Page 4

71. HERON JULKAISUTALKOOT Erilaisten oppijoiden talkoot, joissa tehtiin taittaen kalenteri. Tal‐ koissa oli mukana 15 talkoolaista ja ne pidettiin kolmena perättäi‐ senä keskiviikkoiltana 12.1. – 19.1. – 26.1. Heron (Helsingin erilaiset oppijat) tiloissa. Talkoita myös videoitiin bambuseriin yhteensä 4 eri videota.

tiin ensimäiset värssyt HERON koneilla. Kaupassa kävijät tulivat ja ryhdyttiin tekemään ruokaa. Sen valmistamiseen halusi osallistua moni. Se, että luosit aloittivat ruoan val‐ mistuksen, rohkaisi muitakin tulemaan mukaan. Eräs tal‐ koolaisista sanoikin illan pääteeksi: Voi kunpa tämä jatkuisi pidempään, on ollut niin ihana ilta! Seuraavalla kerralla ei enää pisteytetty ruokaa, koska val‐ miit ideat olivat vielä muistissa. Ruoanvalinta oli helppoa. Talkoolaiset olivat tuonneet tikulla ja paperilla kuvia ja niistä valittiin parhaat kuvaamaan kutakin kuukautta. Värs‐ syjen kirjoitusta jatkettiin ja kuvia siirrettiin koneille. Vä‐ hitellen yhdistettiin kuukaudet kalenterin sivuiksi. Valmiiksi saatiin aika monta kuukautta. Ruoka valmistui nyt nopsaan ja ruokailu oli jälleen illan kohokohta. Kolmannella kerralla pitikin sitten jo saada kaikki kuu‐ kaudet valmiiksi ja niin tapahtui. Luotsit vasta nyt oival‐ sivat, kuinka vaikeaa erilaisten oppijoiden on kirjoittaa ja lukea! Kävimme myös keskustelua siitä, millainen tietokone kullekin on paras, miten oppia käyttämään iPadia, mm. py‐ säköinninvalvontatehtävissä. Karttahan siinä on hyvä jne.

Erilaisten oppijoiden talkoot saivat alkunsa minisemi‐ naarista, jossa Airi Valkama innostui talkoomenetel‐ mästä. Ajaksi sovittiin tammikuun kolme perättäistä keskiviikkoa, neljä tuntia aina kerralla. Luotsien käsi‐ tykset erilaisten oppijoiden tarpeista olivat ennakkoon aika hatarat, siksi paikalle lähdettiin ennakoluulotto‐ masti ajatellen kuulla talkoolaisia tarkalla korvalla. Aloitimme talkoot kertomalla talkooideasta ja siitä, että teemme myös yhdessä ruokaa. Tämä innosti talkoolaisia ja niinpä aloitimme pisteytyksellä. Sen aikana tutustuttiin toisiimme ja poistettiin alkujäykkyyttä. Kauppaanlähtijöi‐ tä oli useita halukkaita. Seuraavaksi ryhdyttiin todenteolla miettimään, mitä tehdään. Kalenteri välkkyi monen mielessä, siispä se! Mut‐ ta laitetaanko tasku kalenteriin? Montako kuvaa kuukautta kohden? Mistä päivät? Nimet? juhlapyhät? Jne. Keskustelua riitti ja vastaukset löytyivät kaikkiin kysymyksiin. Päätet‐ tiin laittaa kunkin kuukauden kohdalle kuva ja värssy. Itse kalenteripohja jätettiin luotseille etsittäväksi seuraavaan kertaan. Jaettiin kuukaudet ja ryhdyttiin töihin. Kirjoitet‐

Luotsit: Liisa, Maija ja Johanna 4

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Advertisement