Page 16

84. HYMER CLUBIN VIDEOTALKOOT Hymer Clubin toiset talkoot järjestettiin 26.–27.3.2011 Ruovedellä Haapasaaren leirintäalueella. Aikaisemmin hymerläisten kanssa pi‐ dettiin julkaisutalkoot ja tällä kertaa vuorossa olivat videotalkoot. Talkoisiin osallistui 14 “Hymeristiä”.

Edellisellä kerralla Ruovedellä olivat luotsaamassa Juho ja Olli. Tällä kertaa Johanna ja Olli matkasivat kohta talkoo‐ paikkaa. Oli talvinen alkukevät ja ajettiin vuokra‐autolla kohti Ruovettä. Talkoiden aloitusajaksi oli sovittu kello 12 lauantaina. Talkoolaiset odottivatkin jo talkoopaikalla, kun saavuim‐ me perille. Tälläkin kertaa hoidettiin tutut alkutoimet eli esittelyt, talkooinfot ja pisteytys. Tällä kertaa se meni ehkä hieman nopeammalla tahdilla kuin ensimmäisellä ker‐ taa, koska kyseessä olivat saman porukan toiset talkoot. Yhdelle talkoolaiselle jo kolmannet talkoot kyseessä! Tal‐ koilu kutkutti. ”Virallisen” alkuosuuden jälkeen aloimme ihmetellä, minkälaista videota olisi tarkoitus tehdä ja miten. Ensiksi oli varmistettava, mitä videon editointiohjelmia talkoolais‐ ten koneilta löytyy. Jos editointiohjelmaa ei löytynyt piti sellainen toki asentaa. Tämän jälkeen alettiin käydä läpi ohjelmien perusjuttujen käyttöä samalla, kun editoitiin osallistujien omia aikaisemmin kuvattuja videoita. Ohjelmaan tutustumisen jälkeen jaettiin osallistujat kahteen ryhmään ja kukin ryhmä kuvasi jonkinsorttisen esittelyvideon. Videoihin saatiin taustalle sanelukin ja tal‐ koiden ja autojen esittelyt olivat valmiit! Lopuksi söimme talkoille tuttuun tapaan hyvin ja katsoimme tuotokset. Kaikki olivat talkoisiin tyytyväisiä, eikä naurua näissä tal‐ koissa pidätelty, ja kolmansilla talkoilla ”uhkailtiin” luotse‐ ja, mutta se jäi nähtäväksi.

Opetukset:

‐ Etukäteen pitää muistaa kertoa, että teemme talkoilla yhteisen tuotoksen, sillä vaikka porukka olisi tuttu, ei yh‐ teinen tuotos välttämättä ole niin itsestään selvä

Luotsit: Johanna ja Olli 16

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you