Page 20

88. KÄRSÄMÄKI YHDESSÄ  LOGO­ JA VIDEOTALKOOT 26. ‐ 27.4.2011 Kärsämäellä Taidetalo Nahkurissa järjestettiin tal‐ koot. Talkoisiin osallistui kahdeksan talkoolaista ja kaksi luotsia.

Luotsimme Juho ja Olli lähtivät Helsingistä junalla kohti Ylivieskaa. Ylivieskan asemalla odotti talkoolainen kyydin kera. Noin tunnin ajomatkan jälkeen saavuttiin talkoopai‐ kalle Taidetalo Nahkuriin Kärsämäelle. Talkoolaiset odottivat jo malttamattomina paikalla, kun luotsit paukahtivat ovesta sisään. Ei muuta kuin kahvit tulille ja talkooinfot käyntiin. Esittelelyjä ja ruuan pisteytystä tehdessä kävi ilmi, että muutamat talkoolaiset ovat jo toista kertaa talkoilemassa. Seuraavana oli vuorossa yhteinen aivoriihi, jonka tarkoi‐ tuksena oli selvittää mitä tekisimme ja miten. Aivoriihi tuot‐ ti selvät sävelet eli tekisimme Kärsämäelle uuden logon ja videon kahden talkoopäivän annista. Osa talkoolaisista otti asiakseen logon suunnittelun ja tekemisen, kun taas loput päättivät työstää videota talkoista. Kumpikin “projekti” saa‐ tiin mukavasti käyntiin ensimmäisen talkoopäivän aikana. Toinen talkoopäivä jatkui työn tohinalla. Logoporukka pa‐ kersi erilaisia versioita logosta ja videoryhmä tuli tutuksi Liven elokuvatyökalun kanssa. Aika ajoin logoporukka kut‐ sui kaikki koolle ja vertailimme eri logovaihtoehtoja. Huo‐ noimmat vaihtoehdot pudotettiin pois ja parhaita vielä pa‐ ranneltiin lisää. Tässä välissä syötiin porukalla ja sitten taas jatkettiin. Ruokailun jälkeen vielä siis pienet viilaukset ja tuotokset olivat valmiita juuri sopivasti niin, että kerkesim‐ me katsoa ne rauhassa läpi porukalla. Talkoissa haluttiin tehdä osallistujien, paikkakunnan yh‐ distyksiä yhdistävän yhdistyksen, logo. Luotsit käyttivät tie‐ totaitonsa ja vähän arvailutaitojaankin, kun logoa piirrettiin tietokoneella. Käytössä oli taitto‐ohjelma Scribusin lisäksi windows‐tietokoneista löytyvä Paint‐ohjelma. Logon tekemisen lisäksi tietotaitotalkoot‐tilaisuus oli ryh‐ mälle hyvä hetki tutustua toisiinsa paremmin. Osallistujat tulivat eri hankkeista ja yhdis‐ tyksestä, eivätkä kaikki tunte‐ neet ennalta toisiaan. Ruoaksi oli pihviä ja peruna‐ muusia. Erikoisena välipalana näissä talkoissa syötiin man‐ sikka‐sillivoileipiä.

Opetukset:

‐ Aikaisemmin talkoissa olleet auttavat ensikertalaisia ko‐ kemuksellaan ja tiedollaan toimimaan talkoissa. ‐ Taas tarvittiin tietokoneohjelmaa, joka ei kuulunut Ti‐ etotaitotalkoiden käyttämien ohjelmien ”listaan”. Yleis‐ sivistys tietokoneohjelmien käyttämisestä on tarpeellista.

Luotsit: Juho ja Olli 20

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you