Page 1

Kerstvakantie Over een week begint de kerstvakantie. De leerlingen zijn al een eind gevorderd in hun tweede thema Welzijn & gezondheid. In het nieuwe jaar werken zij aan de thema’s Energie, weer & klimaat en Omgeving. De leerlingen hebben hun eerste thema Identiteit afgesloten met een eindgesprek. In het gesprek was een voorname rol voor de leerlingen weggelegd. Zij mochten zelf vertellen of met ´bewijsstukken´ laten zien wat zij hadden geleerd. In deze nieuwsbrief blikken we terug op enkele belangrijke activiteiten van de laatste maanden.

Nieuwsbrief Programmalijn 10-14 Kerstvakantie 2012 In dit nummer: Kort nieuws (2) Open! (4) NatuurLab (5) Open huis (6) Mediawijs, wijzer, wijst (7)

www.tienercollege.nl info@tienercollege.nl @tienercollege www.tienercollege.blogspot.com

1


Kort nieuws Tiener College bekijken

Welzijn & gezondheid

Voor docenten van CVO-AV en LOGOS bestaat de mogelijkheid om het Tiener College te bezoeken. Voor bezoeken hebben we de volgende data gereserveerd: 16 januari, 31 januari, 20 februari, 14 maart, 20 maart en 4 april. Een afspraak maken kan met Pieter Snel via info@tienercollege.nl.

De leerlingen zijn het tweede blok begonnen met een week in het teken van taal. In deze week oefenden de leerlingen extra intensief lees-, schrijf- en spreekvaardigheid. Met gesprekken verkenden de leerlingen het grote thema Welzijn & gezondheid. Alle leerlingen formuleerden in de deze week een onderzoeksvraag voor een tien weken durend project. Naast trainingen en taken rekenen en taal werken de leerlingen in blok 2 aan een eigen onderzoek. Met een e-mail hebben alle leerlingen organisaties en deskundigen aangeschreven met de vraag om informatie. De onderzoeken van de leerlingen gaan onder meer over de vragen Waar komt het alfabet vandaan?, Wat is dyslexie en wat kun je eraan doen? en Wat weten we over het leven van St. Nicolaas?

Ontwikkelteam Een groep van acht docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs heeft een ontwikkelteam gevormd. Zij komen regelmatig samen voor intervisie met de collega´s van het Tiener College over aanbod en begeleiding. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Aanmelden kan bij Mariska van Wijngaarden via m.k.vanwijngaarden@tienercollege.nl

2

Interesse om naar Tiener College te gaan? We zien dat het programma van het Tiener College leerlingen enthousiast en gedreven maakt. Mocht u nader willen kennismaken of heeft u vragen (als ouder of groepsleerkracht) neemt u dan gerust contact met ons op met Mariska van Wijngaarden, programmaleider, via m.k.van.wijngaarden@tienercollege.nl.

Op de voet volgen Regelmatig publiceren we op twitter en blogspot aankondigingen en korte verslagen van activiteiten met de leerlingen en voorlichtingsactiviteiten. Via @tienercollege kunt u ons twitterend volgen. Verder schrijven we regelmatig een bericht op het blog www.tienercollege.blogspot.com.


3


Open! Op 11 oktober waren veel ouders en collega’s uit het onderwijs te gast bij de officiÍle start van onze programmalijn. Met korte vraaggesprekken en enkele clips lieten ouders en leerlingen hun beweegredenen zien voor de Tiener College-wijze van leren. Na afloop van de presentatie in de aula van het Gilde konden alle bezoekers de vleugel van het Tiener College bekijken. Leerlingen presenteerden daar hun eerste werkstukken.

4


NatuurLab In het najaar gingen leerlingen van het Tiener College er al verschillende keren op uit om onderwerpen te leren op de meest geÍigende plekken. In het Lingeboos onderzochten de leerlingen alle wisselingen in het bos met de komst van de herfst. Met verrekijkers om gingen de leerlingen op zoek naar sporen en vogels. Met een collectie bladeren en zelfs een klein schedeltje gingen de leerlingen naar school terug. Langs de Waal onderzochten de leerlingen de onderdelen van het rivierlandschap. Op school maakte iedereen op papier of zelfs met K’Nex een model van het landschap.

5


Open huis Op woensdag 21 november waren achttien leerlingen te gast die graag kennismaakten met het Tiener College. De leerlingen gingen aan het werk met eigen leervragen en deden een aantal scheikundige en natuurkundige proeven in het Lab. Ook doken leerlingen in de geschiedenis van grote mensen uit de wereldgeschiedenis, om samen te ontdekken wie bijvoorbeeld Napoleon was. Op donderdag 22 november ontvingen we de leerlingen met hun ouders tijdens de inloopavond. Iedereen kon de vleugel en werkstukken bekijken en alle mogelijke vragen stellen.

Op woensdag 6 februari houden we opnieuw open huis. Iedereen die zich wil oriĂŤnteren op het Tiener College is van harte welkom tussen 14.00 en 16.00 uur en tussen 19.30 en 21.00 uur. 6


Mediawijs, wijzer, wijst In het najaar hebben de leerlingen van het Tiener College zich veel ict-vaardigheden eigengemaakt. Sommigen begonnen met een klein voorsprongetje op anderen. Sinds eind november krijgen de leerlingen woensdagmorgen icttraining. Met een Leerlijn Moderne Media verdiepen de leerlingen zich in tal van vaardigheden. Van het maken van een filmpje tot het bouwen van een kleine website. Van het maken van een eenvoudige app tot het vaardig werken met een tekstverwerker. Ook besteden we aandacht aan de rol van media en ict in het dagelijks leven en keuzes die de leerlingen maken over mediagebruik. In januari vervolgen de leerlingen de trainingen. Op ons blog tienercollege.blogspot.com verschijnt regelmatig een impressie van de trainingen.

7


We wensen iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toe. En natuurlijk een heerlijke vakantie!

8

nieuwsbrief Tiener College kerstvakantie 2012  
nieuwsbrief Tiener College kerstvakantie 2012  

onderwijs, vernieuwing

Advertisement