Page 31

106. SUOMEN KINESIOLOGIAYHDISTYKSEN  SOSIAALISEN MEDIAN TALKOOT Pidimme toiset talkoot tutulle talkooporukalle Kannelmäessä. Nyt ai‐ heena oli sosiaalinen media ja niinpä teimme yhdistykselle Facebook‐ !"#$%&'(&)*+,-"."%/& Kuvasimme myös talkoista videoita bambuseriin ja laitoimme videoi‐ ta Youtube‐palveluun. Katsoimme myös yhdistyksen kanssa, kuinka he pystyisivät hyödyntämään Googlen palveluja kuten kalenteria, docsia ja sähköpostia. talkoissa olleelle henkilölle, joten vastedes kaikki voivat merkitä Googlen kalenteriin tapahtumia ja tiedottaa Fa‐ cebookissa yhdistyksen asioita. Näin ollen hyvin järjestel‐ tynä tiedotukseen liittyvä työ jakautuu monelle, jolloin yksittäisen jäsenen työmäärä vähenee. Gmail‐tilien avulla teimme vielä talkoiden päätteeksi yhteisen documentin, jota päiviteltiin yhdessä. Document‐ ti‐toiminto aiottiin myös ottaa käyttöön yhdistyksessä, jottei kenenkään tarvitse yksikseen tehdä asioita, ja jotta tiedot ovat turvassa muualla kuin koneella, jos yhdistyk‐ sen koneelle sattuu jotain, niin kuin lauantain talkoissa kävi ‐ kone pimeni, eikä suostunut menemään enää päälle. Ruokaa oli paljon ja syksyn satokauden ansiosta saim‐ me kaupasta paljon kotimaisia vihanneksia ja juureksia. Söimme monipuolisen salaatin lounaaksi ja illalliseksi suussasulavan kanakeiton. Jälkiruoaksi napostelimme luo‐ musuklaata. Sosiaalisen median tarpellisuus yhdistykselle on lähinnä sitä, että sitä kautta se voi tulla lähemmäksi ihmisiä, jotka pääasiassa hankkivat tietoa internetistä. Etenkin Youtube ja Facebook takaavat sen, että tietyillä hakusanoilla etsi‐ vä henkilö ajautuu yhdistyksen materiaalin pariin.

Nyt talkoiltiin sosiaalisesta mediasta. Kahdentoista tunnin talkoissa tehtiin ja siirrettiin video kinesiologiaan kuulu‐ vista Aivojumppaliikkeistä Youtube‐palveluun, tutustuttiin Googlen työkaluihin, kuten netissä toimivaan kalenteriin ja dokumenttien käsittelyohjelmaan. Yhdistykselle tehtiin /'&)%&'(D$<+5##%=-.#0'/'(8$(=&'2"7(8#**+(B19'&,B&(2#'(,'+9#,‐ taa tapahtumista ja lisätä linkkejä, kuten omia videoita Youtube‐palvelusta. Koska talkoilu oli jo ennestään tuttua, aloitimme aamu‐ kahveilla ja keskustelulla siitä, mitä 12 tunnin talkoiden aikana pitäisi saada aikaan. Keskustelussa kävi ilmi, ettei paikallaolijoista kuin yhdellä ollut aiempaa kokemusta so‐ siaalisesta mediasta. Päätimme aloittaa vyyhdin avaami‐ sen Googlen palveluista, joista etenkin yhteinen kalenteri koettiin erittäin tarpeelliseksi. Kalenteriin tutustumisen jälkeen osallistujat kokivat sen käytön yksinkertaiseksi. Eli yhdistyksen yhteinen kalenteri oli juuri sitä, mitä tar‐ vittiin, sillä kaikki pääsevät katsomaan sitä ja sinne päivi‐ tetyt tapahtumat näkyvät kaikille heti. Seuraavaksi jäsenet loivat itselleen gmail‐tilit, jotta he voivat päivittää kalenteria. Aluksi pohdittiin Googlen teki‐ jänoikeuksiin liittyviä kompastuskiviä, mutta Gmail‐tileis‐ tä ei koettu olevan haittaa, osalle talkoolaisista Gmailin käyttäminen oli jo tuttua ja turvallista. Myös yhdistykselle tehtiin oma Gmail‐osoite. Sen salasanat jaettiin jokaiselle

Luotsit: Johanna ja Juho 31

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Advertisement