Page 22

90. HAMINAN SEUDUN YHDISTYSTEN NETTITALKOOT 5. ‐ 6.5.2011 Kotkan Sunilassa järjestettiin Haminan seudun yhdistyk‐ sien yhteiset nettisivutalkoot. Eri yhdistyksien edustajia oli paikalla yhteensä 20. Hyvällä talkoohengellä varustettu heterogeeninen po‐ rukka sai aikaan onnistuneet nettisivut.

Talkoopaikkana oli idyllinen Alvar Aallon suunnittelema pal‐ velukeskus Alvariska ‐ joka tosin on päässyt pahasti rapis‐ tumaan remonttirahojen puutteessa. Talkoille tilat olivat kuitenkin mainiot: oli hyvät yhteiset tilat, pienryhmille ti‐ laa ilman, että kukaan hengitti koko ajan niskaan (jos ei luotseja oteta huomioon). Sivujen sisältö ryhmiteltiin ensin niin että eri ryhmiä edustavia yhdistyksiä “niputettiin” ja sitten jakauduttiin pienryhmiin, niin että saman ryhmät edustajat tekivät työtä yhdessä. Tämä jako toimi hyvin. Lisäksi luotsit saivat useitakin kertoja apua talkoo‐ laisilta mm. kuvien ja logojen kopioimisesta netistä. Unohtaa ei myöskään sovi ruokapuolta, joka hoitui “nor‐ maalitapaan” sulassa sovussa ja gourmet‐ruokaa syötiin kumpanakin talkoopäivänä.

Opetukset:

‐ Hyvinkin erilainen joukko voi toimia hyvin yhdessä, kun on yhteinen päämäärä. ‐ Nettisivujen (Verkkoviestimen) suhteen pitää ottaa etukä‐ teen selville sivujen täsmällinen nimi ja mahdollinen poh‐ javäri.

Luotsit: Olli ja Auli 22

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Advertisement