zakup dva ili tri jumbo plakata te za izradu letaka koje će studenti zaposleni preko studentskih ugovora podijeliti po samome centru grada. Uz Google AdWords, MyGuide oglašavat će se i preko newslettera. Okvirni izgled newslettera je sljedeći. Slika 3. Izgled prvog MyGuide newslettera

28


11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama „Osim mjesta namijenjenog druženju, društvene mreže postaju sve važnije u prodaji. Malim trgovcima i proizvođačima pružaju izvrstan i besplatan alat promocije koji, s obzirom na broj ljudi koji je na njima prisutan, svakako nije zanemariv.“12 U društvenim mrežama postoji velik potencijal za oglašavanje te doseg potencijalnih kupaca MyGuidea. Uz kvalitetnu kampanju, oglašavanje na društvenim mrežama može postati glavni oblik oglašavanja. Uz nezaobilazni Facebook, društvene mreže na kojima će se MyGuide oglašavati su sljedeće: Twitter. „Twitter je postao najsnažniji pokretač takozvane društvene televizije. To znači da ljudi, kada gledaju neko pupularnu emisiju, prijenos sportske utakmice, ili prate izborne rezultate, istovremeno koriste Twitter da podijele svoje misli i doživljaje s prijateljima.“13 LinkedIn, najveća poslovna mreža na svijetu. Pinterest. „Iako u Hrvatskoj još nije dosegla tolike razmjere, društvena mreža Pinterest u svijetu doživljava eksponencijalni rast još od kada je pokrenuta. Od svih društvenih mreža upravo je Pinterest zabilježio najveći rast korisnika te vremena provedenog na mreži, i to na svim platformama. „14 Glavna društvena mreža na kojoj će se MyGuide oglašavati je Facebook, jer posjeduje najveći broj korisnika, načini oglašavanja su diverzificirani i tu postoji najveći potencijal za doseg klijenata. Facebook stranicu vodit će jedna osoba, koja će biti zadužena za objavljivanje postova, odgovorati će na upite korisnika i održavati stranicu zanimljivom i interaktivnom. Svakodnevno će se objavljivati neke zanimljivosti vezane za destinacije koje postoje u ponudi MyGuidea, ponekada će postojati neke nagradne igre i objavljivati će se novosti vezane uz samu ponudu MyGuidea. Postovi koji će se objavljivati radit će se unaprijed, skupa sa voditeljem marketinga, kako bi Facebook profil pratio postojeću marketinšku kampanju.

12

http://www.poslovni.hr/tehnologija/za-malo-novca-do-puno-kupaca-233623 http://www.poslovni.hr/marketing-i-mediji/drustvena-mreza-pinterest-ima-najveci-rast-korisnika-232197 14 Ibid. 13

29


Većina oglašavanja koja će se vršiti na Facebooku biti će besplatna, međutim, za pojedine oglase postojat će budžet i ti oglasi bit će plaćeni, kako bi dosegli što veću posjećenost, a to će obično biti oglasi vezani za ponudu MyGuidea i eventualne akcije i popuste koje će postojati. Minimalan broj objava po danu na Facebooku će biti dvije objave, a ponekada će ih biti i više. Cilj je skupiti što veći broj pratitelja, jer je Facebook odlična baza korisnika koju je potrebno povećavati i zatim koristiti kao kanal jeftin i efikasan oblik komunikacije. Svakodnevne objave koje će održavati stranicu živom i interaktivnom sastojat će se od zanimljivih fotografija i općenitih i zabavnih informacijama o određenim destinacijama. Obično će to biti objave koje će započinjati s „Jeste li znali….da je Francuska najposjećenija zemlja na svijetu?“ i slično. Uz to, fotografije s mudrim izrekama također će biti sastavni dio objava na stranicama MyGuidea. Uz ovaj, zabavni i zanimljivi dio, svakodnevno će se u objavama vrtiti ponude i akcije MyGuidea, ali ne pretjerano i preagresivno, kako se ne bi stvorio suprotni učinak. Cilj je ostvarivati što veći broj takozvanih dijeljenja sadržaja koji će biti objavljivan, jer je to najbolji način dobivanja novih pratitelja. 11.5. Tablica marketinškog plana Tablica 2. Marketinški plan

Oblik RBR oglašavanja 1.

Interent oglašavanje

Web adrese oglašavanja

Termini oglašavanja

www.facebook.com Svakodnevno , jutarnje, popodnevne i/ili večernje objave

Opis oglašavanja Troškovi 2000kn mjesečno

Objave slika i informacija o destinacijama koje se nalaze u MyGuide ponudi. Informacije o akcijama i sniženjima, nagradne igre i objave poznatih i zanimljivih činjenica o turističkim destinacijama. Cilj je ostvarivati što veći broj takozvanih dijeljenja sadržaja 30


koji će biti objavljivan, jer je to najbolji način dobivanja novih pratitelja. 2.

Banneri

www.aviokarte.co m.hr

Početna kampanja, prva dva mjeseca, svakodnevno

10000 kn za dva mjeseca, PCP metoda

Banner sa desne strane ekrana. Klikom na njega odlazi se na stranicu MyGuidea. Banner će imati logo poduzeća i kratki tekst: „MyGuide, sve što vam treba od turističkog vodiča.“

3.

Banneri

www.24sata.hr

Početna kampanja, prva dva mjeseca, svakodnevno

20000kn

Banner u zaglavlju. Klikom na njega odlazi se na stranicu MyGuidea. Banner će imati logo poduzeća i kratki tekst: „MyGuide, sve što vam treba od turističkog vodiča.“

4.

Banneri

www.jutarnji.hr

Početna kampanja, prva dva mjeseca, svakodnevno

8000kn

Banner u zaglavlju. Klikom na njega odlazi se na stranicu MyGuidea. Banner će imati logo poduzeća i kratki tekst: „MyGuide, sve što vam treba od turističkog vodiča.“

5.

Suradnja

www.kolektiva.hr

Tri puta 10000kn tjedno, ponuda akcije

U suradnji s Kolektivom, MyGuide će prva dva mjeseca nuditi izradu vodiča po 50% jeftinijim cijenama, a 31


Kolektiva će to oglaťavati na svojim stranicama i putem svojih newslettera.

32


12. Mobilne tehnologije 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Elektronički dio poslovanja ovoga projekta jest u izradi interaktivnih karata turističkih destinacija. Ono što MyGuide izdvaja kao poseban u moru turističkih vodiča jest upravo interaktivna karta destinacije za koju se vodič izrađuje. Plan je da uz personalizirani vodič, korisnik dobije i interaktivnu kartu određenog mjesta. Ovaj dio je opcionalan i dodatno se naplaćuje, ali dodaje vrijednost cijelome projektu. 12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Aplikacija za mobilne telefone sastojala bi se od interaktivne karte određene destinacije na kojoj bi bila označena sva mjesta i sve lokacije bitne za korisnika. Odlaskom na kartu i pritiskom određene točke interesa, korisnik može birati između par sljedećih opcija: 

Informacije o lokaciji

Kako doći do lokacije

Zanimljivosti u blizini

Gdje jesti u blizini

Noćni život

Na ovaj način osoba brzo i jednostavno može dobiti relevantne podatke o određenom mjestu, te bez stresa doći na odredište uz pomoć instrukcija koje će dobiti preko aplikacije. 12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Funkcionalnosti koje MyGuide aplikacija nudi su sljedeće.  Informacije o lokaciji Pod ovom funkcijom korisnik može saznati sve činjenice o određenoj građevini, umjetnini, lokaciji, ovisno o tome što ga u tome trenutku zanima. Podaci za ovo izvučeni su sa Wikipedije, turističkih stranica određenih destinacija i nude opširne i zanimljive podatke, te su odlična podloga prije samog obilaska određene lokacije.

33


Primjerice, ako se radi o Sagradi Familii u Barceloni, korisnik aplikacije može saznati tko je glavni arhitekt, kako je poginuo, koliko je dugo radio na projektu, po čemu je Sagrada specifična i poznata, te mnoge druge pojedinosti.  Kako doći do lokacije Pritiskom ove opcije, korisniku se izlistavaju opcije kako doći do određene točke s mjesta na kojemu trenutno je. Opcije koje mu se nude su javni prijevoz, pješice te vlastitim prijevoznim sredstvom. Uz putanju, aplikacija izračunava i udaljenost od točke A do točke B te približno vrijeme trajanja putovanja.  Zanimljivosti u blizini Ova opcija korisniku nudi uvid u vrijedne informacije što još vrijedi posjetiti u okolici određene znamenitosti. Odabirom nove znamenitosti, otvaraju mu se sve opcije kao i za prethodnu znamenitost koju je pregledavao.  Gdje jesti u blizini U suradnji s turističkim vodičima agencije Jungle Tribe, plan je napraviti bazu podataka s uvidom u dobre, a cjenovno prihvatljive restorane i objekte brze prehrane u blizini turistički atraktivnih lokacija. Budući da su svi vodiči posjetili lokacije koje će postojati u ponudi MyGuidea, vrijednost njihovih informacija je neizmjerna, jer poznaju malene lokale koji nisu razvikani, ali svejedno imaju kvalitetnu ponudu hrane i pića, te veći doživljaj autentičnosti, budući da nisu prenapučeni turistima koji idu jesti na poznate lokacije.  Noćni život Ova funkcija također će se izrađivati u suradnji s Jungle Tribeom, jer ova agencija u svojoj ponudi svakoga putovanja ima isplaniran bogat noćni život i zagarantirane dobre provode. Uz njihov input, MyGuide svojim će korisnicima nuditi najbolje klubove, ponešto za svakoga, od ljubitelja rocka, preko elektronike do jazza. 12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti Početni prikaz MyGuide aplikacije sastojao bi se od loga poduzeća i opcija funkcionalnosti koje ova aplikacija nudi. 34


Slika 4. Prikaz početne stranice MyGuide aplikacije

Izvor: http://ibuildapp.com/

Pritiskom na ikonu loga poduzeća, MyGuide, aplikacija odvodi korisnika na e-knjigu, odnosno vodič odabrane lokacije. Slika 5. Početna strana MyGuide vodiča

Izvor: http://ibuildapp.com/

Pritiskom na svaku od opcija ponuđenih u MyGuide vodiča, aplikacija korisnika dalje vodi u detaljnija objašnjenja ovih funkcionalnostil.

35


Slika 6. Detaljni prikaz opcije Las Ramblas

Izvor: http://ibuildapp.com/

U glavnom izborniku postoje opcije funkcionalnosti. Pritiskom na svaku od funkcionalnosti, aplikacija korisnika odvodi u daljnje izbornike, kao što je prikazano na sljedećim slikama. Slika 7. Izbornik Info

Slika 8. Izbornik Kako doći

Izvor: http://ibuildapp.com/

Izvor: http://ibuildapp.com/

36


Slika 9. Izbornik okolica

Slika 10. Izbornik Gdje jesti

Izvor: http://ibuildapp.com/

Izvor: http://ibuildapp.com/ Slika 11. Izbornik Noćni život

Izvor: http://ibuildapp.com/

Kao što je vidljivo iz gore prikazanih grafičkih prikaza aplikacije, aplikacija je opširna i korisniku nudi mnoge kvalitetne informacije. Ulaskom u svaki od menija aplikacije, daljnim pritiscima na točke interesa, aplikacija korisnika vodi u detaljnija obrazloženja onoga što korisnik treba.

37


Tako primjerice pritiskom na Pepermint u izborniku Noćni život, može saznati što se taj tjedan nudi u ovom klubu, koja je vrsta glazbe, cijene upada, recenzije o klubu i slično. Za svaku od ofunkcionalnosti postoje ovakvi detalji. 12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Kao jedan od izvora zarade, MyGuide planira nuditi mobilno oglašavanje na svojoj aplikaciji. U zaglavlju aplikacije nalazit će se prostor za oglašavanje, koji će MyGuide ponuditi prvenstveno poduzećima koja se bave sličnim ili srodnim poslovima, poput stranicama s ponudom avionskih karata, željezničkim i autobusnim kolodvorima, ponuđačima smještajnih kapaciteta i ostalim poduzetnicima koji se nalaze u turističkom sektoru. Njihovi oglasi pojavljivat će se u zaglavlju aplikacije, kao što je prikazano na sljedećoj slici. Slika 12. Prostor za mobilno oglašavanje

Izvor: http://ibuildapp.com/

38


13. Web 2.0 tehnologije MyGuide turistički vodiči profile će imati na sljedećim društvenim mrežama. Facebook

Slika 13. Profil na Facebooku

Izvor: www.facebook.com

Twitter Slika 14. Profil na Twitteru

Izvor: www.tweeter.com

39


LinkedIn Slika 15. Profil na LinkedIn-u

Izvor: www.linkedin.com

Pinterest Slika 16. Profil na Pinterestu

Izvor: www.pinterest.com

40


14. SWOT analiza projekta Snage projekta Individualizirani pristup svakom korisniku Laka i jednostavna upotreba Korisnost proizvoda Know-how koji posjeduju vodiči Novost na hrvatskom tržištu (interaktivna karta) Slabosti projekta Cijena Mogućnost realizacije Održivost projekta Prihvaćenost od strane korisnika Prilike projekta Korištenje tehnologije i prilagođenost novom, informatičkom dobu Inovacije projekta, poput vlastite izrade vodiča i interaktivne karte Vodič u elektronskom obliku Potražnja za vodičima za putovanja uvijek postoji Prijetnje projektu Jaka konkurencija sa svjetskog tržišta (Lonely Planet, Rough Guides....) Lonely Planet također u ponudi ima samo poglavlja određenih oblika u PDF formatu Svjetska kriza (pad turističkih putovanja u Europu za 10%)* -prema podacima UHPA-e (Udruženje hrv.putn.agencija)

41


Tablica 3. SWOT analiza

SNAGE

SLABOSTI

Individualiziranost

Cijena

Laka i jednostavna upotreba

Mogućnost realizacije

Korisnost proizvoda

Održivost

Know-how

Prihvaćenost

Novost na hrvatskom tržištu

PRILIKE

PRIJETNJE

Tehnologija

Jaka konkurencija

Inovacije

Slična ponuda

Potražnja

Svjetska kriza

42


15. Troškovi pokretanja projekta Ukupni troškovi pokretanja MyGuide personaliziranih vodiča iznosi 79.314,71 kuna, a troškovi se odnose na sljedeće stavke:  Zakup domene www.myguide.hr 479,00 kuna godišnje  Hosting domene od strane Orbis d.o.o. 835,17 kuna godišnje  Održavanje CMS sustava od strane Globaldizajn tvrtke 5.000,00 kuna  Troškovi promocije- Internet oglašavanje 50 000,00 kuna Jumbo plakati 10 000,00 kuna  Izrada mobilne aplikacije 8.000,00 kuna  Istraživanje tržišta od strane Cezais marketing rješenja 5.000,00 kuna „Glavni smisao istraživanja tržišta je prikupljanje valjanih i pouzdanih informacija koje pomažu prilikom odlučivanja u tržišnom poslovanju, planiranju aktivnosti, rješavanju konkretnih teškoća ili kontroli uspješnosti poslovanja.“15

15

http://www.poslovniforum.hr/usluge3.asp

43


16. Web stranice projekta 16.1. Struktura web stranica projekta Slika 17. Struktura web stranice

Slika 18. Izgled poÄ?etne stranice Weba

Izvor: http://myguidehr.weebly.com/

44


MyGuide web stranica sastoji se od sljedećih elemenata:  Home  O nama  Gotovi vodiči o Barcelona o Istanbul  Registracija  Destinacije o Barcelona  Barcelona fun facts o Berlin o Istanbul  More… o Newsletter o Contact us 16.2. Opis strukture Web stranica projekta Na naslovnoj, Home stranici, nalazi se kratki uvod u ono što MyGuide je, te poziva na ulazak u same stranice projekta kako bi se o njemu više saznalo. Na sljedećoj stranici, O nama, mogu se pronaći misija i vizija te ciljevi MyGuidea. Gotovi vodiči nude uvid u primjere nekih već izrađenih vodiča, kako bi korisnik dobio uvid u ono što točno može pomoću MyGuide usluge dobiti.

45


Kako bi korisnik dobio puni uvid u stranice MyGuidea, potrebno je izvršiti registraciju. Link za registraciju nalazi se na glavnom izborniku Web stranica. Na linku destinacije postoje određene informacije o destinacijama koje su u ponudi MyGuide vodiča. Ove su informacije oskude, ali daju uvid u ono što MyGuide doista nudi korisnicima. Registracijom na stranicu, korisnik dobiva uvid u puni sadržaj MyGuide stranica. Dalje, na stranici postoji i newsletter na koji se moguće pretplatiti ispunjavanjem kratkog upita. I na samom kraju, postoji opcija Contact us, pomoću koje se korisnici mogu sa svim svojim problemima obratiti kontakt službi MyGuidea.

46


17.

Zaključak

Na kraju ovog seminarskog rada, određenih istraživanja, provjere konkurencije i napravljene SWOT analize moguće je donijeti neke zaključke o samom projektu. Jedan od ključnih zaključaka svakako bi bio postojanje jake konkurencije na domaćem i međunarodnom tržištu, od strane već renomiranih turistički vodiča. Međutim, to nije razlog za nepokretanje projekta, jer MyGuide nudi nove vrijednosti koje njegovi konkurenti ne nude i samim time za MyGuide postoji prostor na tržištu. MyGuide prvi je ovakav proizvod na hrvatskom tržištu, te potražnja za nečim takvim postoji. MyGuide kao poslovni model prati tehnološke napretke današnjeg svijeta i time povećava svoju vrijednost i konkurentsku prednost pred drugima. Interaktivne karte turističkih destinacija koje se nalaze u ponudi povećavaju vrijednost samog projekta i daju mu konkurentsku prednost pred drugim izdavačima turističkih vodiča. Uvođenje aplikacije koja pomaže za snalaženje i nudi informacije o bitnim stvarima u okolici glavna je inovacija MyGuide turističkih vodiča i pokretači ovog projekta smatraju da im upravo to može pomoći da se probiju na tržištu. Budući da se MyGuide kao vodič može dobiti i u elektroničkom obliku, on dobiva epitet ekološki osviještenog poduzeća, što povećava njegovu popularnost među korisnicima, jer je u današnje vrijeme briga za okoliš postala vrlo bitna, ali i povećava vrijednost onih poduzeća koji se brinu za okoliš. Suradnjom s kvalitetnim suradnicima, posebice vodičima Jungle agencije, MyGuide u svoje vodiče uvodi informacije koje nije moguće dobiti iz klasičnih vodiča. Iskustva vodiča ono su što čini ključnu prednost MyGuidea nad ostalima. Uz kvalitetno oglašavanje, pozitivni feedback od korisnika, interaktivnu i zanimljivu web stranicu, MyGuide mogao bi se razviti u kvalitetan proizvod kojega će svaki putnik željeti imati uz sebe na svakom svojem putovanju.

47


18.

Popis literature

 Agencija Jungle Tribe http://jungletribe.com/croatian/ideja-i-misija/  Fotokopiraonice Fax Copy http://www.faxcopy.hr/#faxCOPY  SV Group http://www.svgroup.hr/about-us  Lonely Planet http://www.lonelyplanet.com/about/  Rough Guides http://www.roughguides.com/about-us/  Hrvatski web hosting http://hrvatskiwebhosting.com/hosting-hrvatska/orbis-hr/  CMS sustav http://hr.wikipedia.org/wiki/CMS  Tvrtka Globaldizajn http://www.globaldizajn.hr/default.aspx?id=5  Poslovni.hr –Za malo novca do puno kupaca http://www.poslovni.hr/tehnologija/zamalo-novca-do-puno-kupaca-233623  Poslovni.hr-Društvena mreža Pinterest ima najveći rast korisnika http://www.poslovni.hr/marketing-i-mediji/drustvena-mreza-pinterest-ima-najveci-rastkorisnika-232197

48


19.

Popis web linkova

 Profil na društvenoj mreži Facebook https://www.facebook.com/pages/Myguide/411863432243337

 Profil na poslovnoj mreži LinkedIn http://www.linkedin.com/profile/view?id=241233127&trk=hb_tab_pro_top

 Profil na društvenoj mreži Twitter https://twitter.com/pasketezua18049  Profil na društvenoj mreži Pinterest https://pinterest.com/myguidecroatia/  Web stranica projekta http://myguidehr.weebly.com/

49


20.

Popis slika

Slika 1. Izgled obrasca za registraciju…………………………………………………...……13 Slika 2. Dostupnost myguide.hr domene………………..……………………………………………………………19 Slika 3. Izgled prvog MyGuide newslettera………………………………………………..…24 Slika 4. Prikaz početne stranice MyGuide aplikacije……………………………………………………………31 Slika 5. Početna strana MyGuide vodiča……………………………………………………………………………..31 Slika 6. Detaljni prikaz opcije Las Ramblas…………………………………………………………………………32 Slika 7. Izbornik Info…………………………………………………………………………………………………………..32 Slika 8. Izbornik Kako doći…………………………………………………………………………………………………32 Slika 9. Izbornik okolica……………………………………………………………………...33 Slika 10. Izbornik Gdje jesti……………………………………….……………………………………………………….33 Slika11. Izbornik Noćni život…………………………………………………………………………………………….33 Slika 12. Prostor za mobilno oglašavanje…………………………………………………………………………….34 Slika 13. Profil na Facebooku………………………………………………………………………………………………35 Slika 14. Profil na Twitteru………………………………………………………………………………………………….35 Slika 15. Profil na LinkedIn-u……………………………………………………………………………………………..36 Slika 16. Profil na Pinterestu……………………………………………………………………………………………….36 Slika 17. Struktura web stranice………………………………………………………….......40 Slika 18. Izgled početne stranice Weba……………………………………………………………………………….40

50


Curriculum vitae

21.

Životopis

OSOBNE INFORMACIJE

Tihana Rajković Svetice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska 044/681-279

098/921-3055

tihana.rajkovic@yahoo.com

Spol Ženskol | Datum rođenja 18/04/1988 | Državljanstvo Hrvatsko

RADNO ISKUSTVO Lipanj 2012-

Promotor/vodič Jungle Travel agencija ▪ Marketing ▪ Vođenje putovanja Djelatnost ili sektor Turizam

Studeni 2011-

Listopad 2008-Travanj 2009

Administracija Saluto d.o.o. ▪ Marketing ▪ Vođenje računa Djelatnost ili sektor Nekretnine Administracija Vip d.o.o. ▪ Ispunjavanje baza podataka Djelatnost ili sektor Telekomunikacije

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE Rujan 2012-

Tečaj njemačkog jezika

3 stupanj nadalje

Škola stranih jezika Sputnik OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik Ostali jezici

Engleski

Hrvatski

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Odlično

Odlično

Odlična

Odlična

Odlično

English in International Business na EFZG

Njemački

4.stupanj

4.stupanj

Dobra

Dobra

Dobro

Zamijenite nazivom jezične potvrde. Upišite stupanj ako je primjenjivo.

Komunikacijske vještine

Poslovne vještine Računalne vještine

▪ dobre komunikacijske vještine stečene tijekom rada na mjestu promotora u Jungle Tribe agenciji

▪ dobro snalaženje u timovima (iskustvo stečeno u Jungle Travel agenciji) ▪ dobro vladanje alatima Microsoft Office™ (stečeno vođenjem računa u Saluto d.o.o.)

51


Ostale vještine Vozačka dozvola

▪ Fotografija: Asistent fofogragu na mnogim snimanjima ▪B

DODATNE INFORMACIJE Projekti

Sudjelovanje na CSC natjecanju 2011.godine

52


22.

Sažetak

Ovim radom nastojalo se prikazati pokretanje poslovnog modela MyGuide, izrade personaliziranih turističkih vodiča koji nude i uslugu interaktivnih karata pomoću kojih se uvelike olakšava snalaženje u nepoznatim prostorima. U uvodnom dijelu rada ukratko je opisan koncept MyGuide turističkih vodiča te opisana sama struktura cijeloga rada. Potom su postavljene misija i vizija poslovnog modela te njegovi ciljevi za početak poslovanja. Ciljevi su konkretni i realni, budući da je riječ o novom projektu kojega je tek potrebno postaviti na noge. Neki od glavnih ciljeva su postići 100 000 posjeta Web stranice te izraditi 300-400 personaliziranih vodiča u prvih godinu dana poslovanja. Treće poglavlje bavi se poslovnim modelom MyGuidea i govori o web stranici samoga projekta. Web stranica je koncipirana tako da je samo mali dio sadržaja dostupan svim korisnicima. Nakon registracije, koja se plaća, korisnik dobiva puni pristup svim sadržajima web stranice te se može upustiti u izradu vlastitog vodiča. Vrijednost ovog projekta jest upravo u individualiziranom pristupu svakom korisniku pojedinačno. Četvrto poglavlje bavi se inovacijama MyGuide, a one su sljedeće: 

Individualizirani pristup

Aplikacija za pametne telefone

Organizacija sadržaja prema vlastitim preferencijama

Interaktivna karta

Geolocation

Osnovni oblici zarade od kojih MyGuide planira ostvarivati prihode su prodaja gotovih vodiča, pretplate na baze podataka te iznajmljivanje prostora za oglašavanje na svojim web stranicama. U daljnjim poglavljima rad se dotiče potencijalnih klijenata i konkurencije MyGuidea. Kao osnovni klijenti navode se mladi od 20-35 godina, srednja dob od 40-50 godina te strani turisti 53


koji dolaze ljetovati u Hrvatskoj. Što se tiče konkurencije, koja je vrlo jaka i na domaćem i na međunarodnom tržištu, kao glavni konkurenti navode se Lonely Planet, Eyewitness Travel i Rough Guide turistički vodiči. Glavna prednost koju MyGuide ima nad njima svakako je individualizirani pristup svakom korisniku i samostalna izrada vodiča od strane korisnika. MyGuide planira ostvariti suradnju s Jungle Tribe agencijom, Fax Copy fotokopiraonicama i SV Group poduzećem, od kojih će svaki na svoj način pridonijeti poslovanju i izradi MyGuide vodiča. Sljedeća poglavlja bave se domenama, hostingom i ostalim detaljima potrebnim za izradu kvalitetne web stranice. Myguide planira zakupiti .hr domenu od Orbis d.o.o. poduzeća na godinu dana, a domena će biti jednaka nazivu samog poduzeća. Na stranicama je dostupnost ove domene provjerena i domena je slobodna za zakup. Za usluge hostinga MyGuide također se odlučio za Orbis d.o.o te zakup Business Windows 3 paketa u iznosu od 835,17 kuna. Za održavanje CMS sustava MyGuide je odlučio angažirati tvrtku Globaldizajn, hrvatsku tvrtku s dugogodišnjim iskustvom koje je potvrđeno mnogobrojnim priznanjima i nagradama. Jedanaesto poglavlje ovog rada bavi se marketinškim planom projekta te načinima oglašavanja. U vremenu razvitka tehnologije i velike popularnosti društvenih mreža, MyGuide odlučio je svoje oglašavanje većinom raditi upravo preko Interneta i društvenih mreža, pa tako već sada ima profile na Facebooku, Twitteru, LinkedInu te Pinterestu. U radu je detaljno objašnjena kampanja koja će se raditi preko Facebooka. Budžet za marketinške akcije detaljno je objašnjen u tablici, a iznosi 50000 kuna. U sljedećem poglavlju detaljno je opisana aplikacija za pametne telefone koju će MyGuide nuditi, a funkcionalnosti ove aplikacije su sljedeće: 

Informacije o lokaciji

Kako doći do lokacije

Zanimljivosti u blizini

Gdje jesti u blizini

Noćni život 54


SWOT analizom cijelog projekta došlo se do zaključaka da ovaj projekt ima mnoge prednosti ali i mnoge prijetnje i slabosti. Međutim, uz dobar pristup i predan rad, mogućnosti ovoga projekta su velike. Troškovi pokretanja ovog projekta nisu maleni, ali su opravdani i potrebni. Ukupni troškovi pokretanja iznose 79.314,71 kuna, a na što se točno odnose detaljno je opisano u samome radu. Posljednje poglavlje rada posvećeno je web stranici projekta koja je u izradi i koja će biti okosnica poslovanja MyGuidea. Glavni meniji stranice su Home, O nama, Gotovi vodiči, Registracija, Destinacije, Newsletter i Contact us. Unutar svakog menija postoje različiti sadržaji koji mogu pomoći korisniku ili ga jednostavno zabaviti. Više o stranici može se saznati na samim web stranicama projekta na sljedećem linku http://myguidehr.weebly.com/index.html . Na posljednjim stranicama rada nalaze se relevantni prilozi i životopis pokretača projekta.

55


PRILOZI Prilog 1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica

56


.hr

Obrazac

Obrazac za registraciju besplatne domene

HRTLD_B

Prema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

ver. 3.0

Naziv domene

www.myguide.hr

MyGuide Naziv podnositelja zahtjeva: Matični broj u registru 1804988396201 OIB podnositelja zahtjeva 03319815175 Adresa Svetice 48 Poštanski broj i grad 10000 Zagreb Odgovorna osoba podnositelja zahtjeva: Ime Tihana Prezime Rajković OIB odgovorne osobe 03319815175 E-mail adresa tihana.rajkovic@yahoo.com Broj telefona 098/9213055 Broj telefaxa Administrator ili opunomoćenik podnositelja zahtjeva za poslove vezane uz upravljanje domenom: Ime Tihana Prezime Rajković OIB admin. osobe ili 03319815175 opunomoćenika Naziv organizacije MyGuide Adresa Trg J.F.Kennedya 6 Poštanski broj i grad 10000 Zagreb E-mail adresa tihana.rajkovic@yahoo.com Broj telefona 098/921-3055 Broj telefaxa Rješenje o registraciji dostaviti

 e-mailom

Potpis i pečat administratora ili opunomoćenika podnositelja zahtjeva:

 faxom

 pismovnom pošiljkom Potpis i pečat podnositelja zahtjeva:

Datum:

(potpis odgovorne osobe i pečat podnositelja zahtjeva)

Podaci o domenskim poslužiteljima: Ime osnovnog domenskog poslužitelja IP adresa (ako je osnovni poslužitelj u toj domeni) Ime pomoćnog domenskog poslužitelja IP adresa (ako je pomoćni poslužitelj u toj domeni)

ns1.nawebu.com 188.252.132.237 Ns2.nawebu.com 188.252.132.237

Tehnička kontakt osoba zadužena za održavanja podataka o domeni na domenskom poslužitelju: Ime Prezime OIB tehničke kontakt osobe Naziv organizacije

Tihana Rajković 03319815175 MyGuide

Ulica i kućni broj Poštanski broj i grad E-mail adresa Broj telefona

Svetice 48 10000 Zagreb tihana.rajkovic@yahoo.com 098/921-3055 Broj telefaxa

Potpis i pečat vlasnika sekundarnog poslužitelja (ako je različit od vlasnika osnovnog poslužitelja):

OKRENI 

57

Potpis i pečat vlasnika osnovnog poslužitelja (ako nije opunomoćenik podnositelja zahtjeva):


Prilog 3. Obavijesni bilten-newsletter

58


Prilog 4. Slike (Screenshotovi) web stranica projekta PoÄ?etna stranica

O nama

59


Gotovi vodiÄ?i

Registracija

60


Destinacije

Barcelona

61


Barcelona Fun Facts

Berlin

62


Istanbul

Newsletter

63


Contact us

64


Prilog 5. Mapa Web stranica projekta  Home  O nama  Gotovi vodiči o Barcelona o Istanbul  Registracija  Destinacije o Barcelona  Barcelona fun facts o Berlin o Istanbul  More… o Newsletter o Contact us

65


Prilog 6. Brošura prezentacije

66


67


68


69


70


71


72


73

MyGuide  

MyGuide je interaktivna online stranica koja nudi usluge poput vodiča. Na njoj se nalaze informacije o svim turističkim destinacijama diljem...

MyGuide  

MyGuide je interaktivna online stranica koja nudi usluge poput vodiča. Na njoj se nalaze informacije o svim turističkim destinacijama diljem...

Advertisement