__MAIN_TEXT__

Page 1

UPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA

UPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA Optimizirajte, upravljajte in nadzorujte dokumente vašega podjetja preko nižjih stroškov poslovanja, večje učinkovitosti in zniževanje energetske porabe.

TIFT d.o.o., Kamniška 41, 1000 Ljubljana, T: 01 600 10 20, E: dobrodosli@tift.si, W: www.tift.si


Dejstva: “...približno 90% podjetij ne nadzoruje stroškov tiskanja.” (vir: Buyer’s Laboratory Inc.)

70% vseh informacij v podjetju je že v digitalni obliki, vendar se jih 95% še vedno natisne.

Vidni-trdi stroški predstavljajo le 10% vseh stroškov dokumenta. (vir: All Associates)

(vir: Gartner)

“Do 3% letnega prometa se porabi za potrebe produciranja dokumentov.! (vir: IDC)

Večina podjetij lahko zniža stroške produkcije dokumentov od 10%-30%. (vir: IDC)

Dejstvo Velika možnost znižanja stroškov tiskanja obstajajo za vse organizacije.

70% vseh informacij v podjetju je že v digitalni obliki, vendar se jih 95% še vedno natisne.

“IT oddelek porabi do 15% svojega časa za upravljanje tiskalniške flote.” (vir: IDC)

“Povprečna uporaba tiskalnikov je do 5% svojih kapacitet.” (vir: All Associates)

(vir: Gartner Group)

Ker vztrajno narašča obseg produkcije dokumentov, je preglednost stroškov tiskanja še bolj pomembna kot kdajkoli prej. (vir: Gartner Group)

screen volume scan volume print volume fax volume copy volume 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Ali lahko odgovorite na spodnja vprašanja? >

Koliko dokumentov producirate?

>

Koliko različnih sistemov uporabljate?

>

Koliko tiskalnikov, MFP, skenerjev ... uporabljate?

>

Ali so vaši aparati uporabljeni v polni kapaciteti? Preveč? Premalo?

>

Koliko čaca porabi IT za upravljanje tiskalniške flote?

>

Kolikšni so stroški administriranja in plačevanja vseh računov različnih dobaviteljev?

>

Kolikokrat so brez tonerjev?

>

Koliko porabijo energije in kolikšen je CO2 emisija?

> ...

Kolikšen je strošek ene natisnjene strani dokumenta?

Kako lahko odgovoriti na vsa ta vprašanja? >

Z analizo obstoječega sistema za produkcijo dokumentov.

>

... s tri-stopenjsko metodo e-CONCEPT (od najmanjših podrobnosti do celovite slike)

A - Analiza > Opredelitev ciljev > Analiza - Ovrednotenje > Poročilo - Predlog

I - Implementacija > Koordinacija > Usposabljanje

M - Managiranje / Upravljanje > Nadzor in prilagajanje > Popravila in vzdrževanje > Poročanje

Analiza e-CONCEPT


I. ANALIZA >

Opredelitev ciljev.

>

Narediti fizični pregled vseh naprav.

>

Zabeležiti aktualno izkoriščenost naprav in stroškov.

>

Zabeležiti % pokritosti dokumenta.

>

Zajeti vse posredne in neposredne stroške (skriti stroški).

>

Odkriti kritične in drage dele pretoka dokumentov.

>

Pogovor z uporabniki (zahteve in potrebe).

>

Predstavitev rezultatov (poročilo).

Orodje >

Programska oprema PrintTracker - direktno odčitavanje in pregled števcev vseh mrežnih in

lokalnih naprav. >

Programska oprema Vendor (baza 65.000 naprav s pripadajočimi podatki, ki se vsak mesec

osveži).


Predstavitev rezultatov (poročilo) >

Obdelava zbranih podatkov.

>

Predstavitev začetnega stanja, kot podlaga za optimizacijo.

>

Predlagane spremembe usklajene z naročnikom.

>

Zmanjšanje TCO (skupni strošek lasništva).

>

Upoštevanje potreb uporabnikov in dvig produktivnosti.

>

Predlog načina sodelovanja z zunanjim partnerjem na področju vzdrževanja in upravljanja s floto naprav – na osnovi SLA-ja, ki bi omogočal znižanje mehkih stroškov in popoln nadzor. Primer:

Pred optimizacijo

Po optimizaciji

Legenda: ČB fotokopirni aparat

ČB tiskalnik

BARVNI MFP aparat

1 x ČB fotokopirni aparat 9 x ČB laserski tiskalnik 3 x BARVNI laserski tiskalnik 1 x BARVNI MFP aparat 1 x telefaks 2 x skaner

BARVNI tiskalnik

Telefaks

1 x ČB MFP aparat 2 x BARVNI laserski tiskalnik 1 x BARVNI MFP aparat

Mesečni obseg: 19.900 izpisov

Mesečni obseg: 19.900 izpisov

Mesečni stroški: 819,00 €

Mesečni stroški: 544,00 €

Skupaj letno: 9.828,00 €

Skupaj letno: 6.528,00 € Letni rihranek: 3.300,00 € 5-letni prihranek: 16.500,00 €

13 različnih modelov 13 različnih potrošnih materialov 6 dobaviteljev - 6 računov 8 različnih gonilnikov Brez varnosti Samo 15 funkcij

PREDNOSTI

3 različni modeli 3 različnih potrošnih materialov 1 dobaviteljev - 1 račun 2 različna gonilnika Varnost - popoln nadzor 32 funkcij - boljša produktivnost

Skaner


II. IMPLEMENTACIJA Na podlagi rezultatov analize in optimizacije pristopimo k implementaciji sprememb, ki bodo v vseh pogledih izboljšale produkcijo dokumentov. Implementacija se izvaja na osnovi načrta, ki obsega: >

Časovni razpored implementacijskih aktivnosti.

>

Določitev implementacijske ekipe, ki je sestavljena iz

zaposlenih naročnika in izvajalca. >

Vzpostavitev upravljalskega in varnostnega sistema.

>

Odstranitev obstoječega sistema in zagon novega.

>

Osnovno usposabljanje.

>

Obsežno usposabljanje.

>

Vzpostavitev vzdževalnega sistema glede na

dogovorjen SLA. >

Spremembe in prilagoditve, ki so potrebne zaradi okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti.

Dober implementacijski načrt je potreben zaradi zagotavljanja nemotenosti delovnega procesa in minimizacije obremenjenosti človeških virov naročnika. Implementacija lahko obsega tudi rešitve na področju ekološke razgradnje odstranjenih sistemov, saj se šele takrat konča življenjska doba naprav. UPRAVLJANJE SPREMEMB

USTVARITI ZAVEST

IZVAJANJE STRATEGIJE

PREDSTAVITEV REZULTATOV


III. MANAGIRANJE / UPRAVLJANJE >

HelpDesk Srvices.

>

Upravljenje s potrošnim materialom.

>

Nadzor načina in količine uporabe.

>

Delitev stroškov po stroškovnih mestih.

>

Nadzor poteka delovnega procesa in pretoka dokumentov.

>

Zagotavljanje varnostnih podatkov.

>

Zbiranje povratnih informacij.

>

Izboljšave optimiziranega / implementiranega modela:

• na podlagi zbranih povratnih informacij, • kot odgovor na spremembe v delovnem procesu in procesih pretoka dokumentov

Orodje >

Programska oprema za nadzor tiskalniške flote.


Print Tracker - avtomatsko pridobivanje statusa Aplikacija omogoča pridobivanje statusa naprave v realnem času (avtomatsko odčitavanje števcev na izbranih napravah, na vnaprej določen dan v mesecu, ter pošiljanje teh informacij na izbrane e-mail naslove, status tonerja, morebitne okvare ...)

Profile for TIFT-doo

Upravljanje storitev tiskanja  

Optimizirajte, upravljajte in nadzorujte dokumente vašega podjetja preko nižjih stroškov poslovanja, večje učinkovitosti in zniževanje energ...

Upravljanje storitev tiskanja  

Optimizirajte, upravljajte in nadzorujte dokumente vašega podjetja preko nižjih stroškov poslovanja, večje učinkovitosti in zniževanje energ...

Profile for tift-doo
Advertisement