Page 1

Nieuwsbrief april 2012 Logo Boven aan deze nieuwsbrief ziet u voor het eerst het logo van het Tiener College. We zijn hier zeer trots op! Het logo is ontworpen door Robert Vossepoel, teamleider op de locatie Windroos (CS De Hoven). Hieronder treft u de verschillende kernwoorden die het logo wil symboliseren. Het logo bestaat uit de kleuren rood, geel en blauw. Deze drie kleuren komen ook terug in de logo’s van CS De Hoven en LOGOS. In de keuze van deze kleuren komt de samenwerking tussen beide organisaties duidelijk naar voren. Het logo is dynamisch, zet de leerling in het centrum en biedt ruimte aan het persoonlijke aspect. Het is een logo dat kracht uitstraalt en een positief gevoel oproept. Er is duidelijk herkenning voor de doelgroep 10-14 jarigen. We hanteren vanaf nu dit logo en u gaat het dus regelmatig tegenkomen!

Tiener College | p/a LOGOS, Industrieweg 16, 4143 HP Leerdam | T 0345 63 79 80 | M info@tienercollege.nl


Aanmeldingen We zijn zeer blij om u te kunnen melden dat er 14 aanmeldingen binnen zijn. Dit is genoeg om de eerste groep van het Tiener College te kunnen starten. Inmiddels zijn de eerste gesprekken met leerlingen, ouders en toeleverende basisscholen gevoerd. De projectgroep wordt nog regelmatig benaderd door ouders die zeker ge誰nteresseerd zijn in het onderwijsconcept van het Tiener College. We bieden deze groep ouders de ruimte om eventueel nog verlaat aan te melden voor de start van het Tiener College op 20 augustus.

Lab Woensdag 14 maart bezochten twintig leerlingen de activiteitenmiddag Lab. Leerlingen hadden bij aanmelding een eigen leervraag genoemd. Leerlingen stelden vragen als Hoe vliegt een uil muisstil?, Hoe ontstaat een allergie?, Hoe is tijd (seconden en minuten) ontstaan? en Waarom drinkt een mug bloed en geen water? Deze vragen waren door de leden van het ontwikkelteam voorzien van bronnen zoals Schooltv Beeldbankclips en proefjes. Gedurende de middag konden de leerlingen hiermee hun eigen vraag onderzoeken. Leden van het ontwikkelteam begeleidden de leerlingen bij het gebruiken van de verschillende informatiebronnen.

Tiener College | p/a LOGOS, Industrieweg 16, 4143 HP Leerdam | T 0345 63 79 80 | M info@tienercollege.nl


De middag werd gestart met een uitgebreid kennismakingsspel en afgesloten met een enthousiaste dramaworkshop. Donderdagavond 15 maart was een grote groep ouders aanwezig voor een presentatie van het Tiener College programma en een gesprek over ouderparticipatie binnen het Tiener College. De verschillende eigen leervragen zijn te vinden op ons blog. De presentatie vindt u via Prezi.com. Het filmpje over ouderparticipatie is te vinden op YouTube.

Onderzoek Binnen het Tiener College zijn we druk bezig met onderzoek. Samen met de KPC Groep, een onderwijsadviesorganisatie, onderzoeken we hoe een goede leergemeenschap werkt. Een leergemeenschap bestaat bijvoorbeeld uit leergroepbegeleiders die samen enkele nieuwe onderwijsmaterialen voor het Tiener College ontwikkelen. De inzet van leermiddelen gebeurt op basis van gedegen onderzoek. Na het inzetten van leermiddelen evalueren we goed en bepalen we of er aanpassingen nodig zijn naar de toekomst toe. In het Tiener College maken leerlingen ook deel uit van een leergemeenschap. Zij krijgen de gelegenheid mee te denken, uit te proberen en te evalueren. Dit willen we ook zo doen met ouders. Om deze reden zullen we dan ook regelmatig ouderavonden organiseren om het onderwijs op het Tiener College nog beter vorm te geven. De KPC groep beschrijft het proces van de leergemeenschap en voorziet in scholing op de aansturing hiervan.

Tiener College | p/a LOGOS, Industrieweg 16, 4143 HP Leerdam | T 0345 63 79 80 | M info@tienercollege.nl


Curriculum In het Tiener College werken we vanuit de leergebieden Nederlands, moderne vreemde talen, rekenen/wiskunde, mens en maatschappij, mens en natuur, kunst en cultuur en sport en bewegen. Ruim dertig docenten uit het basis- en het voortgezet onderwijs ontwikkelen in overleg met SLO (expertisecentrum leerplanontwikkeling) en uitgevers het programma van het Tiener College. Meer informatie is te vinden in onze folder en op www.tienercollege.blogspot.com.

Huisvesting De open dag van 15 februari was de eerste activiteit die plaatsvond aan de Gildenweg. Op de eerste verdieping van locatie Gilde gaat het Tiener College een vleugel in gebruik nemen. Tijdens de open dag hebben leerlingen ontwerpen gemaakt voor hoe deze vleugel er uit zou kunnen zien. Momenteel zijn het ontwikkelteam en de projectgroep druk bezig om een plan te maken om de vleugel in te richten. Als u goede ideeën heeft, kunt u die natuurlijk altijd met ons delen! Via info@tienercollege.nl.

Ambassadeurs / sponsoren Aan het grote aantal bezoekers, telefoontjes, mailtjes en persoonlijke vragen over het Tiener College merken we dat veel mensen de visie en ambitie van het Tiener College een warm hart toe dragen. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. We merken ook dat er veel mensen zijn die wel een steentje zouden willen bijdragen. We doen bij deze dan ook graag een beroep op mensen die het Tiener College iets te bieden hebben. Om onze visie en ambitie volledig vorm te kunnen geven, zijn we op zoek naar financiële middelen om onze toekomstige leerlingen net iets extra’s te kunnen bieden. We richten alles zelf in en we willen graag extra uitdagende materialen. We willen bijvoorbeeld graag aan de slag met Lego Mindstorm, Knexx of bijvoorbeeld een voetbaltafel om even te kunnen bewegen. Sponsoren zijn dus altijd van harte welkom! We zijn echter ook op zoek naar mensen die qua lesinhoud iets te bieden hebben: bijvoorbeeld een native speaker (Engels, Frans, Duits etc.), goede cursussen voor kinderen, mensen met veel kennis van specifieke vakgebieden of andere bijdragen. Het past binnen de visie van het Tiener College om alle mogelijkheden te onderzoeken, dus wanneer u goede ideeën heeft nodigen we u van harte uit deze te mailen naar

info@tienercollege.nl.

www.tienercollege.nl www.tienercollege.blogspot.com www.twitter.com/tienercollege

Tiener College | p/a LOGOS, Industrieweg 16, 4143 HP Leerdam | T 0345 63 79 80 | M info@tienercollege.nl

nieuwsbrief Tiener College april 2012  

Nieuwsbrief over logo, aanmeldingen en activiteitenmiddag Lab.