Page 1

12. Valmiin nauhoitteen tallentaminen yleisesti toimivaan muotoon. Audacityn projektitiedosto on muokattava muoto, joka ei toimi muissa ohjelmissa kuin Audacityssä. Valitse tiedosto ja Vie WAV‐tiedos‐ tona. Valitse tallennuspaikka ja nimeä tuotos. Onnea, onnistuneesta editoinnista!

Aikaisemmin nauhoitetun materiaalin tuominen Audacityyn Voit muokata Audacityllä myös aikai‐ semmin tekemääsi materiaalia. Jos tuot koneelta äänitiedoston, avaa Projekti‐valikko ja valitse Tuo audio‐ tiedosto. Etsi editoitava tiedosto ja paina Open. Jos Open ei ole käytettä‐ vissä, Audacityllä ei voi käsitellä tie‐ dostoa sen muodon takia.

Jos äänitiedosto on vielä laitteella, jonne se on tallennettu, liitä laite koneen kuulokeliitäntään, (piuhassa 3,5mm urospäät). Avaa Audacitystä Audacity‐päävalikko ja valitse Asetukset (Preferences). Valitse sitten Audio‐välilehti ja sieltä Äänitys‐otsikon alta Lait‐ teeksi Built‐in Input (koneen sisäänrakennettu sisääntulo, eli kuuloke‐ tai kai‐ utinliitäntä). Klikkaa OK. Aloita Audacitystä nauhoitus painamalla punaista rec‐painiketta ja lait‐ teesta play. Nyt Audacity nauhoittaa laitteelta tulevaa ääntä. Äänenvoimak‐ kuutta voi muokata samoin kuin aikaisemmin. Jos nauhoitus ei toimi, katso, että Audacity‐ikkunan oikeassa reunassa olevassa valikossa lukee Built‐in In‐ put, jos ei, vaihda siihen Built‐in Input nuolesta avautuvasta pudotusvalikos‐ ta. Lisää äänenkäsittelyn ohjeita oppaasta Käytetään ääntämme, sites.‐ google.com/site/tietotaitotalkoot Ohjelmien käyttöoppaat.

Audacity Äänenkäsittelyohjelman starttiopas

1. Avaa Audacity‐ohjelma koneelta (tai lataa se osoit‐ teesta audacity.sourceforge.net, etusivulta löytynee oi‐ kea versio Audacitystä, mutta voit ladata sen myös download‐välilehdeltä). 2. Tarkista, että valinta‐työkalu on käytössä, jolloin siinä on tummempi tausta kuin muissa työkaluissa. 3. Nauhoita kuunnelma suoraan ko‐ neelle painamalla punaista rec‐paini‐ ketta. Tästä voit lisätä äänenvoimakkuutta nauhoituksen aikana.

Valmiin nauhoituksen äänenvoimakkuutta lisätään tästä.


4. Tästä näet nauhoituksen äänen‐ voimakkuuden. Mitä enemmän pu‐ naista, sitä varmemmin nauhoitus kuuluu lopputuloksessa. Varo kuiten‐ kin, ettei punainen palkki vilku aivan 0‐kohtaan, tällöin ääni voi mennä sä‐ rölle eli pilalle, eikä sille ole enää mitään tehtävissä. 5. Lopeta nauhoitus stop‐painikkeesta. Nyt nauhoite näkyy sinisenä aaltona raidalla. Tämä raita on stereoraita, joten siinä on kaksi sinistä aaltoviivaa. 6.Kuuntele nauhoite vihreästä play‐painikkeesta. Äänenvoimak‐ kuus näkyy sinisen aallon lisäksi tässä.

7.Huomaa, ettet voi muokata nauhoitetta, jos olet painanut vain sinistä pause‐painiketta stop‐painikkeen sijaan. Paina Stop.

9. Muista tallentaa projektisi! Tallennuksessa ilmes‐ tyy alla oleva Varoitus. Klikkaa OK. 10. Leikkaa nauhoitteesta turhat pois! Alusta ja lopusta kannattaa ot‐ taa hiirenkäytöstä syntyvät äänet pois. Valitse vetämällä kohta, jonka luulet olevan leikattava, kuuntele painamalla play.

Klikkaa hiirellä ja vedä hiiri pohjassa oikealle.

Siirrä tummempaa aluet‐ ta oikeaan kohtaan vetä‐ mällä hiirellä alueen reunasta. Tarkista kuun‐ telemalla. Äänen käsittely on jos‐ kus hidasta, mutta sen paremman kuuloinen nauhoitteesta tulee, mitä tarkemmin etsit oikean leikkauskohdan! Leikkaa saksista.

Jos leikkasit väärästä kohdasta, kumoa leikkaus Muokkaa‐valikosta, kohdasta Peru leikkaus. Jos on hankala leikata oikeasta kohdasta, voit kokeilla zoomata lähemmäs suurennuslasista. 8. Uusi nauhoitus tulee näkyviin uu‐ delle raidalle ensimmäisen nauhoit‐ teen alle ja kuuluu päällekäin ensimmäisen nauhoitteen kanssa, ellet ole klikannut hiirellä nauhoitteen pe‐ rään, sinisen aallon loppumisen jäl‐ keen, ennen kuin aloitat nauhoituksen. Nauhoitus alkaa klik‐ kauskohdasta.

Tee piste klikkaamalla pistetyökakalu aktiivisena sinistä viivaa.

11. Äänenvoimakkuu‐ den muuttaminen. Tee pisteet muokattavan alu‐ een alkuun ja loppuun. Ota kiinni pisteiden sisä‐ puolelta ja liikuta alas laskeaksesi, ylös nostaak‐ sesi ääntä.

Audacity starttiopas  

Audacity-ohjelman pikaopas.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you