Page 27

94. ­ 95. SONGAN EUROOPPAKERHON TALKOOT Songan Eurooppakerho pistäytyi keväällä Itävallassa. Noin viidenkymme‐ nen hengen joukkio matkalaisia tallensi matkan vaiheet kirjoittamalla, ottamalla valokuvia ja videokuvaa. Tietotaitotalkoot vieraili Songan ky‐ lätalolla 21. ‐ 22.5. ja tuloksena syntyivät kerhon uudet nettisivut, mat‐ kakertomus ja video. Talkoolaisia oli paikalla noin kolmekymmentä, joten luotseja oli kolme, Johanna, Juho ja Olli. Tuttu ja turvallinen yöjuna kuljetti luotsimme Rovaniemen asemalle. Asemalta saimme kyydin talkoopaikalle Songan kylätalolle. Songassa on talkoiltu useampaan otteeseen, jo‐ ten suurin osa talkoolaisista on ollut jo aikaisemmin talkois‐ sa mukana. Toki muutama ensikertalainenkin oli mukana. Talkoiden alussa käytiin talkookonseptia läpi ja nautittiin aamupalaa. Seuraavaksi siirryttiin ruoan pisteytykseen. Ruoan pisteytys isolla porukalla ottaa oman aikansa, mutta koska pisteytys oli jo monelle talkoolaiselle tuttu asia, niin homma ete‐ ni oikein mukavasti. Lopputuloksesta kuitenkin oltiin eri‐ mieltä, sillä iän ikuinen poronkäristys voitti pisteytyksen ylivoimaisesti, mutta kuulosti siltä kuin kukaan ei olisi kui‐ tenkaan halunnut sitä syödä. Lopulta kuitenkin tehtiin sitä, sillä yli puolet käsistä nousi ylös, kun kysyttiin, kuka haluaa sitä syödä. Äänekkäin ei aina ole enemmistön asialla. Sitten vain hommiin. Porukka jakaantuin kolmeen ryh‐ mään, koska haluttiin tehdä julkaisu, nettisivut ja video. Nyt nämä noin kymmenen hengen pienryhmät kokosivat tehtävät jutut ja jakoivat työt pareille. Ensimmäisenä päi‐ vänä saatiin paljon aikaiseksi ja nukkumaan päästiin hyvillä mielin. Toisena päivänä ei edes ehtinyt tulla kiire, muutoin kuin videon osalta, sillä editointi vie aina yllättävän paljon aikaa! Luotsit ehtivät kuitenkin hy‐ vin junaan ja talkoot olivat onnistuneet!

Talkoiden opetukset:

‐ Isolla porukalla pisteytys on hidasta, ja voi tuntua turhal‐ ta. Jos toinen luotseista las‐ kee pisteet ja toinen kirjaa ylös, on pisteytys nopeampaa ja näin myös motivoivampaa ‐ Pisteytys on tärkeää, sillä äänekkäin ei ole aina enem‐ mistön asialla, pisteytyksestä voi keskustella, mutta luot‐ sin tulee olla tarkkana, ettei lopputulos muutu vain yhden mielipiteen takia.

Luotsit: Johanna, Juho ja Olli 27

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you