Page 25

jestetty taulukoitu kokoelma, joka edustaa yleensä yhtä näkökulmaa ja jotain ennalta määrättyä vuotta (ks. "FAR‐ menetelmä"). Tulevaisuustaulukkoanalyysin tarkoituksena on tunnistaa tarkasteltavan ongelma‐alueen kannalta kes‐ keiset muuttujat (ilmiöt, tekijät) ja niiden mahdolliset to‐ teutumavaihtoehdot tulevaisuudessa. Lähde: Tulevaisuussanasto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 1,,-FGGHHH3,"/+2$'&""&30G,#-'G

Talkoiden eteneminen

Talkoot alkoivat kello 15 Vierumäellä yrityksen omas‐ sa majassa. Paikalla oli 16 talkoolaista ja kaksi luotsia. Torstaista kello 16 iltamyöhään kello 24 työskente‐ ly tuotti tulevaisuustaulukon tulevaisuuskuvineen sekä gourmét‐tason ruoan ja henkevät pöytäkeskus‐ telut. Saunassakin ehdittiin tulevaisuutta pohtia. Hienoa oli myös saada kolme ryhmätilaa toimi‐ maan kuin yksi tila! tai ainakin melkein. Ta‐ pahtumia kuvattiin myös bampuserilla livenä: www.bambuser.com/channel/tietotaitotalkoot Perjantaina kello 9–14 väliillä tehtiin tulevaisuuskuviin is‐ tutettuja arjen tilanteita ja taltioitiin ne kuunnelman muo‐ dossa. Kuvitettu kuunnelma dystopiasta, tarina siitä, kuin‐ ka lorvailijat estävät ahkeran luutamiehen työnteon. Kohtuutaloudessa järjestetään nimenantotilaisuutta kum‐ min ollessa maapallon toisella puolella ja osa vieraista‐ kin on kaukana nimenantotilaisuudesta. Juhlat hoiti yri‐ tys, joka on erikoistunut monipaikkakuntaisiin juhliin. Todennäköisen tulevaisuuden kuunnelmassa suunnitellaan yhteistä puistoa. Talkoot päättyivät kello 15 ja ainakin tuntui siltä, että kaik‐ ki olivat tyytyväisiä.

Opetukset:

‐ Tulevaisuustalkoot sopivat hyvin yrityksille, selvästi ha‐ vaitsi että tulevaisuussuuntautunut ajattelu oli outoa ‐ Yhteinen tulevaisuustaulukon käyttö edisti toisiin tutustu‐ mista, avasi arvomaailmoja, loi visioita ‐ Avoin päätöksenteko mm. ruokapisteytyksessä esti “ei kannata tehdä uutta, aina on tehty näin,

Luotsit: Maija ja Johanna 25

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you