Page 37

119. EPILEPSIALIITON VIDEOTALKOOT Epilepsialiiton tiloissa Malmilla 24.11.2011 järjestettiin ensimmäi‐ nen osa videotalkoista, joissa oli paikalla 10 innokasta talkoolaista. Päivän aikana tutustuttiin ensiksi Bambuser‐ohjelman käyttöön. Tu‐ tustumisen jälkeen saatiin aikaiseksi useita videoita Bambuseriin. Toinen osa talkoista pidettiin 29.11.2011. Paikalla oli jälleen kaksi luotsia ja kymmenen talkoolaista.

Luotsit Johanna ja Olli saapuivat Malmin juna‐asemalle puoli yhdeksän aikoihin. Ensiksi tietenkin ruokakauppaan hankkimaan aamiaistarvikkeita. Kaupassa seikkailun jäl‐ keen luotsit löysivät perille muutaman minuutin myöhässä. Aivan ensiksi laitoimme aamaisainekset tarjolle ja usutim‐ me neukkarissa odottavat talkoolaiset antimien kimppuun. Aamupalan yhteydessä käytiin läpi talkooideaa ja tulevien tuntien ohjelmaa sekä toki esiteltiin itsemme. Näissä tal‐ koissa jätettiin poikkeuksellisesti pisteytys ja yhdessä ruuan tekeminen väliin, koska kyseessä olivat pilottitalkoot käy‐ tettävissä olevan vähäisen ajan puolesta. Tälläkin kertaa totesimme, ettei tietotekniikka ole niin helppoa, eikä aina saa omaa ajatustaan läpi, vaikka kuin‐ ka siitä kertoisi. Talkooidea on vaikea, ja vielä vaikeampaa näyttää olevan ymmärtää, että talkoot kestävät 12 tuntia,

muuten ei saada tuotetta valmiiksi. Vaikeaa on myös se‐ littää, että jotain pitää saada valmiiksi tuotteeksi tal‐ koissa, ei voida vain harjoitella, pitää myös tehdä! Vielä toisenkin talkookerran jälkeen oli epäselvyyttä, mitä tal‐ koot ovat ja miksi me olemme paikalla. Ehkä kolmannella kerralla onnistaa?

Opetus:

‐ Ilman ruuan yhdessä tekemistä ja ruokailua on vaikeam‐ pi saada tuttua talkootunnelmaa ‐ Jos on tarvetta niin talkoot voi vetää tällä mallilla jat‐ kossakin, mutta vanhassa vara parempi

Luotsit: Johanna ja Olli

37

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Advertisement