Page 28

100. JÄRVENPÄÄN SEUDUN INVALIDIEN  NETTITALKOOT Teimme yhdistykselle uudet nettisivut talkoilemalla. Kaksipäiväisissä talkoissa oli todella motivoitunutta porukkaa ja erinomaisia ruuan‐ laittajia. Talkoot pidettiin 16. ‐ 17.6.2011 Järvenpäässä. Luotseina toimivat Auli ja Olli.

11 talkoolaista oli valmiina talkoilemaan uudet nettisivut tulevien kahdentoista talkootunnin aikana. Järvenpään Seudun Invalidien silloiset nettisivut oli tarkoitus siirtää helppokäyttöisimmille Verkkoviestimellä toteutettaville nettisivuille. Näissä(kin) talkoissa oli muutama talkoolai‐ nen, jotka olivat jo aikaisemminkin olleet mukana talkois‐ sa. Talkoot aloitettiin tutusti aamukahveilla, joiden aika‐ na käytiin läpi mm. talkookonseptia. Kahvittelun jälkeen alettiin yhdessä luonnostelemaan uusia sivuja. Mitä ote‐ taan mukaan vanhoilta sivuilta, mitä ei oteta, mitä uutta tulee... Itse sivujen kokoaminen sujui helposti ja yksimielisesti. Sivut ovat käytännössä osoittaneet, että ne ovat toimivat ja esteettömäät niin kuin vammaisyhdistyksen sivujen tu‐ lee ollakin.

Opetukset:

‐ Uusia nettisivuja tehtäessä on hyvä vertailla muita vas‐ taavaa sisältöä sisältäviä sivustoja ‐ Vanhakin ”nuortuu”, kun kädestä pitäen näytetään, mi‐ ten helppoa tietotekniikka loppujen lopuksi onkaan. Yh‐ distyksen reilusti yli seitsemänkymppinen taloudenhoitaja tarttui rohkeasti puikkoihin, kun luotsi‐Olli rauhallisella tavallaan opasti

Luotsit: Auli ja Olli 28

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Advertisement