Page 1

Talkootarinoita 2011


VUODEN 2011 TALKOOT NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ: 71. HERON KALENTERITALKOOT 

72. TEHYN JÄSENLEHTITALKOOT   

73. KESKI­UUDENMAAN KLUBITALON VIDEOTALKOOT 

74. VANHUSTENKESKUKSEN OSASTOLEHTITALKOOT 75.1. JA 2.  VEDEN VOIMA ­VIDEOTALKOOT 76. PIIRAKKATALKOOT 77. OULUN MYLLYOJAN ASUKASTUVAN TALKOOT 78. VANTAAN INVALIDIEN NETTITALKOOT 79. OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY:N JULKAISUTALKOOT 80. RIIHIKALLION KOULUN TUKI RY:N NETTITALKOOT 81. VANHUSTENKESKUKSEN OSASTOJEN 6 JA 7 JULKAISUTALKOOT 82. ­ 83. AKTIIVIN JULKAISUTALKOOT 84. HYMER CLUBIN VIDEOTALKOOT 85. KESKI­UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTON JULKAISUTALKOOT 86. APECED JA ADDISON RY:N NETTITALKOOT 87. TULEVAISUUSVERSTAS 88. KÄRSÄMÄKI YHDESSÄ VIDEOTALKOOT 89. ESPOON­KAUNIAISTEN AKATEEMISTEN NAISTEN NETTITALKOOT 90. HAMINAN SEUDUN YHDISTYSTEN NETTITALKOOT 91. LAPPEENRANNAN KLUBITALON VIDEOTALKOOT 92. TULEVAISUUSTALKOOT VIERUMÄELLÄ 93. HIEKKAHARJUN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN NETTITALKOOT 94.­95. SONGAN EUROOPPAKERHON TALKOOT 100. JÄRVENPÄÄN SEUDUN INVALIDIEN NETTISIVUTALKOOT 101. PORVOON KLUBITALON VIDEOTALKOOT 102. SUOMEN KINESIOLOGIAYHDISTYKSEN  VIDEO­ JA JULKAISUTALKOOT 106. SUOMEN KINESIOLOGIAYHDISTYKSEN SOSIAALISEN MEDIAN TALKOOT

2


107. ­ 109. TIKO­OPISKELIJOIDEN TALKOOT METSÄPIRTILLÄ 112. METROPOLIAN TULEVAISUUSPAJA 115. KIRKKONUMMEN ESITETALKOOT 117. LAPPEENRANNAN KLUBITALON NETTITALKOOT 118. KYTÄJÄN KYLÄYHDISTYKSEN ESITETALKOOT 119. EPILEPSIALIITON VIDEOTALKOOT 120. MASU­RYHMÄN NETTITALKOOT 121. HERTTONIEMEN UUTIS­ JA VIESTINTÄPAJA

Tarkka lukija ehkä huomaa, että joitakin numeroita puuttuu. Ne  ovat ollet luotsikoulutuksia, joilla on samalla talkooperiaatteella  koulutettu uusia luotseja talkoita ohjaamaan.

Tarinat: Talkooluotsit (ja pari talkoolaistakin) kukin omalla tyylillään Kuvat: Talkoolaiset ja luotsit !"##$#%&'("%)"%*+",-&&".%!"+-%/$0123 4"-552.%6'0-%7"1&8"# 2012 © Tietotaitotalkoot ISBN 978­952­67783­7­2 Talkootuotoksia löytyy Tietotaitotalkoiden  #$55-3-('-05"%9:55;3.<<3-5$3=*22*0$=128<3-5$< tietotaitotalkoot/) ja videomateriaalia löytyy  >"8?'3$+-35"%9?"8?'3$+=128%@%&AB55A)A#-8-.% 5-$525"-525"0&225C=%D+2,-0-"%&"##"55""%&ABEA% vilkaisemassa!

3


71. HERON JULKAISUTALKOOT Erilaisten oppijoiden talkoot, joissa tehtiin taittaen kalenteri. Tal‐ koissa oli mukana 15 talkoolaista ja ne pidettiin kolmena perättäi‐ senä keskiviikkoiltana 12.1. – 19.1. – 26.1. Heron (Helsingin erilaiset oppijat) tiloissa. Talkoita myös videoitiin bambuseriin yhteensä 4 eri videota.

tiin ensimäiset värssyt HERON koneilla. Kaupassa kävijät tulivat ja ryhdyttiin tekemään ruokaa. Sen valmistamiseen halusi osallistua moni. Se, että luosit aloittivat ruoan val‐ mistuksen, rohkaisi muitakin tulemaan mukaan. Eräs tal‐ koolaisista sanoikin illan pääteeksi: Voi kunpa tämä jatkuisi pidempään, on ollut niin ihana ilta! Seuraavalla kerralla ei enää pisteytetty ruokaa, koska val‐ miit ideat olivat vielä muistissa. Ruoanvalinta oli helppoa. Talkoolaiset olivat tuonneet tikulla ja paperilla kuvia ja niistä valittiin parhaat kuvaamaan kutakin kuukautta. Värs‐ syjen kirjoitusta jatkettiin ja kuvia siirrettiin koneille. Vä‐ hitellen yhdistettiin kuukaudet kalenterin sivuiksi. Valmiiksi saatiin aika monta kuukautta. Ruoka valmistui nyt nopsaan ja ruokailu oli jälleen illan kohokohta. Kolmannella kerralla pitikin sitten jo saada kaikki kuu‐ kaudet valmiiksi ja niin tapahtui. Luotsit vasta nyt oival‐ sivat, kuinka vaikeaa erilaisten oppijoiden on kirjoittaa ja lukea! Kävimme myös keskustelua siitä, millainen tietokone kullekin on paras, miten oppia käyttämään iPadia, mm. py‐ säköinninvalvontatehtävissä. Karttahan siinä on hyvä jne.

Erilaisten oppijoiden talkoot saivat alkunsa minisemi‐ naarista, jossa Airi Valkama innostui talkoomenetel‐ mästä. Ajaksi sovittiin tammikuun kolme perättäistä keskiviikkoa, neljä tuntia aina kerralla. Luotsien käsi‐ tykset erilaisten oppijoiden tarpeista olivat ennakkoon aika hatarat, siksi paikalle lähdettiin ennakoluulotto‐ masti ajatellen kuulla talkoolaisia tarkalla korvalla. Aloitimme talkoot kertomalla talkooideasta ja siitä, että teemme myös yhdessä ruokaa. Tämä innosti talkoolaisia ja niinpä aloitimme pisteytyksellä. Sen aikana tutustuttiin toisiimme ja poistettiin alkujäykkyyttä. Kauppaanlähtijöi‐ tä oli useita halukkaita. Seuraavaksi ryhdyttiin todenteolla miettimään, mitä tehdään. Kalenteri välkkyi monen mielessä, siispä se! Mut‐ ta laitetaanko tasku kalenteriin? Montako kuvaa kuukautta kohden? Mistä päivät? Nimet? juhlapyhät? Jne. Keskustelua riitti ja vastaukset löytyivät kaikkiin kysymyksiin. Päätet‐ tiin laittaa kunkin kuukauden kohdalle kuva ja värssy. Itse kalenteripohja jätettiin luotseille etsittäväksi seuraavaan kertaan. Jaettiin kuukaudet ja ryhdyttiin töihin. Kirjoitet‐

Luotsit: Liisa, Maija ja Johanna 4


72. LÄHIHOITAJAT RY:N LEHTITALKOOT Talkoissa syntyi ensimmäinen numero jäsenlehdestä. Talkooporukka oli pieni, mutta innokas. Tästä se alkoi perjantaina 14.1.2011. Muka‐ na 6 talkoolaista ja 2 luotsia. Talkoita myös videoitiin Bambuseriin.

verkkosivuilla jo on. Kirjoittajia on tarkoitus kosiskella li‐ sää ry:n jäsenistä. Tie menestykseen on harvoin helppo. Huomasimme, että 12 tuntia uutta opeteltavaa pistivät osallistujien jak‐ samisen koville. Lopputulos oli kuitenkin menestys, joten osallistujat lähtivät tyytyväisinä ja nukkuivat varmasti makeat yöunet. ’Vanha psykologian opettajani jaksoi aina muistuttaa nuorille lukiolaisille: “Aivot prosessoivat tietoa yön aika‐ na”.’ (Juho) Toivoimme, että jäsenille porautuisi yön aikana ainakin muutama asia mieleen päivän annista. Yhdessä he voivat seuraavaa numeroa työstäessään muistella, mistä ihmees‐ tä ne teksti‐ ja valokuvakehykset löytyivätkään... Pisteytys kuvattiin suorana Bambuseriin. Pisteytyksessä suureen arvoon nousi vähähiilihydraattinen ruoka, koska joukossamme oli karppaaja jos toinenkin äänekkäänä. Ruoaksi valikoitui kaalipataa, jossa oli kukkakaalia, parsa‐ kaalia, sulatejuustoa ja kermaa.

Pasilan sydämessä, Järjestöjen talolla, syntyi tä‐ nään Suomen Lähihoitajat ry:n ensimmäinen verk‐ kolehti. Uunituoreen julkaisun ideoivat ja toimeen‐ panivat kourallinen yhdistyksen hallituksen jäseniä. Erityisen iloiseksi luotsit sai se, että osallistujilla oli esikoi‐ sensa tekemisessä koko ajan jalat maassa sisällön suhteen, mutta ulkoasun kanssa ‐ jonka saloja me luotsit mieluum‐ min neuvomme ‐ lähihoitajat osasivat vaatia laatua. Ul‐ koasua koskevat kysymykset ja toiveet olivat niin moni‐ puolisia, että koville joutuneet luotsit löysivät itselleenkin uusia ulottuvuuksia taitto‐ohjelma Scribuksen valikkovii‐ dakosta! Ensimmäinen lehti oli nelisivuinen. Jatkossa, ainakin toistaiseksi, hallitus päätti julkaista verkkolehteä puolen vuoden välein. Sisällöstä päätettiin siten, että verkkolehti tulee sisältämään alan opiskelijoita ja työntekijöitä kiin‐ nostavaa ja viihdyttävää informaatiota. Lehden tekijät päättivät myös, että lehteen ei tule samaa asiaa, mitä

Talkoiden opetukset:

‐ Äänekäs saa helposti päättää muidenkin puolesta, erityi‐ sesti tämä on otettava huomioon ruoanlaitossa, sillä yhden allergiasta tulee helposti kaikkien allergia!

Luotsit: Johanna ja Juho 5


73. KESKI­UUDENMAAN KLUBITALON VIDEOTALKOOT Keski‐Uudenmaan Klubitalolla Järvenpäässä pidettiin videotalkoot 18.‐19.1.2011. Paikalla oli parikymmentä innokasta videontekijää. Osa halusi kuvata, osa näytellä ja osa tehdä käsikirjoitusta. Ruoan‐ tekijöitäkin riitti, ja kaikilla oli tekemistä. Kaikki talkoolaiset eivät halunneet näkyä videoissa tai kuvissa, ja tätä toivetta kunnioitettiin.

päivänä Johanna, jonka kanssa päästiin heti tekemään leikkusvaiheen töitä. Ensimmäiseksi eteen tuli vaikeus saada materiaalia tietokoneelle. Se oli hankala vaihe. Vi‐ deo oli nimittäin tallennettu videokameralle normaalista poikkeavassa muodossa. Asiaa oli ratkaisemassa suuri joukko talkoolaisia ja luotseja. Videon kuvasuhteet muutettiin siten, että ne lopulta näkyivät leikkausohjelma iMoviessa.

!"#$%&'())*+&,+,,''*(-#.&$$*("/%#0/+-'12')3(4/"5',$/#//$( oli oma kokki töissä, jota osa talkooväestä pääsi autte‐ lemaan, kun pihvejä paistettiin. Kokkaamisestakin päätyi materiaalia lopulliseen videoon. Moni osallistuja oli kiinnostunut videon tekemisessä etenkin kameran käyttämisestä. Kameratyöskentelyn har‐ joitteleminen onnistui hyvin samalla kun kohtauksia kuvat‐ tiin. Kävimme läpi miten kameraa kannattaa käsitellä ku‐ vaustilanteessa, jalustan käyttämistä ja katseen suuntaa haastatteluissa. Ensimmäisenä päivänä Juhon kanssa luotsasi Liisa, joka oli kuvausten ajan paikalla. Liisaa tuli tuuraamaan toisena

Opetukset:

‐ tututkin laitteet ja ohjelmat saattavat heittäytyä joskus hankaliksi

Luotsit: Liisa, Johanna ja Juho 6


74. ja 81. MYLLYPURON VANHUSTENKESKUKSEN  OSASTOJEN JULKAISUTALKOOT Myllypuron Vanhustenkeskuksessa tehtiin yhteensä viidellä eri osas‐ tolla asukkaiden ja henkilökunnan yhteinen lehti. Kullakin osastolla vierailtiin kaksi kertaa, kaksi tuntia kerrallaan. Vanhustenkeskuksen organisaatiomuutos motivoi eri osastoja lehden‐ tekoon talkoilla, yhteistyössä omaisten ja asukkaiden kanssa. Lehden avulla on tarkoitus vaimentaa organisaatiomuutoksen aiheuttamaa kulttuurishokkia. Osasto 3

Tietotaitotalkoista aikaisemmilla osastoilla oli levinnyt asukkaiden tietoon ja haluttiin itsekin kokea talkoiden ilo, hyvine välipaloineen. Kyllä potilaita innostaa se, että hei‐ dät huomioidaan kuvaten ja haastatellen. Haastattelujen lomassa syntyy myös yhteistä muistelua ja asukkaat oppivat

Ensimmäinen talkootapahtuma oli 18.1.2011 kaksi tuntia. Mukana oli kuusi asukasta, yksi omainen ja 4 työntekijää. Ensimmäisellä kerrralla syntyi lehteen sisällysluet‐ telo, haastattelut, asukastarina jne. Toinen kerta oli 25.1., jolloin mukana olikin ilahduttavasti jo 8 asukas‐ ta, neljä omaista ja 7 työntekijää – kuka pidemmän, kuka lyhyemmän aikaa. Lehti saatiin asukkaiden haas‐ tattelujen osalta valmiiksi ja hoitajien mietteet lisät‐

tuntemaan myös tätä kautta toisiaan. Se onkin tärkeää, kun kyseessä on pitkäaikaispotilaiden ehkä viimeinen asunto. Nyt haastateltiin ja kuvattiin ja aloitettiin itse lehden taittokin jo ensimmäisellä kerralla! Seuraavalla kerralla sitten viimeisteltiin lehti.

tiin myöhemmin. Myös omaiset tekivät juttuja potilaista. Talkoiden lomassa juotiin kahvit ja syötiin leivonnaisia ja hedelmiä. Tarjoilu lisäsi paljon talkoiden houkutteluvuutta ja yhdessä nautittu kahvihetki loi osaltaan myös yhteishen‐ keä.

Osastot 6 ja 7

Vanhustenkeskuksen lehtitalkoot jatkuivat osastoilla 6 ja 7. Osasto 6:n talkoot olivat 22.3. ja 29.3.2011. Mukana oli kymmenkunta henkilökunnan jäsentä ja 15 asukasta omai‐ sineen. Talkoolehti ”Poikkari osasto 6 ja 7” on talkootuo‐ toksissa.

Osasto 4

1.2.2011 oli osasto 4:n ensimmäinen kerta asukkaiden ja työntekijöiden yhteistä mediapajaa. Mukana oli 12 asukasta ja 7 työntekijää. Ensimmäisellä kerralla jälleen haastateltiin ja kuvattiin asukkaita. Eräs omainen lähetti artikkelinsa sähköpostilla luotseille. Hän oli tuonut mukana paperiversion ja sen skan‐ naaminen olisi ollut käytettävillä laitteilla aikaavievää. Seuraavalla kerralla 8.2. editoitiin lehti yhdessä. Lehti heijastettiin videotykin kautta valkokankaalle. Näin kaik‐ ki näkivät lehden taiton samanaikaisesti ja pääsivät kom‐ mentoimaan ja tekemään muutoksia. Kahvittelulla oli jäl‐ leen tärkeä tehtävä.

Osasto 5

8.3. aloitettiin osasto 5 lehden teko. Paikalla olikin runsaas‐ ti asukkaita, omaisia ja 9 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa.

7


Opetukset:

‐ Talkootoiminta hiukan parempikuntoisten pitkäaikaissai‐ raiden ja heidän omaistensa kanssa olisi todella merkittä‐ vää toimintaa sekä henkisen että fyysisenkin hyvinvoinnin kannalta. ‐ Säännöllinen, vaikka joka toinen viikko tapahtuva me‐ diapaja yhdistäisi ihmisiä, antaisi itseilmaisun mahdolli‐ suuden, tekisi ihmisistä näkyviä persoonia, yhdistäisi yh‐ dessä tekemällä potilaita ja nuoriakin omaisia. Samalla tieto omasta lähiympäristöstä ja sen tapahtumista leviäisi paremmin. ‐ Mikään ei kuitenkaan synny tyhjästä. Mutta esimerkiksi Helsingin kaupungilla voisi hyvin olla viestintäkaksikko ta‐ varakärryineen kiertämässä eri laitoksissa. Tehdyille vies‐ tintätuotteille voisi olla omat kotisivunsa, joiden tuotok‐ sia mm. etäällä asuvat omaiset voivat käydä katsomassa. ‐ On rohkeasti vain ryhdyttävä töihin, kun saapuu osastolle, aloitettava haastattelut jne. Videotykkien auvulla saadaan kaikki mukaan. Ne on heti alusta asti otettava käyttöön, muuten syntyy salaseuramaista toimintaa ja osa potilaista voi olla kateellisia kun vain yhtä haastatellaan jne...

8

Luotsit: Maija, Tuija, Johanna


75. VEDESTÄ VOIMAA ­VIDEOTALKOOT Vedestä voimaa, viisas vesi ‐ ryhmä aloitti videotalkoot neljän tun‐ nin suunnittelusessiolla 20.1.2011. Videon editointi tehtiin talkoilla 18.5. kello 11–19. Mukana oli 9 talkoolaista ja kaksi luotsia.

Vedestä voimaa ‐talkoiden ensimmäisellä kerralla talkoil‐ tiin kello 16–20. Sovittiin, että ryhmä tekee käsikirjoituk‐ sen ja kuvauksen valmiiksi ennen talkoita. Toiselle kerralle Vedestä voimaa talkoolaiset olivat ku‐ vanneet aineiston edelllisen suunnittelutalkoopäivän. Nyt sitten editoitiin eri videoilta ”Kiitos vesi” ‐video. Päivä al‐ koi kello 11 videoiden siirrolla editointikoneeseen. Ruoka pisteytettiin siirron aikana. Ja sitten tehtiin editointisuun‐ nitelma ja ruvettiin töihin. ”Kiitos vesi” valmistui suunnitelmien mukaan tasan kel‐ lo 19, jolloin toinen dvd tupsahti poltettuna koneesta. Paikalla 7–8 talkoolaista ja kaksi luotsia ja vierailevia luot‐ seja, oltiinhan Eerikinkadulla.

Opetukset:

‐ Liian pitkä väli kahden talkootapahtuman välillä ei ole hyvä. ‐ Valmiiksi saamisen näkökulma hämärtyy, sitoutuminen heikkenee

Luotsit: Maija, Hennukka, Johanna ja Olli 9


76. PIIRAKKATALKOOT Piirakkatalkoissa lauantaina 29.1.20011 oli yhteensä 13 tekijää. Tal‐ koissa tehtiin riisipiirakoita, sulhaspiirakoita, perunapiirakoita ja sultsinoita... Piirakkatalkoista lähetettiin suoraa videota bambuserin kautta ja videoitiin talkootuotoksena ohjeina tuleville tekijöille. Net‐ tivideosta saatiin talkoisiin kommentteja myös Facebookin kautta.

Piirakkatalkoiden idea tuli Espoon vapaaehtoistyöntekijöi‐ den ohjaajalta. Hän ehdotti piirakkatalkoita, jotta ihmiset oppisivat tuntemaan toisensa paremmin ja näkemään tie‐ totekniikan mahdollisuuksia omassa vapaaehtoistyössään. Piirakkatalkoot alkovat tavanomaisella Tietotaitotalkoi‐ den esittelyllä. Sovittiin, että luotsit kuvaavat aluksi ja sovittiin, että kaikkien kuvat ja online‐video voidaan jul‐ kaista. Alkoi piirakkataikinan teko, käytiin kaupassa ostamassa oheisruokatarvikkeita, hedelmiä jne. Ja aloitettiin kuvaa‐ minen. Piirakoita valmistui vähitellen. Online‐videota lähettiin nettiin ja pian Facebookin kautta tulikin kommentteja pyörätuolissa istuvalta Maijan serkulta: onpa hienon nä‐ köistä! Piirakoita syötiin. Aloitettiin videon editointi. Siihen osallistuivat lähes kaikki talkoolaiset. Katseltiin tuotos ja lähdettiin kotiin.

Opetukset:

‐ Vallan mainio tapahtuma, joka sopii kaikille, lähentää nuoria ja vanhoja ja avaa tekniikan mahdollisuuksia

10

Luotsit: Johanna ja Maija


77. OULUN MYLLYOJAN ASUKASTUVAN JULKAISUTALKOOT Myllyojan tiedotelehdelle tehtiin uusi ilme talkoilla 8.‐9.2.2011. Tal‐ koissa oli paikalla täysi tusina innokkaita talkoolaisia. Oli talvinen ilma myös näin korkealla kuin Oulu. Helsingissä oli lähemmäs metri lunta, Oulussa peittyi maa muutaman sentin kerrokseen.

Myllyojalaiset eivät olleet talkoiden kanssa mitään aloitte‐ lijoita! Olimme aikaisemmin olleet Liisan kanssa pitämässä talkoita asukastuvalla nettisivujen merkeissä. Nyt oli sitten vuorossa taittoa ja hyvää ruokaa. Ruoan pisteytys olikin jo ihan tuttu juttu, kaikki muisti‐ vat miten se menee ja mielikuvituksellisia ruokia saatiin listaan. Pistytyksessä voittivat kuitenkin perinteisemmät ruoat: poronkäristys ja salaatit. Talkoot lähtivät käyntiin ideoinnilla siitä, mitä lehdessä pitää olla. Sitten katsottiin, tuliko kaikki tarpeellinen mu‐ kaan vanhasta lehdestä ja alettiin sijoitella juttuja sivuille. Ja eikun taittamaan ja tekemään. Missä tuo logo on? Hei, kellä on tää kuva? Mistä mä saan tän jutun? Kysymyksiä rai‐ kui huoneen halki ja kaikki olivat keskittyneitä työhönsä. Jälkikin oli sen mukaista! Saatiin kuin saatiinkin kahden päi‐ vän aikana tehtyä uusi ilme asukastuvan julkaisulle! Ja taas yhdet mukavat talkoot takanapäin!

Opetukset:

‐ toiset talkoot voivat sujua aikaisempia jouhevammin, jos osallistujilta löytyy motivaatiota ‐ nopeampaa olisi, jos jo ennen talkoita tarvittavat logot ja kuvat olisi kerätty yhteen paikkaan

Luotsit: Johanna ja Juho 11


78. VANTAAN INVALIDIEN  JULKAISUTALKOOT Vantaan Invalidien lehtitalkoot pidettiin kauniissa Markkulan toimiti‐ loissa. Talkoisiin osallistui 12 talkoolaista (6+6), kaksi luotsia ja yksi luotsiharjoittelija. Talkoot pidettiin 8.2 kello 9‐15.30 ja 9.2.2011 kel‐ lo 9‐17. Valmiiksi saatiin 16‐sivuinen lehti.

Talkoissa videoitiin iPhonella Bambuseriin molempina päi‐ vinä. Kuusitoistasivuinen lehti valmistui kaikille mukaan yksipuolisena tulostuksena, sillä Markkulan kopiokone oli niin hieno, ettemme ehtineet tutustua sen hienouksiin mo‐ nistaaksemme lehteä A3:lle lehdennäköiseksi. Se tehdään myöhemmin. Joka tapauksessa lehti lähti talkoolaisten mukana kotiin! Ensimmäisen talkoopäivän aamulla kohti talkoopaikkaa kävelleet joutuivat kovan lumimyräkän keskelle ja noin kilometrin pituinen kävelymatka talkootavaroiden kanssa kesti ainakin kaksinkertaisen ajan normaaliin verrattuna. Paikalle päästyämme laitoimme talkoot käyntiin tuttuun tapaan aamiaisella ja yhteisellä visioinnilla siitä mitä kah‐ tena talkoopäivänä tehtäisiin. Yhdessä visiointi kantoi he‐ delmää ja pian olikin jo selvillä mitä lehteen tulisi ja kuka tekisi minkäkin osion. Tämän jälkeen alettiin pienryhmissä ja yksittäin työstämään omaa lehteen tulevaa juttua. Osal‐ la oli materiaalia valmiina, osa taas teki oman juttunsa alusta loppuun asti talkoissa... Ensimmäinen päivä meni pitkälti lehteen tulevan mate‐ riaalin kasaamiseen. Toisena talkoopäivänä päästiin sitten kunnolla käsiksi lehden taittamiseen.

Luotsit: Maija, Hennukka  ja Olli 12


79. OULUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET  RY:N JULKAISUTALKOOT Oulussa järjestettiin 14.2. ‐ 15.2.2011 julkaisutalkoot. Talkoissa oli mukana 10 talkoolaista ja kaksi luotsia. Ensimmäisenä päivänä tal‐ koiltiin klo 9‐16 ja toisena päivänä klo 9‐15. Lopputuloksena erittäin hieno “haitarimallinen” esite.

Talkoiden alkamisaika kello yhdeksän tiesi sitä, että luotsi‐ en piti lähteä yöjunalla Helsingistä kohti Oulua. Eli ei muu‐ ta kuin talkootavarat mukaan toimistolta ja junan kyytiin. Junamme saapui Oulun asemalla hieman ennen kahdeksaa. Junasta ulos hypättyämme vastassa oli talkoolainen ja kol‐ mekymmentä astetta pakkasta. Hrrr... Aikaa talkoiden alkuun oli noin tunti, joten kerkesimme käydä kaupassa ostamassa aamupalatarvikkeet ja valmis‐ tella aamupalan talkoopaikalla ennen talkoiden alkamista. Talkoolaisia ilmestyi talkoopaikalle tasaisin väliajoin ja pääsimmekin aloittamaan kello yhdeksän. Aamupalan yhte‐ ydessä esitettelimme itsemme ja toisemme, kävimme läpi talkooideaa ja tulevia kahtatoista tuntia. Ruuan pisteytys oli jälleen kerran kummallinen ja talkoolaisia kiinnostava asia. Alkuhässäkän jälkeen käytiin tulevan talkootuotoksen kimppuun. Talkoolaisilla oli esimerkkiesite, josta otettiin mallia tulevaan omaan esitteeseen. Tuleva esite olisi “hai‐ tarimallinen”, mikä oli mielenkiintoinen haaste luotseille. Esitteen tekoa varten jakauduttiin pienempiin ryhmiin, joissa keskityttiin johonkin tiettyyn esitteen osaan. Ensimmäinen päivä meni nopeasti ja yhtäkkiä kello olikin jo neljä. Tämä tarkoitti sitä, että päivä on pulkassa ja oli aika siirtyä lähellä sijaitsevaan hotelliin lataamaan akkuja. Hotellin aamiaisen kautta takaisin talkoopaikalle ja esit‐ teen tekoa jatkamaan. Talkooporukka jakaantui aamulla kahtia: ensimmäinen porukka teki toista puolta esittees‐ tä ja toinen porukka toista puolta. Näin jatkettiin, kunnes kummatkin puolet olivat valmiina. Sitten nämä yhdistettiin ja viimeisteltiin oikeinkirjoitukset jne. Homma saatiin pa‐ kettiin sopivasti aikataulussa ja talkoolaiset vaikuttivat tosi ylpeiltä itse luomasta esitteestään. Toisena päivänä suurimmaksi haasteeksi muodostuivat +&',,++&++*(,#'2#,",(6.$0'%$,7(8#'9+*(,+%+:'&+&,)(/"#,&+'/‐ la ei ollut ammentaa ulkomuistista neuvoja. Luotsit olivat sen vuoksi mukana tekemässä ratkaisuja ja kokeilemassa 6.$0'%#'9+*(&''.,):'&,)(;<.'5"&=#18+/:$$*3

Osa talkoolaisista oli tehnyt vielä illalla kotonaan töitä 6.$0'%$*(%$*&&$3(>$/%##,"#,,++&,$(&$$,''*($'%$$*(/#-"/,$(,#‐ della upea esite ja yhdistys sai lähetettyä sen painoon.

Opetukset:

‐ Talkooporukasta voi löytyä paljon erilaista osaamista ja se pitää kaivaa esiin. Eräs osallistuja ei osannut sanoa esitteen &'&)//?'&,)(8"".'%$$*7(:",,$(#&$&'(,+19)(6.$$0&,$(&""**',,+‐ lua, joka oli erittäin tärkeä osa esitteen valmiiksi saamista. ‐ Kaksipuoleisen esitteen teko on hyvä jakaa kahden poru‐ kan tehtäväksi

Luotsit: Juho ja Olli 13


80. RIIHIKALLION KOULUN TUKI RY:N NETTITALKOOT Riihikallion koulun oppilaiden vanhempainyhdistys tekI uudet kotisi‐ vut kolmella talkookerralla.

Riihikallion koulun oppilaiden vanhempien yhdistys tekee uudet kotisivut kolmella talkookerralla. Ensimmäisellä ker‐ ralla suunniteltiin perusteellisesti laittamalla ideoita keltai‐ sille post‐it‐lapuille. Näitä lappuja käyttäen pystyttiin hel‐ posti hahmottelemaan sivuston tulevaa rakennetta. Kaikki aika ei mennyt ensimmäisellä talkookerralla pelkästään suunnitteluun vaan myös sivuja päästiin työstämään. Seuraavaksi kerraksi tuotiin kuvia ja tekstejä, jotka lii‐ tettiin sivuille. Kuvilla saatiin eloa muuten hieman tylsille sivuille. Tällä toisella talkookerralla keskityttiin pääasiassa sisällön luomiseen. Talkoolaiset muodostivat muutaman ryh‐ män, jotka työstivät eri kohtia sivustosta. Kolmannella talkookerralla keskityttiin lähinnä sivuston hienosäätöön ja valmiiksi saamiseen. Aivan talkoiden lopuk‐ si katsoimme toki koko porukalla sivuston läpi ja teimme pieniä korjauksia, jos joku huomasi jotain korjattavaa. Näistä talkoista tehtiin juttu myös juttu VR:n Matkaan‐ lehteen.

Luotsit: Liisa, Katja ja Olli 14


82. ­83. AKTIIVI TURUSSA Aktiivit kokoontuivat Turussa 23.–24.3. Petreassa ja työstivät useita eri esittelyjä hankkeista. Kaikkiin tuotoksiin on linkki Aktiivin Face‐ book‐sivulla. Mukana oli 30 talkoolaista ja kolme luotsia.

Aktiivi‐seminaari alkoi Leenan tervetulotoivotuksella ja Jounin katsauksella siitä, mitä Euroopassa odotetaan... Tämän jälkeen viriteltiin joukkoja talkoilemaan omi‐ en hankkeittensa esittelyä. Alkuperäinen idea oli, että olisi tehty julkaisu, missä kukin olisi toiminut toisten hankkeiden toimittajana. Tämä ei onnistunut, sillä po‐ rukka oli virittäytynyt esittelemään omia hankkeitaan. Sali oli mitä epäkiitolllisin paikka ryhmätöille. Sitkeästi kuitenkin pisteytimme illan yhteisen ruoan. Koska paikalla oli paljon väkeä, oli pisteytys jossain välis‐ sä aika tukkoista ja innostus ja motivaatio hiipui. Saimme kuitenkin tulokset aikaan. Tämän jälkeen hankkeet ryhmittyivät lähin‐ nä omien tuotostensa kanssa tekemään esityksiä. Syntyikin paljon tuloksia. Ruokaa ryhdyttiin tekemään, mukaan tuli vähitellen useampia tekijöitä. Iltaruoka onnistui erinomaisesti, ihme‐ teltiin yhdessä kuinka hyvää ja edullista se oli verrattuna kurssikeskuksen tarjontaan. Seuraavana päivänä työstettiin vielä esityksiä ja katsot‐ tiin ne yhdessä lounaan jälkeen.

tuloksen nopeuttamiseksi ‐ Tilalla on iso merkitys ryhmätyössä

Lisää mietteitä tapahtuman tavoitetteesta koulutustapahtumaan verrattuna:

Koulutukseenhan tullaan oppimaan jotain asiaa, Aktiivin tapahtumaan kuulemaan uutisia, verkostoitumaan, tutus‐ tumaan ja siinä samalla oppimaan toinen toisiltamme. Aikalailla erilaiset tavoitteet. Voidaanko nämä oikeastaan yhdistää niin, ettei jompikumpi kärsi? Usein ainakin itse olen kalvosulkeisten aikana omassa maailmassani ajatuk‐ sineni ja sulkeiset eivät ole edes virittäneet väliaikakes‐ kusteluun. Oma vika – tiedän sen. Mutta oppijana olen jo tähän ikään tunnistanut itsessäni sen, että vaikeakin teo‐ reettinenkin ajatus ja oppi lankeaa heti mieleen, jos se on oikeaan aikaan tuleva, eli tarvitsen sitä, se kiinnostaa enemmän kuin muut asiat sillä hetkellä. Onko enemmän tai vähemmän ”pakollisessa” semi‐ naarissa tällainen hetki? Eipä juuri, vain todella satun‐ naisesti. Samanaikaisesti tilassa voi olla muita, jotka ovat todella innostuneita kuulemastaan ja jatkavat in‐ nostuneena aiheesta keskustelua. Usein tämäkään ei saa minua innostumaan, ellen ole aiheesta innostunut, päin‐ vastoin voin jopa huomata itsessäni inhottavan piirteen huudella väliin, olla eri mieltä, vaikken ole mitään mieltä. On ihan eri asia, jos olen hakeutunut koulutukseen op‐ pimaan jotain uutta. Esimerkiksi väitöskirjaa tehdessäni kävin Olavi Borgin luennoilla ja muistan niistä vieläkin aika paljon, puhumattakaan Pentti Malaskan luennoista. Ne up‐ posivat heti. Mutta tiesin myös tarvitsevani noita tietoja, olin niistä kiinnostunut. Näiden luentojen jälkeen kahvilla, lounaalla jne. käytiin monet mielenkiintoiset keskustelut, joihin luennot olivat virittäneet. Se oli todella palkitsevaa ja antoisaa. Olisiko niin, että sekä tapaamisen/ verkostoitumisen että oppimisen voi yhdistää vain silloin, kun jokainen on halukas oppimaan samaa asiaa? Niin kuin opetuksessa ja koulutuksessa yleensä on. Sen sijaan työelämän ta‐ paamisissa ja seminaareissa ei näin välttämättä ole, vaan sinne tulla ta‐ paamaan toisia ihmisiä. Tällöin yh‐ dessä tekemiselle, olemiselle ja kes‐ kustelulle pitää jättää runsaasti aikaa – se on sitä parasta aikaa.

Opetuksia:

‐ Talkoomenetelmä on aika vaikea porukalle, joka on tullut paikalle katsomaan ja kertomaan ‐ ei työskentelemään. ‐ Olisi pitänyt pitää kiinni yhteisestä tavoitteesta tuottaa Aktiivin yhteinen julkaisu eikä antaa kunkin porukan työs‐ kennellä, miten sattuu ‐ olisi saatu aikaan yhteinen valmis tuotos ‐ Luotsien pitäisi jaksaa aina innostua ja innostaa ‐ Alkuluentoa olisi pitänyt miettiä kohdejoukkoa ajatellen paremmin ‐ Pisteytyksessä pitää käyttää hyväksi googledocsia tms.

Luotsit: Johanna, Liisa ja Maija 15


84. HYMER CLUBIN VIDEOTALKOOT Hymer Clubin toiset talkoot järjestettiin 26.–27.3.2011 Ruovedellä Haapasaaren leirintäalueella. Aikaisemmin hymerläisten kanssa pi‐ dettiin julkaisutalkoot ja tällä kertaa vuorossa olivat videotalkoot. Talkoisiin osallistui 14 “Hymeristiä”.

Edellisellä kerralla Ruovedellä olivat luotsaamassa Juho ja Olli. Tällä kertaa Johanna ja Olli matkasivat kohta talkoo‐ paikkaa. Oli talvinen alkukevät ja ajettiin vuokra‐autolla kohti Ruovettä. Talkoiden aloitusajaksi oli sovittu kello 12 lauantaina. Talkoolaiset odottivatkin jo talkoopaikalla, kun saavuim‐ me perille. Tälläkin kertaa hoidettiin tutut alkutoimet eli esittelyt, talkooinfot ja pisteytys. Tällä kertaa se meni ehkä hieman nopeammalla tahdilla kuin ensimmäisellä ker‐ taa, koska kyseessä olivat saman porukan toiset talkoot. Yhdelle talkoolaiselle jo kolmannet talkoot kyseessä! Tal‐ koilu kutkutti. ”Virallisen” alkuosuuden jälkeen aloimme ihmetellä, minkälaista videota olisi tarkoitus tehdä ja miten. Ensiksi oli varmistettava, mitä videon editointiohjelmia talkoolais‐ ten koneilta löytyy. Jos editointiohjelmaa ei löytynyt piti sellainen toki asentaa. Tämän jälkeen alettiin käydä läpi ohjelmien perusjuttujen käyttöä samalla, kun editoitiin osallistujien omia aikaisemmin kuvattuja videoita. Ohjelmaan tutustumisen jälkeen jaettiin osallistujat kahteen ryhmään ja kukin ryhmä kuvasi jonkinsorttisen esittelyvideon. Videoihin saatiin taustalle sanelukin ja tal‐ koiden ja autojen esittelyt olivat valmiit! Lopuksi söimme talkoille tuttuun tapaan hyvin ja katsoimme tuotokset. Kaikki olivat talkoisiin tyytyväisiä, eikä naurua näissä tal‐ koissa pidätelty, ja kolmansilla talkoilla ”uhkailtiin” luotse‐ ja, mutta se jäi nähtäväksi.

Opetukset:

‐ Etukäteen pitää muistaa kertoa, että teemme talkoilla yhteisen tuotoksen, sillä vaikka porukka olisi tuttu, ei yh‐ teinen tuotos välttämättä ole niin itsestään selvä

Luotsit: Johanna ja Olli 16


85. KESKI­UUDENMAAN  YHDISTYS­ VERKOSTON JULKAISUTALKOOT Keski‐Uudenmaan Yhdistysverkoston omissa tiloissa Järvenpäässä vanhalla Sahan koululla pidettiin julkaisutalkoot 28. ‐ 29.3.2011. Paikalla oli useamman eri keskiuusimaalaisen yhdistyksen toimijoita. Talkoolaisia oli paikalla 15 ja luotseja kaksi.

Auli ja Olli lähtivät luotsaamaan Järvenpään Yhdistysver‐ kostolle uutta Yhdistysopasta. Yhdistysoppaan sisältö tuli‐ si koostumaan jäsenyhdistysten tiedoista ja mainoksista. Mainokset tosin lisättäisiin vasta myöhemmin oppaaseen. Talkoiden aluksi toki hoidettiin kahvittelut, esittelyt, talkooinfot jne. Auli hoiti mallikkaasti talkoiden alun alta pois. Seuraavaksi käytiin yhdessä läpi, mitä oppaaseen tu‐ lisi, miltä se näyttäisi jne. Tämän jälkeen siirryttiin Scribukseen tutustumiseen. Osalla talkoolaisista oli jo Scribus omalla koneellaan ja osalla ei, joten Scribuksen lataaminen ja asentaminen oli seuraavana tehtävävuorossa. Kun kaikille oli saatu Scribus koneelle aloimme käydä läpi Scribuksen perustoimintoja. Talkoojoukko oli hyvin motivoitunutta ja aineistoa oli jo valmiinakin. Aika paljon aikaa meni erityyppisten tiedosto‐ jen siirtämiseen Scribukseen ja erityyppisten yhdistysten lajitteluun. Ruuan pisteytys kävi jo rutiinilla, samoin kauppareissu ja ruuan valmistus ‐ joukossa oli lähes ammattilaisia. Ja hyvää ruokaa tuli, vaikka Aulin chilikastike aiheutti vähän polttelua, kun talkoolaiset eivät uskoneet, että se on tu‐ lista. Opas saatiin hyvin valmiiksi, vain ne muutamat mainok‐ set jäivät puuttumaan.

Opetus:

‐ Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty, ellei ruveta “säätämään” eri ohjelmien kanssa.

Luotsit: Auli ja Olli 17


86. APECED JA ADDISON RY:N NETTITALKOOT Huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna 2.–3. päivä Helsingissä pidet‐ tiin nettisivutalkoot, joilla tehtiin Apeced ja Addison ry:lle uudet net‐ tisivut vanhojen tilalle. Talkoisiin osallistui 11 aktiivista talkoolaista ja kaksi luotsia. Talkoolaiset tulivat paikalle eri puolilta Suomea.

Talkoopaikaksi valikoitui toimistomme yläkerrasta vuokrat‐ tu kokoushuone. Luotseina toimivat Johanna ja Olli selvi‐ sivät kerrankin helpolla talkootavaroiden kuskaamisessa. Talkoolaisia alkoi saapua paikan päälle muutama kerral‐ laan ja talkoot päästiin aloittamaan aikataulun mukaisesti. Jälleen kerran vuorossa oli luotsien ja talkoolaisten esitte‐ lyt, talkooidean läpikäynti ja ruoan pisteytys. Alun jälkeen otettiin keltaiset ja vihreät post‐it‐laput esiin ja niille alettiin suunnitella uuden sivuston sisältöä. @$-",( /$',+,,''*( A)--',$"/"//+( 8$( 8$#,+/,''*( &''*)( %$19+//+( eri puolelle, niin kuin ne nettisivuilla tulisivat olemaan. Suunnitelman valmistuttua talkoolaiset muodostivat pien‐ .B1:')(8$(2$/',&'2$,(A)--',$"/"/,$(',&+//++*(8#*%'*(#&'#*(&'‐ vustosta tehtäväksi. Talkoot lähtivät käyntiin vilkkaalla puheensorinalla ja reippaalla otteella. Tässä vaiheessa luotsit lähtivät kaup‐ paan, sillä heitä ei innokkaassa ideoinnissa tarvittu, eikä kukaan talkoolainen ollut innostunut kaupassa kävijä. Kun luotsit palasivat takaisin, oli vieläkin ideointi käyn‐ nissä, joten pieni hoputus oli paikallaan. Sitten vain ruoan laittoon!

Sivujen päivittämisperiaate tuli nopeasti selväksi, ja si‐ vuille alkoi heti ilmestyä sisältöä. Kahden päivän aikana ehdittiin hyvin tehdä nettisivut yhdistykselle, vaikka net‐ tisivujen alusta hieman temppuili ja muutteli itsekseen sisältöä. Kaikki hyvin, loppu hyvin. Yhdistyksel‐ lä oli omat nettisivut ja hienot olivatkin! Kaikki pääsivät osallistumaan, mistä kii‐ teltiin. Joten talkoot olivat onnistuneet! Uusia talkoitakin mietittiin, muttei mitään sen vakavampaa vielä sovittu.

Opetukset:

‐ Hyväkin palaute talkoiden päätteeksi voi muuttua, kun hiljaisemmat uskaltavat kir‐ joittaa mielipiteensä suoraan sanomisen sijaan ‐ Alkupuheenvuoron merkitystä ei voi liiak‐ si korostaa ‐ Luotsien roolista pitää puhua vieläkin enemmän kuin normaalisti ‐ Kaikki eivät sano, jos eivät ymmärrä, ker‐ taa siis!

Luotsit: Johanna ja Olli 18


87. TULEVAISUUSVERSTAS 14. ‐ 15.4.2011 pidettiin talkoot tulevaisuusverstaana. Talkoisiin osallistui 7 kahden työn välissä olevaa eri alojen tohtoria. Talkoot alkoivat torstaina kello 15 päättyivät perjantaina kello 21. Tällöin oli tulevaisuustaulukko valmis. Perjantaina aloitettiin jo kello 14 ja päätettiin ennen kuin kello oli 20. Syntyi kaksi kuunnelmaa tulevai‐ suuksien arjesta. Kuunnelmien tarkoitus oli tuoda “iholle” skenaa‐ rion kuvaama maailma, kuvat skenaarioista yksittäisten ihmisten ja heidän arkensa kautta. Dystopiassa toimittaja Loviisa Fuksama haastattelee sätei‐ lyturvakeskuksen tutkijaa Aurajoen rannalla ja Ideaparkis‐ sa. Utopiassa kansalaiset ottavat yhteyden Brysseliin, mis‐ sä juuri ollaan valmistelemassa direktiiviä luomuruoasta. Myös tulevaisuusajattelun herättäminen sopii Tietotaito‐ talkoot‐malliin. Tällöin tuotos on yhteisen tulevaisuuden ymmärtäminen, omien toimenpiteiden merkityksen näke‐ minen ja toisten ajattelun tunnistaminen. Talkoot etenevät tällöin vakiotyökalun – ruokapisteytys – käytön jälkeen tulevaisuustaulukon täyttämiseen. Täl‐ löin viimeistään huomaa, kuinka samankaltaisesti voidaan erilaisia ongelmia lähestyä: ongelman pilkkominen osiin ja lopuksi synteesin luominen ovat perusasioita kaikkien mu‐ kaan ottamiseksi päätöksentekoon. Ruokapisteytyksessä kyse on arjen jokapäiväisimmäs‐ tä asiasta: Mitä tänään syötäisiin? Tulevaisuustaulukossa taas syleillään koko maailmaa, sen talousjärjestelmien kehitystä, ympäristön tilaa, teknologiaa jne. Ja palataan täältä arkeen: mitä luodut tulevaisuuden näkemykset mer‐ kitsevät itsekunkin arkisessa elämässä. Tulevaisuuden arkeen pääsee kiinni parhaiten draaman avulla. Arjen tarinan dramatisointi ja taltiointi tuo tulevai‐ suuden lähelle ihoa. Tulevaisuusajattelun herättämisen talkoissa tuotos, joka on syntynyt tulevaisuuden tietämisen näkökulmasta, on suuremmalle joukolle motivoivampi kuin esimerkiksi his‐ toria, jota luomassa on ollut ehkä vain pieni osa talkoo‐ laisista.

Talkoiden eteneminen:

Torstaina kello 15 olivat talkoolaiset paikalla. Ensin esi‐ teltiin talkooideaa ja sitten tulevaisuuden tutkimusta. Ruoka pisteytettin ja ruvettiin tekemään tulevaisuustau‐ lukkoa. Oli kiva huomata, kuinka lähellä lähitulevaisuuuden ar‐ jen (mitä tänään syötäisiin) ja pidemmän aikavälin glo‐ baalin maailman suunnittelu/käsittely olivat menetelmäl‐ lisesti toisiaan. Eri alojen tohtorien kanssa tulevaisuustaulukon tekemi‐ nen oli kivaa, oli paljon perusteltuja näkemyksiä tulevai‐ suudesta, tietoon pohjautuvaa argumentointia. Tämä osa talkoista olikin osallistujille motivoivin. Sen sijaan ruoanvalmistus ei juurikaan innostanut. En‐ simmäisenä päivänä saatiin tulevaisuustaulukko valmiiksi ja jätettiin se yön yli muhimaan kunkin uniin. Seuraavana päivänä aloitettin kello 9 ja‐ kautumalla kahteen ryhmään: toinen teki kuunnelman utopiasta (edellisenä päivänä hahmotellusta) ja toinen dystopiasta. Ruoaksi päätettiin hakea pitsat. Kuunnel‐ mat valmistuivat ajallaan ja niistä tuli hyvät.

Opetukset:

‐ Tutkijoiden on vaikea tulla skenaarioissa ar‐ jen tasolle, suuret kuvioit ja ilmiöt kiehtovat enemmän. Tästäkin syystä esimerkiksi kuun‐ nelma tulevaisuuden arkipäivästä on tarpeel‐ linen.

Luotsit: Maija ja Johanna 19


88. KÄRSÄMÄKI YHDESSÄ  LOGO­ JA VIDEOTALKOOT 26. ‐ 27.4.2011 Kärsämäellä Taidetalo Nahkurissa järjestettiin tal‐ koot. Talkoisiin osallistui kahdeksan talkoolaista ja kaksi luotsia.

Luotsimme Juho ja Olli lähtivät Helsingistä junalla kohti Ylivieskaa. Ylivieskan asemalla odotti talkoolainen kyydin kera. Noin tunnin ajomatkan jälkeen saavuttiin talkoopai‐ kalle Taidetalo Nahkuriin Kärsämäelle. Talkoolaiset odottivat jo malttamattomina paikalla, kun luotsit paukahtivat ovesta sisään. Ei muuta kuin kahvit tulille ja talkooinfot käyntiin. Esittelelyjä ja ruuan pisteytystä tehdessä kävi ilmi, että muutamat talkoolaiset ovat jo toista kertaa talkoilemassa. Seuraavana oli vuorossa yhteinen aivoriihi, jonka tarkoi‐ tuksena oli selvittää mitä tekisimme ja miten. Aivoriihi tuot‐ ti selvät sävelet eli tekisimme Kärsämäelle uuden logon ja videon kahden talkoopäivän annista. Osa talkoolaisista otti asiakseen logon suunnittelun ja tekemisen, kun taas loput päättivät työstää videota talkoista. Kumpikin “projekti” saa‐ tiin mukavasti käyntiin ensimmäisen talkoopäivän aikana. Toinen talkoopäivä jatkui työn tohinalla. Logoporukka pa‐ kersi erilaisia versioita logosta ja videoryhmä tuli tutuksi Liven elokuvatyökalun kanssa. Aika ajoin logoporukka kut‐ sui kaikki koolle ja vertailimme eri logovaihtoehtoja. Huo‐ noimmat vaihtoehdot pudotettiin pois ja parhaita vielä pa‐ ranneltiin lisää. Tässä välissä syötiin porukalla ja sitten taas jatkettiin. Ruokailun jälkeen vielä siis pienet viilaukset ja tuotokset olivat valmiita juuri sopivasti niin, että kerkesim‐ me katsoa ne rauhassa läpi porukalla. Talkoissa haluttiin tehdä osallistujien, paikkakunnan yh‐ distyksiä yhdistävän yhdistyksen, logo. Luotsit käyttivät tie‐ totaitonsa ja vähän arvailutaitojaankin, kun logoa piirrettiin tietokoneella. Käytössä oli taitto‐ohjelma Scribusin lisäksi windows‐tietokoneista löytyvä Paint‐ohjelma. Logon tekemisen lisäksi tietotaitotalkoot‐tilaisuus oli ryh‐ mälle hyvä hetki tutustua toisiinsa paremmin. Osallistujat tulivat eri hankkeista ja yhdis‐ tyksestä, eivätkä kaikki tunte‐ neet ennalta toisiaan. Ruoaksi oli pihviä ja peruna‐ muusia. Erikoisena välipalana näissä talkoissa syötiin man‐ sikka‐sillivoileipiä.

Opetukset:

‐ Aikaisemmin talkoissa olleet auttavat ensikertalaisia ko‐ kemuksellaan ja tiedollaan toimimaan talkoissa. ‐ Taas tarvittiin tietokoneohjelmaa, joka ei kuulunut Ti‐ etotaitotalkoiden käyttämien ohjelmien ”listaan”. Yleis‐ sivistys tietokoneohjelmien käyttämisestä on tarpeellista.

Luotsit: Juho ja Olli 20


89. ESPOON­KAUNIAISTEN AKATEEMISTEN  NAISTEN NETTITALKOOT 2. ‐ 3.5.2011 Tapiolan yhteisötuvassa pidettiin talkoot, jossa oli pai‐ kalla 14 aktiivista akateemista naista talkoilemassa.

Ensimmäinen talkoopäivä alkoi kello 15.00 ja loppui 21.00. Jälkimmäinen päivä vietiin läpi samalla aikataululla. Luotsin rooli oli vaativa, sillä tämä porukka halusi itse johtaa. Ei tullut kovin paljon valmista, sillä haluttiin kokeilla eri vaihtoehtoja. Talkoolaisten itsekritiikki oli kova, haluttiin tehdä vain parasta, eikä sitten valmistunut juuri mitään.

Luotsit: Olli ja Liisa 21


90. HAMINAN SEUDUN YHDISTYSTEN NETTITALKOOT 5. ‐ 6.5.2011 Kotkan Sunilassa järjestettiin Haminan seudun yhdistyk‐ sien yhteiset nettisivutalkoot. Eri yhdistyksien edustajia oli paikalla yhteensä 20. Hyvällä talkoohengellä varustettu heterogeeninen po‐ rukka sai aikaan onnistuneet nettisivut.

Talkoopaikkana oli idyllinen Alvar Aallon suunnittelema pal‐ velukeskus Alvariska ‐ joka tosin on päässyt pahasti rapis‐ tumaan remonttirahojen puutteessa. Talkoille tilat olivat kuitenkin mainiot: oli hyvät yhteiset tilat, pienryhmille ti‐ laa ilman, että kukaan hengitti koko ajan niskaan (jos ei luotseja oteta huomioon). Sivujen sisältö ryhmiteltiin ensin niin että eri ryhmiä edustavia yhdistyksiä “niputettiin” ja sitten jakauduttiin pienryhmiin, niin että saman ryhmät edustajat tekivät työtä yhdessä. Tämä jako toimi hyvin. Lisäksi luotsit saivat useitakin kertoja apua talkoo‐ laisilta mm. kuvien ja logojen kopioimisesta netistä. Unohtaa ei myöskään sovi ruokapuolta, joka hoitui “nor‐ maalitapaan” sulassa sovussa ja gourmet‐ruokaa syötiin kumpanakin talkoopäivänä.

Opetukset:

‐ Hyvinkin erilainen joukko voi toimia hyvin yhdessä, kun on yhteinen päämäärä. ‐ Nettisivujen (Verkkoviestimen) suhteen pitää ottaa etukä‐ teen selville sivujen täsmällinen nimi ja mahdollinen poh‐ javäri.

Luotsit: Olli ja Auli 22


91. LAPPEENRANNAN KLUBITALON VIDEOTALKOOT Lappeenrannan Klubitalolla tehtiin esittelyvideo Heikintalon päivän tapahtumista. Videossa tehdään ruokaa, syödään, käydään liikkumas‐ sa, suunnitellaan kesäreissua, päivitetään Facebook‐sivut ja paljon muuta. Yhdistys käyttää videota esitellessään Heikintalon toimintaa hakiessaan uusia jäseniä. Talkoot pidettiin 10. ‐ 11.5.2011. Talkoolai‐ sia oli paikalla 16 ja luotseja kaksi.

Matkaan lähdettiin Helsingistä junalla talkootavarat mu‐ kana. Lappeenrannassa yksi Heikintalon työntekijöistä oli vastassa asemalla ja tarjosi autokyydin talkoopaikalle. Al‐ kuun totutusti esittelimme itsemme ja talkookonseptin. Pisteytystä aloittaessamme saimme tiedon, että muu‐ tama Heikintalolainen oli jo kaupassa ostamassa heidän lounaslistansa mukaista ruokaa. Tämä tarkoitti sitä, että pisteytimme vain toisen päivän ruuan. Ruuan pisteyttä‐ minen sai alkuun ihmetteleviä ilmeitä, mutta tästä huoli‐ matta talkoolaiset pääsivät nopeasti sinuiksi pisteytyksen kanssa. Pisteytys vei toki normaalia enemmän aikaa, koska talkooporukka oli normaalia isompi. Pisteytyksestä selvisi voittajana pippuripihvi ja kermaperunat. Pisteytyksen jälkeen oli aika siirtyä “hommiin” eli aloit‐ taa videon suunnittelu. Aivan tyhjästä ei tarvinnut aloittaa, koska tiedossa oli, että tehtäisiin esittelyvideo Heikintalon toiminnasta. Seuraavaksi aloimme porukalla heittelemään ideoita videoon tulevista jutuista. Melko nopeasti kävikin selväksi, mitä video tulisi sisältämään. Ulkona vallinnut hyvä sää kirvoitti talkooporukan kuvaamaan videota paljol‐ ti ulkona. Ennen kuin videota alettiin kuvaamaan talkoolai‐

set päättivät, ketkä ovat kameran edessä ja ketkä takana. Ensimmäisen päivän aikana kerettiin kuvata melko paljon niin ulkona kuin sisälläkin. Toisen talkoopäivän aamuna ku‐ vattiin loput videoon tulevista kohtauksista. Mainittakoon vielä, että talkoolaiset kuvasivat vielä illalla omine nokki‐ neen materiaalia karaoke‐iltamista. Kun kaikki materiaali oli kasassa, siirsimme videot kame‐ ralta tietokoneelle ja virittelimme iMovien toimintakun‐ toon. Videotykki kiinni koneeseen ja videon editointi käyn‐ tiin. Editointi eteni mukavaa vauhtia, koska raakamateriaali oli hyvää ja käsikirjoitus oli selkeä. Tässä välissä sitten pip‐ puripihvit naamaan ja videon editointia jatkamaan. Esittelyvideon taustalle laitoimme yhden talkoolaisen bändin musiikkia, joka sopii videoon tosi hyvin. Pientä hie‐ nosäätöä vielä ja esittelyvideo oli valmis. Pituuttakin ker‐ tyi mukavasti ja kaikki talkoolaiset vaikuttivat tyytyväisiltä lopputulokseen, sillä näkyihän heidän oma kädenjälkenä videolla.

Opetukset:

‐ Mielenterveyskuntoutujat osallistuvat vaihtelevasti talkoi‐ siin: osa osallistuu, osa ei, osa esim. puolet ajasta ‐ Ohjaajien kanssa kommunikointi on tärkeää onnistumisen kannalta

Luotsit: Juho ja Olli 23


92. TULEVAISUUSTALKOOT VIERUMÄELLÄ Tulevaisuustalkoot Vieurumäellä 12.–13.5.2011 onnistuivat hyvin. Mukana oli 16 soneralaista tulevaisuusajattelijaa vuorovaikutuksen merkeissä. Talkoissa tehtiin tulevaisuustaulukko, luotiin kolme tule‐ vaisuuskuvaa ja tehtiin niihin kolme kuunnelmaa arjen tapahtumista.

käyttää erilaisia menetel‐ miä: tulevaisuuspyörää, ske‐ naariotaulukoita, visiointia, ai‐ voriihtä, delfoi‐tekniikkaa jne. Tietotaitotalkoissa tuotokset esitetään joko lehtenä, videona tai esimerkiksi kuunnelmana. Myös tulevaisuusajattelun he‐ rättäminen sopii Tietotaitotal‐ koot‐malliin. Tällöin tuotos on yhteisen tulevaisuuden ymmär‐ täminen, omien toimenpiteiden merkityksen näkeminen ja tois‐ ten ajattelun tunnistaminen. Talkoot etenevät vakiotyökalun eli ruokapisteytyksen käytön jälkeen tulevaisuustaulukon täyttämiseen. Tällöin viimeis‐ tään huomaa, kuinka saman‐ kaltaisesti voidaan erilaisia ongelmia lähestyä: ongelman pilkkominen osiin ja lopuksi synteesin luominen ovat perus‐ asioita kaikkien mukaan otta‐ miseksi päätöksentekoon. Ruokapisteytyksessä kyse on arjen jokapäiväisimmästä asiasta: Mitä tänään syö‐ täisiin? Tulevaisuustaulukossa taas syleillään koko maailmaa, sen talousjärjestelmien kehitystä, ympä‐ ristön tilaa, teknologiaa jne. a maailman tilasta pa‐ lataan jälleen arkeen: mitä luodut tulevaisuuden nä‐ kemykset merkitsevät itse kunkin arkisessa elämässä? Tulevaisuuden arkeen pääsee kiinni parhaiten draaman avulla. Arjen tarinan dramatisointi ja taltiointi tuo tulevai‐ suuden lähelle ihoa. Tulevaisuusajattelun herättämisen talkoissa tuotoson syntynyt tulevaisuuden tietämisen näkökulmasta. Tulevai‐ suusajattelu johtaa tulevaisuustietoisuuteen. Tulevaisuusajattelu: Tulevaisuuteen suuntautunut, tule‐ vaisuutta koskevista asioista ja ilmiöistä kiinnostunut tai huolestunut ajattelutapa. Perustuu tarpeeseen sekä saada selvyyttä siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu että löytää perusteet tällä hetkellä tehtäville valinnoille. Tulevaisuustietoisuus: Aktiivinen ja toimintaan ohjaava näkökulma tulevaisuuteen, nykyisyyteen ja menneisyy‐ teen ja niiden välisiin suhteisiin. Ajattelun rakentumisen sisäistetty muoto. Erityinen pyrkimys muodostaa käsitys asioitten ja päivittäisten toimiemme merkityksistä ja seu‐ raamuksista. Tulevaisuustaulukko: Tulevaisuustilojen sektoreittain jär‐

” Menneisyys kohdistuu muistiin, nykyhetki ymmärrykseen 8$(,+%#'1'*(8$(,"/+2$'&""&(1"#/+*-',##*3C(D'/#&#0$*(-.#E+&‐ sori Mikael Wexionius vuonna 1640 Tietotaitotalkoiden tavoite, viestintävalmiuksien vahvis‐ taminen, toteutuu, kun yhdessä käytetään tietotekniikkaa totutusta poikkeavalla tavalla tekemällä yhteinen viestin‐ nällinen tuote kuvaamaan historiaa, nykypäivää, ajankoh‐ taisia asioita. Merkittävää on, että yhteisöllä on yhteinen tärkeä asia muille jaettavaksi.Yhteisö voi myös aiemmin ko‐ kemansa tarpeen sijaan luodata tulevaisuutta. Parasta on, jos yhteisöllä on tarve yhdessä kehittää omaa tulevaisuut‐ taan, jos sillä on yhteinen ongelma, johon etsiä vastausta. Tulevaisuusverstas ihan perinteisesti järjestettynä (Jungk) sopii tällöin parhaiten. Tulevaisuusverstas on osallistava tulevaisuudentutkimuk‐ sen menetelmä. Tulevaisuusverstaan työkaluina voidaan

24


jestetty taulukoitu kokoelma, joka edustaa yleensä yhtä näkökulmaa ja jotain ennalta määrättyä vuotta (ks. "FAR‐ menetelmä"). Tulevaisuustaulukkoanalyysin tarkoituksena on tunnistaa tarkasteltavan ongelma‐alueen kannalta kes‐ keiset muuttujat (ilmiöt, tekijät) ja niiden mahdolliset to‐ teutumavaihtoehdot tulevaisuudessa. Lähde: Tulevaisuussanasto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 1,,-FGGHHH3,"/+2$'&""&30G,#-'G

Talkoiden eteneminen

Talkoot alkoivat kello 15 Vierumäellä yrityksen omas‐ sa majassa. Paikalla oli 16 talkoolaista ja kaksi luotsia. Torstaista kello 16 iltamyöhään kello 24 työskente‐ ly tuotti tulevaisuustaulukon tulevaisuuskuvineen sekä gourmét‐tason ruoan ja henkevät pöytäkeskus‐ telut. Saunassakin ehdittiin tulevaisuutta pohtia. Hienoa oli myös saada kolme ryhmätilaa toimi‐ maan kuin yksi tila! tai ainakin melkein. Ta‐ pahtumia kuvattiin myös bampuserilla livenä: www.bambuser.com/channel/tietotaitotalkoot Perjantaina kello 9–14 väliillä tehtiin tulevaisuuskuviin is‐ tutettuja arjen tilanteita ja taltioitiin ne kuunnelman muo‐ dossa. Kuvitettu kuunnelma dystopiasta, tarina siitä, kuin‐ ka lorvailijat estävät ahkeran luutamiehen työnteon. Kohtuutaloudessa järjestetään nimenantotilaisuutta kum‐ min ollessa maapallon toisella puolella ja osa vieraista‐ kin on kaukana nimenantotilaisuudesta. Juhlat hoiti yri‐ tys, joka on erikoistunut monipaikkakuntaisiin juhliin. Todennäköisen tulevaisuuden kuunnelmassa suunnitellaan yhteistä puistoa. Talkoot päättyivät kello 15 ja ainakin tuntui siltä, että kaik‐ ki olivat tyytyväisiä.

Opetukset:

‐ Tulevaisuustalkoot sopivat hyvin yrityksille, selvästi ha‐ vaitsi että tulevaisuussuuntautunut ajattelu oli outoa ‐ Yhteinen tulevaisuustaulukon käyttö edisti toisiin tutustu‐ mista, avasi arvomaailmoja, loi visioita ‐ Avoin päätöksenteko mm. ruokapisteytyksessä esti “ei kannata tehdä uutta, aina on tehty näin,

Luotsit: Maija ja Johanna 25


93. HIEKKAHARJUN KOULUN VANHEMPAIN­ YHDISTYKSEN JULKAISUTALKOOT Harmaana toukokuisena lauantaina pidettiin Hiekkaharjun koulun vanhempainyhdistyksen julkaisutalkoot. Talkoot vietiin läpi yhteen putkeen kahdessatoista tunnissa. Talkoilla tehtiin vanhempainyhdis‐ tyksen 30‐vuotishistoriikki. Talkoolaisia oli 11 ja luotseina talkoissa olivat Johanna ja Olli.

Talkoolaisia oli paikalla kymmenkunta, osa täysipäiväises‐ ti ja osalla oli menoa kesken talkoiden, joten he kävivät joustavasti menoissaan ja palasivat talkoisiin puurtamaan esitteen loppuun. Talkoot alkoivat yhdeksältä lauantaiaamuna. Talkoita var‐ ten käytössämme oli koulun opettajienhuone. Opettajien‐ huoneessa oli pieni keittonurkkaus, mutta vastakohtaisesti hyvät työskentelytilat. Talkoiden alussa nautittiin aamupa‐ laa ja käytiin läpi talkookonseptia sekä käytännön asioita. Todettiin, etteivät kaikki olleet ymmärtäneet talkoiden kes‐ tävän kahtatoista tuntia. Asia kuitenkin ratkaistiin luovasti ja joustavasti ja kaikki pystyivät talkoilemaan! Seuraava vaihe oli historiikin suunnittelu: kuinka monta sivua, mitä sivuille, kuka tekee mitäkin jne. Ja kuten his‐ toriikin tekoon kuuluu, jokaisen arkistoja, vanhoja teoksia, papereita ja ties mitä kaiveltiin ja summattiin, jotta juttuja syntyi. Muistia tarvittiin myös, sillä kaikkea ei ollut vielä kirjattu. Ruokakin pisteytettiin työnteon lomassa ja luotsit lähtivät seikkailulle paikalliseen markettiin. Ja huh, se olikin pitkä reissu! Pääkaupunkiseudultakin löytyy niin isoja kauppoja, että tarvitsisi kartan paikantaakseen tomaatit, muut salaat‐ titarpeet ja lihat nopeasti. Päädyimme ruokaisaan salaattiin, jolla pärjäämme koko päivän, sillä 12 tunnin talkoissa menisi kaikki aika ruoante‐ koon, jos tehtäisiin kaksi ruokaa. Näin ainakin monesti. Niinkuin monissa muissakin talkoissa, aikaraja alkoi tul‐ la eteen, iltayhdeksän lähestyi. Ei kuin luotsi puikkoihin ja viimeiset sivut vauhdilla kasaan, jotta valmis tuote saatiin jokaiselle talkoolaiselle käteen! Ja hienohan tuosta historii‐ kista lopulta tuli. Asiapitoinenkin.

Talkoiden opetukset:

‐ Luotsien pitää tiukasti sa‐ noa aikaraja, jolloin on jo alettava taittamaan, muuten tulee kiire ‐ Varsinkin paljon keskuste‐ lua vaativa tekeminen pitää suunnitella niin, että jotain saadaan aikaiseksi. Talkoot menevät helposti tekemisen sijasta puhumiseen.

Luotsit: Johanna ja Olli 26


94. ­ 95. SONGAN EUROOPPAKERHON TALKOOT Songan Eurooppakerho pistäytyi keväällä Itävallassa. Noin viidenkymme‐ nen hengen joukkio matkalaisia tallensi matkan vaiheet kirjoittamalla, ottamalla valokuvia ja videokuvaa. Tietotaitotalkoot vieraili Songan ky‐ lätalolla 21. ‐ 22.5. ja tuloksena syntyivät kerhon uudet nettisivut, mat‐ kakertomus ja video. Talkoolaisia oli paikalla noin kolmekymmentä, joten luotseja oli kolme, Johanna, Juho ja Olli. Tuttu ja turvallinen yöjuna kuljetti luotsimme Rovaniemen asemalle. Asemalta saimme kyydin talkoopaikalle Songan kylätalolle. Songassa on talkoiltu useampaan otteeseen, jo‐ ten suurin osa talkoolaisista on ollut jo aikaisemmin talkois‐ sa mukana. Toki muutama ensikertalainenkin oli mukana. Talkoiden alussa käytiin talkookonseptia läpi ja nautittiin aamupalaa. Seuraavaksi siirryttiin ruoan pisteytykseen. Ruoan pisteytys isolla porukalla ottaa oman aikansa, mutta koska pisteytys oli jo monelle talkoolaiselle tuttu asia, niin homma ete‐ ni oikein mukavasti. Lopputuloksesta kuitenkin oltiin eri‐ mieltä, sillä iän ikuinen poronkäristys voitti pisteytyksen ylivoimaisesti, mutta kuulosti siltä kuin kukaan ei olisi kui‐ tenkaan halunnut sitä syödä. Lopulta kuitenkin tehtiin sitä, sillä yli puolet käsistä nousi ylös, kun kysyttiin, kuka haluaa sitä syödä. Äänekkäin ei aina ole enemmistön asialla. Sitten vain hommiin. Porukka jakaantuin kolmeen ryh‐ mään, koska haluttiin tehdä julkaisu, nettisivut ja video. Nyt nämä noin kymmenen hengen pienryhmät kokosivat tehtävät jutut ja jakoivat työt pareille. Ensimmäisenä päi‐ vänä saatiin paljon aikaiseksi ja nukkumaan päästiin hyvillä mielin. Toisena päivänä ei edes ehtinyt tulla kiire, muutoin kuin videon osalta, sillä editointi vie aina yllättävän paljon aikaa! Luotsit ehtivät kuitenkin hy‐ vin junaan ja talkoot olivat onnistuneet!

Talkoiden opetukset:

‐ Isolla porukalla pisteytys on hidasta, ja voi tuntua turhal‐ ta. Jos toinen luotseista las‐ kee pisteet ja toinen kirjaa ylös, on pisteytys nopeampaa ja näin myös motivoivampaa ‐ Pisteytys on tärkeää, sillä äänekkäin ei ole aina enem‐ mistön asialla, pisteytyksestä voi keskustella, mutta luot‐ sin tulee olla tarkkana, ettei lopputulos muutu vain yhden mielipiteen takia.

Luotsit: Johanna, Juho ja Olli 27


100. JÄRVENPÄÄN SEUDUN INVALIDIEN  NETTITALKOOT Teimme yhdistykselle uudet nettisivut talkoilemalla. Kaksipäiväisissä talkoissa oli todella motivoitunutta porukkaa ja erinomaisia ruuan‐ laittajia. Talkoot pidettiin 16. ‐ 17.6.2011 Järvenpäässä. Luotseina toimivat Auli ja Olli.

11 talkoolaista oli valmiina talkoilemaan uudet nettisivut tulevien kahdentoista talkootunnin aikana. Järvenpään Seudun Invalidien silloiset nettisivut oli tarkoitus siirtää helppokäyttöisimmille Verkkoviestimellä toteutettaville nettisivuille. Näissä(kin) talkoissa oli muutama talkoolai‐ nen, jotka olivat jo aikaisemminkin olleet mukana talkois‐ sa. Talkoot aloitettiin tutusti aamukahveilla, joiden aika‐ na käytiin läpi mm. talkookonseptia. Kahvittelun jälkeen alettiin yhdessä luonnostelemaan uusia sivuja. Mitä ote‐ taan mukaan vanhoilta sivuilta, mitä ei oteta, mitä uutta tulee... Itse sivujen kokoaminen sujui helposti ja yksimielisesti. Sivut ovat käytännössä osoittaneet, että ne ovat toimivat ja esteettömäät niin kuin vammaisyhdistyksen sivujen tu‐ lee ollakin.

Opetukset:

‐ Uusia nettisivuja tehtäessä on hyvä vertailla muita vas‐ taavaa sisältöä sisältäviä sivustoja ‐ Vanhakin ”nuortuu”, kun kädestä pitäen näytetään, mi‐ ten helppoa tietotekniikka loppujen lopuksi onkaan. Yh‐ distyksen reilusti yli seitsemänkymppinen taloudenhoitaja tarttui rohkeasti puikkoihin, kun luotsi‐Olli rauhallisella tavallaan opasti

Luotsit: Auli ja Olli 28


101. PORVOON KLUBITALON VIDEOTALKOOT Porvoon Klubitalolla pidettiin 20. ‐ 21.6.2011 esittelyvideontekotal‐ koot. Hauskat ja antoisat kaksi päivää takasivat hienon esittelyvide‐ on. Mukana oli 18 talkoolaista. Videon kuvaaminen jakautui kummal‐ lekin päivälle. Ennen kuvaamista tehtiin toki porukassa erinomainen käsikirjoitus. Luotseina olivat Juho ja Olli

Lähdimme Helsingistä bussilla kohti Porvoota talkootavarat mukana. Tunnin bussimatkan jälkeen jäimme pois Porvoon asemalla ja suunnistimme kohti talkoopaikkaa, joka sijaitsi noin 10 minuutin kävelymatkan päässä. Muutaman mutkan kautta löysimmekin perille ja talkoot pääsisivät pian alka‐ maan. Alku on aina jännittävä. Kesäaikaan järjestettävät talkoot tarjoavat usein sen haasteen, että miten saada porukka motivoitua talkoile‐ maan sisätiloissa usemman tunnin ajan vaikka ulkona olisi hieno kesäsää. Tähänkään ei tietenkään ole yhtä ainoata ja oikeata vastausta.

Opetukset:

‐ Yritä saada jokainen talkoolainen osallistumaan tuotok‐ seen (tällä kertaa videoon) jollain tavalla

Luotsit: Juho ja Olli 29


102. SUOMEN KINESIOLOGIAYHDISTYKSEN VIDEO­ JA JULKAISUTALKOOT Suomen Kinesiologiayhdistyksen talkoissa 27.7.2011 nettisivuille ku‐ vattiin video aivojumpan tarpeellisuudesta ja esite, jota voidaan jakaa tulevaisuudessa esimerkiksi messuilla. Yhdistyksen jäsenet olivat eri‐ tyisen ansioituneita tekijöitä ja heille mudostui yhteisessä ideointipa‐ laverissa nopeasti käsitys siitä, minkä tyylinen julkaisu on käyttökel‐ poinen juuri vastaanottajan näkökulmasta.Mukana oli 10 talkoolaista Videossa annettiin yksinkertainen ohje työpäivän aikana tehtävälle aivovirkistykselle ja julkaisussa teemana oli “parempi olo parilla liik‐ keellä”. Suomen kinesiologiayhdistyksen kanssa pidetyt talkoot vi‐ deon ja esitteen merkeissä olivat pienet talkoot mutta on‐ nistuneet sellaiset! (Tosin kuinka usein talkoot edes ovat epäonnistuneet? En muista yhtään kertaa, jolloin talkoot olisivat täysin epäonnistuneet. Ja mitä on epäonnistumi‐ nen?) Suomen Kinesiologiayhdistys kaipasi nettisivuilleen elä‐ vää kuvaa. Joten Tietotaitotalkoot olivat hyvä apu innostu‐ neelle ja aktiiviselle porukalle, joka halusi toteuttaa itse‐ ään oikeasti, eikä väkipakolla! Talkoissa kuvasimme videon aivojumpan tarpeellisuudesta ja teimme esitteen, jota yhdistyksen vipeltäjät voivat jakaa tulevaisuudessa esimer‐ kiksi messuilla. Messuilla on varmasti mukavaa tarjota jo‐ tain konkreettista vierailijoille. Esitettä varten jokaisen osallistujan koneelle asennettiin Scribus, jotta myöhemmätkin taittohommat onnistuisivat helposti itse tehden! Myös muu kuin esitteen tekoon ru‐ vennut ryhmä halusi Scribuksen koneelleen, mikä osoitti ryhmässä talkoiden mukaista innostumista ja aktiivisuutta. Yhdistyksen jäsenet olivat erityisen ansioituneita tekijöi‐ tä ja heille mudostui yhteisessä ideointipalaverissa nopeas‐ ti käsitys siitä, minkä tyylinen julkaisu on käyttökelpoinen juuri vastaanottajan näkökulmasta. Julkaisun teemaksi tuli “parempi olo parilla liikkeellä”. Sen kuvakerronnallisten ohjeiden avulla voi itse kokeilla paria simppeliä liikesarjaa. Ruoan ideointipalaverissakin löytyi yhteinen sävel pis‐ teytyksen ja aivoriihen jälkeen. Yhteinen sävel oli vieläpä hyvin helppo löytää kun porukka huomasi, että ajattelevat loppujen lopuksi hyvin samalla tapaa ruoasta ja sen ter‐ veellisyydestä. Söimme lounaaksi tuoretta kuhaa ja salaat‐ tia ja päivälliseksi kanakeittoa ja näkkileipää. Jälkiruokana oli mansikoita ja tofujäätelöä, sillä proteiinipitoista ja tuo‐ retta sekä värillsitä ruokaa pidettiin tärkeänä. Videossa puolestaan annettiin yksinkertainen ohje työpäivän aikana tehtävälle aivovirkistykselle. Videon tekemiseen käytettiin muistikortille tallentavaa han‐ dycam‐videokameraa ja tietokoneeseen liitettävää kuulo‐ ke‐mikrofonisettiä ja video leikattiin Windows Moviemake‐ rilla. Videoryhmä oli erittäin aktiivinen. Heti syntyi idea vide‐ on sisällöstä. Sen perään kehiteltiin käsikirjoitus, juonnot ja näyttely. Päähenkilökin löytyi ja puvustus alkoi. Sitten vähän harjoittelua ja eikun kuvaamaan! Liikkeet tarvitsi

ottaa vain muutaman kerran kameralle, sillä suunnitte‐ lu oli tehty niin hyvin, ettei hämminkiä kuvauksissa ollut. Ensimmäinen hämminki syntyikin, kun materiaalia piti lait‐ taa koneelle. Koneella oli kaiken näköisiä ohjelmia, jotka avautuivat itsekseen ja hidastivat konetta huomattavasti. Muutaman sähellyksen ja koneen/ohjelman kaatumisen jäl‐ keen päästiin kuitenkin editoimaan ja juontamaan. Lopul‐ linen tuotekin valmistui ja kaikki olivat siihen erittäin tyy‐ tyväisiä! Myös luotsit. Moviemaker tai vastaava asennettiin myös muiden osallistujien koneille, jotta muutkin pääsevät harjoittelemaan kotona videon editoimista. Video sai lopul‐ ta yhdessä sen katsottua raikeat aplodit: liikkeet oli tehty hyvin ja selkeästi, tuosta videosta aloittelijallekin selviää, mitä pitää tehdä

Luotsit: Johanna ja Juho 30


106. SUOMEN KINESIOLOGIAYHDISTYKSEN  SOSIAALISEN MEDIAN TALKOOT Pidimme toiset talkoot tutulle talkooporukalle Kannelmäessä. Nyt ai‐ heena oli sosiaalinen media ja niinpä teimme yhdistykselle Facebook‐ !"#$%&'(&)*+,-"."%/& Kuvasimme myös talkoista videoita bambuseriin ja laitoimme videoi‐ ta Youtube‐palveluun. Katsoimme myös yhdistyksen kanssa, kuinka he pystyisivät hyödyntämään Googlen palveluja kuten kalenteria, docsia ja sähköpostia. talkoissa olleelle henkilölle, joten vastedes kaikki voivat merkitä Googlen kalenteriin tapahtumia ja tiedottaa Fa‐ cebookissa yhdistyksen asioita. Näin ollen hyvin järjestel‐ tynä tiedotukseen liittyvä työ jakautuu monelle, jolloin yksittäisen jäsenen työmäärä vähenee. Gmail‐tilien avulla teimme vielä talkoiden päätteeksi yhteisen documentin, jota päiviteltiin yhdessä. Document‐ ti‐toiminto aiottiin myös ottaa käyttöön yhdistyksessä, jottei kenenkään tarvitse yksikseen tehdä asioita, ja jotta tiedot ovat turvassa muualla kuin koneella, jos yhdistyk‐ sen koneelle sattuu jotain, niin kuin lauantain talkoissa kävi ‐ kone pimeni, eikä suostunut menemään enää päälle. Ruokaa oli paljon ja syksyn satokauden ansiosta saim‐ me kaupasta paljon kotimaisia vihanneksia ja juureksia. Söimme monipuolisen salaatin lounaaksi ja illalliseksi suussasulavan kanakeiton. Jälkiruoaksi napostelimme luo‐ musuklaata. Sosiaalisen median tarpellisuus yhdistykselle on lähinnä sitä, että sitä kautta se voi tulla lähemmäksi ihmisiä, jotka pääasiassa hankkivat tietoa internetistä. Etenkin Youtube ja Facebook takaavat sen, että tietyillä hakusanoilla etsi‐ vä henkilö ajautuu yhdistyksen materiaalin pariin.

Nyt talkoiltiin sosiaalisesta mediasta. Kahdentoista tunnin talkoissa tehtiin ja siirrettiin video kinesiologiaan kuulu‐ vista Aivojumppaliikkeistä Youtube‐palveluun, tutustuttiin Googlen työkaluihin, kuten netissä toimivaan kalenteriin ja dokumenttien käsittelyohjelmaan. Yhdistykselle tehtiin /'&)%&'(D$<+5##%=-.#0'/'(8$(=&'2"7(8#**+(B19'&,B&(2#'(,'+9#,‐ taa tapahtumista ja lisätä linkkejä, kuten omia videoita Youtube‐palvelusta. Koska talkoilu oli jo ennestään tuttua, aloitimme aamu‐ kahveilla ja keskustelulla siitä, mitä 12 tunnin talkoiden aikana pitäisi saada aikaan. Keskustelussa kävi ilmi, ettei paikallaolijoista kuin yhdellä ollut aiempaa kokemusta so‐ siaalisesta mediasta. Päätimme aloittaa vyyhdin avaami‐ sen Googlen palveluista, joista etenkin yhteinen kalenteri koettiin erittäin tarpeelliseksi. Kalenteriin tutustumisen jälkeen osallistujat kokivat sen käytön yksinkertaiseksi. Eli yhdistyksen yhteinen kalenteri oli juuri sitä, mitä tar‐ vittiin, sillä kaikki pääsevät katsomaan sitä ja sinne päivi‐ tetyt tapahtumat näkyvät kaikille heti. Seuraavaksi jäsenet loivat itselleen gmail‐tilit, jotta he voivat päivittää kalenteria. Aluksi pohdittiin Googlen teki‐ jänoikeuksiin liittyviä kompastuskiviä, mutta Gmail‐tileis‐ tä ei koettu olevan haittaa, osalle talkoolaisista Gmailin käyttäminen oli jo tuttua ja turvallista. Myös yhdistykselle tehtiin oma Gmail‐osoite. Sen salasanat jaettiin jokaiselle

Luotsit: Johanna ja Juho 31


107. TIKO­OPISKELIJOIDEN TALKOOT Laurean tiko‐opiskelijat (24 kpl) , luotsikurssilaiset (9 kpl) ja opetta‐ ja neljän luotsin kanssa pitivät 12 tunnin talkoita urakalla 12.9.2011 Tuusulan Metsäpirtillä. Päivän aikana syntyi 4 videota, 2 kuunnelmaa ja kaksi lehteä, eli kukin opiskelija teki kaksi tuotosta.

Luotsit: Johanna, Olli ja Maija 32


112. ­ 113. METROPOLIAN TULEVAISUUSPAJA Metropolian tulevaisuuspajoissa oli 13 + 10 liiketalouden opiskeli‐ jaa. Pajat aloitettiin tulevaisuusluennolla ja yhdessä laadittavalla tulevaisuustaulukolla. Äänestettiin toivottu, ei‐toivottu ja todennä‐ köinen skenaario. Opiskelijat jakaantuivat kolmeen ryhmään. Kukin ryhmä hahmotti oman skenaarionsa arkipäivää lehden, kuunnelman tai videon avulla. Apuna mielikuvitusta vauhdittamassa olivat arvotut roolihahmot, joiden kautta tulevaisuuden arkea hahmotettiin. mäisen päivän ryhmässä kukaan ollut käyttänyt videoedi‐ tointia, audacitya tai scribusta. Toisen päivän ryhmässä oli muutama osaaja. Hälytimmekin eka päivänä luotsiavuksi vielä yhden luotsin. Talkoolaiset oppivat tekniikan nopeasti.

Metropolian tulevaissuuspajan ensimmäinen päivä alkoi yllätyksellä: Luotsit olivat varautuneet kahden päivän tal‐ koisiin ja itsetehtyyn ruokaan tavanomaisten talkoiden mukaan. Opettajat olivat tulkinneet keskustelut toisin. He olivat varautuneet kahteen talkoopäivään siten, että kum‐ massakin oli eri ryhmä. He olivat varautuneet syömiseen ammattikorkeakoulun ruokalassa tarjoten luotseillekin ruoan. Myös aamukahvit haettiin valmiina. Ei siinä mitään, sitten vain ryhdyttiin toimiin. Alkuesittely talkoiden ideasta oli lyhyt, jonka jälkeen pidettiin tulevaisuusajattelun ja tulevaisuuden tutkimuk‐ sen luento keskustellen samalla oppilaiden kanssa. En‐ simmäisen päivän oppilaat olivat kaikki tyttöjä, tästäkö johtui, että keskustelua ei tahtonut millään syntyä? Opet‐ tajat osallistuivat keskusteluun tuoden näin eloa alustuk‐ seen. Toisena päivänä oppilaita oli vähemmän ja kolmas‐ osa oli poikia. Keskustelu oli nyt vilkasta ja haastavaa. Tulevaisuustaulukko syntyi molemmilla kerroilla hy‐ vin. Kaikki osallistuivat sen tekoon ja taulukkoa teh‐ dessä talkoolaiset tutustuivat toistensa ajatuksiin. Molemmilla kerroilla tulevaisuusskenaarioiden: toivottu, epätoivottu ja todennäköinen syntyi äänestyksen avulla. Todella moni piti slowlife/ lähiruoka skenaarioita toivo‐ tuimpina. Molempina päivinä talkoolaiset aloittivat työskentelyn vä‐ littömästi. Ei mennyt pitkääkään aikaa, kun he olivat päät‐ täneet, mikä on media. Kuunnelmia syntyi eniten ‐ liekö esi‐ merkkinä kuunneltu Sonniyhdistys‐kuunnelma motivoinut? Eka päivänä syntyi 2 kuunnelmaa ja lehti ja toisena päivä‐ nä video, kuunnelma ja lehti. Talkoolaiset samaistuivat rooleihinsa ja tulevaisuuteen kekseliäästi. Kysyttäessä tietotekniikan luovasta käytöstä ei ensim‐

Opittua:

Käytettävissä olevaa aikaa voi lyhentää tarpeesta johtu‐ en: 12 tuntia tuntuu nykyaikana olevan ihmisille tosi pitkä aika, kokoon ei saa 10 ihmistä sitoutumaan niin pitkäksi ajaksi. Ja toisaalta lyhyemmässäkin ajassa saa valmista, jos tekniikka on hallussa. (Tämähän todistaa tekniikan te‐ hostavan työtämme). No toisaalta, jos kyse on tekniikan käytön lisäämisestä, niin pitääkö talkoita järjestää teknik‐ kaa taitaville lainkaan? Vastaan itse kysymykseeni: Pitää! Sillä useinkaan ei tekniikan luova käyttö ole hallinnassa, vaan yleensä tekniikan salat ja nopea omaksuminen. Vie‐ läkään ei haastattelujeni mukaan koulussa tehdä vide‐ oita, kuunnelmia, lehtiä. Jopa vähemmän kuin 1900‐lu‐ vun lopulla. Minusta ei suinkaan riitä it‐lukutaito, vaan tarvitaan myös kirjoitustaito. Ei riitä elokuvien katselu, taidenäyttelyissä käynti, musiikin kuuntelu, vaan kaik‐ kia näitä pitää osata myös itse tehdä. Sitten vasta oppii syvällisemmin ymmärtämään ammattilaisten tuotteita. ‐ jos aika lyhenee, niin ruokailu täytyy jättää pois, ja se kyllä vähentää talkoohenkeä. Kouluissa se onnis‐ tuu, koska oppilailla on motiivina oppiminen, ei val‐ miiksi saaminen. Viimeinen opitaan talkoiden ohessa. ‐ Tulevaisuusajattelu on asia, joka on kokemukseni mu‐ kaan aika hukassa nuorilta, tulevaisuussuuntautunut ajattelu ja toiminta on myös usein yhteisöillä hakusessa. Miksi emme siis laajentaisi talkoiden sisältöä tulevaisuus‐ työskentelyyn? Mm. tulevaisuustaulukon ja skenaarioiden laadinta antaa hyvän ponnahduslaudan yhteiselle teke‐ miselle. Ja skenaarioiden tuominen "iholle" lisää tule‐ vaisuuden tekojen ymmärrystä. Toisaalta on myös niin, että tulevaisuus on kaikille yhteinen asia ja sen ympä‐ rille voi koota yhteisöllisyyttä lisäävää työskentelyä. ‐ Arvottavat roolihenkilöt ovat todella hyvä apu yritettä‐ essä ymmärtää arjen tulevaisuutta. On helpompi miettiä, millainen on esimerkiksi huonokuuloisen taiteilijan tule‐ vaisuus kuin oma.

Luotsit: Johanna, Maija, Susanne ja Tuija 33


115. KIRKKONUMMEN JULKAISUTALKOOT Pohjois‐Kirkkonummella talkoiltiin 9 talkoolaisen voimin 30. lokakuu‐ ta. Luotseja oli paikalla kaksi. Tarkoituksena oli tehdä messuesite. Talkoopaikkana oli kaunis ja tilava Westerkullan kartano peltojen keskellä. Talkoilemassa oli kirkkonummelaisia taiteen tekijöitä ja tukijoita sekä heidän perheenjäseniään. Nuoret olivat eteviä tieto‐ tekniikassa ja suurena apuna enemmän visionääreinä toimineille van‐ hemmilleen. Talkoiden suurin haaste oli tuttu entuudestaan. Langaton internet toimii kehnosti usean yrittäessä yhdistää tietoko‐ neensa internetiin samaan aikaan. Lisäksi tuntui, että Mac ryösti kaistaa itselleen, sillä heti kun Macista katkaisi lan‐ gattoman yhteyden, muut koneet pääsivät nettiin. Tämä on siis “mutu”‐ajattelua, mutta ainakin netti saatiin näin toimimaan. Talkoolaiset sopeutuivat tilanteeseen ymmär‐ täväisesti ja päättivät tehdä yhteistyötä niillä sylimikroil‐ la, joilla saatiin yhteys toimimaan. Ruoan pisteytyksessä voitolle nousivat selkeästi luo‐ mu‐ ja lähiruoka. Tämän ansiosta päivän ruoaksi valikoitui lähimetsän suppilovahveroista tehty kastike, luomupe‐ runamuusi ja lähituottajan pippuripihvit. Salaatti tehtiin kauden vihanneksista. Jälkiruoaksi päätettiin syödä jää‐ telöä, kauden marjoja eli karpaloita ja itsetehtyä kinus‐ kikastiketta. Kaikkien toivomuksesta käytimme pientä lähikauppaa ostosten hankintapaikkana. Iloksemme saim‐ me kaupasta tuoretta lihaa, vaikkei lihatiski sunnuntaisin olekaan auki, kaupan ystävällinen henkilökunta haki meille takahuoneesta lihan ja vielä leikkasikin sen meille! Kyllä sitä on kiva käyttää lähikauppaa, jossa saa palvelua hie‐ man korkeampien hintojen tueksi. Lisäksi kaupasta löytyi “kotitekoista” jäätelöä, joka oli oikein maukasta, mauissa‐ kin oli valinnan varaa! Päivän aikana saatiin kuin saatiin‐ kin valmiiksi esite paikallisille Tai‐ teesta hyvää oloa ‐messuille. Esit‐ teestä tuli hieno ja siinä oli sisältöä runsaasti. Esitysten aikataulut vei‐ vät sivukaupalla tilaa ja talkoolaiset lyhentelivät tekstejä oikein urakal‐ la. Ulkoasusta päästiin myös yhteis‐ ymmärrykseen, siinä helpottivat valmiit kuvalogot, joita talkoolaisil‐ la oli mukanaan. Kaiken kaikkiaan päivä oli työtä täynnä, niin kuin talkoot yleensäkin. Mukavan ja työntäyteisen päivän lo‐ puksi ei jäänyt enää aikaa edes prin‐ tata esitettä, mutta katsoimme sen pdf‐versiosta videotykin avulla, ja hyvältä näytti!

Luotsit: Johanna ja Juho 34


117. LAPPEENRANNAN KLUBITALON NETTITALKOOT Lappeenrannan klubitalo Heikintalon nettisivutalkoot pidettiin 2.‐ 3.11.2011. Reilu kymmenen talkoolaista talkoili klubitalolle uusia englanninkielisiä nettisivuja. Paikalla oli myös kolme luotsia: Aino, Juho ja Olli. Aino oli talkoissa ensimmäistä kertaa luotsina. Kolmella luotsilla oltiin liikenteessä, koska kyseessä olivat ensimmäiset Google sites ‐nettisivutalkoot.

Luotsit lähtivät liikkeelle Helsingistä puoli seitsemän ai‐ kaan aamulla tavoitteenaan olla kymmeneltä Lappeenran‐ nassa talkoopaikalla. Pieni seikkailu Lappeenrannan päässä kostautui ja saavuimme talkoopaikalle hieman myöhässä. Kyseessä olivat siis Lappeenrannan klubitalon toiset tal‐ koot, joten talkoolaiset tiesivät jo mitä odottaa. Nämä tal‐ koot olivat ensimmäiset talkoot, joissa tehtiin nettisivuja käyttäen Googlen sivustot ‐palvelua. Eli siis vähintään hie‐ man jännitti miten talkoot tulevat sujumaan. Tarkoituksena oli tehdä klubitalolle englanninkieliset nettisivut. Jo totuttuun tapaan ensimmäinen askel oli sivuston sisällön suunnittelu. Ja nyt myös ensimmäistä kertaa talkoolaiset pääsivät suunnittelemaan sivuston ul‐ koasua myös, koska sivut tehtiin Googlen eikä Verkkovies‐ timen avulla.

Opetus:

‐Talkoolaiset omaksuivat nopeasti nettisivujen tekemisen Googlella ‐ Pisteytys on tärkeä osa talkoita (edelleen)

Luotsit: Aino, Juho ja Olli  35


118. KYTÄJÄN KYLÄYHDISTYKSEN ESITETALKOOT Kytäjän kyläyhdistys halusi pitää esitetalkoot, jotta paikkakunnan luontopolku saisi asialliset ohjeet kaikkien saataville. Luontopolulta löytyy nimittäin vaikka kuinka monta puulajia ja näkymät ovat hienot! Talkoot pidettiin 19.‐20.11. Talkoolaisia oli kymmenen ja luotseja kaksi.

Talkoopaikkana oli Kytäjän maamiesseuran iso puutalo, jossa kuulemma on häitäkin vietetty! Tilaa olikin talkoi‐ ta ajatellen paljon, ja pöytiä ja tuoleja kaikille riittämiin. Nettiyhteys oli vain hieman kehno, mutta meidän tämän‐ kertaisiin talkoisiimme aivan riittävä! Saa nähdä, miten sa‐ massa paikassa pidettävät nettitalkoot onnistuvat kiinteän laajakaistan ja 3G‐yhteyden puuttuessa. Kytäjäläiset uskovat nimittäin talkootyöhön ja Tieto‐ taitotalkoista kuultiin juuri oikeaan aikaan, kun nettisi‐ vut lähtevät alta ja niitä kuitenkin tarvitaan. Aloitettiin kuitenkin luontopolkuesitteellä. Talkoot aloitettiin yhdessä suunnittelulla: mitä talkoissa pitää saada aikaiseksi, mitä kaikkea esitteestä tarvitsee löytyä, miten tiedot siihen kannattaisi sijoitella yms. Sitten pisteyttämään ruoka, jotta kaupassa kävijät pää‐ sevät kauppareissulle. Lähimmät kaupat kun sijaitsevat Hyvinkään keskustassa. Ruoaksi päätettiin tehdä uuniloh‐ ta, ruokaisaa salaattia, marjakiisseliä... Ja hyviksi valin‐ noiksi osoittautuivatkin! Talkoot etenivät hyvin eikä puheensorinasta ollut pulaa. Kaikki tuntuivat viihtyvän. Luotsit hieman epäilivät, kun puiden lehtiä alettiin piir‐ tää paperille ja skannata, että näinköhän tässä ehtii... Mutta valmista tuli! Sitten esitteen molemmat puolet olivat valmiit ja teh‐ ty pdf:ksi ja työ niiden yhdistämistä vaille valmis. Scribus kaatui. Toinen tiedostoista hajosi. Kello lyö neljä. Ei muuta kuin kotiläksy luotseille ja toivomaan parasta. Seuraavan viikon aikana sitten selviteltiin, ja onneksi yksi talkoolaisista oli niin neuvokas, että sai kuin saikin Scri‐ buksen lopulta toimimaan! Ja esitteen molemmat puolet lähetettiin vielä luotsille yhdistettäväksi. Näin taas näistäkin talkoista selvittiin kunnialla!

Talkoissa opittua:

‐ Mitä tahansa voi sattua, kaikkeen ei voi varautua, mutta kaiken voi hoitaa loppuun. ‐ Luotsin rooli on saada puheliaimmatkin lopulta töihin, jotta saadaan valmista.

Luotsit: Johanna ja Juho  36


119. EPILEPSIALIITON VIDEOTALKOOT Epilepsialiiton tiloissa Malmilla 24.11.2011 järjestettiin ensimmäi‐ nen osa videotalkoista, joissa oli paikalla 10 innokasta talkoolaista. Päivän aikana tutustuttiin ensiksi Bambuser‐ohjelman käyttöön. Tu‐ tustumisen jälkeen saatiin aikaiseksi useita videoita Bambuseriin. Toinen osa talkoista pidettiin 29.11.2011. Paikalla oli jälleen kaksi luotsia ja kymmenen talkoolaista.

Luotsit Johanna ja Olli saapuivat Malmin juna‐asemalle puoli yhdeksän aikoihin. Ensiksi tietenkin ruokakauppaan hankkimaan aamiaistarvikkeita. Kaupassa seikkailun jäl‐ keen luotsit löysivät perille muutaman minuutin myöhässä. Aivan ensiksi laitoimme aamaisainekset tarjolle ja usutim‐ me neukkarissa odottavat talkoolaiset antimien kimppuun. Aamupalan yhteydessä käytiin läpi talkooideaa ja tulevien tuntien ohjelmaa sekä toki esiteltiin itsemme. Näissä tal‐ koissa jätettiin poikkeuksellisesti pisteytys ja yhdessä ruuan tekeminen väliin, koska kyseessä olivat pilottitalkoot käy‐ tettävissä olevan vähäisen ajan puolesta. Tälläkin kertaa totesimme, ettei tietotekniikka ole niin helppoa, eikä aina saa omaa ajatustaan läpi, vaikka kuin‐ ka siitä kertoisi. Talkooidea on vaikea, ja vielä vaikeampaa näyttää olevan ymmärtää, että talkoot kestävät 12 tuntia,

muuten ei saada tuotetta valmiiksi. Vaikeaa on myös se‐ littää, että jotain pitää saada valmiiksi tuotteeksi tal‐ koissa, ei voida vain harjoitella, pitää myös tehdä! Vielä toisenkin talkookerran jälkeen oli epäselvyyttä, mitä tal‐ koot ovat ja miksi me olemme paikalla. Ehkä kolmannella kerralla onnistaa?

Opetus:

‐ Ilman ruuan yhdessä tekemistä ja ruokailua on vaikeam‐ pi saada tuttua talkootunnelmaa ‐ Jos on tarvetta niin talkoot voi vetää tällä mallilla jat‐ kossakin, mutta vanhassa vara parempi

Luotsit: Johanna ja Olli

37


120. MASU­RYHMÄN NETTITALKOOT Maahanmuuttajat ja suomalaiset ‐ryhmä piti kahden päivän mittaiset talkoot joulukuisena viikonloppuna (10.‐11.12.2011) Katajanokalla Kesälukioseuran tiloissa. Paikalla oli seitsemän osallistujaa ja kaksi luotsia. Talkootuotoksena tehtiin ryhmälle nettisivut. Ryhmällä ei ol‐ lut aikaisemmin omia sivuja, ainoastaan Facebook‐sivut, joten omat nettisivut tulivat tarpeeseen.

Talkoot alkoivat kymmenen maissa aamukahvilla ja leivil‐ lä. Aluksi kerrottiin vähän talkoiden taustasta ja talkooide‐ asta. Vastaanotto oli hyvä ja kaikki olivat innolla mukana talkoilemassa. Aluksi oltiin siinä käsityksessä, että olisim‐ me Oppimiskeskuksen projekti, mutta tämä saatiin korjat‐ tua, eikä ketään haitannut talkoiden tausta :) Pisteytyksestäkin oltiin innoissaan. Ideoita tuli jo aivo‐ riihen aikana niin paljon, että ennen varsinaista pisteiden jakoa, poistimme ne vaihtoehdot, joita oli mahdoton teh‐ dä, kuten lasagne, ilman uunia. Sitten jaoimme pisteet ruoille ja neljäksi suosituimmaksi nousivat sushi, poronkä‐ ristys, tacot ja kalakeitto. Pisteytykseen keksittiin paljon ominaisuuksia ruoille, ja tärkeimmäksi nousi maku, kuten tavallista. Pisteytyksen kärkikaksikoksi nousivat poronkä‐ ristys ja tacot. Kaiken kaikkiaan talkoot menivät erittäin hyvin. Kaikki pääsivät tekemään nettisivuja, oppivat ja nauttivat. Ma‐ Su‐ryhmälle syntyi hienot ja informatiiviset sivut. Näille sivuille on tarkoitus tulla jopa blogi, jota pävitetään vähin‐ tään kerran viikossa. Blogin päivitys alkoikin jo talkoissa, joten se saattaa hyvinkin jatkua.

Talkoissa opittua:

‐ Google‐sitesilla on niin paljon tavaraa, ettei kaikkea ehdi käydä edes osaavan ryhmän kanssa läpi. ‐ Alkupuheenvuoro on tärkeä, koska jokainen on saanut kolmannen tai neljännen käden tiedosta eri käsityksen.

Luotsit: Johanna ja Laura 38


121. HERTTONIEMEN UUTIS­ JA VIESTINTÄPAJA Pidimme pilottitalkoita Herttoniemen kirjastossa tiistaina, keskiviik‐ kona ja torstaina 13., 14. ja 15.12.2011 kello 16–20. Talkoista olimme sopineet 15.11., jolloin olimme Leenan kanssa käymässä kirjastossa.

Mietimme talkoita keväälle, jolloin olisi aikaa ilmoittau‐ tua. Koska kyseessä olivat ensimmäiset kirjastotalkoot, niin ajattelimme, että eiköhän oteta riski ja pidetään tal‐ koot heti joulukuussa! Sovimme ajat ‐ kolme peräkkäistä neljän tunnin iltaa. Voimme näin harjoitella ja katsoa, miten talkoot saisi on‐ nistumaan ja mahdollisimman monta innostumaan tieto‐ tekniikan luovasta käytöstä. Heti ensi tapaamisen jälkeen teimme mainok‐

hyvä, että ihmisiä ei ollut enempää, mutta kuitenkin sen verran, että pystyimme heidän kanssaan kehittelemään ide‐ aa. Ideana talkoissamme oli luoda herttoniemeläis‐ ten omaa sivustoa googlen sivustot‐palveluun. Ensin loimme pohjat ja nimesimme sivut Hertsika‐pajaksi. Yksi luotseista lähti läheiseen Siwaan ostamaan glögiä , torttuja ja muuta syötävää. Yksi luotseista onnistui saamaan pari poikaa katsomaan,

sen talkoista kirjaston seinälle, jaettavaksi yms.. Sitä olikin myös hienosti pienennetty lainaustiskil‐ le jaettavaksi kirjastossa kävijöille (kiitos Janne!) Ennen talkoita teimme postereittemme taakse ohjeita sii‐ tä, mitä talkoissa voi tehdä. Ennakkoaavistus, (jota kyllä vahvisti se, ettei kukaan ollut ilmoittautunut talkoisiin), mielessä lähdimme aika isolla joukolla ‐ neljä luotsia ja yksi tunnin luotsi, paikalle. Ajattelimme, että saamme ainakin omin voimin näytesivuja aikaan... Ja voimme ke‐ hitellä mallia eteenpäin. Samalla ajalla keskenään toimis‐ tolla suunnitellen saisimme vähemmän aikaan tai ainakin suunnitelisimme mallia, joka ei ehkä toimisi lainkaan käy‐ tännössä. Illat olivat pimeitä ja sateisia joulunalusiltoja. Niinpä kir‐ jastossa oli aika hiljaista ja meillä todella oli aikaa kehitel‐ lä toimintamalliamme. Totesimmekin, että oli oikeastaan

mitä teimme, ja saimmekin heiltä haastattelun heti alkuun sivuille laitettavaksi! Haastattelu lähti käyntiin kysymyksellä, mistä he haluasi‐ vat keskustella tai sanoa jotain ja vastaus oli: ei mistään, kun missään ei ole mitään järkeä. Luotsi sitten kysyikin, että miksi ei ole? ja mitä on järki? ja että voisimmeko tehdä tästä keskustelusta samalla äänitiedoston nettiin. Pojat sanoivat, että joo. No keskustelu jatkui kysymyksellä, mikä on kivaa ja jne. Ja lopuksi päädyttiin keskustelemaan jumalasta. Kes‐

39


Opetukset:

kustelu nauhoitettiin iPhonella ja siirrettiin koneelle. Koska meillä ei ollut toimivaa verkkoa käytössä (vain julki‐ nen ja takkuileva yhteys), siirsimme tiedostoja nettiin net‐ titikulla, joka ei oikein toiminut. Joka tapauksessa haastat‐ telu saatiin tehtyä ja kuva pojista otettua. Pojat sanoivat, että he eivät ole kiinnostuneita tie‐ totekniikasta, kun eivät sitä tarvitse. Toinen halusi au‐ tokauppiaaksi. Tästä virisikin keskustelu siitä, kuin‐ ka tietotekniikkaa tarvitaan joka alalla. Koska netti tökki, haastattelun nettiin laitto jäi seuraavaan päivään. Pari poikien kaveria tuli paikalle ja hekin halusivat tulla haastatelluiksi, kun ensimmäisistä pojista toinen sanoi, että he ovat nyt julkkiksia! Ensimmäisenä päivänä teimme neljä haastattelua, ja toisena päivänä saimme yhden mielipiteen. Mielipiteen kirjoittaja selasi myös meidän ideakorttejamme ja hän in‐ nostui ideasta matkailuohjelma. Hän oli paljon miettinyt sitä, miten Herttoniemi voisi olla matkailukohde. Tämä haastattelu tehtiin suoraan iMovieen tietokoneen mikro‐ fonien avulla. Sen editointi tehtiin haastatellun voimin jo samana päivänä, mutta laitettiin nettiin vasta seuraavana, koska yhteys oli toivottoman huono. Onnistuimme keskustelemaan vielä muutaman asiakkaan kanssa. Paikalla kävi kuitenkin mm. Herttoniemen ruoka‐ osuuskunnan edustaja matkalla kokoukseen ja hän ainakin innostui talkooajatuksesta. Kirjastossa voivat eri intressit mukavasti kohdata! Torstaita kohden sade yltyi ja väki kirjastossa väheni, joten meillekään ei asiakkaista riittänyt. Paikalla kävivät iloksemme kuitenkin Kansanvalistusseuran edustajat ja suunnittelimme yhteistyötä. Pohdimme, miten saisimme kirjastonkävijät tutustumaan meihin ja innostumaan me‐ diapajasta. Teimme myös heidän kanssaan keskustelusta pikkupätkän nettiin.

‐ Meidän olisi pitänyt selkeämmin kutsua ihmisiä glögille (kahville) ja pöydän ääressä rupatella ja näyttää, mitä olemme tekemässä ja kehitellä ajatusta eteenpäin. Olisi pitänyt viedä glögit kirjaston puolelle. Mietimmekin, pitäi‐ sikö teettää omalla logolla mukit, joiden avulla tarjoilu olisi näppärämpää. Tällöin ihmisillä olisi turvallisempi olo lähes‐ tyä outoa asiaa. ‐ Seuraavalla kerralla pyrimme siihen, että lähestymme ih‐ misiä vieläkin vieraanvaraisemmin. ‐ Erittäin toivottavaa olisi, että kirjaston ihmiset tietäisivät tapahtumasta, olisivat siitä innostuneita ja kertoisivat eri‐ tyisesti niille, joiden tietävät jo etukäteen innostuvan uu‐ sista asioista tai kaipaavan tutustumista tietotekniikkaan tai joilla on halu kertoa käsityksiään muille. ‐ Odotuksemme ihmisten innokkuudesta osallistua ja tuoda oma mielipiteensä näkyville tai tuottaa jotain oli yli‐inno‐ kas. Seuraavalla kerralla emme odota niin nopeasti toimin‐ taa, teemme juttuja vaivihkaa ‐ tietysti ne hyväksytetään asiakkailla. ‐ Talkoisiin voi, ja olisi toivottavaakin, osallistua kaikkina kertoina. Tämä olisi hieno siemen vapaaehtoiselle talkoo‐ tapahtumalle, mutta tämäkin on yli‐innostunutta odotusta. ‐ Alusta alkaen pitää selkeästi sanoa, että talkoisiin voi tul‐ la vain katsomaan, juttelemaan, sekä juomaan kahvia. Pik‐ kuhiljaa toimiminen, haastattelut ja niiden yhdessä laitto nettiin tai niin, että haastateltava vain katsoo vierestä ‐ tai kotonaan, lopputuloksen, voi olla hyvä alku uudelle toimin‐ nalle. Vain kokemuksen kautta pikkuhiljaa tulee tietotekniikan luova käyttökin tutuksi.

Luotsit: Leena, Laura ja Johanna 40


Tietotaitotalkoiden tavoitteena on parantaa yhteisöjen viestintävalmiuksia ja luoda  yhteisöille viestinnälliset käytännöt, jotka jatkuvat hankkeen jälkeen.  Projektin rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you