Page 1

18. Tekstiä pääset lisäämään tai kirjoit‐ tamaan kun klikkaat tekstikehyksen pääl‐ lä hiiren oikealla ja valitse Muokkaa tekstiä. 19. Kun olet maalannut tekstin Teks‐ tieditori‐ikkunassa, voit muokata teks‐ tin fonttia, kokoa, asettelua yms.

20. Tekstiä voit muokata myös Ominaisuudet‐ikku‐ nan kohdasta Teksti, kun tekstikehys on aktiivisena tai tekstikehystä on kak‐ soisklikattu ja muokattava teksti maalattu.

Scribus Taitto‐ohjelman starttiopas

1. Avaa Scribus. Voit etsiä sen koneeltasi Käynnistä‐vali‐ kon hakukentästä (Windows) tai Spotlightilla (Mac). Mikäli Scribusta ei löydy, voit asentaa sen osoitteesta www.scribus.net, kohdasta Download. 2. Kun avaat Scribuksen, sinun tulee tehdä aivan ensimmäiset valinnat aukeavasta ikkunasta. 3. Minkäkokoiselle paperille tuotos syntyy? (Vaikka haluaisit lopputuloksen pienemmälle paperille, on se tulostuksessa helpompi pie‐ nentää A4 ‐koosta.)

Voit esimerkiksi alleviivata tekstiä!

4. Miten haluat muokattavan työn näkyvän näytöllä?

21. Sitten vain taittamaan!

5. Montako sivua tuotoksessasi on? Sivuja voi poistaa ja lisätä myö‐ hemminkin.

6. Paina lopuksi OK.


7. Jos haluat lisätä kuvan, sinun pitää tehdä kuvake‐ hys. Kuvakehyksen saat li‐ sättyä työkalurivin painikkeesta.

8. Jos haluat lisätä tekstiä, sinun pi‐

tää tehdä tekstikehys. Tekstikehyksen saat lisättyä työkalurivin painikkeesta.

Muista tallentaa!

10. Kun tekstisi on pitkä, eikä se mahdu yhdelle sivulle ja haluat sen jatkuvan, esimerkiksi seuraavalla si‐ vulle, sinun pitää linkittää tekstikehys uuteen tekstikehykseen. Näin teksti jatkuu uudessa kehyksessä. Napsauta ensin hiirellä kehystä ja sitten Linkitä tekstikehykset ‐työkalua, ja sitten uutta tekstikehystä.

9. Kehys tehdään klikkaamalla hiiri pohjaan halutussa kohdas‐ sa ja venyttäen hiiri pohjassa, kunnes kehys on sopivan kokoi‐ nen.

11. Saat linkityksen pu‐ rettua napsauttamalla ke‐ hystä, josta teksti alkaa, sitten Pura linkitys ‐työka‐ lua, ja sitten kehystä jonne teksti jatkuu. 12. Työkalurivillä on monia muitakin ominai‐ suuksia; voit lisätä neliön tai muita kuvioita, kuten nuolia ja viivoja. Saat työkaluriviltä myös esimerkiksi taulukon tai vapaaseen piirtoon tarkoitetun kynän.

13. Kuvan saa lisättyä kaksoisklik‐ kaamalla kuvakehyksen päällä. Voit myös etsiä kuvan omista tiedos‐ toistasi. Huomaa, ettei Kuva‐valikko ole aktiivisena, jos kuvake‐ hys ei ole aktiivisena.

14. Kuvan asetuksia voit muokata klikkaamalla kuvan päällä hiiren oikealla. Valitse valikosta Ominai‐ suudet. 15. Jos kuvasi ei mahtunut ke‐ hykseen, valitse kohdasta Kuva, Sovita kehyksen kokoon, muista varmistaa, että Säilytä suhteet ‐kohta on valittuna. 16. Voit muokata myös tekstike‐ hyksen ominaisuuksia klikkaamalla hiiren oikealla tekstikehyksen päällä ja valitsemalla ominaisuu‐ det. Sieltä voit esimerkiksi koh‐ dasta Värit muokata teksti‐ kehyksen taustaväriä ja Teksti‐ kohdasta tekstin fonttia jne. 17. Viivan paksuutta pääsee muokkaamaan Ominaisuudet‐ik‐ kunan kohdasta Viiva. Viivan väriä voi muokata kohdasta värit, muis‐ ta että maalipurkki‐kuvake vaihtaa taustan väriä ja sivellin‐kuvake viivan väriä.

Scribus - starttiopas  

Ttl ry, 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you