Page 30

102. SUOMEN KINESIOLOGIAYHDISTYKSEN VIDEO­ JA JULKAISUTALKOOT Suomen Kinesiologiayhdistyksen talkoissa 27.7.2011 nettisivuille ku‐ vattiin video aivojumpan tarpeellisuudesta ja esite, jota voidaan jakaa tulevaisuudessa esimerkiksi messuilla. Yhdistyksen jäsenet olivat eri‐ tyisen ansioituneita tekijöitä ja heille mudostui yhteisessä ideointipa‐ laverissa nopeasti käsitys siitä, minkä tyylinen julkaisu on käyttökel‐ poinen juuri vastaanottajan näkökulmasta.Mukana oli 10 talkoolaista Videossa annettiin yksinkertainen ohje työpäivän aikana tehtävälle aivovirkistykselle ja julkaisussa teemana oli “parempi olo parilla liik‐ keellä”. Suomen kinesiologiayhdistyksen kanssa pidetyt talkoot vi‐ deon ja esitteen merkeissä olivat pienet talkoot mutta on‐ nistuneet sellaiset! (Tosin kuinka usein talkoot edes ovat epäonnistuneet? En muista yhtään kertaa, jolloin talkoot olisivat täysin epäonnistuneet. Ja mitä on epäonnistumi‐ nen?) Suomen Kinesiologiayhdistys kaipasi nettisivuilleen elä‐ vää kuvaa. Joten Tietotaitotalkoot olivat hyvä apu innostu‐ neelle ja aktiiviselle porukalle, joka halusi toteuttaa itse‐ ään oikeasti, eikä väkipakolla! Talkoissa kuvasimme videon aivojumpan tarpeellisuudesta ja teimme esitteen, jota yhdistyksen vipeltäjät voivat jakaa tulevaisuudessa esimer‐ kiksi messuilla. Messuilla on varmasti mukavaa tarjota jo‐ tain konkreettista vierailijoille. Esitettä varten jokaisen osallistujan koneelle asennettiin Scribus, jotta myöhemmätkin taittohommat onnistuisivat helposti itse tehden! Myös muu kuin esitteen tekoon ru‐ vennut ryhmä halusi Scribuksen koneelleen, mikä osoitti ryhmässä talkoiden mukaista innostumista ja aktiivisuutta. Yhdistyksen jäsenet olivat erityisen ansioituneita tekijöi‐ tä ja heille mudostui yhteisessä ideointipalaverissa nopeas‐ ti käsitys siitä, minkä tyylinen julkaisu on käyttökelpoinen juuri vastaanottajan näkökulmasta. Julkaisun teemaksi tuli “parempi olo parilla liikkeellä”. Sen kuvakerronnallisten ohjeiden avulla voi itse kokeilla paria simppeliä liikesarjaa. Ruoan ideointipalaverissakin löytyi yhteinen sävel pis‐ teytyksen ja aivoriihen jälkeen. Yhteinen sävel oli vieläpä hyvin helppo löytää kun porukka huomasi, että ajattelevat loppujen lopuksi hyvin samalla tapaa ruoasta ja sen ter‐ veellisyydestä. Söimme lounaaksi tuoretta kuhaa ja salaat‐ tia ja päivälliseksi kanakeittoa ja näkkileipää. Jälkiruokana oli mansikoita ja tofujäätelöä, sillä proteiinipitoista ja tuo‐ retta sekä värillsitä ruokaa pidettiin tärkeänä. Videossa puolestaan annettiin yksinkertainen ohje työpäivän aikana tehtävälle aivovirkistykselle. Videon tekemiseen käytettiin muistikortille tallentavaa han‐ dycam‐videokameraa ja tietokoneeseen liitettävää kuulo‐ ke‐mikrofonisettiä ja video leikattiin Windows Moviemake‐ rilla. Videoryhmä oli erittäin aktiivinen. Heti syntyi idea vide‐ on sisällöstä. Sen perään kehiteltiin käsikirjoitus, juonnot ja näyttely. Päähenkilökin löytyi ja puvustus alkoi. Sitten vähän harjoittelua ja eikun kuvaamaan! Liikkeet tarvitsi

ottaa vain muutaman kerran kameralle, sillä suunnitte‐ lu oli tehty niin hyvin, ettei hämminkiä kuvauksissa ollut. Ensimmäinen hämminki syntyikin, kun materiaalia piti lait‐ taa koneelle. Koneella oli kaiken näköisiä ohjelmia, jotka avautuivat itsekseen ja hidastivat konetta huomattavasti. Muutaman sähellyksen ja koneen/ohjelman kaatumisen jäl‐ keen päästiin kuitenkin editoimaan ja juontamaan. Lopul‐ linen tuotekin valmistui ja kaikki olivat siihen erittäin tyy‐ tyväisiä! Myös luotsit. Moviemaker tai vastaava asennettiin myös muiden osallistujien koneille, jotta muutkin pääsevät harjoittelemaan kotona videon editoimista. Video sai lopul‐ ta yhdessä sen katsottua raikeat aplodit: liikkeet oli tehty hyvin ja selkeästi, tuosta videosta aloittelijallekin selviää, mitä pitää tehdä

Luotsit: Johanna ja Juho 30

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you